About Brooklyn

Asset management to be proud of.™

Top notch investing skills, transparent pricing and respect for clients combined with work on improving the wellbeing of society.

VÅRA FONDER

HCP Black

Multi-Strategy Multi-Style fonden HCP Black siktar på att åstadkomma en god riskjusterad avkastning genom aktiv diversifiering i olika tillgångsklasser.

HCP Focus

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta – en aktiefond med högt potential.

HCP Quant

Genom att utnyttja systematiska kvantitativa placeringsstrategier är det möjligt att undvika mänskliga svagheter i placeringsverksamheten. HCP Quant diversifierar placeringarna globalt i små och medelstora företag.

AI Hedge Fund Awards 2019
About Brooklyn
”Peaces of Light” digital art project in cooperation with #HCPSPIRIT.
Artist: Sini Kunnas
Our Service

VÅRA TJÄNSTER

Sid Scandinavian Tour
Bild: Justus Hirvi
Privatplacerare

Privatplacerare

Förmögenhetsförvaltning är alltför ofta förknippat med onödig elitism. Förmögenhetsförvaltning är ett serviceyrke bland andra, och vi erbjuder alla våra klienter vårt bästa kunnande.

Idrottare

Idrottare

En lyckad prestation inom toppidrott förutsätter att idrottaren givits möjlighet att uppnå sin fulla potential, under optimala förhållanden och stödd av de bästa tänkbara samarbetspartners.

Institutioner

Institutioner

Stiftelser, föreningar och finanshus är en förutsättning för det goda samhället. Stiftelser och föreningar har en viktig roll som finansiärer och koordinatorer av långsiktigt kultur-, innovations- och socialarbete.

Artister

Artister

Konstnärens karriär är ofta en balansgång mellan konstnärliga och kommersiella värderingar. Av oss för konstnären stöd utan kompromisser.

Our Service
Our Work

#HCPSPIRIT

Our Work
Clients

HCP TEAM

Vårt team av experter hjälper dig i allt investeringsrelaterat! Boka ett virtuellt möte eller ring +358 9 689 88 481.

Clients