HCP Quant 3/2019 +5.18% | Tunnusluvut ja allokaatio | Arvo-osakkeiden tuottopotentiaali

Maaliskuussa osakemarkkinat tempoivat yhä ylöspäin. Vuoden ensimmäinen kvartaali oli yksi historian parhaimmista ympäri maailman. HCP Quant rahaston tuotto kaikkien kulujen jälkeen oli +5.18% mikä kiritti rahaston ensimmäisen vuosineljänneksen tuotoksi +14.93%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksin tuotto oli euroissa +0.86% ja alkuvuoden kokonaistuotoksi muodostui +14.10%. Yhdysvalloissa isojen yhtiöiden kehitystä mittaava S&P 500 Total Return indeksi vahvistui euroissa +3.41% edestä nostaen alkuvuoden tuoton +15.99%:iin. Euroopassa S&P Europe 350 Total Returnin luvut olivat puolestaan +2.30% ja +13.16%.

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 29.3.2019. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 29.3.2019. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Rahaston tunnusluvuissa ei ole tapahtunut dramaattisia muutoksia sitten edellisen katsauksen tammikuussa. Yleisesti ottaen arvostustasot ovat kohonneet hieman johtuen markkinoiden yleisestä noususta. Osinkotuotto on kohonnut 5.85%:iin. Korkeinta osinkoa maksava yhdysvaltalaisen yhtiön osinko itse asiassa kirjaantui rahaston tilille huhtikuun ensimmäinen päivä (irtoamispäivä oli maaliskuun puolivälissä).

Sijoitusten jakautumisessa maittain on Kiina laskenut 31%:iin edellisen katsauksen 37%:sta. Edellisen vuoden keskimääräinen paino oli 29% eli maa on hyvinkin samalla painolla kuin aiemmin. Yhdysvaltojen on puolestaan laskenut 20%:sta 15%:iin ja Hong Kongin noussut 7%:sta 15%:iin. Muiden maiden muutokset ovat parin prosenttiyksikön sisällä.


Kasvuosakkeet ovat tuottaneet nyt yli kymmenen vuotta arvo-osakkeita paremmin. Tämä ei tule yllätyksenä jos olet lukenut aiempia HCP Quantin sijoituskirjeitä. Olen käsitellyt asiaa useaan otteeseen. Ajanjakso on suosinut historiallisen pitkään kasvuosakkeita. Voisiko olla että olemme siirtyneet ”uuteen normaaliin”, jossa arvostustasoilla ei ole enää merkitystä? Tähän kysymykseen perspektiiviä antaa Rob Arnott maaliskuussa pitämässään Are Valuations Irrelevant? esityksessä Advisor Symposium 2019 tilaisuudessa.

Iso osa sijoittajista juoksee tuoton perässä. Tarkemmin sanottuna jo toteutuneen tuoton. Englanninkielinen termi tälle on yield chasing tai trend chasing. Virhe, minkä useat sijoittajat tekevät on, että he projisoivat asioiden jatkuvan samalla tavalla. Hyvin tuottaneiden osakkeiden (tai sijoitusstrategioiden) oletetaan tuottavan hyvin myös jatkossa, sekä vastaavasti huonosti tuottaneiden heikosti. Lyhyellä aikavälillä näin itse asiassa tapahtuukin ja se tunnetaan momentum anomaliana. Pidemmällä aikavälillä tämän tekee toimimattomaksi keskiarvoon hakeutumisen (mean reversion) ilmiö.

Viime vuodet ovat menneet erityisesti isokokoisten kasvuyhtiöiden rytmittämänä. Suurimpien yhtiöiden lista on kuitenkin erittäin epästabiili. Vuodesta 1980 tyypillisesti vain kaksi yhtiötä kymmenestä on säilynyt kymmenen suurimman yhtiön listalla seuraavan kymmenen vuoden ajan. Paikka huipulla on tuulinen! Yhtiöt katoavat listalta koska ne tuottavat muita heikommin. Keskiarvoon hakeutuminen näkyy hyvin siis myös tässä.

Keskimääräisen yhdysvaltalaisen osakerahaston kolmen vuodon tuotto (p.a.) perustuen sen aiemman kolmen vuoden tuottoon. Aineisto vuosilta 1990-2016. Lähde: Rob Arnott

Rahastojen osalta Arnott antaa esimerkin siitä miten toteutuneen kolmen vuoden tuoton osalta parhaat rahastot ovat olleet seuraavat kolme vuotta heikoiten tuottaneita. Vastaavasti kolme edellistä vuotta heikosti tuottaneet rahastot ovat olleet seuraavien kolmen vuoden aikana tuottokärjessä! Kun rahastot jaettiin desiileihin kolmen vuoden tuoton perusteella ennusti aiempi tuotto varsin suoraviivaisesti tulevaa tuottopotentiaalia. Näin käy juurikin johtuen jälleen keskiarvoon palautumisesta. Osakkeet tai sijoitustyyli, kuten tällä hetkellä kasvusijoittaminen, menee pois muodista. Sijoittamisessa asiat menevät sykleissä suosiossa olevien tekijöiden vaihdellen ajanjaksosta toiseen.

Arvo-osakkeilla on korkein tuottopotentiaali. Lähde: Rob Arnott

Osakkeiden pitkän aikavälin tuotto-odotus maittain. Lähde: Rob Arnott

Rob Arnottin tekemän ennusteen perusteella suurin tuottopotentiaali seuraavalle viidelle vuodelle on tällä hetkellä arvo-osakkeissa. Pitkällä aikavälillä osakkeista erityisesti Yhdysvaltojen tuotto-odotus on heikko. Parhaimmat tuotto-odotukset ovat Venäjällä, Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa.

Arvostustasoilla ja sitä seuraavilla tuotoilla on voimakas yhteys toisiinsa. Yhdysvalloissa arvostustasot ovat korkealla mikä indikoi pidemmällä aikavälillä heikkoa tuottoa, vaikka alkuvuosi aivan toiselta näyttääkin. Moni sijoittaja tästä huolimatta laittaa tänäkin vuonna rahansa Yhdysvaltojen markkinoille. Korkea jo toteutunut tuotto on kuin hunajapesä joka viettelee huuliaan lipovan sijoittajan luokseen. Jos kurottelet pesään varaudun ampiaisen pistoon.

Alla on vertailu tunnuslukujen osalta HCP Quant rahaston ja Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksin välillä. Kumman arvostustason osakkeita arvelet markkinoiden suosivan seuraavan viiden vuoden aikana?

  • Osinkotuotto 5.85% (S&P 500 1.94%)
  • P/E 7.10 (S&P 500 18.69)
  • P/CF 5.00 (S&P 500 12.26)
  • P/B 1.46 (S&P 500 3.36)
  • P/S 0.73 (S&P 500 2.14)
  • ROE 21.66% (S&P 500 16.11%)
  • EV/EBITDA 4.60 (S&P 500 13.21)
Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”No price is too low for a bear or too high for a bull.”
– Unknown

Analysoimme Facebookin vastuullisuusongelmat ja päätimme jatkaa sijoittamista

FACEBOOK on kuulunut HCP Focus -rahaston sijoituskohteisiin toukokuusta 2016 lähtien. Viime vuoden maaliskuussa Facebookin ESG-luokitusta laskettiin BBB:stä BB:hen MSCI ESG -tietokannassa.

