ASML - Maailman tärkein yritys, jota et tunne

11
December 2023
Teemu Pakarinen
HCP Focus

Lokakuussa teimme HCP Focus -salkkuun yhtiövaihdoksen. Uutena yhtiönä palkittuun megatrendirahastoomme poimimme teknologiayritys ASML Holding NV:n, joka on maailman johtava puolijohdeteollisuuden toimittaja. ASML korvasi salkussamme noin viisi vuotta pidetyn Etsyn.

Syitä Etsyn myynnille on useita. Koronan jälkeinen markkinatilanne on osoittautunut Etsylle odotettua haastavammaksi kun kotitekoisten tuotteiden tarjonnalle ei enää löydy samanlaista kysyntää. Alkuvuoden piraattituoteskandaali ei myöskään lainkaan kohentanut yhtiön tulevaisuudennäkymiä tai luottamustamme yrityksen johtoon.

Mikä ihmeen ASML?

Hollantilainen puolijohdeteollisuuden teknologiayritysyritys, joka on perustettu vuonna 1984.

ASML suunnittelee, valmistaa ja huoltaa litografialaitteita.

Litografialaitteilla “tulostetaan” siruja.

ASML ei valmista siruja itse. Puolijohdevalmistajat, kuten TSMC, käyttävät ASML:n laitteita sirujen tekemiseen.

Erilaisten suorittimien lisäksi ASML:n laitteilla on mahdollista valmistaa muistisiruja (NAND ja RAM).

Tähtäimessä Green Tech

Maaliskuussa aloimme tutkimaan lupaavimpia teollisuudenaloja, jotka hyötyvät vihreästä siirtymästä. Suurennuslasimme alle lopulta päätyi Green Tech, joka kohosi nopeasti suosikiksemme. Tämän melko laajankin sateenvarjotermin yhtiöt ovat jaksaneet nostaa päätään lukuisia kertoja lähivuosina esimerkkeinä Tesla ja supisuomalainen Kempower. Vahvasta poliittisesta tahdosta edistää vihreää teknologiaa kertoo myös Yhdysvaltojen Inflation Reduction Act (IRA), jonka myötä pääomaa ollaan suurissa määrin valmiita ohjaamaan kohti kestävää kehitystä.

Lähde: ASML

Vihreän teknologian alalta kiinnostuimme aluksi sähköisen liikkumisen ja uusiutuvan energian mahdollistajista kuten esimerkiksi Tesla ja FirstSolar. Nämä yritykset tarjoavat maailmaa mullistavia innovaatioita sekä vastaavat kasvavaan tarpeeseen vähentää ympäristövaikutuksia liikenteessä ja energiantuotannossa. Valtavan hyvästä nykyhetken markkinaosuudesta huolimatta emme lähteneet kummankaan yhtiön kelkkaan, sillä kasvava kilpailu ja uudet toimijat luovat epävarmuutta näiden yhtiöiden kasvunäkymiin.

Mitä ASML siis tarkalleen tekee?

ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) on hollantilainen teknologiayritys, joka on erikoistunut kehittämään ja valmistamaan edistyneitä valomaski- ja litografialaitteiden ratkaisuja puolijohdeteollisuuden tarpeisiin. Yritys on merkittävä toimija mikroprosessorien ja muiden puolijohdetuotteiden valmistuksessa tarjoten teknologisia ratkaisuja, jotka ovat olennainen osa nykyaikaisen elektroniikan ja tietotekniikan kehityksessä.

ASML:n päätehtävänä on kehittää ja toimittaa litografiakoneita, jotka mahdollistavat entistä pienempien ja tehokkaampien puolijohdekomponenttien valmistuksen. Litografia on keskeinen vaihe puolijohdevalmistuksessa, jossa käytetään valolle herkällä materiaalilla päällystettyä piikiekkoa. Litografialaite kohdistaa valoa äärimmäisen tarkasti piikiekkoon, jolloin on mahdollista etsata tarkasti määritelty monikerroksinen kuvio. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että tällä tavalla yhdelle piikiekolle on mahdollista tulostaa triljoonia transistoreita. Transistorien määrä määrittää sirun tehokkuuden.

