HCP Quant 3/2021 +9.50% | Suomalainen yksityissijoittaja ei hötkyile

Maaliskuusta tuli viides perättäinen nousukuukausi HCP Quantille. Edellinen pitkä katkeamaton nousuputki oli 2014-2015, jolloin HCP Quant nousi kuutena peräkkäisenä kuukautena 22%. Nykyisessä putkessa nousua on tullut 47% ja huhtikuu on myös alkanut nousuvireessä.

Maaliskuussa rahaston tuotto oli +9.50%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return nousi euroissa +7.37%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi kohosi puolestaan +7.49% euroissa mitattuna ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return indeksi +6.60%.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin tuotto HCP Quant rahastossa, sen vertailuindeksissä, sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan osakemarkkinoilla.

Alkuvuoden kokonaistuotto on erinomainen. HCP Quant nousi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 25.94%. Pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden kehitystä maailmanlaajuisesti mittaavan vertailuindeksin nousu jäi kymmenen prosenttiyksikköä alemmaksi ollen 15.98%.

Suurten yhtiöiden kehitystä Yhdysvalloissa mittaavan S&P 500 indeksin nousu oli 10.66% ja vastaavan Euroopan isojen yhtiöiden kehitystä mittaavan S&P Europe 350 indeksin 8.66%.

HCP Quantin salkkuun on siivilöitynyt kolme viime aikoina erityisen nappiin mennyttä sijoitusta. Kaksi Euroopassa noteerattua yhtiötä ovat yli kaksinkertaistaneet arvonsa viimeisen puolen vuoden aikana ja yksi Yhdysvalloissa listattu yhtiö on kolminkertaistanut kurssin samassa ajassa. Muutamissa yhtiöissä on nähty myös parinkymmenen prosentin päivänousuja ilman sen kummempia pörssitiedotteita tai uutisia. Pienet arvoyhtiöt tuntuvat nyt liikkuvan herkästi ylöspäin, kun vain vähänkään mielenkiintoa ilmaantuu.


Hieman reilu vuosi takaperin osakemarkkinoilla koettiin koronaromahdus. Yhdysvaltojen S&P 500 indeksi putosi kuukaudessa kolmenkymmenen prosentin verran. Suomessa OMXH25 indeksi puolestaan vielä sitäkin enemmän. Pelkomittarit olivat tapissa.

Vanhat hyväksi todetut sijoittamisen peukalosäännöt kehottavat ostamaan kun ns. veri virtaa kaduilla, pitäytymään omassa sijoitussuunnitelmassa ja jatkamaan sijoittamista tasaisesti riippumatta siitä mitä maailmassa tapahtuu. Helppoa ja yksinkertaista. Paitsi että todellisuudessa kaukana siitä, kun tunteet alkavat myllertää.

Miten on, pysyivätkö yksityissijoittajat kaaoksen keskellä viilipyttyinä? Vai myivätkö he osakkeet laitaan kiroten sijoittamisen keinotteluksi? Ville Hoffmanin ja Santeri Sarkkisen tuore pro gradu -tutkielma Yksityishenkilöiden sijoituskäyttäytyminen koronakriisissä katsoo vuoteen 2020. Kuinka yksityissijoittajat suhtautuivat epävarmuuteen ja miten se heijastui heidän sijoituskäyttäytymiseen?

Tutkielmaan vastanneista hieman yli puolet (55%) arvioi sijoituskäyttäytymisensä poikenneen normaalista koronakriisin aikana ja loppujen (45%) pysyneen ennallaan. Muutos oli yleisempää nuoremmilla sijoittajilla. Tämä tukee ajatusta siitä, että sijoituskokemus tuo lisää malttia markkinoilla. Yleensä nuorilla on vähemmän sijoituskokemusta kuin iäkkäämmillä sijoittajilla.

Yksityissijoittajien kuukausisäästämisen muutokset koronakriisissä.
Lähde: Hoffman & Sarkkinen

Kuukausisäästäjissä yleisintä oli pitäytyminen omassa kuukausisäästösuunnitelmassa. Lähes yhtä yleistä oli lisätä kuukausittaista säästösummaa. Koronakriisi avasi hyviä ostopaikkoja. Tässä kohdin voi todeta suomalaisen yksityissijoittajan toimineen oikeaoppisesti. Pitäytyminen omassa kuukausisäästösuunnitelmassa, sekä sen mahdollinen kasvattaminen, jos siihen on ollut mahdollisuus kriisin keskellä, on ison peukun arvoinen suoritus. Vain kaksi prosenttia vastanneista lopetti kuukausisäästämisen. Hyvä!

Mitään suuria muutoksia hajautukseen ei koronakriisin ensimmäinen aalto aiheuttanut tutkielman mukaan. Suomalaiset yksityissijoittajat pitivät sijoitustensa hajautuksen keskimäärin ennallaan (59% vastanneista) tai lisäsivät sitä hieman (30%).

Tuntemuksista nousi esiin epävarmuus ja jännitys, mutta lähes yhtä moni kertoi rauhallisuuden tunteesta. Monet vastaajat näkivät tilanteen mahdollisuutena ostoihin. Vaikka osa vastaajista kertoi paniikista ja pelosta on suomalaiselle yksityissijoittajalle rauhallisuus kuvaavampaa. Ei hötkyilyä.

Lopun yhteenvedossa Hoffman ja Sarkkinen toteavat ilahduttavasti seuraavaa:

”Yhteenvetona voidaan todeta, että yksityishenkilöiden sijoituskäyttäytyminen herätti monelta osin luottamusta. Sijoittajat eivät panikoineet kriisin aikana vaan jatkoivat suunnitelmallisesti kuukausisäästämistä tai jopa lisäsivät ostoja mahdollisuuksien mukaan. Käyttäytyminen oli pitkäjänteiselle sijoittajalle tyypillistä, jossa lyhyen aikavälin heilahduksista ei välitetty, vaan jatkettiin sijoittamista normaalisti tai jopa normaalia aktiivisemmin hyödyntäen markkinaromahdusta. Yli puolet vastaajista ilmoittikin sijoittavansa vähintään 20 vuoden horisontilla, mikä viestii vahvasti yksityissijoittajien pitkäjänteisestä asenteesta.”