ESG-luokitukset arvioivat yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta sekä hallintotapaa. HCP:lla Head of Risk Management tarkistaa vuosittain HCP Focus -rahastoon kuuluvien yritysten ESG-pisteet, ja huomauttaa salkunhoitajaa matalan arvion saaneista yrityksistä. Salkunhoitaja analysoi tapauskohtaisesti, voidaanko matalan ESG-arvion saaneita yrityksiä pitää rahastossa.

Perusteellisen analyysin jälkeen HCP Focus -rahaston salkunhoitaja Ernst Grönblom on päättänyt jatkaa sijoittamista Facebookiin.

”Sosiaalinen media on vielä lapsen kengissä, ja on aivan liian aikaista sanoa, miten ala tulee kehittymään. Päätin pitää Facebookin salkussa, koska kaikista vakavista ongelmistaan huolimatta uskon sosiaalisen median nettovaikutuksen yhteikuntaan olevan positiivinen”, Grönblom sanoo.

GRÖNBLOMIN analyysin mukaan Facebookin tämänhetkisistä vastuullisuusongelmista Cambridge Analytica (CA) -tietovuoto on kaikkein vakavin.

Voit lukea koko Grlnblomin Facebook ESG -analyysin tästä.

Maaliskuussa 2018 New York Times ja Observer paljastivat, että Cambridge Analytica oli saanut haltuunsa yli 50 miljoonan Facebook-käyttäjän yksityisiä tietoja ilman heidän suostumustaan.  CA:n uskotaan käyttäneen näitä tietoja ensin mainosten kohdentamiseen ja lopulta poliittisen kampanjoinnin mikro-kohdennuksiin Yhdysvaltain presidentinvaalissa vuonna 2016.

Vaikka Cambridge Analytica -tietovuoto nosti tapetille Facebookin käyttäjien yksityisyyden suojan haavoittuvuuden ja vakavat puutteet yhtiön avoimuudessa ja hallintotavassa, Grönblomin mukaan Facebook on korjannut ongelmia nopeasti ja päättäväisesti.

”Facebook on poistanut useita miljoonia väärennettyjä käyttäjätilejä, hyllyttänyt yli 400 sääntöjen vastaista sovellusta ja lisännyt turvallisuuteen erikoistuneiden työntekijöiden määrää yli 30 000 henkilöllä. Cambridge Analytica -tietovuodon kaltaisten skandaalien tapahtuminen tulevaisuudessa on siis merkittävästi epätodennäköisempää.”

TÄLLÄ HETKELLÄ näyttää siltä, että Facebook ottaa yhteiskuntavastuun tosissaan ja pyrkii aidosti toimimaan paremmin. Ammattimaisten sijoittajien on kuitenkin syytä jatkaa yhtiön vastuullisuuden seuraamista.

”On erittäin tärkeää, että sijoittajat vastustavat julkisesti sosiaalisen median väärinkäyttöä esimerkiksi propagandatarkoituksiin”, HCP:n toimitusjohtaja Tommi Kemppainen korostaa.

Jaamme Facebook ESG-analyysimme julkisesti, koska suhtaudumme yritykseen kohdistuviin syytöksiin vakavasti. Sen lisäksi haluamme osallistua aktiivisesti julkiseen keskusteluun, jossa ESG-standardit määritellään.

”Ammattisijoittajien tulisi puhua avoimesti ajatuksistaan vastuullisuudesta ja julkaista johtopäätöksensä. Mitä useammat organisaatiot osallistuvat keskusteluun ESG:stä, sitä vahvemmat standardit kähitämme prosessissa”, Kemppainen toteaa.

Jatkamme sijoituskohteidemme ESG-luokitusten seuraamista ja analysoimme alhaiset arviot saaneet yritykset myös tulevaisuudessa tapauskohtaisesti. Jatkamme myös parempien käytäntöjen etsimistä sijoituskohteiden vastuullisuuden varmistamiseksi. Voit seurata oivalluksiamme lukemalla blogiamme.

Ernst Grönblomin Facebook ESG-analyysin voit lukea tästä linkistä.

HCP Quant 2/2019 +2.34% | Hyviä uutisia Kiinasta

Sijoitusvuosi 2019 on saanut räjähtävän startin. Helmikuu jatkoi hyvin mennyttä tammikuuta. HCP Quant rahasto nousi kuukauden aikana +2.34%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Returnin tuotto oli euroissa +3.00%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return ponnahti euroissa +3.83% ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return +4.11%.

Viime vuoden lopussa Kiinan osakemarkkinat tippuivat rajusti. Nyt suunta on ollut päinvastainen. Kirjoitin vuoden vaihteessa Kiinan markkinoiden yllä leijuvista uhkakuvista sekä mahdollisuudesta yllättävänkin kovaan ja nopeaan ”helpotusralliin”. Nyt kauppasodan uhka on hyvin edenneiden neuvottelujen myötä hälventynyt. Mielestäni Kiinalla on eväät vuoden 2019 yllättäjäksi markkinoilla.

Toinen positiivinen ja Kiinan markkinoita tukeva uutinen on MSCI:n päätös nelinkertaistaa kiinalaisten A osakkeiden mukaanottokerroin MSCI indekseissä. Isokokoisten (large-cap) yhtiöiden kerroin kasvaa 5%:sta 20%:iin kolmessa vaiheessa toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa. HCP Quant rahastoa ajatellen tätäkin merkityksellisempi on MSCI:n päätös lisätä myös keskikokoisia (mid-cap) yhtiöitä 20%:n kertoimella marraskuussa. Näiden muutosten arvellaan tuovan yli 80 miljardia dollaria uutta rahaa Kiinan osakemarkkinoille. Mikäli Kiina jatkaa markkinoidensa vapauttamista jatkaa myös MSCI kiinalaisten yhtiöiden painon kasvattamista indekseissään tämän jälkeen.

an osakepainon tuleva muutos FTSE indekseissä kesäkuussa 2019. Lähde: FTSE Russell

Kiinanan osakepainon tuleva muutos FTSE indekseissä kesäkuussa 2019.
Lähde: FTSE Russell

Kiinan osakepainon tuleva muutos S&P indekseissä. Lähde: S&P Dow Jones Indices

Kiinan osakepainon tuleva muutos S&P indekseissä. Lähde: S&P Dow Jones Indices

MSCI ei ole ainut indeksin tarjoaja jolta on tulossa muutoksia Kiinan suhteen. FTSE Russell on päättänyt sisällyttää niin pienet (small-cap), keskikokoiset (mid-cap) kuin isokokoiset (large-cap) kiinalaiset A osakkeet indekseihin. Lisäys tapahtuu kolmessa vaiheessa kesäkuussa 2019, syyskuussa 2019 ja maaliskuussa 2020. Tarkemmat tiedot löytyvät FTSE:n FAQ dokumentaatiosta.

MSCI:n ja FTSE Russell:n jalanjälkiä seuraa S&P Dow Jones Indices. S&P on päättänyt sisällyttää yli tuhat kiinalaista A osaketta indekseihin syyskuussa.

Miksi näillä on merkitystä? MSCI, FTSE ja S&P ovat isoja taloja indeksimaailmassa. Lukuisat passiiviset rahastot ja ETF:t seuraavat heidän indeksejä. Indeksimuutosten myötä näitä indeksejä seuraavat rahastot ostavat vastaavassa suhteessa kiinalaisia osakkeita. Kasvanut indeksisijoittamisen suosio ajaa näiden muutosten myötä pääomia Kiinan markkinoille. Vuosi 2019 näyttää tässä valossa hyvin mielenkiintoiselta. Paremmalta kuin pitkään aikaan.

