HCP Quant 9/2019 -1.77% | Arvo-osakkeissa elonmerkkejä | Ulososto

Syyskuu sujui HCP Quantin osalta heikosti. Rahaston elokuussa alkanut stop-lossien aalto jatkui läpi syyskuun. Stop-lossin käyttö realisoi kuukaudessa neljän position tappion, joista kolme oli kiinalaisia yhtiöitä. HCP Quant laski syyskuussa -1.77%. MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksin tuotto oli euroissa +5.07%. Euroopan S&P Europe 350 Total Returnin +3.77% ja Yhdysvaltojen S&P 500 Total Returnin euroissa puolestaan +2.67%.

Hyviä uutisia salkusta tarjosi puolestaan The Scottish Salmon Company PLC, josta kerroin Quantin sijoittajakirjeessä kaksi kuukautta takaperin. Silloin yhtiö ilmoitti usean tahon olevan kiinnostunut ostamaan sen liiketoiminnan. Päätöksiä odoteltiin tapahtuvan syyskuussa ja näin myös tapahtui. 25. päivä tuli pörssitiedote, jossa Bakkafrost ilmoitti sopimuksesta ostaa osakkeet pois 28.25 norjan kruunun hintaan. Ulosostohinta on lähellä yhtiön kaikkien aikojen korkeinta noteerausta, joten siinä mielessä saa olla tyytyväinen. Henkilökohtaisesti olin odottanut vielä parempaa preemiota, mutta näin ei käynyt tällä kertaa. Tästä positiosta tulee realisoitumaan HCP Quanttiin varsin hyvä tuotto.

Ulosostoilla on keskeinen merkitys HCP Quantin tuotoille. Koska rahaston salkku koostuu pienistä ja keskisuurista edullisesti arvostetuista yhtiöistä osuu ulosostoja siihen useammin kuin isokokoisista kalliista yhtiöistä koostettuun. Tämä johtuu siitä, että yleensä isompi yhtiö ostaa pienemmän ja edullisesti hinnoiteltu yhtiö on luonnollisesti houkuttelevampi kohde kuin kallis. Näin on myös Bakkafrostin ja The Scottish Salmon Companyn tapauksessa. Bakkafrostin markkina-arvo on lähes viisinkertainen (2.6 miljardia euroa vs. 550 miljoonaa euroa) ja arvostuskertoimet korkeammat (P/E 26, P/B 4.8 ja P/S 5.9 vs. P/E 16, P/B 3.1 ja P/S 2.5).

Mitä enemmän ulosostoja vuodessa HCP Quantin salkussa oleviin yhtiöihin kohdistuu ja mitä korkeammalla preemiolla, sitä parempi. Koska salkku on varsin keskitetty muutamaan kymmeneen osakkeeseen, ulosostojen määrien vaihtelu vuosittain vaikuttaa strategian tuottoon. Samoin käytettyjen preemioiden määrä. Luonnollisesti myös se miten pienet- ja keskisuuret yhtiöt, sekä arvosijoittaminen tuottavat samaan aikaan vaikuttaa rahastoon.

Mutta ulosostot on hyvä pitää mielessä yhtenä sellaisena vaikuttavana tekijänä HCP Quantin tuottoihin, jolla satunnaisuudella on tavanomaista isompi merkitys. Tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi markkinasyklissä, jossa pienet- ja keskisuuret arvoyhtiöt laskevat, laskee HCP Quant todennäköisesti laajasti tällaisia yhtiöitä mittaavaa indeksiä voimakkaammin johtuen siitä että rahasto on keskitetympi, ts. terävämmin altistettuna pieniin- ja keskisuuriin arvo-osakkeisiin. Vastaavasti pienten- ja keskisuurten yhtiöiden noustessa laajasti on todennäköistä että se samalla tavalla hyödyttää HCP Quant rahastoa laajaa indeksiä enemmän. Nämä nousut ja laskut kytkeytyvät siten siihen millaisessa markkinasyklissä olemme ja millaiset sijoitustyylit tuottavat. Näiden ulkopuolelta vaikuttava tekijä on sitten ulosostot. Miten ulosostoja sattuu osumaan salkkuyhtiöiden kohdalle ja millaisin tarjouksin markkinahintaan nähden.

Toki tämä ei ole täysin markkinasyklistä irrallaan oleva tekijä, sillä tietyissä vaiheissa yrityskauppoja tehdään aktiivisemmin kuin toisissa mm. rahoituksen saatavuudesta johtuen. Silti katsoen yli syklienkin edullisesti hinnoiteltu yhtiö on otollisempi ostokohde kuin kallis. Myös silloin kun yritysostorintamalla on hiljaisempaa. HCP Quantin strategia on omistaa osakkeita jotka on hinnoiteltu edullisemmiksi suhteessa muihin. Siten altistus ulosostoille on korkeampi. Satunnaisuuden puolelle sitten menee miten näitä sattuu kohdalle tulemaan ja kuinka hyvä tarjous on.

GMO:n tuotto-odotukset seuraavalle seitsemälle vuodelle. Lähde: GMO

Olen varmasti kyllästyttänyt lukijakuntani jauhamalla lukuisin eri kerroin siitä, miten vuosikymmenen ajan isot kasvuyhtiöt ovat vieneet markkinaa. Enteitä pienyhtiöiden ja arvoyhtiöiden come-backista on ollut jo jonkin aikaa. Kasvavampi joukko on ryhtynyt puhumaan näiden yhtiöiden potentiaalin puolesta, kuten edellisessä sijoittajakirjeessä mainitsemani Michael Burry. Useiden eri varainhoitoyhtiöiden tuottoennusteet povaavat parhaimpia pidemmän aikavälin tuottoja jenkkimarkkinoiden ulkopuolelta ja arvo-osakkeista. Ohessa GMO:n näkemys seuraavasta seitsemästä vuodesta. Se ei eroa kauheasti Rob Arnott:n laatimasta viiden vuoden ennusteesta, josta kerroin keväällä.Yhtä kaikki, syyskuun alkupuolella tapahtui jotain konkreettista ja yllättävää.

Russell 2000 Value Total Return (EUR) ja S&P 500 Growth Total Return (EUR) indeksien tuotto syyskuussa. Lähde: Bloomberg

Syyskuun 9. ja 10. päivä rykäisivät pienet- ja keskisuuret, sekä arvoyhtiöt eri suuntaan kuin isot kasvuyhtiöt. Liike oli niin voimakas, että lehdistö alkoi nopeasti uutisoimaan kauan odotetusta rotaatiosta arvoyhtiöihin. Ylläolevassa kuvaajassa on valkoisella Russell 2000 Value Total Return indeksi ja vihreällä S&P 500 Growth Total Return indeksi euroissa. Russell 2000 Value TR indeksi koostuu pienistä- ja keskisuurista arvoyhtiöistä ja S&P 500 Growth TR isoista kasvuyhtiöistä. Pienet- ja keskisuuret arvoyhtiöt jatkoivat nousuaan aina 16. päivään saakka, jonka jälkeen nousu pysähtyi. Tuottoeroa isoihin kasvuyhtiöihin tuli kuukaudessa lähes viisi prosenttiyksikköä, mikä on kyllä melkoisesti!

On aivan liian aikaista sanoa, onko muutos kestävä vai ohimenevä. Hyviä mielipiteitä ja kirjoituksia perusteluineen löytyy molempiin suuntiin. Pinnalla olevat ongelmat kasvuyhtiöihin liittyen, kuten WeWork:n IPO skandaali tai Canopy Growth:n ongelmat, voivat saada sijoittajat pitkästä aikaa kiinnostumaan osakkeista, joilla on oikeaa kassavirtaa tuovaa liiketoimintaa. Kun tähän yhdistetään lehdistön rummutus sijoittajien tietoisuuteen voi se hyvinkin ruokkia otollista maaperää arvo-osakkeiden kiinnostusta kohtaan. Mikäli näin käy, oletan positiivisen vireen tarttuvan myös HCP Quantin sijoituksiin.