Viime vuosien kansankapitalismin nousu kantaa selvästi hedelmää. Jatketaan samaan malliin!

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”You make most of your money in a bear market, you just don’t realize it at the time.”
Shelby Cullom Davis

HCP Quant 2/2021 +11.02% | Arvo-osakkeet tulivat takaisin rytinällä

Rotaatio arvo-osakkeisiin jatkui helmikuussa, mikä heijastui voimakkaana nousuna HCP Quant rahastoon. HCP Quant nousi kuukauden aikana +11.02%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kohosi sekin +6.60% edestä euroissa mitattuna. Isojen yhtiöiden kehitystä mittaava Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksin nousu jäi euroissa +3.20%:iin ja vastaava vanhan mantereen S&P Europe 350 Total Return +2.73%:iin.

Nyt neljä kuukautta myöhemmin markkinamuutoksen katalyytti arvo-osakkeita suosivaksi on helppo osoittaa. Se oli kovasti odotettu tieto toimivasta koronarokotteesta. Pfizer tuli uutisen kanssa ulos ensimmäisenä marraskuun alussa. Marraskuusta helmikuuhun on HCP Quant noussut 34%.

Pörssi tykkää ennakoida eteenpäin tyypillisesti noin puolen vuoden verran. Arvo-osakkeiden ”helpotusrallissa” onkin kyse paljon siitä, että koronarokotteen ilmaantumisen jälkeen sijoittajat ovat alkaneet katsomaan aikaan, joka odottaa viruksen selättämisestä. Paluusta normaaliin. Monet alas lyödyt osakkeet ovat olleet uuden syklin suurimpia voittajia. Kun näissä on arvostukset erittäin alhaalla vielä nousun jälkeenkin, on kirittävää jäljellä historiallisiin arvostustasoihin yhä rutkasti jäljellä. Jos rotaatio on lähtenyt kestävästi liikkeelle on arvosijoittajilla nyt edessä paremmat ajat. Se hyödyttäisi paljon myös HCP Quanttia.

Riskejäkin rotaation hyytymiselle riittää. Nykyisellä rokotustahdilla olemme suurimmassa osaa maailmaa vielä kaukana siitä, että elämä voisi palata ennalleen lähikuukausina. Käänne arvo-osakkeita suosivaksi on sitä vasten ajatellen voinut käynnistyä turhan varhain. Silloin edessä on vielä pomppuja useaan otteeseen, kunnes aikajänne selkiytyy. Toisaalta arvostusten lähtökohta on ollut erittäin alhainen.

Toinen iso riskitekijä rotaation muutokselle on keskuspankit. Keskuspankit pyrkivät nyt tasapainottelemaan riittävän elvytyksen, inflaation ja korkojen kanssa. Tehtävä on haastava. Alhainen korkotaso ja suuri määrällinen elvytys suosii kasvuosakkeita. Korkeampi inflaatio ja korkotaso puolestaan arvo-osakkeita. Yksi viime aikoina arvo-osakkeita myös tukenut tekijä on ollut korkojen kääntyminen nousuun. Joe Biden allekirjoitti eilen ennätyssuuren 1.9 biljoonan dollarin elvytyspaketin Yhdysvalloissa. Vastaavat temput edesauttavat kasvuosakkeita, mutta aivan loputtomiin ei rahaa voi järjestelmäänkään työntää aiheuttamatta lopulta hallitsematonta inflaatiota.

Tummia pilviä leijailee siis niin kasvuosakkeiden, kuin arvo-osakkeiden päällä. Jos aiemmin on salkun painotus ollut kasvuosakkeissa nyt voisi viimein olla aika siirtää ainakin osa arvo-osakkeisiin. ”All-in” arvo-osakkeissa olevan on hyvä pitää painoa myös kasvuosakkeissa, sillä vaikka rotaatio olisikin jo käynnistynyt, niin olemme yhä vasta sen alkuvaiheessa. Paljon voi vielä tapahtua. Ja tulevaisuuden ennustaminen, jos jokin, se vasta mahdotonta onkin.


Osakkeiden suhteellinen tuotto kehittyneillä markkinoilla jaoteltuna yhtiökoon ja arvostuksen mukaan 6/2018-8/2020.
Lähde: David Blitz

Muutamat viime vuodet ovat olleet sijoittajille outoa aikaa. Tapoja jäädä markkinatuotoista jälkeen on ollut lukuisia, mutta saada sitä parempia tuottoja on ollut oikeastaan vain yksi: megasuuret kasvuosakkeet. Poikkeuksellisen tästä tekee se, että yleensä ylituotto jakaantuu useampien eri tekijöiden kesken, mutta viime vuosille leimallista on ollut se, että parempiin tuottoihin on päässyt käytännössä vain yhdellä tyylillä. Sijoittamalla kooltaan isoimpiin kasvuyhtiöihin.

Robeco Quantitative Investmentsin David Blitz kirjoittaa näistä eri faktoreiden tuotoista paperissa The Quant Crisis of 2018-2020: Cornered by Big Growth. Blitz kävi läpi perinteiset akateemiset faktorit: yhtiökoko (small-minus-big, SMB), arvostus (high-minus-low, HML), sijoituskerroin (conservative-minus-aggressive, CMA), kannattavuus (robust-minus-weak, RMW) ja momentum (winners-minus-losers, WML). Ilman momentum faktoria faktorit yhdessä kokivat jopa menetetyn vuosikymmenen.

Lopun yhteenvedossa Blitz toteaa seuraavasti:

”We examined the performance of factor strategies during the Quant Crisis of 2018-2020. Our main finding is that there was basically only one way to outperform during this period, namely by investing in the largest and most expensive growth stocks. Mega-caps with the strongest profitability and momentum characteristics also outperformed, but we find that this is due to their sizable implicit exposure to the same large growth stocks. Moreover, profitability was only effective in the mega-cap space conditional on having a strong growth tilt. Smaller stock portfolios underperformed across the board. Thus, there were numerous ways to fail during the 2018-2020 period, but essentially only one way to succeed.