Read more

HCP Focus -vuosikatsaus

HCP Focus päätti viime vuoden parhaana suomalaisena aktiivisena osakerahastona.

Kuten tiedätte, vuosi 2018 oli haastava kaikille sijoittajille. Melkein kaikki omaisuusluokat mukaan lukien osakkeet, velkakirjat, kiinteistöt ja raaka-aineet tuottivat tappiota.

Suomalaiset pörssiosakkeet (OMX Helsinki Cap tuotto –indeksi) olivat keskimäärin noin 4,3 % miinuksella. Globaalit pörssiosakkeet (MSCI ACWI IMI –indeksi) olivat keskimäärin noin 5,8 % miinuksella.

Kaikista Suomessa markkinoitavista reilusta 500 osakerahastosta vain 34 onnistui päättämään vuoden plussalla. Voin suureksi ilokseni kertoa, että HCP Focus on yksi niistä. Vuonna 2018 rahasto oli 1,7 % plussalla.

Asiayhteydestään irrotettuna tuottoluku ei luonnollisesti ole mairitteleva, mutta olosuhteet huomioiden ja kilpailijoihin verrattuna tulos oli vähintään tyydyttävä. Lisäksi monet asiakkaat ovat kertoneet, että pelkästään tappioiden välttäminen tuntuu huojentavalta.

Pitkän aikavälin tuotto

Myös pitkällä aikavälillä katsottuna HCP Focus on tuottanut hyvin. Viiden vuoden jaksolla HCP Focus tuotti keskimäärin vajaat 14 % vuodessa, mikä tekee jakson kokonaistuotosta noin 90 %. Vertailun vuoksi todettakoon, että samana ajanjaksona suomalaiset pörssiosakkeet (OMX Helsinki Cap tuotto –indeksi) tuottivat vain noin 57 %.

Jos Sinua kiinnostaa tietää, miten Focus on pärjännyt suhteessa kilpailijoihin, liitän oheen myös toisen ranking-listan.

Tästä listasta löytyvät kaikki Suomessa markkinoitavat osakerahastot, joilla on vähintään viiden vuoden tuottohistoria. Listassa rahastot on rankattu paremmuusjärjestykseen niiden viiden vuoden tuottojen mukaan (1.1.2014 – 31.12.2018).

Listalla on yhteensä 461 rahastoa. HCP Focus ylsi sijalle 9. Tämä tarkoittaa, että HCP Focus on tuottanut paremmin kuin 98 % kaikista kilpailijoistaan.

Haluatko suosia suomalaista?

Vielä yksi kiinnostava yksityiskohta: mitattuna 5 vuoden tuotoilla HCP Focus on paras suomalainen aktiivinen osakerahasto!

HCP-Focus

Ainakin siinä tapauksessa, että suomalaisella osakerahastolla tarkoitetaan rahastoa joka täyttää molemmat nämä kriteerit:

(1) rahaston omistaa Suomalainen rahastoyhtiö; ja

(2) rahaston salkunhoitaja on Suomessa asuva Suomen kansalainen

Taustaa: vain kahdeksalla rahastolla on parempi viiden vuoden tuotto kuin Focuksella. Näistä vain kaksi on suomalaisen rahastoyhtiön (”Danske Invest Rahastoyhtiö Oy”) omistamia, mutta toinen rahastoista (”Danske Invest Teknologia Indeksi K”) on passiivinen rahasto, ja toinen (”Danske Invest Kestävä Arvo Osake K”) on ulkomaisen salkunhoitajatiimin hallinnoima.

Jos siis arvostat aktiivista salkunhoitoa ja mahdollisuutta tavata salkunhoitajaa kasvotusten, ja jos vielä haluat suosia suomalaista, niin tiedät mistä aloittaa!

Ystävällisin terveisin,

Salkunhoitajasi Ernst

Palaa ihmeessä asiaan, jos Sinulla on kysymyksiä tai kommentteja.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Mikäli haluat vielä syventyä teemaan, niin liitän oheen linkin Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraportti-arkistoon. Joulukuun raportissa löytyy kaikki samat tiedot kuin kirjoitukseen liittämistäni Excel-taulukoista (ja paljon muutakin).

HCP Quant 1/2019 +6.77% | Kuolleen kissan pomppu?

Uusi pörssivuosi sai räjähtävän startin. Markkinoilla nähtiin voimakas tammikuuralli. HCP Quant rahasto nousi +6.77%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return hyppäsi euroissa +9.83% ja Yhdysvaltojen isojen yhtiöiden kehitystä mittaava S&P 500 Total Return indeksi euroissa +8.03%. Euroopassa S&P Europe 350 Total Return kohosi +6.24%.

Erityisesti Yhdysvalloissa tulivat kurssit joulukuussa rytisten alas. Korjausliike on ollut voimakas. Oliko pudotus nyt tässä? Tämä saa luonnollisesti miettimään sitä tarjosiko joulukuu erinomaisen ostotilaisuuden sijoittajille vai onko kyseessä pelkkä kuolleen kissan pomppu. Näitä vaihtoehtoja punnitessa on hyvä tarkastella syitä nousun takana. Mikä ajoi kursseja ylöspäin? Onko nousu kestävällä pohjalla?

Maailman M2 rahavarantojen määrä. Lähde: Bloomberg

Yhden näkökulman kysymykseen tarjoaa maailman M2 rahavarantojen muutos. Sen perusteella viimeaikainen nousu on hyvinkin keskuspankkivetoista. Talouden elvyttäminen keskuspankkien johdolla ei ole uusi lääke kun talouden yläpuolelle alkaa kerääntyä tummia pilviä. Olemme saaneet nauttia keskuspankkijohtoisesta omaisuuslajien laajamittaisesta arvonnoususta jo poikkeuksellisen pitkään. Moottorin köhiessä hetken näyttäisi ratkaisu ongelmaan olevan vanha tuttu. Sijoittajan ei kannata yrittää pyristellä näitä herroja vastaan. Ennen pitkää tölkin potkimiseen tulee loppu ellei allaolevia ongelmia saada korjatuksi. Mutta niin kauan kuin keskuspankit tukevat markkinoita kannattaa yleisesti ottaen sijoittajankin roikkua vanavedessä mukana.

Smart Money Flow indeksin kehitys. Lähde: Bloomberg

Pari kuukautta takaperin kirjoitin sijoittajakirjeessä Smart Money Flow indeksin rajusta sukelluksesta. Jälkiviisaus on aina helppoa, mutta ainakin tällä kertaa pudotus näytti ennakoineen tulevaa romahdusta. On hyvä pitää mielessä, että mikään markkinoiden mittari ei kykene varmuudella ennustamaan tulevaa. Smart Money Flow indeksi on tätä kirjoitettaessa palautunut joulukuisesta syöksystä, mutta on yhä alle marraskuun alun tason jolloin siitä kirjoitin (13469), sekä selvästi alle parinkymmenen vuoden keskimääräisen arvon. Tämän perusteella viimeaikainen nousu ei näyttäisi olevan vielä kovinkaan vankalla pohjalla.