Hyvää alkanutta syksyä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“In a probabilistic environment, you are better served by focusing on the process by which you make a decision than on the outcome.”
– Michael Mauboussin

Using business to fix our future

We attended the fourth European B Corp Summit – the gathering of purpose-driven businesses – on the 23rd and 24th of September. Almost 700 people from 23 countries attended two days of inspiring panel discussions, workshops and networking opportunities in Amsterdam. The event was organized by the non-profit B Lab Europe which helped HCP get certified in 2017.This was the third time we took part since becoming a B Corp. We could see that the B Corp network is becoming bigger and their message of balancing purpose and profit louder.

#LeadtheBeat

Businesses have a responsibility to work together to build a more inclusive economy and B Corps are at the forefront of this movement.  We are proud to be a part of this movement as the first B certified company in Finland.

Messages from the B Lab and other B Corps

Jay Coen Gilbert, co-founder of B Lab and the B Corp movement declared: “We don’t have much time left to make sure we can preserve our home not just for us but for future generations. […] Incremental change is insufficient, individual change is insufficient. We need systemic change”.

A systemic change may be hard, but we have seen some promising initiatives lately. In September, the Financial Times declared it’s time to reset capitalism. They are examining a model of free enterprise capitalism that does not focus on maximizing shareholder value under the heading of the ‘New Agenda.’  

The Business Roundtable, an association of CEOs of leading US companies including Apple and JP Morgan Chase, announced in the New York Times that they are committed to lead for the benefit of all stakeholders.

This is also our mission and the mission of the B Corp movement. But what we need now is action beyond nice words. We need to walk the walk – as it appeared in the response by a group of B Corps to the above NYT piece.

B Corp letter to the Business Roundtable

Some of our B Corp friends like Patagonia and Ben & Jerry’s have hit the streets to support climate strikes. “We need to stand out because with more heads, it will become easier to build a more sustainable future. This is the power of the B Corp community,” stated Anuradha Chugh, Managing Director at Ben & Jerry’s.

Some other B Corps work within their line of business.

What is the role of finance?

In the summit, we were happy to see many other financial service providers that have joined the B Corp movement. Some are seeking to build a better future by directly financing companies and innovative solutions for a more sustainable tomorrow.

We were especially pleased to meet people from a Swiss private bank, Lombard Odier, that got B certified earlier this year. They have been in business for more than 200 years, and surely know something about sustainability in finance.

Their Head of Corporate Sustainability, Ebba Lepage stated that: “We see our role as a thought leader, leading the change. […] We invest in sustainable business models because we believe they do good for the world and have good business models that will last.”

At HCP, we want to be a part of a more sustainable future by leading the change we want to see within the financial service industry.

“We believe HCP’s way of operating as a business can demonstrate how an asset manager can be responsible. It is not just about launching green bonds and ESG funds. We emphasize having a high standard on governance and we disclose what we do – from how much tax contribution we make to the company’s pay structure. If we cannot be a responsible business ourselves, how could we preach others to be one,”  stated Jo Iwasaki from HCP. 

We would like to believe that we demonstrate to the world that the financial service industry can be a force for good.

Leading the beat of purpose-driven business 

We believe that the B Corp movement is one of those initiatives that carries a promise of a more sustainable tomorrow. We wish to encourage more business leaders to think about their mission and contribution to the wellbeing of the world by promoting the idea of B Corporation at Slush, that is, the leading tech start-up event in the Nordics.

We host an afternoon event on 22 November at Mesukeskus, attached to Slush but not within the main area, so you don’t need a Slush ticket to join us. At this event, we will have a presentation by B Lab, a couple of B Corps to share their experience of getting certified and what it brought to them, followed by a self-assessment session.

If you wish to know more or attend, email our investor relations at ir@hcp.fi.

We will follow this by a networking event (’HCP lounge & sauna’) back at the HCP office at Kaapelitehdas/Cable Factory, where we can continue discussions on the topic.

Telling HCP’s B Corp Story

B Corp Summit attendees taking a break in between workshops

At B Corp Summit in Amsterdam, I was asked what problems I face when telling my company’s story. In my work at Helsinki Capital Partners (HCP), I try to tell people that the way their financial service provider does business really matters. And most of the time nobody cares.

The financial sector has a bad reputation for a reason. It is known for incentives encouraging short-term thinking, irresponsible processes, and hierarchical management. In addition, financial products and services are often very complex, they carry hidden costs and they might not even be in the clients best interest.

This is a problem within the industry. How you treat your clients, workforce, and how you give back to the society are questions that have to be answered within any given company.

We have thought of these questions carefully, and our answer is not to be a prick.

Not being a prick in our line of business includes committing to transparency. It is self-evident for us that clients are told how much they pay both directly and indirectly to us for our service. We focus on the best interest of our client, which is why we have eliminated all short-term incentives, such as staff bonuses, from our company.

The #BCorp certification makes our business even more transparent. Moreover, it encourages us to consider our impact on all of our stakeholders.

We operate as a limited liability partnership, where all the permanent employees own a share of the company. They will prosper if the company will. On the other hand, if the company would go bust they would lose their money. This is the healthiest incentive for employers long-term thinking we can imagine.

The shareholders are important for a company. However, they are only one stakeholder group to take into account. This is as obvious to our company as it is to all of us as individuals. A life where you only value a high salary and fat dividends is a poor one. We want more!

Meeting people from other mission-driven companies is always inspiring. They are ready to #leadthebeat of human-faced capitalism, where businesses balance purpose and profit.

They care.

Thank you all who made it to #BCorpsummit2019! It was great to hear your stories and share ours.

 

HCP Quant 8/2019 -10.98% | Taantuma edessä? Miten osakkeiden käy?

Elokuu tarjosi kylmää kyytiä sijoittajille ympäri maailman USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan kiristyessä lisää. HCP Quantille kuukausi oli huono. Varsinkin kiinalaisten yhtiöiden kohdalla kurssimuutokset olivat voimakkaita. Kuukauden aikana kolmen yhtiön kohdalla laukesi stop-loss, jonka johdosta ne realisoitiin salkusta ulos. HCP Quantin arvo aleni elokuussa -10.98%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return putosi euroissa -3.10%. Euroopassa S&P Europe 350 Total Return tipahti -1.37%. Kaikkein pienin kolhuin kuukaudesta selvisi Yhdysvaltojen isojen yhtiöiden S&P 500 Total Return indeksi, joka niiasi kevyesti -0.33% edestä. Yhdysvaltojen markkina jatkoi siten hämmästyttävän vahvaa vetoaan.


Toinen sijoittajia pahasti säikäyttänyt asia elokuussa oli maailman talousveturimaan Yhdysvaltojen käänteinen korkokäyrä. Käänteisellä korkokäyrällä tarkoitetaan tilannetta, jossa lyhyemmän takaisinmaksuajan (duraation) korko on korkeampi kuin pidemmän ajan. Normaalissa terveessä markkinassa pidemmän takaisinmaksuajan korko on korkeampi kuin lyhyessä. Pidempään takaisinmaksuaikaan liittyy enemmän epävarmuutta ja tämän riskin kompensoimiseksi sijoittajat vaativat parempaa tuottoa (=parempaa korkoa).

Millaisessa tilanteessa lyhyen takaisinmaksuajan korko on korkeampi kuin pidemmän ajan? Tällöin lyhyempään takaisinmaksuaikaan on syystä tai toisesta lukeuduttava vielä enemmän epävarmuutta kuin pitkään. Mikä se sitten voisi valtionlainojen tapauksessa olla? Taantuma.