ASML:n kehittämät litografiakoneet ovat huippuluokan teknologisia saavutuksia, joilla on kyky tuottaa erittäin pieniä rakenteita, jopa nanometrien mittaluokassa. Tämä on olennaista, kun pyritään lisäämään puolijohdekomponenttien tiheyttä ja suorituskykyä. ASML:n innovaatiot ovat olennaisia nykyaikaisten elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja älypuhelinten valmistuksessa.

"During a gold rush, sell shovels"

Vaikka ASML ei ehkä itsessään ole kaikista mediaseksikkäin Green Tech -yhtiö, vaikuttaa heidän laitteillaan tehdyt sirut jokaisen sähköauton, aurinkopaneelin ja älypuhelimen taustalla. Puolijohdetekniikkaa käytetään esimerkiksi tuulivoimaloiden valmistuksessa, sähköautojen voimansiirrossa ja tietokoneiden emolevyissä. Kaikissa näissä laitteissa on luotettavan toiminnan ja kannattavuuden kannalta järkevää pyrkiä minimoimaan hukkaenergian määrä. Mitä pienempi piiri on kyseessä, sitä energiatehokkaampi se on.

Lähde: ASML

ASML:n lonkerot ovat syvällä myös vihreässä energiateollisuudessa, joka on suuresti riippuvainen puolijohteista. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoima tarvitsevat valmistuksessa yhtä megawattia kohden noin 3000 ja 4000 euron edestä erilaisia puolijohteita, joita valmistavia koneita ASML tuottaa.

Vihreän teknologian, uusiutuvien energialähteiden ja sähköisen liikkumisen yleistyessä ainoastaan yksi asia tulevaisuudesta on varmaa; elektroniikan määrä tulee kasvamaan ja sen fyysinen koko kutistumaan. Emme pysty vielä tarkalleen sanomaan mikä tai mitkä yhtiöt tulevat viemään tekoälyn tai vihreän teknologian markkinajohtajuuden, mutta tiedämme ainakin sen, että ne kaikki tarvitsevat toimintaansa varmasti ASML:n teknologiaa.

Taustalla vallitseva tekoälybuumi

Vaikka lähdimme aluksi tutustumaan ASML:ään vihreä siirtymä edellä, yhdistyi se nopeasti myös muihin sijoitusstrategiamme tärkeisiin teemoihin. Tekoälyn räjähdysmäinen kysyntä on kasvattanut merkittävästi grafiikkasuorittimien (GPU) kysyntää luoden samalla positiivisen vaikutuksen ASML:ään, maailman johtavaan puolijohdevalmistuksen laitteiden toimittajaan. Yhä useammat tekoälysovellukset ja datavetoiset palvelut vaativat huippuluokan suorituskykyä, mikä puolestaan lisää puolijohdekomponenttien ja erityisesti huipputehokkaiden suorittimien tarvetta.

ASML ja 90% Markkinaosuus - Winner takes it all

ASML:n johtava ja jopa lähes monopolimainen markkinaosuus heijastuu monina etuina takaisin yhtiölle. Vahva hinnoitteluvoima auttaa pitämään yhtiön kannattavana jolloin se voi myös allokoida suurempia resursseja tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan (R&D), mikä pitää sen teknologisesti kilpailijoitaan edellä. Hinnoitteluvoima myös sitouttaa ASML:n yhteistyökumppaneita entistä tiiviimpiin yhteistyösopimuksiin, jotka ovat taloudellisesti molempien osapuolien eduksi.

ASML:llä on monopoliasema EUV (Extreme ultraviolet litography)-markkinoilla oltuaan ensimmäinen kyseisen teknologian laitevalmistaja yli kymmenen vuoden tutkimustyön tuloksena. ASML hallitsee myös vanhempaa litografiatekniikkamarkkinaa, DUV:tä (Deep ultraviolet litography) noin 70 prosentin markkinaosuudella verrattuna lähimpiin kilpailijoihinsa Nikoniin ja Canoniin. ASML:llä on siis tällä hetkellä yli 90 prosentin markkinaosuus juuri EUV-litografiamarkkinoilla ja yksittäinen kone maksaa jopa 100-300 miljoonaa dollaria kappaleelta.

