Aktiv förvaltning av fonder med topp-klass investeringar.

Våra fonder

Med lång erfarenhet
av olika investerings-strategier och tillgångsklasser.

Som kund hos oss drar du nytta av våra kapitalförvaltningstjänster från 5000 euro och uppåt. Våra fyra unika fonder ger dig möjlighet att skräddarsy en helhet enligt dina individuella behov. Tillsammans bildar de en diversifierad portfölj med olika investeringsstilar, så att du kan justera den förväntade avkastningen och risken enligt dina mål. Vi förvaltar även en idrottsfond, i vilken våra professionella idrottskunder kan investera med skattefördelar.
Gör teckning

Investera i aktiv fastighetsutveckling.

HCP Bricks är en fastighetsfond som investerar i blandfastigheter i tillväxtcentrum i Finland och Sverige. Målet för fondens totalavkastning är 8-10% per år. Minst 75% av den realiserade avkastningen utbetalas årligen till fondens andelsägare i form av vinstutdelning.

Investera i megatrender och hållbara konkurrensfördelar.

När du investerar aktivt i aktier bör du sträva efter att överträffa de allmänna aktieindexen. HCP Focus har uppnått detta mål genom att välja ut företag till sin fokuserade portfölj som: (a) har en viktig strategisk fördel jämfört med sina konkurrenter, (b) drar nytta av en eller flera globala trender och (c) är, såvitt vi vet, lågt eller åtminstone rimligt prissatta.

Avkastningspotential för små värdebolag med kvantitativ stock picking.

Fonden HCP Quant använder kvantitativa metoder för aktieval. Fonden är globalt diversifierad över tillväxtmarknader och utvecklade marknader, små och medelstora företag. Små och medelstora företag har på lång sikt avkastat mera än stora företag.

Skydd mot risker med aktiv diversifiering.

HCP Black-fonden strävar efter bästa möjliga avkastning i förhållande till risk och erbjuder en lösning för långsiktiga investeringar och förmögenhetsuppbyggnad. Fonden strävar efter att ge god och stabil avkastning med en måttlig risknivå.

På den professionella idrottarens villkor, för den professionella idrottarens bästa.

HCP Sports erbjuder en professionell och personlig lösning för långsiktiga investeringar, för att bygga förmögenhet under din karriär och för att säkra din inkomst efter din karriär.
Vår investeringsexpertis till ditt förfogande

Transparens

Vi strävar efter exceptionell transparens och ärlighet när det gäller både våra arvoden och investeringsstrategier. Vår modell är mycket enkel och den eliminerar möjligheter att agera mot kundens intressen. Med oss kan du vara säker på att du vet det du behöver veta om de produkter du investerar i och att du inte betalar för mycket för våra tjänster.

Samhällsansvar

Vi strävar efter att vara en nyttig del av samhället. Vi stöder även aktivt kultur-, musik- och idrottsorganisationer i våra #HCPSPIRIT-projekt.

Öppenhet

Vi förvaltar tre olika fonder som gör att vi kan skräddarsy ett investeringspaket för dig, beroende på dina personliga mål, din risktolerans och din livssituation. Vårt team har många års erfarenhet av olika investeringsstrategier och tillgångsklasser. Våra fonder är aktivt förvaltade och strävar efter att överträffa förväntningarna.

VANLIGA FRÅGOR

Vad är skillnaden mellan att investera i fonder och att själv investera i indexfonder eller direktaktier?

Att investera i en aktiv fond istället för en direkt aktie- eller indexfond skiljer sig åt på så sätt att i en aktiv fond gör fondens förvaltningsteam löpande aktieval och investeringsbeslut i syfte att överträffa marknaden och öka värdet på investeringarna. Detta skiljer sig från indexfonder, där målet är att passivt följa ett visst marknadsindex, och direkta aktiefonder, som du själv väljer ut och förvaltar.

Vilka kostnader är förknippade med fonderna?

Våra fonder är föremål för avgifter såsom en förvaltningsavgift på 1,0%, en depåavgift på 0,15% och en prestationsbaserad avgift på 10%, endast när fonden överstiger sitt högsta värde. Dessa avgifter kan påverka den totala avkastningen på din investering och varierar beroende på fond. För HCP Bricks tillkommer en differentierad inlösenavgift på 1-4 % och en teckningsavgift på 2 %.

Hur görs teckingen?

Teckning sker genom att fylla i den teckningsblankett som finns tillgänglig på vår hemsida. Teckningsdagen är alltid den sista dagen i kvartalet, till exempel 30 september eller 30 december. När du har fyllt i formuläret och överfört det belopp som krävs kommer dina medel att överföras till fonden på teckningsdagen.

Vad händer om jag vill ta ut pengar från min investering?

Om du vill lösa in din investering i fonden kan du göra det genom att fylla i HCP:s teckningsformulär på vår webbplats en månad före nästa teckningsdatum (2 månader före teckningsdatumet för HCP Bricks). Inlösen innebär att du säljer tillbaka dina andelar till fondbolaget eller marknaden i utbyte mot det belopp du har investerat i fonden, minus eventuella inlösenavgifter. Tidpunkten för inlösen kan påverka resultatet av din investering.

Prenumerera på nyhetsbrevet

* indicates required
Valitse, mitkä uutiskirjeet haluat tilata

Millä tavoin voimme olla yhteydessä?

Voit perua liittymisesi milloin vain klikkaamalla linkkiä yhden sähköposteistamme alalaidassa. Lisätietoa yksityisyyskäytännöistämme löydät verkkosivuiltamme.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.Learn more about Mailchimp's privacy practices.