Yhdysvaltojen valtionlainojen korkojen kehitys 5 vuoden ajalta. Lähde: Bloomberg

Yllä on eri mittaisten Yhdysvaltojen valtionlainojen korkojen kehitys viime vuosilta. 3 kuukauden (USGG3M, vihreä) valtionlainan korko on noussut 2 vuoden (USGG2YR, valkoinen) ja 10 vuoden (USGG10YR, keltainen) lainoja korkeammaksi jo aiemmin tänä vuonna. Elokuussa hiuskarvat sijoittajilla nostatti pystyyn tilanne, missä kymmenvuotisen lainan korko laski alle kahden vuoden lainan koron. Tämä on historiassa ollut varsin luotettava indikaattori tulevasta taantumasta. 70-luvulta lähtien joka kerta kun kymmenvuotisen lainan korko on mennyt alle kahden vuoden lainan koron on edessä ollut taantuma. Käänteisestä korkokäyrästä taantuman alkuun on kestänyt 10-22 kuukautta.

2v ja 10v valtionlainojen käänteisen korkokäyrän ajankohdat ja taantumien alku. Lähde: Fortune

Jos taantuma kolkuttelee ovella niin viisainta lienee myydä osakkeet pois? Niitähän voi sitten ostella edullisesti taantumassa? Käänteinen korkokäyrä näyttäisi historiallisesti olevan hyvä (vaikkeikaan kovin tarkka) ennusteväline taantuman ennakointiin. Osakemarkkinoiden ajoittamiseen siitä ei ikävä kyllä ole.

Eugene Fama ja Kenneth French julkaisivat heinäkuun lopussa paperin nimeltä Inverted Yield Curves and Expected Stock Returns joka paneutuu juuri tähän kysymykseen. Ei ainoastaan Yhdysvaltojen markkinoiden osalta vaan myös maailmanmarkkinoiden (World) sekä maailmanmarkkinoiden ilman Yhdysvaltoja (World ex U.S). Paperissa Fama ja French kokeilevat sijoitusstrategioita jotka siirtyvät asteittain pois osakkeista Yhdysvaltojen yhden kuukauden treasury billeihin (vaihtoehto käteiselle) korkokäyrän kääntyessä ja pysyessä käänteisenä. Tällaisen salkun tuottoja he vertasivat sitten osakemarkkinoiden tuottoon yhden, kahden, kolmen ja viiden vuoden ajalta. He myös testasivat yhdistelmiä erimittaisilla korkokäyrillä. Kaiken kaikkiaan tästä saatiin aikaiseksi 72 kombinaatiota. 67 tapauksessa 72:sta osta ja pidä salkku päihitti strategian, joka siirtyi osakkeista käteiseen (t-bill) korkokäyrän muututtua käänteiseksi.

Käänteistä korkokäyrää hyödyntävän sijoitusstrategian kuukausittainen ylituotto osakemarkkinatuottoon verrattuna erilaisilla pitoajoilla. Lähde: Fama & French

Yllä on olennaisin taulukko Faman ja Frenchin paperista. Se on hieman vaikealukuinen, joten avaan sen selkokielelle. Taulukossa on kolme portfoliota: Yhdysvallat (U.S. ylimmäisenä), maailma ilman Yhdysvaltoja (World ex U.S. keskimmäisenä) ja maailma sisältäen Yhdysvallat (World alimmaisena). Pystyakselin 1 Yr, 2 Yrs jne. tarkoittavat salkun yhden, kahden, kolmen ja viiden vuoden pitoaikoja. Vasemmassa laidassa oleva Spread ilmaisee mitkä korkokäyrät ovat kyseessä. Punaisella merkitsemäni 24-120 on siis kahden vuoden (24kk) ja kymmenen vuoden (120kk) käänteisen korkokäyrän strategiat. Ylituoton ja alituoton määrä on ilmaistu kuukausitasolla. Esimerkiksi siis Yhdysvalloissa strategia joka siirtyi käteiseen (t-bill) osakkeista, kun kahden vuoden korko oli korkeampi kuin kymmenen vuoden korko hävisi osakemarkkinoiden tuotolle keskimäärin -1.08 bps kuukausitasolla kahden vuoden pitoajalla.

Fama ja French toteavatkin yksiselitteisesti että osakemarkkinoiden ajoittamiseen käänteisestä korkokäyrästä ei ole:
”We find no evidence that yield curve inversions can help investors avoid poor stock returns. Relative to the returns on the three passive stock market portfolios, all 24 active U.S. and World strategies and 19 of 24 World ex U.S. strategies reduce the average realized return for 1975-2018. The longest forecast period is five years. With the diversification of 11 or 12 countries and 60 months after each inversion, almost all the expected five-year premiums for the active World and World ex U.S. strategies are reliably negative.”


Michael Burry ponkaisi maailmanmaineeseen The Big Short kirjan ja elokuvan myötä. Burry tunnisti Yhdysvaltojen asuntokuplan muodostumisen ja siihen liittyvät subprime ongelmat vuosia etukäteen, sekä ennusti oikein että kupla puhkeaisi vuonna 2007. Hän otti näkemystä asuntomarkkinoiden tippumisen puolesta ja hyötyi isosti markkinoiden romahdettua. Tämän jälkeen Burry lakkautti rahastonsa ja on elänyt hiljaiseloa useita vuosia. Nyt hän on löytänyt uuden houkuttelevan mahdollisuuden, josta kertoi Bloombergin haastattelussa. Ai, mikä se on? Small-cap (pienikokoiset) arvo-osakkeet.

Ei haittaa jos hän sattuisi olemaan oikeassa tälläkin kertaa.


Rahastomme ovat merkittävissä syyskuun ajan. Voit tehdä merkinnän sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään maanantaina 30. päivä syyskuuta kello 16 mennessä, joten tilisiirto on hyvä tehdä edellisellä viikolla.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”If you don’t risk looking foolish, you’ll never do anything special.”
Ethan Hawke

”Paras paikka tehdä töitä” – HCP sai kansainvälisen tunnustuksen B Labilta  

Helsinki Capital Partners sai B Labin myöntämän kansainvälisen tunnustuksen toimintatavoistaan, jotka huomiovat poikkeuksellisen laajasti työntekijöiden edut.

HCP:ta kiitetään finanssialalle epätyypillisen pienistä palkkaeroista ja siitä, että kaikki vakituiset työntekijät omistavat osan yritystä.

Viestinnästä ja palvelumuotoilusta vastaava Miika Koskela osti keväällä yrityksen osakkuuden työskenneltyään siellä kaksi ja puoli vuotta.

”Sijoitin siihen, että saan nauttia työni tuloksista. Nyt kun omistan HCP:n osakkeita, olen entistä kiinnostuneempi yhtiön liiketoiminnan kestävyydestä ja sen tuottamasta arvosta omistajille, työntekijöille, asiakkaille ja koko ympäröivälle yhteiskunnalle.”

CXM Miika Koskela

HCP:n ansioksi nostetaan myös matala hierarkia ja avoimuus työyhteisössä. Yhtiössä meneillään olevat hankkeet kirjataan intranettiin, jota kaikki työntekijät voivat lukea. Kuka tahansa yrityksessä voi aloittaa projektin, jonka kustannukset ovat alle 10 000 euroa, ilman esimiehen hyväksyntää.

Työntekijöitä kannustetaan myös itsensä johtamiseen. Kenelläkään ei ole yrityksessä työajanseurantaa ja etätöitä saa tehdä milloin vain.

IT alalta HCP:n salkunhoitajaksi siirtynyt Pasi Havia on hyödyntänyt etätyömahdollisuutta pitämällä omaa toimistoaan ensin Espanjassa ja nyt Virossa. Hän pitää vapaata työaikaa itsestäänselvyytenä.

”Jos kaivaisin työkseni ojaa, työajan seurannassa saattaisi olla järkeä – IT-alalla ei niinkään. Huono koodi ei muutu paremmaksi, jos sen tekemiseen käyttää enemmän aikaa. Sama pätee kaikkeen tietotyöhön.”

Pasi Havia

Salkunhoitaja Pasi Havia

HCP sai B Labin myöntämän B Corporation -yritysvastuusertifikaatin vuonna 2017 ensimmäisenä Suomessa.  B Corporation -yritykset ovat voittoa tavoittelevia firmoja, joilla on missio. Ne pyrkivät huomiomaan toiminnassaan kaikki sidosryhmät – eivät vain omistajia.

