Våra fonder

PLACERINGAR I VÅRA FONDER ÄR IMPACT INVESTING
#HCPSPIRIT SINI KUNNAS: "PEACES OF LIGHT", SPAIN 2015

Concentrated equity fund

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta – en aktiefond med högt potential.

World’s most consistently top-performing equity fund.

Multistrategy with true decentralisation

Multi-Strategy Multi-Style fonden HCP Black siktar på att åstadkomma en god riskjusterad avkastning genom aktiv diversifiering i olika tillgångsklasser.

A good night’s sleeps even in uncertain economy.

Deep-value stock strategy

Genom att utnyttja systematiska kvantitativa placeringsstrategier är det möjligt att undvika mänskliga svagheter i placeringsverksamheten. HCP Quant diversifierar placeringarna globalt i små och medelstora företag.

Aboard with small-cap value stock rise with quantitative stock picking.

Solution for professional athletes with tax advantages

Athlete funding offers an exceptional opportunity to yearly invest part of your salary while similarly lowering your tax percentage.

For building wealth during career and securing livelihood for life after career as well.
AI Hedge Fund Awards 2019