Oma tulkintani tilanteesta on kaksijakoinen. Meillä on takana harvinaisen pitkä keskuspankkivetoinen nousukausi. Tässä ympäristössä suurimpia hyötyjiä pörssissä ovat olleet kooltaan suuret kasvuyhtiöt. Usealla eri arvostusmittarilla katsottuna monet pörssit on hinnoiteltu kalliisti. Lukuisilla yhtiöillä on kolminumeroinen P/E (2000-luvun vaihde, muistaako kukaan?). Mikäli tuloskehitys ei pysy mukana muuttuvat nämä hetkessä kalliista järjettömän kalliiksi. Samaan aikaan kuitenkin osa yhtiöistä on hinnoiteltu hyvinkin alas.

Fedin kesällä 2017 aloittaman kvantitatiivisen tiukentamisen vaikutukset levisivät markkinoille 2018. Nyt näyttää siltä, että Fed pidättäytyy koronnostoista tänä vuonna. Euroopassa tilanne ei ole yhtään ruusuisempi. Seuraava koronnosto nähdään mahdollisesti vasta vuonna 2020. Keskuspankit ovat selvästi valmiita käyttämään tarvittaessa painokonetta. Mikäli näin jatkuu suosii se isokokoisten kasvuyhtiöiden voittokulkua. Mennyt syksy näytti kuinka hermostuneessa tilassa markkinat ovat. Monet merkit osoittavat että useat valistuneet sijoittajat eivät ole vakuuttuneita siitä, että kurssit olisivat vakaalla pohjalla.

Kaksijakoinen tulkintani on siten se, että mikäli keskuspankit jatkavat puuttumistaan markkinoihin elvytyksen keinoin sijoittajalla on yhä edessä kissan päivät. Toinen osakkeita tukeva tekijä olisi positiiviset muutokset politiikassa (esim. kauppasopu USA:n ja Kiinan välillä sekä Brexit). Huomaa, että mikään näistä ei ole fundamenttitekijä! Paradoksaalisesti yhtiöiden fundamenttien sijaan markkinoita ovat heiluttaneet jo pitkään muut asiat. Samaan aikaan riski markkinapudotukselle on koholla. Jos näemme ison markkinamyllerryksen tapahtuu samalla todennäköisesti myös muutos siinä millaisia yhtiöitä sijoittajat suosivat. Monesta aiempien vuosien tähtiyhtiöstä tulee nopeasti hylkiö. Erilaiset sijoitusstrategiat toimivat eri markkinatilanteessa. Siten tällainen muutos johtaisi eri sijoitustyyliä suosivaan tilanteeseen. Keskiarvoon palautuminen (mean reversion) on ollut yksi sijoitusmaailman tekijöistä.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

PS: Allen Cheng on kirjoittanut 42 sivuisen yhteenvedon Charlie Mungerin klassikkokirjasta Poor Charlie’s Almanack. Buffettin aisaparin kirja on kokoelma hänen parhaista neuvoista yli 30 vuoden ajalta. Tämä kannattaa jokaisen lukea! Voit ladata yhteenvedon tästä linkistä.

”Not everything that matters can be measured, and not everything that can be measured matters.”
– Michael J. Mauboussin

2018: ensimmäinen vuosi laskumarkkinaa

Valtaosa maailman osakekursseista putosi vuoden 2018 aikana. Myös HCP Blackin arvo laski 3,36 %, eikä tappiossa ole mitään juhlittavaa.

Vertailun vuoksi voi kuitenkin katsoa esimerkiksi maailmanlaajuisesti pörssejä mittaavaa indeksiä (MSCI ACWI IMI), joka putosi euroissa vajaat 9 %. Tähän nähden Blackin 3,36 % pudotus on verraten pieni. Maailmanlaajuinen pörssilasku ei siis rahastoon juuri tarttunut. Lisäksi rahaston volatiliteetti pysyi viime vuoden ajan reilussa neljässä prosentissa, mikä osoittaa riskinhajautuksen toimineen. Mikäli markkinan lasku olisi yltynyt tätäkin suuremmaksi ja jyrkemmäksi on todennäköistä, että rahaston tuotto olisi kivunnut merkittävästi plussan puolelle. Syy on se, että rahastossa sijoitetaan juuri nyt pääosin muihin omaisuusluokkiin kuin osakkeisiin ja korkoihin.

Kuvaajassa maailman osakemarkkinoiden yhden vuoden tuotto 24.1.2019. Kokonaistuotto laskettuna USD. Lähde: https://www.msci.com/countries-heat-map

Vakuutusstrategian tuotto ei riipu taloussuhdanteista

Viime vuonna HCP Blackin suurin sijoitus 35 % osuudella oli vakuutusstrategiaan, jossa kannetaan suuren luokan luonnonmullistusten riskiä tyypillisesti vuoden mittaisissa sopimuksissa. Vakuutusstrategian tuotto ja kannettu riski eivät riipu taloussuhdanteista, vaan siitä tapahtuuko vuoden aikana suuria luonnonmullistuksia.

Tavanomaisina vuosina näitä vakuutuspreemioita keräten voi aikaansaada noin 4 % vuosituottoa. Niinä vuosina, joina suuria luonnonmullistuksia kuten hurrikaaneja sattuu, vakuutusstrategia tuottaa tappiota. Vuodet 2017 ja 2018 olivat toteutuneiden riskien osalta pahin kahden vuoden jakso. Vuonna 2018 strategian saldoksi jäi −1,3 %.

Arvopaperivalinta tämän omaisuusluokan sisältä onnistui kuitenkin erinomaisesti, sillä osa tarjolla olleista arvopapereista putosi jopa 60 %. Tällaisiin epätyypillisiin omaisuusluokkiin sijoittaessa on perusteltua maksaa arvopaperivalinnasta, jos ei itse aio käyttää paljoa aikaa arvopaperivalintaan: ”Devil is in the detail”. Muun muassa tästä työstä sinä maksat HCP Blackin osuudenhaltijana.

Suojastrategia hyötyy finanssihintojen trendinomaisista liikkeistä

Toiseksi suurin sijoituslohko noin 25 % osuudella oli suojastrategia, jossa pyritään hyötymään yli sadan eri finanssihinnan trendinomaisista liikkeistä. Tavanomaisina vuosina suojastrategia tuottaa hieman voittoa, mutta viime vuonna sijoituslohko teki 2,4 % tappiota.

Jos 26.1.2018 alkanut markkinapudotus vuonna 2019 jatkuu ja kiihtyy, niin tämä sijoituslohko tuottaa todennäköisesti hyvin. Suojastrategia on pääomaluokkana hyvin poikkeuksellinen kahdestakin syystä. Tyypillisenä vuotena se tuottaa keskimäärin hieman voittoa. Sen sijaan pörssiromahduksissa on perusteltua odottaa, että se voi tuottaa merkittävästi voittoa juuri siksi, että finanssikriiseissä on tyypillisesti aina suurta trendinomaista liikettä. Kategorian ideaa avaa esimerkiksi tämä katsaus viimeisen 100 vuoden trendeihin.

Osakesijoitukset tarjoavat korkeimman potentiaalisen tuoton

HCP Black on sijoittanut osakkeisiin hankkimalla osuuksia HCP Quant- ja HCP Focus-rahastoista. Muistutan vielä, että HCP Black rahasto ei maksa näistä sijoituksista kiinteää eikä tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota. Osakeallokaatioista HCP Focus tuotti marginaalisen 0,12 % voittoa kun taas HCP Quant 2,5 % tappiota.