”Yritystä voi verrata ihmiseen. Jos olemassaolosi ainoa tarkoitus on tehdä voittoa, on elämäsi melko köyhää”, kommentoi HCP:n toimitusjohtaja Tommi Kemppainen.

Tommi Kemppainen

TJ Tommi Kemppainen

B Lab, B Corp ja Best for Workers

Voittoa tavoittelematon B Lab myöntää B Corporation -sertifikaatin yrityksille, jotka täyttävät tiukat ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan kriteerit. Maailmassa on noin 3 000 B Corporation -yritystä, 64 eri maassa ja 150 eri toimialalla. Vuosittain B Lab antaa kunniamaininnan 10 %  parhaiten työntekijänsä tai muut sidosryhmänsä huomioineelle sertifioidulle yritykselle. HCP on nimetty jo kahtena vuonna peräkkäin työntekijänsä parhaiten huomioivana yrityksenä.

”Annamme paras paikka tehdä töitä -tunnustuksen yhtiöille, joissa on ainutlaatuinen yrityskulttuuri, työilmapiiri ja reilut palkitsemismallit. HCP:n kaltaiset B Corporation -yritykset osoittavat, että markkinatalouden ehdoilla toimiva yritys voi tuottaa hyötyä kaikille sidosryhmilleen”, kommentoi Anthea Kelsick B Labista.

Lista kaikista kunniamaininnan saaneista yrityksistä: bcorporation.net/2019-best-for-the-world/

HCP Quant 7/2019 +2.58% | The Scottish Salmon Company | Keskitetty salkku | Tunnuslukuja

Paahteinen heinäkuu oli otollinen osakkeille. Kesäkuukaudet ovat pörssissä muita kuukausia hiljaisempia. Vaihtoa kertyy muuta ajankohtaa vähemmän, jonka seurauksena osakkeet liikkuvat ohuemmalla vaihdolla enemmän kuin muutoin. Kun vaihto on pienempää kurssimuutoksista ei kannata vetää yhtä painavia johtopäätöksiä kuin muulloin. Pieni uutinen joka normaalisti heilauttaisi kurssia vain vähän voi saada kesällä ansiottoman ison liikkeen aikaiseksi.

HCP Quant rahasto nousi heinäkuussa +2.58%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Returnin tuotto jäi hieman matalammaksi, sen ollessa euroissa +2.49%. Yhdysvalloissa rallateltiin jälleen iloisesti ja S&P 500 Total Return indeksi kohosi euroissa mitattuna +3.54%. Eurooppa ei päässyt mukaan juhliin aivan muiden maiden ja maanosien tapaan ja sen tuotoksi jäi +0.28%.

HCP Quantin sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 31.7.2019. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 31.7.2019. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Kävin rahaston tunnuslukuja läpi viimeksi neljä kuukautta sitten. Olen nyt päivittänyt luvut käsin kuukausitasolle. Mitään suurta muutosta ei ole tapahtunut. Kaikki tunnusluvut ovat edelleen reilusti ns. deep value päässä eli rahasto on strategiansa mukaisesti altistettuna alhaisesti arvostettuihin osakkeisiin.

Sijoitusten maajakauma sen sijaan on muuttunut enemmän. Edellisessä katsauksessa Kiinan paino oli korkein 31%:lla ja nyt se on tippunut toiselle sijalle vajaan 20%:n painolla. Suurimmalle painolle on noussut Australia, jonka tärkein kauppakumppani puolestaan on Kiina. Australian paino on noussut edellisen katsauksen 19%:sta 22%:iin. Hong Kongin ja Venäjän painoissa ei ole suuria muutoksia. Yhdysvallat on kutistunut 15%:sta alle 5%:iin, joten on selvää ettei HCP Quantin kehitys mene yksiin mitenkään sen vertailuindeksin MSCI ACWI SMID Value Total Returnin kanssa. MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksissä yhdysvaltalaiset osakkeet muodostavat noin puolet indeksistä. Australia, Kiina ja Hong Kong muodostavat yhdessä yli 55% rahaston sijoituksista, mikä tarkoittaa sitä, että Kiinalla on edelleen iso merkitys rahaston kehitykseen.

Alla vertailu tunnuslukujen osalta HCP Quantin ja Yhdysvaltojen S&P 500 indeksin osalta. Siitä saa hyvin perspektiiviä kuinka paljon edullisemmin hinnoitelluissa osakkeissa rahasto on sijoitettuna.

  • Osinkotuotto 5.74% (S&P 500 1.89%)
  • P/E 7.69 (S&P 500 19.48)
  • P/CF 4.46 (S&P 500 14.17)
  • P/B 1.72 (S&P 500 3.39)
  • P/S 0.52 (S&P 500 2.19)
  • ROE 23.75% (S&P 500 16.01%)
  • EV/EBITDA 5.40 (S&P 500 13.27)

Heinäkuun toisella viikolla yksi HCP Quantin yhtiöistä, The Scottish Salmon Company PLCtiedotti mahdollisesta tulevasta ulosostosta. Useat eri tahot ovat ilmaisseet muodollisesti, mutta ei-sitovasti olevansa kiinnostuneita ostamaan joko osan yhtiöstä tai sen kokonaan. Nämä tahot käyvät nyt yhtiötä läpi. The Scottish Salmon Company on ilmoittanut ettei se kommentoi neuvottelujen etenemistä. Päätöksiä on odoteltavissa syyskuussa. Sijoittajat ottivat uutisen avosylin vastaan ja kauppaa käydään nyt parikymmentä prosenttia korkeammalla tasolla. Mitään varmuutta kauppojen toteutumisesta ei tässä vaiheessa ole.


Jack Vogel kirjoittaa mielenkiintoisesta harjoituksesta Value Investing & Concentration artikkelissa. Arvosijoittamisesta ja sen tuloksista yleisesti ottaen on kirjoitettu paljon. Sen sijaan keskitetyistä arvosijoitusportfolioista, joissa on vähemmän yhtiöitä, löytyy tutkittua tietoa vähemmän. Harjoituksessa Jack muodosti FactSetin tietokannalla kaksi 1000 suurimman yhtiön avaruutta, sekä Yhdysvalloista että kehittyneistä markkinoista. Näistä avaruuksista muodostetuilla hypoteettisilla 50, 250 ja 500 yhtiön arvosijoitussalkuilla hän katsoi miten keskitetyt portfoliot pärjäsivät eri aikoina. Harjoituksessa oli siten mukana suuria ja keskikokoisia yhtiöitä. HCP Quant rahaston sijoitukset on pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä ja ne on keskitetty vielä tätäkin harjoitusta voimakkaammin vielä pienempään määrään yhtiöitä.

Kuten arvata saattaa pitkällä aikavälillä (30.5 vuotta) arvosijoittaminen yleisesti ottaen tuotti markkinoita ja kasvuyhtiöitä paremmin, niin Yhdysvalloissa kuin kehittyneillä markkinoilla. Tässä ei ole mitään uutta tai yllättävää. Kun arvosijoittaminen toimii, toimii myös keskitetty salkku paremmin. Mitä keskitetympi arvosijoitussalkku pitkällä aikavälillä oli sitä parempi oli myös tuotto.


Vasemmalla on Yhdysvaltojen markkinan (Universe VW) sekä eri kokoisten arvoportfolioiden vuosituotot ja oikealla kehittyneiden markkinoiden ajalta 1.1.1989-30.6.2019 (lähde Alpha Architect). Kehittyneillä markkinoilla sijoitusten keskittäminen 50 yhtiöön olisi lähes kaksinkertaistanut tuotot. Yhdysvalloissakin arvosijoitusten keskittäminen olisi kasvattanut tuottoja merkittävästi.

