VÅRA FONDER

PLACERINGAR I VÅRA FONDER ÄR IMPACT INVESTING
#HCPSPIRIT SINI KUNNAS: "PEACES OF LIGHT", SPAIN 2015

HCP BLACK

Multi-Strategy Multi-Style fonden HCP Black siktar på att åstadkomma en god riskjusterad avkastning genom aktiv diversifiering i olika tillgångsklasser.

Läs mera…

HCP FOCUS

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta – en aktiefond med högt potential.

Läs mera…

HCP QUANT

Genom att utnyttja systematiska kvantitativa placeringsstrategier är det möjligt att undvika mänskliga svagheter i placeringsverksamheten. HCP Quant diversifierar placeringarna globalt i små och medelstora företag.

Läs mera…

AI Hedge Fund Awards 2019