Osakkeita on riskeistä huolimatta perusteltua omistaa. Esimerkiksi HCP Focus sisältää yhtiöitä, joiden markkina-arvo voi 20 vuoden päästä olla pikemminkin 100-kertainen kuin 10-kertainen nykyiseen verrattuna. Focus sijoittaa verkostovaikutuksista hyötyviin yrityksiin, kuten vertaislaina-alustoihin. Laina-alustoja on nyt 13 tusinassa, mutta se joka niistä saa ensimmäisenä kriittisen massan käyttäjäkseen, voi kasvaa räjähdysmäisesti.

HCP Quant ei sisällä yhtä räjähdysmäistä nousupotentiaalia. Quant etsii sijoituskohteiksi yhtiöitä, jotka ovat niin alhaisesti arvostettuja, että niihin kohdistuu vuosittain ulosostoja pörssistä pörssikurssia korkeampaan hintaan. Koko tämä Quantin deep value –teema on markkinalla ollut pian vuosikymmenen hyvin epäsuosittu, jonka myötä se ei ole tuottanut.

Jos länsimaiden edessä on kuitenkin Japanin kaltainen kohtalo, jossa väestön vanhenemisen vuoksi työvoiman suhteellinen määrä pienenee ja uupuvaa talouskasvua elvytetään velan määrää lisäten, Quantin sijoituskohdeteiden kaltaiset yhtiöt ovat todennäköisimpiä nousijoita osakkeiden joukosta.

Kiinteistösijoitukset turvaavat rahan ostovoimaa

Sijoitukset maailmanlaajuisesti kiinteistöihin sekä Japanin kiinteistömarkkinoihin tuottivat rahastolle −0,6 % ja +0,2 %. Kiinteistöt pääomaluokkana ovat tärkeässä roolissa rahan ostovoiman säilyttämisessä juuri nykyisessä taloustilanteessa. Lyhyt alle kymmenenvuotinen taloussuhdanne näyttää jo hiipumisen merkkejä. Myös pidempi 80-vuotinen velan määrän kasvattamisen sykli vaikuttaa tulleen päätökseensä. Keskuspankkien taseiden kasvattaminen taittuu tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana taseiden pienentämiseen.

Taloushistoria on täynnä tapahtumaketjuja, joissa aggressiivinen rahan määrän lisääminen on heikentänyt uskoa rahan mahdollisuuteen säilyttää ostovoimaa. Silloin ostovoiman säilyttäminen on vaatinut sijoituksia reaaliomaisuuteen kuten kiinteistöihin.

Voit lukea lisää maa- ja teemakohtaisesta kiinteistösijoittamisesta kirjoituksessani Asunto Suomessa – asuntosijoitus muualla.

Arvopaperivalinta on tässäkin sijoituslohkossa avainasemassa. Nähdäkseni paras taktiikka on ostaa jo romahtaneita kiinteistömarkkinoita (vrt. Suomi 1992), jotta odotettavissa oleva tuotto on mahdollisimman suuri suhteessa riskiin. Myös kiinteistömarkkinoilla pätee sanonta: ”devil is in the detail”.

Kulta, henkivakuutukset ja valuutat

Sijoitukset kultaan ja henkivakuutusten jälkimarkkinaan tuottivat rahastolle 0,2 % sekä 0,7 %. Valuutta-allokaatioista dollari, Japanin jeni sekä Sveitsin frangi vahvistuivat. Nämä valuutat ovat niitä klassisia valuuttoja, jotka ovat toimineet turvasatamina, kun maailma on ollut myllerryksessä. Samoin on toiminut myös kulta – aivan erityisesti silloin, kun haaste on liittynyt liian suuren velan määrään.

Henkivakuutusten jälkimarkkinat ovat suhdanteista riippumattomia, ja niihin tehtyjen sijoitusten ei tulisi kärsiä, vaikka taloustilanne olisi huono. Tämä on myös yksi tapa huolehtia riskeistä vuonna 2019.

Mainittakoon vielä, että vuoden 2018 tuottoa vähensi prosentin verran ostettu suoja (tail hedge). Normaaliolosuhteissa hajautettujen sijoitusten tulisi riittää huolehtimaan rahaston riskienhallinnasta. Nyt kun 80-vuotinen velkasykli näyttää tulleen päätökseen ja riski romahdukseen on poikkeuksellisen suuri, on nähdäkseni perusteltua maksaa pois äärimmäistä riskiä. Tämä on hoidettu ostamalla määräajaksi oikeuksia myydä arvopapereita ennalta määrättyyn hintaan, jolloin arvopaperien hintojen laskiessa oikeuksien arvo kasvaa. Karkeasti voi sanoa tämän tuovan 10 prosenttia tuottoa rahastolle tyypillisessä pörssiromahduksessa. Tuotto olisi tätäkin suurempi, mikäli markkinapudotus olisi suurempi ja jyrkempi. Hävitä ei kuitenkaan voi kuin tuon yhden prosentin.

HCP Black suojaa markkinaheilahteluilta

HCP Black -rahasto toimii monelle asiakkaalle riskinhajautusvälineenä – sijoituksena, jonka arvo perustuu pääosin muulle kuin osakkeiden ja velkakirjojen hinnoille. Myös HCP-yhtiön oma sijoitettavissa oleva taantumapuskuri, joka tätä kirjoittaessa on reilut miljoonaa euroa, on sijoitettuna juuri HCP Black -rahastoon.

Maailmanmarkkinoiden arvostustasoista ja maailman historiallisen korkeasta ylivelkaantumisen tasosta ei tässä päivityksessä ole uutta kerrottavaa. Voit lukea taustaa ja perspektiiviä näistä teemoista esimerkiksi kirjoituksestani Paljonko on paljon velkaa?.

Eteenpäin katsoen Blackin strategia on paras tietämäni tapa sijoittaa juuri nyt, kun taantuma ja lama sekä pitkän velkasyklin päättyminen huolettaa. Siihen tarkoitukseen käytämme rahastoa myös itse.

Vuoden 2018 aikana maailman ylivelkaantumisen purkautuminen käynnistyi, mikä ilmeni erilaisten sijoituskohteiden arvonlaskuna. Kehityksen voi odottaa jatkuvan myös vuoden 2019 aikana. Maailman keskuspankit todennäköisesti seuraavat Amerikan mallia ja pienentävät taseitaan – aivan kuin ne suurensivat taseitaan Amerikan mallin mukaan, kun määrällinen elvytys aloitettiin maailman ajauduttua edellisen kerran finanssikriisiin.

Markkina on tätä kirjoittaessa laskenut jo vuoden ajan. Lisäksi heilunta markkinalla on kasvanut. Parhaan käsitykseni mukaan reaalimaailman tapahtumien kulku muistuttaa hyvin paljon maailman aikaisempia velkavetoisia kriisejä.

Jos kaksi vuotta sitten olisi arvannut, miten pörssi voi, kun Amerikka on toteuttanut määrällistä kiristämistä jo vuoden ajan, ja ensimmäistä kertaa maailman taloushistoriassa kaikkien keskuspankkien taseet yhteenlaskettuna pienenevät, niin olisin uskonut pörssin laskeneen jo 50 % muutamien prosenttien sijaan. Yllättävää on siis se, kuinka hitaasti ja haluttomasti markkinat nyt hinnoittelevat käsillä olevia tai tulevia tapahtumia.

Kuten siis vuoden 2018 alkaessa jo totesin, käsillä oli tämän ”uuden määrällisen elvytyksen ajan lopun alku”.

Vuoden 2019 osalta voi todeta tämän määrällisen kiristämisen jatkuvan.

Tämän määrällisen kiristämisen (quantitative tightening) vaikutus on mielestäni ensisijaisen tärkeä ymmärtää.