”In fact, Arnott et al. (2020) and Blitz and Hanauer (2021) have observed that the recent underperformance of the value factor is primarily driven by an extreme multiple expansion of growth stocks which appears unsustainable and bound to mean-revert, at some point. In other words, instead of having been arbitraged away, the value factor has experienced an increase in its expected return to a level well above its historical average.

Kasvuosakkeiden kertoimet on venytetty kestämättömälle tasolle. Vastaavasti arvo-osakkeiden tuotto-odotus on selvästi historiallisia keskiarvoja korkeampi.

Arvosijoittaminen ei kuollut sittenkään, vaikka sen hautajaisia monet ovat jo ennenaikaisesti ehtineet viettää.


Muistutuksena että HCP:n rahastot ovat avoinna sijoituksille maaliskuun ajan. Voit tehdä merkinnän sähköisesti painamalla allaolevaa nappia.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

“The single greatest edge an investor can have is a long term orientation.”
Seth Klarman

Huya – Pelaaminen on digiajan kultaryntäys

Pelaaminen on digiajan kultaryntäys

Pelaamisen suosio on kasvanut huimasti. Pian ensimmäisten tietokoneiden jälkeen syntyivät myös ensimmäiset tietokonepelit. Sen jälkeen kehitys on ollut päätä huimaavaa. Pelit ovat kehittyneet tökeröistä muutaman pikselin liikuttamisista ultrarealistisiksi kokemuksiksi, joissa ollaan reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa muiden pelaajien kanssa.

Jos ovat kehittyneet pelit, niin niin on myös koko kulttuuri pelien ja pelaamisen ympärillä. Ei ole kauaa siitä, kun monet vanhemmat pitivät nuorten pelaamista täytenä ajanhukkana. Ajan myötä pelaamisesta on kuitenkin tullut sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Pelaaminen onkin nykyisin ihan kaikenikäisten juttu.

Samaan aikaan myös pelaaminen on ammattimaistunut. Taitavan pelaajan on nykyisin mahdollista ansaita uran aikana useita miljoonia euroja. Katsojaluvuissa e-urheilu on jo mennyt monen perinteisen urheilulajin ohi.

Pelaaminen ei ole katoamassa minnekään. Uskomme suosion kasvavan yhä entisestään. Nuori ikäpolvi pelaa aiempaa enemmän ja nykyisin pelaaminen kulkee mukana luonnollisena osana elämää, kun kasvamme vanhemmiksi. Nykynuoret pelaavat pelejä vielä vanhainkodissakin.

Alan kasvuluvut ovat huimat. Kasvavan suosion myötä pelialalla liikkuu myös yhä suurempia summia. Sijoittajan näkökulmasta tilanne muistuttaa hieman 1800-luvun kultaryntäystä. Peliyhtiö on sijoitusmielessä koostaan riippuen kuin yksi kullankaivaja tai lauma kullankaivajia. Tulevien pelien menestystä on etukäteen mahdotonta tietää. Aivan samoin kuin löytääkö kullankaivaja kultaa vai ei suunnatessaan Klondikeen.

Yksittäisen pelin jättimenestys on kuin kullankaivajan hakun iskeytyminen kultasuoneen (vrt. Rovion Angry Birds). Riski on korkea, mutta niin on myös mahdollinen menestys. Riskiä voi toki pienentää hankkimalla suurempaa peliyhtiötä, jonka tuottamien pelien määrä on isompi (esim. Nintendo, Tencent, Activision Blizzard) tai kourallisella erilaisia peliyhtiöitä.

Kultaryntäyksen suurimpia voittajia eivät kuitenkaan olleet kullankaivajat, vaikka tuurilla jotkut heistä hyvin pärjäsivätkin. Parhaimman tilin tekivät rautakauppiaat myydessä kultakuumeen vallanneille ihmisille vaskooleja, hakkuja, vasaroita ja nauloja.

HCP Focus-salkunhoitotiimissä olemme katsoneet alaa tästä näkökulmasta. Emme ole olleet niinkään kiinnostuneita yksittäisistä pelitaloista niiden hankalan ennustettavuuden vuoksi. Sen sijaan olemme haravoineet Klondiken rautakauppoja lävitse. Tällaiset yhtiöt pääsevät hyötymään laajemmin pelaamisen megatrendistä. Rautakaupoiksi katsomamme yhtiöt tarjoavat pelaamisen infrastruktuuria, laajasti käytettyjä pelimoottoreita, teknologiaa ja niin edelleen.

Tarkkaan harkittuamme päädyimme tekemään sijoituksen Kiinan johtavaan livepelistriimauksen yhtiöön, Huyaan.

 

Huya Inc

Huya syntyi vuonna 2014, kun YY.com irrotti Huyan siitä omaksi itsenäiseksi osaksi. New Yorkin pörssiin Huya listautui vuonna 2018. Huya on Kiinan johtava livevideopelistriimausalusta. Huyan alustan avulla striimaajat ja katsojat voivat olla yhteydessä keskenään lähetyksen aikana. Huyan tarjoama sisältö kattaa niin mobiili, PC kuin konsolipelitkin. Lisäksi alustalla on tarjolla myös muutama muu pelien ulkopuolista kategoriaa. Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa Huyan palvelu kulkee Nimo TV nimellä. Alustan sisältö kattaa noin 4000 peliä.

Länsimaissa vastaava markkinajohtaja on Twitch. Amazon osti Twitchin 970 miljoonan dollarin hintaan vuonna 2014, kun sillä oli 55 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää (MAU – Monthly Active Users). Hinta tuntuu nykypäivänä erittäin halvalta. HCP Focuksessa on Amazonia, joten Huyan hankinnan jälkeen pelistriimauksen omistuksemme täydentyi kattamaan niin Kaakkois-Aasian, Kiinan, koko Amerikan, kuin muut länsimaat.

Huya tekee rahaa pääasiassa livestriimaustuloilla (Q3/2020 94.4% liikevaihdosta), joka muodostuu lähinnä maksavista käyttäjistä ja heidän käyttämistä rahamääristä palvelussa. Molemmat ovat olleet kasvussa. Viimeisen kolmen vuoden aikana sekä maksavien käyttäjien määrä kvartaalissa, että kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien (MAU) määrä on tuplaantunut. Viimeisimmän raportoidun kvartaalin perusteella Huyan MAU oli 172.9 miljoonaa käyttäjää ja maksavien asiakkaiden määrä kvartaalissa 6 miljoonaa. Loput Huyan liikevaihdosta tulee mainonnasta.