Keskipitkällä aikavälillä (10.5 vuotta) tilanne muuttui. Kuten tiedetään on viimeiset kymmenen vuotta mennyt kasvuyhtiöiden hurmoksessa ja se näkyy myös Vogelin tuloksissa. Koska salkun keskittäminen terävöittää sen altistusta valituille tekijöille huononi Yhdysvalloissa keskipitkällä aikavälillä tuotto sitä enemmän mitä keskitetympi salkku oli. Vastaavasti mitä laveammin arvosijoitussalkku oli hajautettu sitä paremmin se pärjäsi. Kehittyneiden markkinoiden osalta keskipitkän aikavälin tulos ei ollut yhtä selvä. Tasapainotetut (equal-weight) arvosijoitussalkut pärjäsivät kuitenkin markkinoita paremmin.

Viimeiset viisi vuotta onkin sitten aivan oma tarinansa. Jos edelliset kymmenen vuotta on ollut arvosijoittajalle haasteellista, niin edelliset viisi vuotta on ollut yhtä piinaa. Kasvuyhtiöt ovat tuottaneet huomattavasti arvoyhtiöitä paremmin. Yhdysvalloissa mitä keskitetympi arvosijoitussalkku oli sitä rajummin se jäi markkinoista jälkeen. Kasvuyhtiöt tuottivat puolestaan paljon paremmin kuin markkinat. Ouch!

EBIT/TEV tunnusluvulla salkkunsa muodostanut arvosijoittaja olisi ollut tappiolla, varsinkin jos kulut otettaisiin huomioon. Kehittyneiden markkinoiden osalta tilanne ei ollut onneksi yhtä paha.

Vasemmalla Yhdysvaltojen markkinan ja eri kokoisten arvoportfolioiden vuosituotot ja oikealla kehittyneiden markkinoiden ajalta 1.7.2014-30.6.2019 (lähde Alpha Architect).Mitä voimme oppia tästä harjoituksesta? Ensinnäkin sen, että arvosijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Toiseksi, että lyhyemmällä aikavälillä voi alituoton määrä olla tuskallisen paljon vaikka pitkällä aikavälillä ylituotto olisi yhä kermainen. Kolmanneksi, mitä keskitetympi arvosijoitussalkku on, sitä voimakkaammin se on altistuneena valituille tekijöille. Kun markkinasykli on suosinut arvosijoittajaa on keskitetty salkku tuottanut ruhtinaallisesti. Vastaavasti sen ollessa poissa muodista on meno ollut hyytävää. Tätä tarkoittaa sanonta ”no pain, no gain” sijoittamisessa. Hyvien tuottojen vastaparina tulee aika ajoin todellista tuskaa, joka tämän sijoitustyylin valinneen on kestettävä. Sijoitusmaratonin töyssyjä on puolestaan mahdollista tasata kasvattamalla hajautusta niin yhtiöiden kuin maiden määrässä vastaamaan omaa vatsahapon määrää.

Terveisin,
teräsvatsa Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”Everyone has the brainpower to make money in stocks. Not everyone has the stomach.”
Peter Lynch

We Are Proud to Have Reached €100 Million in Assets Under Management in Our Own Unique Way

Here we are – we’ve just reached our first €100 million in assets under management (AUM). We aren’t the first firm to achieve this. But we are unique for having done it fairly and transparently to all our stakeholders.

Fairness to our clients

We have reached the €100 million AUM threshold with a transparent fee structure applicable to everyone. We have also returned all thinkable and unthinkable kickbacks to our clients (e.g. trailer fees, sales charges, and structuring fees). We have done it before Mifid II came into effect – since our inception in 2007, instead (read: HCP Initiative). We respect our clients and demonstrate it in the way we operate. We are grateful for your trust, now and ever.

The way we work

We are also transparent in our salary structure. The lowest salary of a permanent employee – excluding new partners – is only 35% lower than the one paid the most. We pay no bonuses.

We reward everyone committed to the company by making them an owner. Staff who have joined after the company was founded collectively own 38% of the company (if we include current employees who have been here since the day one, this goes up to 57%).

We own this company together. We have said that we respect everyone, and this extends to employees. This is important for us, because we want to create long-term value.

Best for the world

We want to show a positive example for how to operate in the financial services sector. We are one of the very few B Corp asset managers globally. If you are interested in how we have qualified for this prestigious certification, you can check out our B Corp profile.

This year the B Corp community saw another – and very significant – example. Lombard Odier, a long-established, and highly respected Swiss banking group, also received B Corp Certification. We are delighted that they have become part of our B Corp family – with its CHF 259 billion in AUM.

We might need the next 20 years before we reach our first €1 billion in assets under management at the current pace, and we are prepared for this long-term journey. We anticipate a possible recession, and for years already, we have accumulated a safety buffer. This is to make sure that we can ride out the waves even in the period of economic downturns.

We do our best to continue growing and to be part of this industry. This is important for the society around us and for our stakeholders engaged with us via our #HCPSPIRIT activity.

Let’s imagine what we do could together with €1 billion  under management. We’re already working to make this a reality.

Read more in our Sustainability Report 2018.

HCP Quant 6/2019 +4.04% | Bosideng International +140%

Jos toukokuu oli haastava, niin kesäkuu sujui markkinoilla suotuisammin. HCP Quant nousi kuukauden aikana +4.04%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Returnin tuotto jäi hieman alemmaksi +3.60%. Muilla markkinoilla kesäkuu sujui seuraavasti: S&P 500 Total Return +5.19% (Yhdysvaltojen isot yhtiöt), S&P Europe 350 Total Return +4.40% (Euroopan isot yhtiöt) ja Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises +2.50% (Kiinalaiset pienet ja keskisuuret yhtiöt). Kaikki tuotot euroissa.


Draamaa, vauhtia ja vaarallisia tilanteita kuukauden aikana loivat odotetusti Donald Trumpin ja Xi Jinpingin tapaaminen G20 kokouksessa kesäkuun lopussa markkinoiden jo päätettyä kuukauden, sekä HCP Quantissa korkeimmalla painolla ollut kiinalainen yhtiö, Bosideng International.

Trumpin ja Xin tapaaminen oli tärkeä HCP Quantille sen korkean Kiinan painon vuoksi. Varsinaista tapaamistulosta jossa maat sopivat jatkavansa kauppaneuvotteluja pidän laimeana, mutta tällä kertaa se näytti markkinoille riittävän. Kokousta seuraavalla viikolla Kiinan markkinat avautuivat hyvään nousuun ja Yhdysvalloissa on saavutettu sen jälkeen kaikkien aikojen huippu (S&P 500 Total Return 6018.54 pistettä 3.7.)

Trumpin tietäen neuvottelut voivat saada äkkinäisiä ja yllättäviä käänteitä, joten kiinalaiset osakkeet pomppivat varmasti herkästi Trumpin twiittien sekä varsinaisen edistymisen mukaan jatkossakin. Se tässä näyttäisi olevan positiivista että jos jo G20 tapaamisen puheet keskusteluiden jatkamisesta sai kurssit seuraavana pörssipäivänä tukevaan nousuun (esim. CSI 300 +2.88% ja Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises +4.04%) niin millaista kehitys mahtaakaan olla mikäli keskusteluissa saadaan tuntuvampaa edistystä aikaiseksi.


Toinen tärkeä tapahtuma kesäkuussa oli Bonitas Research short seller aktivistin esittämät syytökset HCP Quantin salkussa korkeimmalla painolla olevaan osakkeeseen, Bosideng Internationaliin. Ryhdyin välittömästi tiedottamaan asiasta ja sen etenemisestä Twitterissä. Bosideng oli noussut korkeimmalle painolle salkussa sen erinomaisen kehityksen vuoksi. Bosidengin paino ennen hyökkäystä oli 12% ja kurssi 2.30 HK$.

Bosideng International, yhden vuoden osakekurssi. Lähde: Bloomberg

Kesäkuun 24. julkaistussa raportissa Bonitas Research syytti Bosidengia useista epäselvyyksistä liittyen mm. kirjanpitoon ja lähipiirin kauppoihin. Yhtiön kurssi laski 25% 1.73 HK$:iin ja Bosideng pyysi pörssiä keskeyttämään sen osakkeen kaupankäynnin. Bonitaksen syytökset nojaavat pitkälti eroihin yhtiön tilinpäätöksessä julkaistuihin lukuihin ja Kiinassa sen tytäryhtiöiden raportoimiin Credit Reportin lukuihin.