Siltä osin, kun sijoituksesi on ensisijaisesti ostovoiman säilyttämistä varten, on HCP Black parhaan ymmärrykseni mukaan asemoitunut juuri oikein. Voit seurata havaintojani markkinoilta aina Twitter-tilin @hcpgroup kautta.

 

HCP Quant 12/2018 -3.82% | Vuosi 2018 | Rahaston tunnusluvut ja allokaatio

Joulukuussa markkinat tulivat voimakkaasti alaspäin. Laskuvesi saapui viimein myös Yhdysvaltoihin, joka on ollut yllättävän vahva muihin maihin ja maanosiin nähden. HCP Quant rahasto pärjäsi kuukauden aikana selvästi vertailuindeksiään paremmin johtuen alhaisemmasta painotuksesta Yhdysvaltoihin. Rahaston tuotto oli -3.82%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return, joka sisältää myös osingot bruttomääräisenä, tippui euroissa -9.09%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi putosi euroissa vielä tätäkin kovemmin -10.12%. Juuri korkean Yhdysvaltojen painon takia vertailuindeksi oli joulukuussa ongelmissa. Euroopassa S&P 350 Total Return niiasi -5.54%:n edestä.

HCP Quant rahaston ja vertailuindeksin tuotto vuonna 2018.

HCP Quant rahaston ja vertailuindeksin tuotto vuonna 2018.

Vuonna 2017 HCP Quant tuotti vertailuindeksiä paremmin. 2018 rahasto oli vertailuindeksiä edellä elokuun ensimmäiseen päivään asti. Tämän jälkeen tuotto jäi selvästi jälkeen. Vuosi oli vaikea kaikkialla. Esimerkiksi Euroopassa Saksan DAX indeksi laski -18.26% edestä. Rahaston vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return laski vuoden aikana euroissa -10.30%. HCP Quantin tuotoksi jäi -20.21%. Isokokoisia yhtiöitä seuraava S&P Europe 350 Total Return laski -9.90%. Yhdysvaltojen isojen yhtiöiden S&P 500 Total Return indeksi jäi lopulta nippa nappa euroissa plussalle. Sen tuotto oli +0.37%. Mikäli indeksi ei sisältäisi osinkoja bruttomääräisesti olisi sekin ollut miinuksella.

Mikä oli syynä rahaston alituottoon? Kolme suurinta syytä olivat:

  1. Arvosijoittamisen toimimattomuus
  2. Pienyhtiöiden alituotto
  3. Kiina, suurin maapaino rahastossa

Päättynyt vuosi oli yhä isokokoisten kasvuyhtiöiden juhlaa. Arvosijoittaminen on ollut poissa muodista jo historiallisen pitkään. HCP Quant sijoittaa pieniin ja keskikokoisiin yhtiöihin, jotka voidaan luokitella ns. deep-value yrityksiksi. Ne ovat usealla arvostusmittarilla katsottuna selvästi markkinoita halvempia. Tarkemmat rahaston tunnusluvut löydät alempaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa S&P 500 indeksi, joka sisältää noin 500 suurinta yhtiötä, tuotti paremmin kuin Russell 2000 indeksi. Russell 2000 indeksi sisältää noin 1000 suurimman yhtiön jälkeen tulevat noin 2000 pienempää yhtiötä eli markkinan pienet ja keskisuuret yhtiöt. Vuoden lopussa Russell 2000 indeksiin kuuluvan yhtiön koko oli keskimäärin 0.9 miljardia euroa ja S&P 500 indeksiin kuuluvan yli 14 miljardia euroa. HCP Quant rahastoon kuuluvan yhtiön koko oli vuoden vaihteessa keskimäärin 1.7 miljardia euroa.

Russell 2000 Total Return (valkoinen) ja S&P 500 Total Return (vihreä) indeksien tuotto euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Russell 2000 Total Return (valkoinen) ja S&P 500 Total Return (vihreä) indeksien tuotto euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Russell 2000 indeksistä löytyy arvo-osakkeita painottava Russell 2000 Value Total Return ja kasvuosakkeita painottava Russell 2000 Growth Total Return indeksit. Vertaamalla näitä indeksejä keskenään on helppo havaita ero arvo-osakkeiden ja kasvuosakkeiden välillä myös pienien ja keskisuurien yhtiöiden kohdalla Yhdysvalloissa. Siinä missä isoja yhtiöitä seuraava S&P 500 Total Return tuotti vuonna 2018 +0.37% oli Russell 2000 Value Total Return indeksin tuotto euroissa -8.53%. Mainittakoon vielä että kasvuosakkeita indeksissä painottava S&P 500 Growth Total Return indeksi tuotti euroissa +4.97%. Tuottoero pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden tuotossa oli 13.5 prosenttiyksikköä!

S&P 500 Growth Total Return (valkoinen), Russell 2000 Growth Total Return (oranssi) ja Russell 2000 Value Total Return (vihreä) indeksien tuotot euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

S&P 500 Growth Total Return (valkoinen), Russell 2000 Growth Total Return (oranssi) ja Russell 2000 Value Total Return (vihreä) indeksien tuotot euroissa vuonna 2018. Lähde: Bloomberg

Pienet ja keskisuuret arvoyhtiöt jäivät siis kehityksestä jälkeen Yhdysvalloissa, eikä tilanne ollut vuoden aikana valoisampi muuallakaan maailmassa. Kiinalaiset osakkeet ovat olleet suurimmalla painolla HCP Quant rahastossa jo pidemmän aikaa. Erityisen hankala tilanne oli juuri Kiinassa.

Kiinalaisten osakeindeksien (hintaindeksi) tuottoja vuonna 2018 euroissa.

Kiinalaisten osakeindeksien (hintaindeksi) tuottoja vuonna 2018 euroissa.

Kiinan CSI 300 indeksi laski vuonna 2018 euroissa -25.76%. CSI 300 indeksi sisältää 300 suurinta yhtiötä Shanghain ja Shenzhenin pörssistä. Se mittaa samalla tavalla kuin S&P 500 indeksi isokokoisten yhtiöiden kehitystä. CSI 300 indeksiin kuuluvan yhtiön koko oli keskimäärin yli 12 miljardia euroa vuoden vaihteessa. Huomionarvoista on myös se, että indeksissä rahoitussektorin paino on merkittävä. Vuoden vaihteessa 35% indeksistä oli rahoitussektorilta. Shanghai Stock Exchange Composite indeksissä rahoitussektorin paino on 32%, joten sen tuotto seuraa tiiviisti CSI 300 indeksiä. HCP Quantin strategiassa on rahoitussektori rajattu ulos.

Shenzhen Stock Exchange Composite indeksin rakenne on erilainen. Indeksi koostui vuoden vaihteessa 2164 yhtiöstä ja rahoitussektorin paino oli 5%. Tasapainoisempi allokaatio eri sektoreiden kesken kertoo karusti siitä kuinka laajasti osakkeet tulivat maassa alaspäin. Indeksin tuotto oli euroissa vuodessa -33.65%. Shenzhen Stock Exchange Small and Medium Enterprises indeksi tuli puolestaan alas vuodessa -38.12% edestä euroissa. Keskimääräisen yhtiön koko Small and Medium Enterprises indeksissä oli 3.7 miljardia euroa. Alla lisää näiden indeksien toimialakoostumuksista sekä arvostustasoista.