Yhtiön liikevaihto on samassa ajassa lähes viisinkertaistunut 2.8 miljardiin juaniin (414.6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) kvartaalitasolla. Huyan liikevaihdon vuosikasvu oli sadan prosentin luokkaa vielä vuosina 2018 ja 2019, mutta on sen jälkeen hidastunut huomattavasti viimeisen raportoidun kvartaalin osalta ollen 24.3%.

Hidastunut kasvu ei sinänsä huolestuta, sillä lähtötaso on ollut alhainen ja samaan aikaan bruttomarginaali on kasvanut selvästi, ollen nyt 22%. Huya tekee kasvavalla käyttäjämäärällä yhä parempaa tulosta. Kiinan markkinakakkonen on DouYu, jonka bruttomarginaali on selvästi alhaisempi 14.5%. Ja mikäli Kiinan kilpailuviranomaiset ovat suosiollisia on Huyasta tulossa kohta kerta pamauksella suurempi, mikä mahdollistaisi marginaalien parantamisen helposti ylöspäin.

 

Voittaja vie kaiken – fuusiolla tai ilman

Viime vuoden lokakuussa Huya ilmoitti fuusiosta DouYun kanssa. Tencent on Huyan suurin omistaja. Tencent omistaa ison siivun myös DouYusta. Suunnitelmassa DouYu fuusioituu Huyaan ja lisäksi Tencent myy omistamansa Penguin eSports pelistriimausliiketoiminnan 500 miljoonan dollarin hintaan DouYulle. Penguin eSports on Kiinan markkinoiden neljänneksi suurin.

Kertauksena vielä. Huya on Kiinan markkinoiden #1, DouYu #2 ja Penguin eSports #4. Pelkästään Huyalla ja DouYulla on yhdessä 80% markkinaosuus. Uusi Huya ottaisi kerralla koko Kiinan markkinan haltuun.

Fuusiolla on täysi Tencentin tuki takana, joten siitä se ei jää kiinni. On paljon Kiinan kilpailuviranomaisista kiinni, pääseekö fuusio lopulta toteutumaan. Fuusion odotetaan saatavan loppuun vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Fuusiosta tulevat synergiaedut on helppo nähdä. Huyan alusta skaalautuu helposti. Uusien käyttäjien lisääminen siihen ei ole ongelma. Uuden Huyan MAU olisi arviolta 400 miljoonan käyttäjän luokkaa. Luvussa on toki päällekkäisyyttä kaikkien kolmen eri palvelun kanssa. Suurempi käyttäjämäärä edesauttaisi mainosmyyntiä ja toisi skaalaetuja niin servereiden ja kaistan käytön suhteen, kuin myös maksujen välittämisessä striimaajille.

Tencent on maailman suurin videopelijulkaisija. Kiina on maailman suurin videopelien markkina. Pelaaminen on Aasiassa huippusuosittua jättäen länsimaat taakse. Fuusion myötä Tencentillä olisi erinomainen pääsy pelistriimaajiin ja katsojiin, jota he varmasti hyödyntäisivät promotakseen kilpailuturnauksia ja pelejä.

Kaikki tämä tehostaisi uuden Huyan toimintaa ja sataisi alimmalle riville. Uusi yhtiö olisi kooltaan noin 11 miljardin Yhdysvaltojen dollarin kokoinen mammutti. Huyan markkina-arvo on nyt 6.2 miljardia ja DouYun 4.6 miljardia dollaria. Uusi Huya olisi selvästi isompi, tehokkaampi, tuottavampi ja lähes ilman kilpailua. Huyan brändi vahvistuisi entisestään ja siitä tulisi de facto Kiinan videopelistriimausalusta. Luonnollinen monopoli, jolla olisi muskelia laajentua muualle Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan entisestään.

Fuusio ja siitä saatavat hyödyt kuulostavat hyvältä. Millään tavoin kirkossa kuulutettu asia ei ole. Selvää on, mikäli fuusio kariutuu, tulee Huyan osakekurssi ainakin lyhyellä aikavälillä alas. Vastaavasti, mikäli fuusio varmistuu, on nousuvaraa rutkasti. Näkemyksemme mukaan hoitamamme HCP Focus-rahaston on perusteltua kantaa riskiä fuusion epäonnistumisesta, sillä pidämme Huyasta numeroiden valossa pitkän aikavälin sijoituksena jo nykyisenään. Emme tee sijoituksia lyhytjänteisesti, vaan katsomme strategian mukaisesti kantavaa megatrendiä yli syklien. Huya on markkinaykkönen ilman fuusiotakin ja asemoitunut erinomaisesti kasvavalla alalla.

 

Videopelistriimaus on alustataloutta

Suurin osa HCP Focus-rahaston salkkuyhtiöistä on alustayhtiöitä. Edellinen hankintamme Fiverr, Shopify, Etsy, Match Group, Amazon, MercadoLibre ja niin edelleen. Ja nyt myös Huya uusimpana lisäyksenä.

Pidämme alustayhtiöistä. Niiden liiketoiminta skaalautuu erittäin hyvin. Arimatti Alhanko kuvaa Platformit jyräävät artikkelissa alustayhtiöiden etuja hyvin perinteiseen liiketoimintaan. Alustat yhdistävät niin loppukäyttäjät kuin yritykset, mikä mahdollistaa arvon vaihdon ilman välikäsiä ja suoran vuorovaikutuksen. Siinä missä vanha, lineaarinen liiketoiminta saa uuden asiakkaan myötä vain yhden kytköksen, saa alustayhtiön uusi asiakas kytköksen kaikkiin alustan käyttäjiin. Hyöty on niin alustayhtiölle, kuin asiakkaalle huomattava.