Deglobalisaatio ja geopoliittiset jännitteet mahdollisuutena

Koronaviruspandemia toi esille pitkissä toimitusketjuissa piilevät riskit. Haasteet toimituksissa ja erilaisten komponenttien, kuten sirujen saatavuudessa sai aikaan teknologiateollisuuden deglobalisaatiotrendin. Kyseessä on siis käytännössä tuotannon siirtäminen “lähemmäs”, jotta yritys pystyisi kokonaan välttämään tai vähintään varautumaan paremmin erilaisiin markkinahäiriöihin. Teollisuuden varautuminen geopoliittisiin jännitteisiin luo ASML:lle merkittävän mahdollisuuden, sillä esimerkiksi Taiwaniin keskittynyt tuotanto on siirtymässä vähitellen myös muuallekin maailmaan. Tämä kasvattaa globaalisti myös kysyntää ASML:n laitteille.

Lähde: ASML

Vahva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Tutkimuksen kautta ASML on onnistunut saavuttamaan vahvan teknologisen etumatkan kilpailijoihinsa nähden pienempiin siruvalmistusteknologioihin siirryttäessä (mm. kokoluokat 3 nm ja 2 nm). Pienemmät sirut mahdollistavat tehokkaammat ja suorituskykyisemmät puolijohteet, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuuden laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden kehittämisessä. Tämä auttaa puolijohdevalmistajia pysymään kilpailukykyisinä ja tuottamaan laitteita, jotka ovat entistä energiatehokkaampia ja nopeampia.

Lähde: ASML

Mooren laki ja kysyntä

Mooren laki on havainto, jonka teki vuonna 1965 Intelin perustaja Gordon Moore. Lain mukaan transistorien määrä siruissa kasvaa eksponentiaalisesti ajan myötä pienentäen samalla kustannuksia. Tämä tarkoittaa, että puolijohteiden suorituskyky kasvaa nopeasti samalla kun niiden valmistuskustannukset vähenevät. Transistorien määrän on tarkoitus tuplaantua kahden vuoden välein.

Kun transistorien määrä siruissa kasvaa, tarvitaan kehittyneempiä valmistusprosesseja, jotka mahdollistavat pienemmät sirut. ASML:n kehittämät litografiajärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä tässä prosessissa, sillä ne mahdollistavat tarkemman ja pienemmän kuvioinnin sekä monimutkaisempien sirujen valmistamisen.

Mooren lain päätelmän mukaan myös puolijohdeteollisuuden kysyntä kasvaa jatkuvasti, kun yritykset ja kuluttajat hakevat entistä suorituskykyisempiä ja tehokkaampia laitteita. Tämä kasvava kysyntä tarkoittaa sitä, että puolijohdevalmistajat tarvitsevat jatkuvasti kehittyneempiä valmistusprosesseja ja laitteita vastatakseen markkinoiden tarpeisiin.

ASML:n teknologinen etumatka mahdollistaa tarjoaman järjestelmiä, jotka ovat olennaisia uusien, suorituskykyisempien sirujen valmistamisessa. Lisäksi kysynnän jatkaessa kasvuaan, ASML voi odottaa vahvaa markkina-asemaa ja vakaita tulovirtoja. Laitemyynnin lisäksi ASML tarjoaa huolto- ja päivitysmahdollisuuksia järjestelmiinsä, mikä tuo yhtiölle vakaata kassavirtaa talouden suhdanteista riippumatta ja vastaa hieman yli neljäsosaa yrityksen nettomyynnistä tällä hetkellä.

Lähde: ASML

Mitkä ovat mielestämme suurimmat riskit?

Aina on mahdollista, että jokin ASML:n kilpailijoista kuten esimerkiksi Canon tai Nikon onnistuisivat kehittämään kustannustehokkaamman vaihtoehdon markkinoille. Tämä kilpailu voi heikentää ASML:n markkinaosuutta ja asettaa haasteita sen innovaatioille. Emme kuitenkaan näe, että teknologinen läpimurto uhkaisi ASML:n markkina-asemaa vielä tällä vuosikymmenellä.

Toinen merkittävä riski liittyy mahdollisiin monopolisääntelyihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Koska ASML on johtava toimija alallaan, sääntelyviranomaiset voivat asettaa rajoituksia sen toimintaan kilpailun lisäämiseksi ja markkinoiden avoimuuden varmistamiseksi. Tämä voi vaikuttaa suoraan ASML:n liiketoiminnan dynamiikkaan ja kannattavuuteen.