Alla on koostettuna suurimmat HCP Quantin yhtiöiden kotimaat vuoden aikana. Keskimäärin Kiinan paino HCP Quantissa on ollut 29 prosenttia, vaihdellen 22 prosentista 38 prosenttiin. Australian paino on ollut keskimäärin 13%, Kanadan 12% ja Yhdysvaltojen 12%. Vertailun vuoksi MSCI ACWI SMID indeksissä Yhdysvaltojen paino on 49%.

HCP Quant rahaston suurimmat maa-allokaatiot vuonna 2018.

HCP Quant rahaston suurimmat maa-allokaatiot vuonna 2018.

Vuosi oli rahastolle siten ymmärrettävästi haasteellinen. Markkinat laskivat laajasti, mutta erityisesti arvoyhtiöt ja kooltaan pienemmät yhtiöt pärjäsivät sitäkin heikommin. Mennyttä vuotta ovat leimanneet mielestäni aivan muut asiat kuin yhtiöiden fundamentit. Erityisesti Kiinan suhteen kursseja ovat heiluttaneet Trumpin puheet, toimet sekä twiitit. Maata on nuijittu alaspäin reilulla kädellä mm. asetetuilla tulleilla Yhdysvaltoja kohtaan. Kiina pelaa omaa peliään ja viime aikoina onkin kantautunut yhä kiihtyvämpään tahtiin puheita siitä, että se voisi aloittaa elvytyksen. En osaa arvioida miten kaikki lopulta kääntyy, mutta mikäli Kiina päättää turvautua uuteen elvytykseen tai tekee muita tukevia toimenpiteitä voi se puskea paikalliset osakkeet yllättävänkin kovaan ja nopeaan ”helpotusralliin”. Nyt hinnoiteltuna tuntuisi olevan enemmän ilmassa leijuvat uhkakuvat.

Siinä missä Kiinan yllä leijuu suuria tummia pilviä on Yhdysvalloissa paistateltu auringossa kenties liiankin pitkään. Zombie yhtiöiden lukumäärä on kasvanut melkoiseksi alhaisessa korkoympäristössä. 25-30% Russell 3000 indeksin yhtiöistä tekee tappiota. Kasvuyhtiöiden perustellut hinnoittelut vaatisivat nykytasolla sellaisia tuoton kasvuja joita ei ole nähty miesmuistiin. Ei siis ihme että esimerkiksi James Montier suhtautuu Yhdysvaltojen tulevaan kehitykseen pessimistisesti uusimmassa kirjoituksessaan. He pyrkivät pitämään asiakkaiden painot Yhdysvaltojen markkinoilla mahdollisimman lähellä nollaa.

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 31.12.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

 

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kvartaalitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Yllä on HCP Quant rahaston tunnusluvut ja maa-allokaatio vuoden viimeiseltä päivältä sekä tunnuslukujen kehitys rahastossa kvartaaleittain pidemmältä aikaväliltä. Loppuvuonna koetut rajut ravistelut olen toivottanut tervetulleeksi, sillä monesti tällaiset voimakkaat laskut ovat jatkuessaan aiheuttaneet muutoksia sijoitusilmapiiriin. Edelliset vuodet sijoittajia ovat hemmotelleet sellaiset tyylit, jotka eivät ole pitkällä aikavälillä olleet tuottavimpia. Samasta syystä HCP Quant jatkaa hyödyntäen sijoitustoiminnassa tutkitusti historiassa toimineita anomalioita systemaattisesti.

Tulevaisuutta en osaa ennustaa, mutta luotan että sijoitusvuodesta on tulossa hyvin mielenkiintoinen. Menestystä vuoteen 2019!

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for.”
– John A. Shedd

Investor Return as a Numeric Indicator for Customers

In the times, when portfolio managers are highly criticized for chronically losing their benchmark indexes and European Union is reforming its policies on financial companies’ transparency, the asset management companies should strengthen the relationships with stakeholder groups. Customers are one of the most important stakeholder groups for financial companies and their knowledge about investing is growing. As it grows, they realize that the most important matter for them to know is how much money they will earn from the funds. This is why it is important for financial companies to offer customers more alternatives for estimating the risks and returns from the funds.

Fund Return is a standardized way for asset management companies to show the performance of the funds. It is a geometrical figure, which shows the performance of one currency unit during a measured era. Generally, the figure includes a benchmark index to which the fund return is compared. Below is an example of a Fund Return indicator with its Benchmark Index.

HCP Focus – Historical Performance of the Fund Compared to its Benchmark Index.

 

The purpose of the thesis is to find out whether Finnish asset management companies use Investor Return as an indicator to measure customers’ income in euros. My own assumption was that asset management companies do not use the indicator in any way. In the thesis, I interviewed staff from several asset management companies. All in all five companies agreed to give an interview. Two CEOs, two portfolio managers and one manager of development and growth took part in the research.

The outcome of the interviews was that all the participants were familiar with the idea of Investor Return. One CEO uses the indicator to show the performance of funds customer-specifically. Also, one of the portfolio managers told that in a company he worked before they used the indicator as a part of “superior portfolio report” shown customer-specifically.

None of the companies the interviewees represented were using Investor Return in ads and brochures of their funds. One of the interviewees noted that the indicator would be too complicated for customers to understand. He thought that customers need to know all the useful information on the funds but in a clear and understandable way. Another interviewee said, that he would recommend the indicator only for professional customers who understand the idea and terminology of the matter. Also, one interviewee raised a broader problem of the indicator. He thought, that since the portfolio managers are often compared to benchmark indexes, Investor Return wouldn’t be comparable to any indexes and this why it wouldn’t be a useful tool to compare portfolio managers’ performance.

The most important point of the theories in the thesis is the debate between two different ways of measuring the performance of the funds. Investor Return is a good tool to tell the customer how the average investor performed during an era. However, it’s not the best tool to measure the performance of portfolio managers. Portfolio manager can’t control the asset flow in and out of the fund. This why Fund Return shows the performance of the manager better compared to Investor Return.

Customers’ returns from the funds lag the fund returns globally, which is shown in Morningstar’s Mind the Gap (2017) research. Fund Return indicator is not affected by investors’ timing ability. Then again, Investor Return indicator is. Below is a figure, where one can see the reason for investors losing money also in a well-performing fund. The Fund Return only shows how one currency unit has performed during an era. It doesn’t show how investors in the fund have performed during the same era. This is how Investor Return would show different data in a well-performing fund, in which investors make net losses.

Investor Return

Investors’ net losses in a well-performing fund.

The figure leads to the main points of the conclusions. In my opinion, one of the most important tasks for an asset manager is to counsel the customer in investment decisions. The manager should consider the risks of the investment with the customer for example in a sales negotiation. Investor Return would be a good figure to show the customer to point out the importance of a customer’s timing in the fund. The indicator would be useful when the risks of the funds are discussed. Also, it would give the customer a chance for broad observation of the fund’s performance if the Fund Return is shown to the customers with the Investor Return. The combination of the two indicators would show the performance in a diversified way. A Customer would be able to make more considered investment decisions after seeing, how other customers have performed in the fund.

In addition to the matter that Investor Return would calm customers’ desires to buy and sell when the markets are changing, the indicator shows the reality in the historical performance of funds. Theories of the thesis brought up a question of merging funds. Funds are being merged sometimes as a result for asset management companies needs to arrange and organize the funds. The criticism of the funds’ merging showed that sometimes the companies are willing to hide the past performance of the funds. By showing only the Fund Return indicator this kind of procedure would be possible. If the Investor Return indicator would be shown with a merged fund, it would show the true returns behind the new merged product.