Huyan alustalla kytkös tapahtuu striimaajan ja katsojan välillä. Striimaaja voi olla yksittäinen henkilö tai striimi voi olla esimerkiksi peliturnaus selostuksineen, aivan kuten perinteisessä urheilussa. Striimaajat saavat osansa maksavista käyttäjistä ja mainostuloista. Suositut striimaajat ovat nykypäivän tähtiä, joiden tulot voivat liikkua miljoonissa. Kyseessä on siten jaettu hyöty, jossa laadukas sisältö houkuttelee katsojia ja Huya saa korvauksen kaiken mahdollistamisesta alustana.

Alex Moazed ja Nicholas L. Johnson arvioivat Modern Monopolies – How Online Platforms Rule the World by Controlling the Means of Connection kirjassa että parinkymmenen vuoden kuluttua puolet S&P 500-indeksin yhtiöiden tuloksesta tulee alustaliiketoiminnasta. Kuten on nähty, maailma siirtyy tähän suuntaan. Maailman suurin majoittaja ei omista yhtäkään hotellihuonetta (AirBnB), isoimmat kyytipalvelut takseja (Uber, Bolt, Lyft) tai ruokapalvelut ravintoloita (DoorDash, Uber Eats, Grubhub).

 

Summa summarum

Huya rastittaa HCP Focus-rahaston sijoitusprosessissa kaikki tarvittavat laatikot. Alla oleva ajava voima on pelaamisen ja sen kehittymisen myötä syntyneen e-urheilun ja videopelistriimauksen megatrendi, jonka suosion kasvun uskomme jatkuvan vielä pitkään.

Kyseessä on alustayhtiö, joka on oman alansa markkinajohtaja Kiinassa. Voittaja vie kaiken (”winner-takes-it-all”) filosofian mukaisesti voittaja vie markkinoista suhteettoman suuren osan. Huyalla on jo nyt leijonan osa markkinasta ja mikäli fuusio menee läpi, se haukkaa loputkin suuhunsa. Alustayhtiönä Huyalla on huomattavat verkostovaikutukset.

Yhtiö on kohtuullisesti arvostettu. Toki, koska kyseessä on kiinalainen yhtiö, ovat maltillisemmat arvostuskertoimet perustellut, mutta eteenpäin katsovan P/E:n ollessa kolmenkymmenen luokkaa Huyan kasvukertoimilla on yhtiö yksi edullisimmin arvostettuja HCP Focus-rahaston salkussa.

Pääasiallinen arvonmääritysmenetelmä, jota HCP Focuksessa käytämme, on EVA-metodologia. EVA:lla arvioituna sekä Huyan laatu, että arvostus ovat erittäin houkuttelevalla tasolla.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus-salkunhoitaja

HCP:n rahastot ovat nyt auki merkinnöille merkintäpäivään 31.3.2021 asti. Varaa aika virtuaalitapaamiseen tai tee rahastosijoitus nappia painamalla.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

HCP Quant 1/2021 +3.59% | WSB:n uho ja tuho?

Tammikuu sujui suotuisasti HCP Quantin osalta. Arvo-osakkeita tukeva sykli jatkui edelleen. Perinteisesti alkuvuonna markkinat suosivat myös kooltaan pienempiä yhtiöitä, joka tunnetaan tammikuuilmiönä. Oli syynä sitten tammikuuilmiö, tapahtunut käänne arvoyhtiöitä suosivaksi tai näiden yhdistelmä, niin se on antanut kauan odotettua myötätuulta HCP Quantin purjeisiin. Tätä kirjoittaessa helmikuu on alkanut hyvin vahvoissa merkeissä rahaston alkuvuoden tuoton lähennellessä nyt +20%:ia.

Mutta hetkeksi vielä takaisin tammikuun lukuihin. HCP Quant nousi kuukauden aikana +3.59%. Pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden yleistä kehitystä maailmanlaajuisesti osingot bruttomääräisesti ja ilman kuluja mittaava MSCI ACWI SMID Value Total Return vertailuindeksi kohosi euroissa mitattuna +1.33%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi niiasi -0.25% edestä euroissa. Euroopan S&P Europe 350 Total Return indeksi tuli puolestaan alas -0.77%:n verran.


Viime aikojen kuumimmaksi puheenaiheeksi on noussut Redditin WSB (Wall Street Bets) ryhmä ja sen synnyttämät ilmiöt. Aihetta on käsitelty jo lukuisissa eri medioissa, joten en lähde tässä kertaamaan ja alustamaan asiaa perin pohjin. Vain tynnyrissä asuva on voinut välttyä kuulemasta aiheesta.

Kokonaisvyyhtiin sekoittuu useita sekalaisia intressejä, tavoitteita, ideologioita, tunteita, joukkovoimaa, meemejä, huumoria ja jopa sopivaa ajan hetkeä, joka on tehnyt kaiken mahdolliseksi. WSB ei todellakaan ole yksi homogeeninen ryhmä. Yksinkertaistan asiaa tähän kirjoitukseen, jotta voin esitellä yhden huomion kokonaisuudesta liittyen Wall Streetiin. WSB:n ”viholliseen”.

Elämme yhä koronapandemian keskellä, minkä seurauksena normaali elämä on rajoitettua ja ihmiset lukittautuneina koteihin. Tämä tekee ajallisesti otolliseksi perustan WSB:n kaltaisen internetissä toimivan yhteisön kukoistukselle. Kun tähän vielä lisätään mahdolliset omat talousongelmat pandemiasta johtuen, nuori ikä, turhautuneisuus vallitsevaan talousjärjestelmään (mikä näkyy mm. nuorten Bitcoin suosiona, Fiat-rahan inhona ja asenteena että Wall Street toimii tavallista ihmistä vastaan), USA:ssa jaettu stimulus-sekki, ennätyshalpa lainaraha, lisääntynyt vapaa-aika, kaupankäynnin helpottuminen (Robinhood-sovellus), kokemattomuus sijoitusmarkkinoilla ja koko keitos maustetaan ripauksella yhdistävää UG meme huumoria on soppa valmis nautittavaksi.

