Kapitalförvaltaren som Du vågar vara stolt över.™

#HCPSPIRIT, LUCA DELGADO
About Brooklyn

Helsinki Capital Partners (HCP) is top-notch investing skills, transparent pricing and respect for clients.

We are an open, honest and active partner for asset management. We want to help our clients reach their financial goals through our funds while similarly creating positive impact for our surrounding community and world. Our services are aimed for private investors, institutions, professional athletes and artists. With us you can be sure that all our operations aim for our clients’ best interests and building a more ethical financial industry.

About Brooklyn

Våra fonder

En aktiv fastighetsstrategi

Fonden ger tillgång till en marknad som typisk är stängd.

Värdeskapande med aktiv förvaltning av fastigheter.

Multistrategy with true decentralisation

Multi-Strategy Multi-Style fonden HCP Black siktar på att åstadkomma en god riskjusterad avkastning genom aktiv diversifiering i olika tillgångsklasser.

A good night’s sleeps even in uncertain economy.

Deep-value stock strategy

Genom att utnyttja systematiska kvantitativa placeringsstrategier är det möjligt att undvika mänskliga svagheter i placeringsverksamheten. HCP Quant diversifierar placeringarna globalt i små och medelstora företag.

Aboard with small-cap value stock rise with quantitative stock picking.

Concentrated equity fund

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta – en aktiefond med högt potential.

Företag som förändrar världen.

Solution for professional athletes with tax advantages

Athlete funding offers an exceptional opportunity to yearly invest part of your salary while similarly lowering your tax percentage.

For building wealth during career and securing livelihood for life after career as well.

Våra tjänster

Förmögenhetsförvaltning är alltför ofta förknippat med onödig elitism. Förmögenhetsförvaltning är ett serviceyrke bland andra, och vi erbjuder alla våra klienter vårt bästa kunnande.

Stiftelser, föreningar och finanshus är en förutsättning för det goda samhället. Stiftelser och föreningar har en viktig roll som finansiärer och koordinatorer av långsiktigt kultur-, innovations- och socialarbete.

En lyckad prestation inom toppidrott förutsätter att idrottaren givits möjlighet att uppnå sin fulla potential, under optimala förhållanden och stödd av de bästa tänkbara samarbetspartners.

Konstnärens karriär är ofta en balansgång mellan konstnärliga och kommersiella värderingar. Av oss för konstnären stöd utan kompromisser.

#HCPSPIRIT

Our Work

This is what we do besides asset management.

Shared value is the way we do business. We are an active supported of cultural causes in our community. The projects that we do in collaboration with artists, athletes, and the third sector are labeled with #HCPSPIRIT.

Our Work

HCP team

Clients
Clients

HCP i media