Investor Return is an indicator which shows the average investor’s income in euros. If it were shown for the customer fund-specifically with the Fund Return indicator, it would give a comprehensive picture of the fund’s performance. With the help of an asset manager, the indicator would be easily understood, and it would give precious information to the customer. Also, the indicator could lead to longer-lasting customer relationships for the asset management companies.

My suggestion for Helsinki Capital Partners is that they should use the Investor Return indicator fund-specifically in funds’ ads and brochures. It would also be good to show the indicator fund-specifically in annual reports.

About the Author

”I did my internship at Helsinki Capital Partners in summer 2018. It was an extremely interesting and educating experience. My interest in the financial sector was greatly increased during the summer and I decided to write my thesis for the company. I’m studying my fourth year of International Business in Vaasa University of Applied Sciences. Due to the extended scale of the program, it was relieving to notice my passion for finance.

As I was asking the subject for my thesis from HCP’s CEO, Tommi Kemppainen, he responded before I could even finish my sentence. The title came to be Investor Return as a Numeric Indicator for Stakeholder Group Customers. Tommi noted that a responsible company must take care of its stakeholder groups and especially its customers. The main purpose of the funds is to create good returns on a rational risk for customers, and therefore, Investor Return is one of the most interesting numerical indicators.”

— Ristomatti Jönkkäri

Comments from the CEO

”We are grateful for the analysis by Risto-Matti. For us, it is important to follow that our three funds create monetary value for our clients. As of 31.12.2017, the investor return is now a total of 18.9 mln euros. We have yet not published this data more frequent nor on fund level as we think the consept is still novell for many and there is a risk of misunderstanding. We are looking to build on this first step which is publishing the aggregate number of euros created to clients since inception.”

– Tommi Kemppainen, CEO

HCP Quant 11/2018 -4.91% | Markkinoilla sumua

HCP Quant tuotti marraskuussa -4.91%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kulki toiseen suuntaan suuren USA painon edesauttamana ja tuotti euroissa +1.19%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi nousi euroissa +1.96%. S&P Europe 350 Total Return indeksi painui puolestaan -0.74%.

Elämme nyt aikaa jossa osakekursseja ei heiluta niinkään yhtiöiden fundamentit vaan ulkoiset muut tekijät. Yksittäinen tviitti voi saada aikaan usean prosenttiyksikön pudotuksen markkinoilla ja vielä eri mantereilla. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen nokittelu on aikaansaanut sen että tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä on vaikea arvioida kunnes asiaan saadaan jonkinlainen ratkaisu. Markkinat eivät pidä epävarmuudesta ja kaikki muutokset tilassa heijastuvat nyt herkästi ja voimakkaasti laajasti kursseihin.

Tilanteeseen mielestäni hyvin sopiva analogia on autolla ajo. Kun aurinko paistaa ja näkyvyys on hyvä uskaltaa ajaa kovempaa. Auringonpaisteen vaihtuessa yön pimeyteen ja samalla rankan hernerokkasumun verhotessa tien ympäristöineen näkyvyys laskee. Kun tuulilasista näkee eteenpäin vain muutaman metrin tiputtaa kuljettaja auton nopeutta välittömästi. Olemme nyt samassa tilanteessa sijoitusmaailmassa. Näkyvyys on laskenut, sillä ennustettavuus on heikko. Muutokset sumussa vaikuttavat samantien kuljettajan ajonopeuteen. Siinä missä auton sujahdus tiheämpään sumuun aiheuttaa jarrutuksen, sen hälvenemisen yhteydessä hakeutuu jalka saman tien takaisin kaasulle.

On jälleen hyvä muistuttaa markkinoiden ajoittamisen vaikeudesta. Erityisesti osakemarkkinoilla tiputukset ovat luonteeltaan nopeita, mikä tekee niihin reagoimisesta hankalaa. Nousut ovat puolestaan hitaita ja pitkäkestoisia. Tutkimusten mukaan suurin osa sijoittajista, jotka pyrkivät markkinoita ajoittamaan eivät siinä onnistu. Syy on siinä, että myynti tulee tehdyksi jo markkinoiden pudottua ja osto markkinoiden jo noustua. Kalliilla osto ja halvalla myynti ei ole hyvä strategia. Yleensä kaikkein paras ratkaisu on ns. istua käsien päällä. Maltti on valttia!

Vuoden viimeinen rahastomerkintä on käsillä. HCP:n rahastot ovat hyvä vaihtoehto uudeksi kodiksi vaikkapa veronpalautukselle. Merkinnän voit tehdä sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään maanantaina 31. päivä joulukuuta kello 16 mennessä, joten tilisiirto on hyvä tehdä päivää tai kahta ennen.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Joulun odotusta toivottaen,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“The desire to perform all the time is usually a barrier to performing over time.”
– Robert Olstein

How do you plan to avoid losses in a recession?

Making an economic forecast is difficult. How long until we face the next recession, no one knows. One thing is certain, though. Companies, governments, and consumers have more debt than ever before. To make sure everyone has a maximum amount of debt, we already once had interest rates down at zero.

On the video above, the HCP Black Portfolio Manager Tommi Kemppainen discusses why it is important to be defensive in the current market situation. The video is subtitled in English.

Book a Virtual Meeting Make a Subscription

The GDP Growth is Based on Debt

In normal economic conditions, the GDP grows if the working population grows or the productivity increases. In Western countries, however, the population is aging and the dependency ratio weakens fast. The productivity, on the other hand, is something that is hard to increase rapidly.

The GDP growth that we have experienced during the last decades is largely based on debt. Consumers, companies, and governments have been borrowing money and we have achieved GDP growth with credit spending.

Why Should One Worry About a Recession Now?

Many may think that there was a lot of debt already back in 2007. As the stock exchanges around the world survived the crash that began in 2007, why wouldn’t we be able to turn on the plus side now, in 2018? Has something changed? A high amount of debt and higher-than-average stock valuations continue to be true in the world economy in 2018.

The difference compared to 2007 is that we now lack the possibility to cut interest rates in order to revive the economy. That remedy was used up by the Fed and the European Central Bank already in the 2007–2009 stock market crash when they dropped interest rates to zero.

A Historical Reminder

”Sooner or later a crash is coming and it may be terrific” – Roger Babson

An American entrepreneur Roger Babson (1875–1967)  foresaw the Great Depression that started on Wall Street in 1929. Babson was first two years and then one year too early. Then he was right on time. Being defensive two years before Black Friday, Babson missed a 100% rise, but after the market had fallen back to the levels of two years before, it still fell another 75%. Babson also missed this fall.

Very often, there is news about how dangerous it is if you miss the top ten days in the market. But a lesser-known fact is that, if you manage to stay out of the market the worst ten days in this period, you might come out as a winner from a recession.

Invest Defensively with HCP Black

The multi-strategy, multi-style fund HCP Black aims for the best risk-adjusted return through active diversification. HCP Black fund is already positioned defensively. Even so defensively that if the market now fell dramatically, it’s likely that the value of HCP Black would rise.

The majority of the portfolio is made up of investments that should be as different from each other as possible. That is why no single shock should affect all investments at the same time. Therefore, gaining returns should be possible also during a recession.

HCP Black Allocation

HCP Black Allocation

Book a Virtual Meeting Make a Subscription

This text is edited by Miika Koskela based on Tommi Kemppainen’s collected articles from 2015–2018. Read all the articles on HCP Black Blog.