Yhdeksi monista kohteista WSB-yhteisössä valikoitui videopelejä pääasiassa kauppakeskuksissa myyvän GameStopin (tikkeri GME) osake. Alkuperäinen sijoitusteesi yhtiöön oli itse asiassa perusteltu, mutta koko asia otti myöhemmin ennennäkemättömän käänteen. GameStop on ollut pitkään vaikeuksissa videopelimyynnin siirtyessä verkkoon, sekä viimeisenä niittinä koronapandemian myötä kauppakeskuksissa fyysisessä pisteessä tapahtuvan myynnin ongelmat asiakkaiden kaikotessa. Moni Wall Streetin hedge rahasto haistoi veren ja myi osaketta massiivisesti lyhyeksi veikaten vaikeuksien jatkuvan ja siten osakkeen tippuvan jatkossakin.

Yksi WSB-yhteisön jäsen, Keith Gill, osti GameStopin call optioita vuonna 2019. Myös tunnettu sijoittaja Michael Burry (”Big Short”, Scion Capital) hankki yhtiön osakkeita samana vuonna. Molempien mielestä yhtiö oli selvästi aliarvostettu. Tässä vaiheessa sijoitukselle oli olemassa hyvä pohja. Keith Gill jakoi aktiivisesti näkemyksiään ja tiliotteita sijoituksen kehittymisestä WSB-yhteisöön.

Tämän vuoden tammikuun 22. päivä oli GameStopin lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä noussut noin 140%:iin. Näihin aikoihin WSB:n parviäly haistoi mahdollisuuden. Yhtiö oli aliarvostettu, mutta massiiviseksi kasvanut lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä voisi mahdollistaa short squeezen ja sitä kautta hyvät tuotot. Jotta se olisi mahdollista tulisi riittävän monen WSB-yhteisön sijoittajan lyöttäytyä yhteen. Tässä he myös onnistuivat. WSB-yhteisön koko oli kasvanut yli miljoonan jäsenen, sillä oli riittävää voimaa.

Jos pohja sijoitukselle oli järkevä ja hyvä, niin osakkeen lähtiessä paraboliseen lentoon nousten toista sataa prosenttia päivässä, siirtyi sijoitusteesi hetkessä hyvästä ja perustellusta absurdiksi kuuman perunan siirtämiseksi seuraavalle ”pelaajalle” (Greater Fool-teoria). Yhtiön osakekurssi irtaantui täysin todellisuudesta ja sen fundamenteista. GameStopin osake nousi muutamissa päivissä alle 20 dollarista saavuttaen hetkellisesti yli 480 dollarin tason.

WSB-yhteisön voimaan herättiin myös laajemmin ja media raportoi asiasta, joka osaltaan ruokki liittymään yhteisöön lisää jäseniä. Yhteisön koko moninkertaistui lyhyessä ajassa. Kasvava jäsenmäärä oli myös tarpeen osakkeen hinnan pitämiseksi ylhäällä, sekä pumppaamiseksi vieläkin korkeammalle. Samalla myös yhdistävä vihollinen oli löytynyt, jolloin rahan syytäminen räikeästi yliarvostetuksi osakkeeksi muuttuneeseen yhtiöön oli monella ideologisesti perusteltua (”This is for you, Dad”).

Yhteinen vihollinen oli tässä tapauksessa hedge rahastot, jotka olivat myyneet osaketta lyhyeksi. Useat WSB-yhteisön jäsenet olivat valmiita hankkimaan GameStopin osaketta ja pitämään siitä kiinni (”HODL”, ”hold the line” jne.) välittämättä mahdollisista tappioista. Tärkeämpää oli nähdä hedge rahaston kärsivän ja ajautuvan toivottavasti konkurssiin. WSB-yhteisöllä oli voimaa ja se oli huumaantunut tunteesta herätessä siihen, että he oikeasti pystyvät vaikuttamaan markkinoihin. ”Antaa Wall Streetin geelitukkaisten pukumiesten itkeä, valta on nyt meillä! Kostamme vääryyden, jota olemme kokeneet!”, tuntui olevan yhteisön ääni.

WSB-yhteisö halusi lähettää viestin Wall Streetille. Kyse ei enää ollut siitä, että GameStopin osake oli ollut aliarvostettu. GameStopista oli tullut välikappale WSB-yhteisön tahtomalle näpäytykselle Wall Streetin suuntaan. Suuren yhteisön voima on valloittavaa. Tunne siitä, että on mukana jotakin itseä isompaa on motivoivaa. Jos siinä sivussa pystyy vielä tekemään rahaakin, niin aina parempi!

Mutta aivan näin pitkälle ei WSB:n parviäly kyennyt laskemaan tai näkemään. Kuuliko Wall Street tosiaan sen mitä WSB-yhteisö halusi heille viestittää? Mielestäni ei. Loppujen lopuksi kyseessä on niinkin vanha asia kuin riskienhallinnan pettäminen. Riskienhallinta on pettänyt pitkin sijoitushistorian ties kuinka monta kertaa eri tahoilla. LTCM:n tohtorien riskienhallinnan pettäessä vuonna 1998 tarvittiin 14 pankkia pelastamaan tilanne. Finanssikriisin yhteydessä pankkeja alkoi kaatumaan kuin dominopalikoita subprime riskien realisoituessa. Nyt ongelmissa on muutama hedge rahasto. Mitä he ja Wall Street tästä oppi? Sen, että käytetty malli ei sisältänyt riittävää short squeezen riskiä. Se, että squeeze johtui ryhmästä vihaisia yhteenliittyneitä nuoria ei muuta asiaa. On varmaa, että tästä oppineena monet hedge rahastot ovat nyt päivittäneet riskiarvioitaan ja ottavat jatkossa paremmin vastaavat asiat huomioon.

Jos WSB-yhteisö onnistui satuttamaan muutamaa hedge rahastoa niiden riskienhallinnan pettämisen vuoksi, niin samalla tuli koira purreeksi myös omaan nilkkaan. Robinhood-sovellus on suosittu alusta sijoitusten tekemiseksi WSB:n sijoittajien kesken. Myös Robinhoodin riskienhallinta petti keskellä kiivainta vaihetta. WSB sijoittajat pakkautuivat tekemään kauppaa velkarahalla ja korkeariskisillä johdannaisilla juurikin Robinhoodin kautta. Tämä johti tilanteeseen, jossa Robinhoodin vakuusvaatimukset nousivat kertaheitolla. Yhtiön piti tukeutua kiireellä ulkoiseen pääomaan ja kaupankäynnin rajoittamiseen välttääkseen konkurssin. WSB-yhteisön ajama näpäytys lähes kaatoi heidän lempilapsen sivutuotteena.