HCP Quantin sijoitusprosessiin kuuluu kirjanpitoväärentämisen todennäköisyyden arviointi. Rahasto käyttää tähän Beneish M-Score mallia. Beneishin M-Scorella mitattuna Bosidengin kirjanpitoväärentämisen riski ei ole ollut koholla. Samoin Montier C-Score, joka myös mittaa väärentämisen mahdollisuutta osoitti riskin olevan alhainen Bosidengille. Mikään malli ei luonnollisesti ole sataprosenttisen tarkka ja luotettava. Osa kirjanpitoaan väärentävistä yhtiöistä läpäisee tämänkin seulan. Niiden käyttö kuitenkin pienentää riskiä poimia salkkuun yhtiöitä, joiden kirjanpito ei pidä paikkaansa.

Bosideng vastasi Bonitaksen syytöksiin seuraavana päivänä pörssitiedotteella. Tiedotteessa Bosideng kiistää kaikki syytökset ja pitää niitä perusteettomina. Bosidengin mukaan Bonitaksen raportti on harhaanjohtava, epätarkka ja puolueellinen. Pörssitiedotteen lähettämisen jälkeen kaupankäynti osakkeella käynnistyi uudestaan. Kurssi nousi päivän aikana 15% 1.99 HK$:iin.

Näkemykseni mukaan lyhyeksimyyjän hyökkäys on katteeton. Bosidengin vastine vaikuttaa uskottavalta. Bosidengin mukaan erot tilinpäätöksessä ja kiinalaisessa Credit Reportin luvuissa johtuvat China Accounting Standardsin ja IFRS käytäntöjen eroista. Myös raportoidut ajanjaksot ovat toisistaan poikkeavat.

Seuraavana päivänä Bosideng julkaisi vuosikatsauksen. Mutta Bonitaksen hyökkäys ei ollut kuitenkaan vielä ohi. Bonitas jatkoi syyttämistä lähettämällä uuden raportin. Yhtiö reagoi tähän nopeasti pörssitiedotteella, jossa piti uutta raporttia samanlaisena perusteettomana ja vastuuttomana spekulaationa kuin edellistäkin. Bosideng kiisti kaikki syytökset ja lupasi toimittaa lisätietoja syytöksiä vastaan. Tässä vaiheessa yhtiön kärsivällisyys myös Bonitasta kohti näytti tulleen täyteen, sillä Bosideng ilmoitti aloittaneensa toimenpiteet yhtiön vahingoittamista vastaan oikeusteitse. Citec aloitti yhtiön seurannan ja antoi sille tavoitehinnaksi 2.84 HK$. Yhtiön kurssi vahvistui 2% nousten 2.03 HK$:iin.

27. kesäkuuta Bosideng julkaisi esityksen vuosituloksesta, sekä pörssitiedotteena uuden vastineen Bonitaksen syytöksiin käyden ne läpi kohta kohdalta. Osakekurssi nousi yli 4% 2.12 HK$:iin. Tämän jälkeen Bonitaksesta ei ole kuulunut enempää ja kurssi on kohonnut 2.44 HK$ tasoon. Hyökkäyksen aiheuttamasta pudotuksesta kurssi on noussut 41% kahdessa viikossa.

Bosidengin lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä kasvoi 43% 6-14.6.2019.
Lähde: China Galaxy International Strategy Note 24.6.2019

China Galaxy Internationalin 24.6. julkaisema raportti Hong Kongin shortatuimmista osakkeista ajalta 6-14. kesäkuuta on mielenkiintoista luettavaa. Bosideng nousi hetkessä tälle listalle. Yhtiön lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä kasvoi 43% nousten lähes 175 miljoonaan osakkeeseen. Se on vajaat 6% vapaasti kaupankäynnissä olevista osakkeista. Epäilen että Bonitas on ollut näiden myyntien takana.

Toinen mielenkiintoinen huomio on Bonitaksen hyökkäyksen ajoitus juuri ennen tulosjulkistusta. Tämä on tuskin sattumaa. Näyttäisi siltä että Bonitas on myynyt osaketta lyhyeksi viikko-pari ennen oman raportin julkaisua ajoittaen sen juuri ennen yhtiön tulosjulkistusta. Kenties tällä on pyritty maksimoimaan vahinko yhtiölle saattamalla myös uudet julkaistavat luvut epäilyn alaisiksi. Sijoittajat ovat kuitenkin tulleet Bosidengin puolelle tässä asiassa. Yhtiön kurssi on noussut yli viiden vuoden huippuihin. Kurssia on voinut kirittää lyhyeksi myyjien positioiden sulkemiset tuntuvalla tappiolla.

HCP Quant rahasto irtaantui Bosideng Internationalista tänään perjantaina. Syynä tähän ei ole Bonitaksen syytökset vaan tulosjulkaistut tiedot. Uuden julkaistun taloustiedon perusteella Bosideng ei enää täytä sijoituskriteereitä ja sen korvaa kolme uutta yhtiötä. Bosideng oli HCP Quantin salkussa lähes 10 kuukautta ja tuotti sinä aikana arvonnousuna yli 140% sekä osingot päälle. Bosideng on eittämättä ollut yksi HCP Quantin parhaimmista sijoituksista sen historian aikana. Toivottavasti samankaltaisia menestystarinoita poimiutuu myös jatkossa.

Russell Flannery kirjoittaa Forbesin artikkelissa Canada Goose’s China Rival Bosideng Recovers From Bonitas Attack mielenkiintoista tietoa yhtiön perustajan Gao Dekang:n taustoista. Gao perusti ensimmäisen vaatebisneksen vuonna 1975 Kiinan Jiangsun provinssiin yhdessä 11 kyläläisen kanssa. Gao oppi ompelemisen taidon isältään ja kulki alkuaikoina polkupyörällä töihin. Liiketoiminta kasvoi ja tässä apuna oli myös Kiinan reformit. Gao rakensi askel askeleelta tuotteen ja brändin. Gaon tarina on ryysyistä rikkauksiin tarina. Nykyisen miljardöörin ei tarvitse enää polkea polkupyörää.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Menestystä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“Never confuse genius with luck and a bull market”
John C Bogle

Our first ever company community meeting

”Everyone shades on!”

Limited liability companies are sophisticated platforms for different people and resources to work together for a shared goal. They have their roots for soon 700 years.
 
In addition to general meetings for shareholders (yhtiökokous) there is a need to also meet with all the people we work alongside. Therefore, last Thursday 6th of June we organised our first ever ”company community meeting” (or yhtiön yhteisökokous) to meet with all stakeholder groups as they are all important as are the shareholders!
 
This is us. Our identity is shaped by our clients, collaborators, and friends – past, present, and future. Huge thank you to all of you who made it!
 
This is #HCPSPIRIT
 
No one knows how a meeting like this should be structured. What we know is that it must have of all the stakeholder groups and it can not be a closed meeting between top executives and shareholders.
 
”We encourage all companies to find the courage to organize their first company community meeting that has people from all stakeholder groups!”
– CEO Tommi Kemppainen
 

#HCPSPIRIT artist Kuuhullu performs unplugged

CEO Tommi Kemppainen welcomes all HCP community members to his home

Campfire after the sunset

HCP Quant 5/2019 -11.59% | Salkunhoitajan työ

Toukokuussa markkinat sai vastaan varsinaisen mahalaskun kauppasodan kiihtyessä. USA:n ja Kiinan väliset neuvottelut ovat olleet hankalat. Erityisesti Trumpin tapa ”neuvotella” on viimeisimmissä käänteissä johtanut tilanteeseen joka on ollut kiinalaisille nöyryyttävä. Melkeinpä pahinta mitä kyseisessä kulttuurissa voi tehdä on menettää kasvonsa. Tätä Trump ei näytä ymmärtävän. Neuvottelut ovat ajautuneet uuteen pattitilanteeseen mikä heijastui kuukauden aikana osakkeisiin ympäri maailman.