Geopoliittiset riskit erityisesti Kiinan ja Taiwanin tilanteeseen liittyen voivat myös vaikuttaa ASML:ään. Kiinan kasvava rooli puolijohdeteollisuudessa ja mahdolliset jännitteet Taiwanin suhteen voivat vaikuttaa toimitusketjuihin ja liiketoimintaan yleisesti. Lisäksi, Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppasodat ja niiden vaikutukset teknologiasektoriin voivat heijastua ASML:n kansainväliseen liiketoimintaan ja asiakassuhteisiin Kiinassa.


Yhteenveto: HCP Focus -sijoituskriteerit ja ASML

Analyysimme perusteella voimme todeta ASML:n täyttävän HCP Focuksen sijoituskriteerit ja sopivan osaksi keskitettyä megatrendisalkkuamme. Yksi keskeinen megatrendi onkin digitalisaation ja tekoälyn kasvu, joka lisää puolijohdekomponenttien, erityisesti tehokkaiden suorittimien, kysyntää. Lisäksi, sähköistyminen ja uusiutuvan energian megatrendit vaikuttavat myönteisesti, kun yhä useammat teknologiset sovellukset vaativat huipputarkkoja ja tehokkaita puolijohteita.

ASML on mittakaavaltaan vaikuttava, ja sen markkina-arvo on hieman vajaa 300 miljardia dollaria, joka on jo nyt suurempi kuin esimerkiksi Coca-Colalla ja Toyotalla. Yhtiö on saanut korkeimman mahdollisen “AAA” ESG-luokituksen MSCI:ltä. Ilmiselviä verkostovaikutuksia yhtiöllä ei ole, mutta sillä on vahva alihankkijaverkosto, jolle ASML toimii tärkeänä asiakkaana sekä omistajana. ASML omistaa esimerkiksi neljäsosan Carl Zeiss SMT:stä, joka vastaa laitteiden optiikan valmistamisesta. Carl Zeiss SMT:n ensisijainen vastuu on siis tehdä innovaatioita ASML:lle, mutta sen jälkeen yhtiö voi hyödyntää osaamistaan muissa tuotteissaan.

Yhtiön CFO Roger Dassen on saanut nuhtelun Alankomaiden viranomaisilta muutamia vuosia sitten työskennellessään Deloitte Touche Tohmatsu nimisessä yhtiössä. Tämä oli alunperin vuonna 2022 syymme jättää sijoitus ASML:ään tekemättä. Nyt uusin silmin katsoen ja huomioiden vihreän siirtymän, tekoälybuumin, digitalisaation ja robotiikan kasvun päätimme tehdä sijoituksen tämä riski tiedostaen.

Kestävän kilpailuedun ASML:lle tuo sen nykyinen, äärimmäisen vahva markkinaosuus sekä vuosien etumatka tutkimuksen ja tuotekehityksen myötä. Olisi hyvin vaikea nähdä, että jokin huomattavasti pienemmistä kilpailijoista voisi edes keskipitkällä aikavälillä korvata ASML:n valmistamat litografialaitteet markkinoilla. Seuraamme kuitenkin kilpailuasetelmaa ja markkinaa aktiivisesti ja vasta aika näyttää kuinka suuren tulen alleen tämä megatrendi lopulta saa.Teemu Pakarinen
HCP Focus -salkunhoitotiimin jäsen

Tämä kirjoitus on tarkoitettu esittelemään ASML yleisluonteisesti HCP Focus-rahaston asiakkaille. Kyseessä ei ole syväluotaava analyysi, eikä sitä ole sellaiseksi tarkoitettu. Olemme HCP:llä tuottaneet erikseen sisäiseen käyttöön yhtiöstä analyysejä sijoituspäätöksen tueksi.

Lisää aiheesta

Tilaa uutiskirje

* indicates required
Valitse, mitkä uutiskirjeet haluat tilata

Millä tavoin voimme olla yhteydessä?

Voit perua liittymisesi milloin vain klikkaamalla linkkiä yhden sähköposteistamme alalaidassa. Lisätietoa yksityisyyskäytännöistämme löydät verkkosivuiltamme.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.Learn more about Mailchimp's privacy practices.