Vastaavia vakuusvaatimuksen nostoja saivat myös monet muut välittäjät, joissa kaupankäynti oli keskittynyttä WSB-yhteisössä suosioon nousseisiin osakkeisiin. WSB-yhteisössä kaupankäynnin rajoitukset saivat nopeasti salaliittoteoriat lentämään, jossa Wall Streetin toimijat ovat liittoutuneet WSB:tä vastaan. Tämä luonnollisesti liimasi yhteisöä yhä tiiviimmin yhteen.

GameStopin osakekurssi ja kaupankäyntimäärä. Lähde: Wikipedia

Hurmaavaa nousuhumalaa seuraa krapula. WSB-yhteisö näki short squeezen, tarttui siihen, osake moninkertaistui ja Wall Street kapinahengen myötä moni lähti mukaan tavoitteena satuttaa hedge rahastoja. Kaikki tuntui toimivan upeasti. Hedge rahastot saivat nenilleen ja sijoitustili näytti muhkeita voittoja. Lienee osittain kokemattomuuden syytä se, ettei moni ajatellut kuka tästä kaikesta joutuu maksumieheksi. Maksajan rooli oli nimittäin varattu isolle osalle WSB-yhteisön jäseniä, jotka lähtivät hurmokseen mukaan. Ei suinkaan hedge rahastoille.

Short squeezet noudattavat aina samaa kaavaa. Ensin mennään vauhdilla ylös, ja sitä seuraa pudotus alas. Kun yhtiön kurssi erkaantuu allaolevasta todellisesta liiketoiminnasta hakeutuu se vääjäämättä jollakin aikavälillä takaisin perustellumpaa arvostusta. GameStopin kurssi on tullut nyt alas noin -90% huipuista. WSB sijoittajilla on myös pettänyt riskienhallinta. Huumori työkaluna monien hehkutus on vaihtunut sittemmin ”tappiopornon” esittämiseen. Lopulta WSB-yhteisön välittämän viestin hinta on tullut heille hyvin kalliiksi. Boomeri ei maksa GameStopista sellaisia arvostuskertoimia, että kurssi voisi olla sadoissa dollareissa.

Lopulta WSB näyttäisi hajoavan omaan menestykseensä. Yhteisö sai kerättyä lyhyessä ajassa hirmuisen määrän käyttäjiä. He saivat heilutettua useiden yhtiöiden kursseja (mm. AMC Entertainment GameStopin lisäksi). Kiinnostus WSB:tä kohtaan kasvoi omaksi ilmiökseen. Yhteisön ylläpitäjät saivat tarjouksia tehdä elokuva tapahtumien kulusta, mikä on johtanut sisäisiin riitoihin ja erimielisyyksiin. GameStop tarinasta jää jäljelle taasen lukuisa joukko katkeria sijoittajia tappioineen, jotka kiroavat pörssin ja Wall Streetin. Kun rahat on poltettu riittääkö polttoainetta seuraavan osakkeen heiluttamiseen? Tuoretta sijoittajaverta tulee liittyä riittävät määrät karreksi palaneiden tilalle, jotta vastaava toiminta voi jatkua.

En usko että Wall Street oppi tästä lopulta paljoakaan. Muuten kuin mukautumalla päivittämällä riskimalleja ja laatimalla ohjelman, joka pyrkii ennakoimaan WSB tyyppisten yhteisöjen liikkeitä tulkitsemalla kirjoituksia. Sen sijaan toivon hartaasti monen yksityissijoittajan oppineen saagasta paljonkin.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”Most of the time common stocks are subject to irrational and excessive price fluctuations in both directions as the consequence of the ingrained tendency of most people to speculate or gamble… to give way to hope, fear and greed.”
Benjamin Graham

HCP Focus sijoittunut erinomaisesti BarclayHedgen vertailussa 2020

Helsinki Capital Partnersin HCP Focus -erikoissijoitusrahasto on sijoittunut BarclayHedgen laatimassa vertailussa vuodelle 2020 nettotuotoillaan sijalle 6 kategoriassa “equity long-only” (BarclayHedge Hedge Fund Yearly Rankings).

Lisäksi Suomen Sijoitustutkimus Oy on listannut HCP Focuksen toiseksi parhaaksi globaaliksi osakerahastoksi Suomessa viiden, kolmen ja yhden vuoden tuotoillaan (Rahastoraportti Joulukuu 2020).

Pasi Havian, Elias Kosken ja Anthony Simolan hoitama erikoissijoitusrahasto HCP Focus saavutti historiansa parhaan nettotuoton vuonna 2020, tuottaen +58,30% palkkioiden jälkeen, merkittävästi yli vertailuindeksinsä MSCI ACWI IMI Total Returnin (EUR), joka tuotti +7,22% vuonna 2020.

Rahasto on auki merkinnöille 31. Maaliskuuta 2021 asti.

Varaa virtuaalitapaaminen tai sijoita rahastoon painamalla alla olevaa nappia.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Mikä saisi Gordon Gekkon innostumaan yritysvastuusta?

Suomessa ja Pohjoismaissa on varmasti suurin osa yrityksistä sellaisia, jotka todella kantavat kortensa yhteiskunnan kekoon. Tätä teema tutkimme yhdessä Hankenin opiskelijoiden kanssa nyt keväällä 2021 otsikolla Nordic-KPI.

Jokainen voi helposti ymmärtää, että on varmasti jaloa ja hyvää pyrkiä huomioimaan kaikkia sidosryhmiä liiketoiminnassa kuin liiketoiminnassa. Yhtiö, joka on rehellinen ja avoin asiakkailleen, työntekijöilleen ja yhteiskunnalle on tykätty kumppani. Mutta miltä tällainen hyvän liiketoiminnan tavoittelu näyttäytyy ihan sen raadollisimman finanssiteorian valossa?