HCP Quant rahasto laski toukokuussa -11.59%. Kuukauden aikana rahaston USA paino tippui nollaan. Aasian paino on yli puolet painottuen siellä kiinalaisiin osakkeisiin. Epävarmuuden ollessa korkealla on arvostustasot alemmalla ja siten on varsin luonnollista että HCP Quanttiin on tiensä löytänyt moni kiinalainen yhtiö. Tämä on yksi syistä miksi arvosijoittaminen on toiminut pitkällä aikavälillä. Tilanteen näyttäessä pahalta arvosijoittaja löytää helpommin ostettavaa, mutta samasta syytä ostaminen on henkisesti vaikeaa. Koska tilanne näyttää pahalta. Samasta syystä arvosijoittaminen ei sovi kaikille. Perinteinen arvosijoittaja löytää arvoa sieltä mistä moni muu ei. Arvosijoittaja menee monesti muita sijoittajia vastaan eli hienosti sanoen kontraa. Henkisesti tämä on raskas prosessi sillä ihminen on luonteeltaan laumaeläin. On helpompaa ja ulkoisesti hyväksyttävämpää toimia siten kuin suurin osa muistakin. Ryhmässä muiden kanssa väärässä oleminen ei ole yhtä raskasta kuin yksin poikkeavalla näkemyksellä. Lopulta arvosijoittajan on luotettava siihen että hän saa kompensaation tilanteen muuttuessa. Kun erittäin huono muuttuu esimerkiksi pykälän paremmaksi eli huonoksi. Silloin aiempi erittäin huonon mukaan tehty hinnoittelu osoittautuu ylipessimistiseksi ja aliarvostusta purkautuu esimerkiksi osakekurssin nousun muodossa. Toisinaan tasapainon muutos tapahtuu nopeammin ja voimakkaammin, toisinaan hitaammin ja laimeammin.

Rahaston vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksi laski euroissa toukokuussa -6.13%. Kannattaa pitää mielessä että tällä indeksillä on tuntuva USA paino, joten se seuraa isolta osin USA:n markkinoiden liikkeitä. S&P 500 Total Return indeksi tipahti puolestaan euroissa -5.89% ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return -4.66%. Kiinan Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises indeksi tuli alas euroissa -11.22%, mikä kuvaa hyvin sitä kuinka haastava kuukausi oli kiinalaisille pienille ja keskisuurille osakkeille.


Aina silloin tällöin minulta kysytään millaista salkunhoitajan työ on. Työhön tuntuu liittyvän tiettyä salaperäisyyttä ja mystiikkaa. Jotenkin tästä tulee itselleni mieleen ajat jolloin aloittelin sijoittamista. Silloinen mielikuvani sijoittajasta oli stereotypinen rikas sikaria tuprutteleva iäkäs ylipainoinen liituraitamies. Tämä kuva karisi pois ajan myötä oppiessani millainen tyypillinen sijoittaja oikeasti on. Tavallista sijoittajaa on hankala tunnistaa katukuvasta. Hän on kuten kuka tahansa meistä. Samantapaisia mielikuvia liittyy salkunhoitajiin ja salkunhoitoon työnä. Uskoakseni salkunhoito on työnä huomattavasti arkisempaa ahertamista kuin moni arvaakaan. Kaukana Wall Street elokuvien glamourista ja jännityksestä, erityisesti Suomen kokoisessa maassa.

Toki salkunhoitajia sekä heidän työnantajiaan on monenlaisia. Työnkuva sekä tehtävät voivat vaihdella paljon. Kysymykseen siitä millainen tyypillinen oma työpäivä on on mahdotonta vastata, sillä jokainen päivä on erilainen. Se on itselleni ehdottomasti yksi tämän alan suola. Yksikään päivä ei ole toisensa kopio. Jos jotakin yhdistävää keskenään erinäköisissä työpäivissä on, niin se on se, että voin yleensä rytmittää omaa tekemistä sekä tehtäviä varsin vapaasti. Yhtenä päivänä kalenteri on täynnä asiakastapaamisia, toisena aikaa vie Ranskaan lähetettävä raportti rahoitustransaktioverosta (kuten eilen, krhm!) ja kolmantena rahaston kaupankäynnin kirjaamiset taustajärjestelmään. Varsinkin HCP:n kokoisessa varainhoitoyhtiössä korostuu vaadittavien tehtävien monimuotoisuus. Näiden pohjalta sain yhtenä päivänä ajatuksen kirjata päivän aikana ylös pääasialliset tekemiseni. Tässä on läpileikkaus päivääni. Se ei ole kuten aiemmat päivät, eikä toistu myöhemmin. Jonkun toisen salkunhoitajan päivä näyttäisi erilaiselta. Asiasta kiinnostuneelle se tarjoilee kuitenkin hyvän maistiaisen siitä millaisia tehtäviä salkunhoitajan päivään kuului omalla kohdallani yhtenä työpäivänä.

Tiistai 21.5.2019

Klo 9-10
Tietokone auki, kuppi kahvia ja aamupalavoileipä. Tutkiskelua ja lukemista mitä Aasiassa ja Australiassa on tapahtunut yön aikana. HCP:n WhatsApp ryhmään valuu viestejä liittyen parin viikon päästä järjestettävään tapahtumaan. Kaikki kutsutut eivät ole saaneet viestiä ja kollega kyselee apua oikeiden puhelinnumeroiden jne. löytämiseen.

Klo 10-11
Olen edellisenä päivänä lueskellut henkilöstörahastolakia selvitellessäni yrityksen henkilöstölle sellaisen perustamista. Toimitusjohtaja laittaa minulle viestiä ja kysyy tarkentavia kysymyksiä liittyen edellisen päivän viestiini. Syvennyn uudestaan lakiin ja etsin hänelle vastauksen.

Kirjaan edellisen päivän kaupat Bloomberg terminaalin portfoliotyökaluun, jonka avulla pysyn perillä rahaston yhtiöiden uutisoinnista, rahaston kassatilanteesta jne. Lisäksi kirjaan samat kaupat erilliseen taulukkoon pilveen, jonka avulla on mahdollista seurata sijoitusrajoja, valuuttakorjattua yksittäisen position tuottoa ja muita joihin Bloomberg ei helposti kykene.

Klo 11-12
Saan viestin vaihtaa HCP:n virtuaalitapaamisiin Timon tilalle Panun. Timon jäätyä opintovapaalle Panu hoitaa hänen työtehtävät urheiluasiakkaisiin liittyen. Ilmoitan tarkastavani asian.

Yksi edellisen päivän kauppa ei ole toteutunut kokonaan ja kanadalaisessa osakkeessa on pitoaika tullut täyteen, joten käynnistän Mac läppäriltäni Windows virtuaalikoneen ja sieltä syötän Infrontin terminaalin kautta toimeksiannot SEB:lle (miksi, oi miksi Infrontin DMA yhteys ei voi toimia Mac:llä?). Sammutan Windowsin mutta se päättää haluavansa päivittää itsensä sammutuksen yhteydessä. Kone menee käyttökelvottoman jumiin ja pysyy sellaisena vajaan tunnin.

Päivityksen asentumisen valmistumista odotellessa ryhdyn pöytäkoneella konfiguroimaan virtuaalitapaamisjärjestelmää. Toinen kollega haluaa vaihtaa tarjolla olevan ajan, joten työstän myös sitä. Kolmas kollega soittaa ja ilmoittaa että kaikissa blogiteksteissä kuvat eivät näy. Sitä ennen myös toimitusjohtaja on huomannut saman asian ja ollut yhteydessä.

Klo 12-13
Tarkistaessani tehtyjä muutoksia HCP:n internetsivulla huomaan tekstin jossa Timo pitäisi vaihtaa Panuun ja henkilölinkin, joka pitäisi vaihtaa myös Timosta Panuun. Ainut vain että Panusta ei ole henkilösivua jonne linkittää. Viestittelen kollegoiden kanssa ja informoin webmasteria, jotta asia saadaan korjattua.

Kollega palaa blogikirjoitusten kuva-asioihin liittyen. Hän on huomannut kuvien olevan linkitetty MailChimpin galleriaan. Käytän MailChimppiä Quantin sijoittajakirjeiden lähettämiseen. Pyydän lataamaan kuvat HCP:n palvelimelle sekä linkittämään niihin.

Klo 13-14
Olen palannut Pariisista maanantai aamuyöllä koneiden ollessa myöhässä. Jääkaappi ammottaa usean päivän poissaolon takia tyhjyyttä ja puolison on lähdettävä klo 14 autolla toiselle puolelle Viroa, joten käyn kaupassa, jotta saan itselleni tehtyä myöhemmin ruokaa.

Klo 14-15
Jatkan virtuaalitapaamistyökalun kimpussa. Panu haluaa muuttaa omia aikojaan. Huomaan, että kaikkien kollegoiden kalenterit eivät ole linkittäneet Suomen pyhiä mukaan. Poistan yhden tarpeettoman käyttäjän, jotta saan vapautettua lisenssin Panulle, teen käyttäjien päivämääräasetusmuutoksia jne.

Klo 15-16
Tarkistan Quantin käteistilanteen. Arvioin paljonko on tulossa Kanadan dollareita kahden päivän päästä perustuen toimeksiannon kokoon ja yhtiön osakkeen keskimääräiseen vaihtoon. Totean valuuttaa vapautuvan yhdessä seuraavana päivänä tulevan valuutan kanssa niin että T+2 on riittävästi käteistä eri valuutoissa uuden position ottamiseksi rahastoon.

Avaan Bloombergin terminaalista Quantin mallin. Ryhdyn tekemään datan ristiintarkistuksia toisen osapuolen tietokantaan. Tarkistan yhtiöiden viimeaikaisen likviditeetin, katson ettei ole uutisoitu ulosostoa (liikkumavara ylöspäin rajattu) sekä muita tarkistuksia. Ostokriteerit läpäisee Iso-Britannialainen yhtiö, joka on listattu Oslon pörssissä Norjassa. Likviditeetin osalta position muodostaminen ottaa 2-3 kaupankäyntipäivää, joten käynnistän läppärin Windows virtuaalikoneen ja syötän toimeksiannon Infrontin kautta SEB:lle.

Klo 16-17
Saan idean päiväni kirjaamisesta ja ryhdyn kirjoittamaan tekemiäni asioita ylös, kun vielä muistan edes osan niistä. Pöytäkoneen trackpadin patterit loppuvat ja laitan ne lataukseen. Jatkan töitä läppärillä. Tarkistan työsähköpostit ja vastailen niihin.

Seuraan Pohjois-Amerikan avauksen klo 16:30 ja varmistan että kaikki syötetyt toimeksiannot ovat menneet läpi. Kaikki on kunnossa ja USA:ssakin on avattu vaihteeksi plussalle. Lopullisen tilanteen toimeksiannoista tiedän vasta pörssien sulkeuduttua sillä toteutan ne VWAP algoritmilla.

Klo 17-18
Koska pörssit näyttävät olevan ”normitilassa” ja ulkona lämmin aurinkoinen keli päätän käydä 4 km kävelylenkillä kirkastamassa ajatuksia. Tiedän, että töitä on lisää odottamassa illemmalla, joten on hyvä ottaa tauko ja vapaa-aikaa ennen ”iltavuoroa”.

Klo 18-19
Ruoan tekoa, kotitöitä (tiskit jne) ja vapaa-aikaa.

Klo 19-20
HCP intran lukemista, jotta pysyn kärryillä mitä kaikkea yrityksessä on tekeillä ja kollegoilla työn alla. Oslon pörssi on sulkeutunut, joten kirjaan Infrontista toteutuneen kappalemäärän ja VWAP hinnan pilveen. Toteutuneiden kulujen osalta on odotettava vahvistuslaskelmaa, joiden tulo on viime aikoina tökkinyt. Näiden perään joutuu kyselemään useasti, mikä vie turhaan työaikaa.

Tarkistan Quantin salkussa olevien kaikkien yhtiöiden ilmoitetut ja ennakoidut osavuosikatsauspäivät Bloombergista ja kirjaan ne itselleni pilveen. Osavuosikatsauksen yhteydessä osake voi reagoida voimakkaasti ja stop-loss triggeröityä tai yhtiön fundamentit muuttua huomattavasti. Tämän vuoksi pidän yhtiöitä silloin tavanomaista tarkemmin silmällä.

Selaan päivän talousuutiset netistä ja vilkaisen nopeasti oman Twitter feedin.

Klo 20-21
Luen Bloomberg Businessweek lehteä.

Klo 21-23
Vapaa-ajan viettoa. Elokuva Netflixistä (See You Yesterday).

Klo 23-24
Yhdysvaltojen ja Kanadan pörssit sulkeutuvat. Kirjaan jälleen Infrontista kaupat itselleni pilveen sekä päivitän Bloombergin terminaalin portfolion käsin ajan tasalle. Lähetän viestin päivän toteutuneista kaupoista back officelle, jotta ovat tietoisia niistä ja syöttävät ne myöhemmin taustajärjestelmään, jonka avulla lasketaan mm. rahaston NAV arvo.

Lasken päivän kauppojen perusteella T+2 valuuttavirrat ja totean että voin niiden perusteella tehdä yhden oston lisää. Koska olin tehnyt datan ristiintarkistukset jo aiemmin useammalle yhtiölle päivällä, otan seuraavana olevan yhtiön listalta. Kyseessä on aasialainen yhtiö. Konvertoin kurssin euroiksi, jotta saan laskettua oikean suuruisen position. Lasken myös ostolle maksimihinnan varmuuden vuoksi. Lähetän toimeksiannon sähköpostilla SEB:n Aasian trading deskiin, koska tälle markkinalle minulla ei ole sähköistä pääsyä. Saan heiltä nopeasti vastauksen takaisin, että toimeksianto on otettu vastaan.

Pöytäkone on edellisestä päivästä lähtien tyrkyttänyt käyttöjärjestelmäpäivitystä, joka vaatii uudelleenkäynnistyksen. Koska päivän työt alkavat olla pulkassa hyväksyn päivityksen ja jätän koneen yöksi päivittymään rauhassa.

Läppärillä tarkistan vielä erillisen sähköpostilaatikon, jonne kaikki kaupankäyntivahvistukset tulevat ja joita käytetään todisteina rahaston arvonlaskennassa sekä sisällön verifioinnissa. Totean että kaikista päivän kaupoista ei ole tullut vahvistusta, joten tiedän että seuraava päivä tulee alkamaan näiden perään kysymisellä.

Klo 00-01
Mieleeni tulee vielä tarkistaa virtuaaliajanvarauksen sähköpostien sisältö Panun osalta että ovatko ne oikein. Eivät ole. Samalla huomaan että hänelle on hankittava myös lisenssi ohjelmistoon jolla työpöytä jaetaan, joten laitan viestiä siitä vastaavalle henkilölle. Tarkistan vielä muutamia muita asetuksia virtuaaliajanvarauksesta kaikkien kollegoiden osalta ja teen pieniä parannuksia sinne tänne. Totean että jatkan muutosten tekemistä seuraavana päivänä, sillä alkaa olla myöhä.

Zzzz-zzz


HCP:n rahastojen seuraava merkintä-ajankohta on nyt kesäkuussa. Voit tehdä merkinnän sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään perjantaina 28. päivä kesäkuuta kello 16 mennessä, joten tilisiirto on hyvä tehdä päivää tai kahta ennen.

Ryhdymme HCP:llä tuottamaan uutta uutiskirjettä jossa kerromme tulevista tapahtumistamme ja talon uutisista. Jotta nämä eivät lipsahda ohi käy tilaamassa uutiskirje itsellesi.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Lämmintä kesää toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.”