Ainakin haasteita tulee siitä, että läpinäkyvä hinnoittelu asiakkaiden suuntaan pienentää mahdollisuuksia suurin bonuksiin työntekijöille. Samoin on selvää, että Milton Friedmanin ajoista lemmikin asemaan tottuneella osakkeenomistajalla on paljon sulateltavaa siinä, kompensoiko jokin mahdollinen pitkässä juoksussa oleva arvonnousu kaikkia näitä uhrauksia.

Parhaan ymmärryksemme mukaan kaikille sidosryhmille terveen ja hyvän liiketoiminnan tekeminen ei välttämättä aiheuta räjähdysmäistä kasvua liikevaihtoon, eikä se myöskään näytä lisäävän liiketoiminnan tuottomarginaaleja. Onko tällainen hyvän tavoittelu sitten finanssinäkökulmasta turhaa? Näyttää siltä, että ei ole. Yhtiö, joka pyrkii huomioimaan osakkeenomistajansa, sekä myös muut sidosryhmät omaa liiketoiminnan, jossa on vähemmän riskiä.

Tämä pienempi riski tulee näkyä vaaditussa riskilisässä, jota käytetään, kun lasketaan liiketoiminnan tulevien kassavirtojen nykyarvoa. Näkyykö tällainen jo arvostustasoissa vai onko se vasta tuloillaan, on kysymys, johon ei ole vielä varmoja vastauksia. Nykypäivän tiedoilla on kuitenkin jo merkkejä, että tämä pitkäaikainen köydenveto tulee olemaan kaikkia sidosryhmiä huomioivan liiketoiminnan voittama. Vahvin merkki tästä on se, että nuoret ovat päättäneet tehdä uraa työllä jolla on merkitystä. Seuraavien vuosikymmenten aikana he nousevat valtaan.

Tämä riskilisä on se ilmiö, jolla maailman Gordon Gekkotkin voidaan saadaan kiinnostumaan vielä nykyistäkin paremman liiketoiminnan tekemisestä. Pienempi riskilisä tarkoittaa suurempaa tulevien kassavirtojen nykyarvoa. Riittääkö nämä näytöt, jotta saadaan kaikki innostettua tällaiseen ”pitkään peliin” nähdään seuraavien vuosikymmenten aikana.

Näistä teemoista Tommi Kemppainen osallistui webinaariin, jossa käsiteltiin tapoja millä tehdään paremmin kaikkia sidosryhmiä huomioivaa liiketoimintaa.

27.1.2021 B Corp Finland webinaarista jonka järjesti Sari Kuvaja

HCP Quant 12/2020 +6.64% | Näkemyksiä vuoteen 2021

Marraskuussa alkanut rotaatio arvo-osakkeisiiin, jonka laukaisi Pfizerin ja BioNTechin uutinen toimivasta koronarokotteesta, jatkui joulukuussa. Sen jälkeen vastaavia hyviä uutisia on saatu myös muilta kilpailijoilta. Vain reilua kuukautta myöhemmin rokotukset ovat jo käynnissä ympäri maailman.

Korona on kurittanut eniten perinteisiä toimialoja, joihin tyypilliset arvoyhtiöt lukeutuvat. Pörssin ennakoidessa paluuta normaalimpaan arkeen ovat nämä alas moukaroidut yhtiöt alkaneet kiinnostaa. Koronamarkkinan suurin voittaja olivat teknologiayhtiöt, kun ihmisten täytyi siirtyä nopeassa ajassa työskentelemään, shoppailemaan ja kuluttamaan viihdettä internetin yli kotoa.

Arvo-osakkeita suosivan markkinan tukemana HCP Quant nousi joulukuussa +6.64%. Pienten ja keskisuurten arvo-osakkeiden kehitystä maailmanlaajuisesti mittaava MSCI ACWI SMID Value Total Return vertailuindeksi tuotti euroissa +3.41%. Yhdysvaltojen isokokoisten yhtiöiden kehitystä seuraava S&P 500 Total Return indeksi tuli ylöspäin +1.54% edestä euroissa mitattuna. Euroopan isojen yhtiöiden vastaava indeksi S&P Europe 350 Total Return puolestaan kohosi +2.41% edestä.

HCP Quant erikoissijoitusrahaston ja sen vertailuindeksin kehitys vuonna 2020.

Päättynyt vuosi oli kieltämättä haastava. Helmi- ja maaliskuun aikana tapahtuneessa koronapandemian aiheuttamassa markkinasukelluksessa HCP Quant tuli alas vertailuindeksiä vähemmän. Marraskuussa alkanut arvo-osakkeita tukeva ajanjakso on myös edesauttanut viimeaikaista kehitystä, sillä rahastolla on vertailuindeksiin nähden voimakkaampi painotus arvoyhtiöissä ja kooltaan pienemmissä yhtiöissä.

HCP Quant pärjäsi vuonna 2020 reilut neljä prosenttiyksikköä täysin kulutonta osingot bruttomääräisesti sisältävää vertailuindeksiä paremmin. Rahaston tuotto oli -1.90% ja vertailuindeksin -5.92%. Miinusmerkkinen etuluku tosin ei sijoittajaa kauheasti lämmitä, vaikka verrokeilla olisikin mennyt vielä huonommin.


Entä millaisista asetelmista käynnistyy sijoitusvuosi 2021?

J.P. Morganin vuosittain laatima ”pelikirja” eli Guide to the Markets on erinomainen 81-sivuinen tietopaketti markkinoiden tilasta. Ei ainoastaan osakemarkkinoista, vaan myös muista omaisuuslajeista ja yleisesti taloudesta. Poimin tähän muutamia huomioita heiltä. Suosittelen lukemaan koko paketin oheisesta linkistä.

S&P 500 indeksin forward P/E vuosilta 1995-2020. Lähde: J.P. Morgan

S&P 500 indeksin yhden ja viiden vuoden annualisoidut historialliset tuotot forward P/E lähtöarvolla. Lähde: J.P. Morgan

Yhdysvaltojen S&P 500 indeksin eteenpäin katsova forward P/E-luku oli vuodenvaihteessa 22.33, kun 25-vuotinen keskiarvo on 16.56. Se on karannut lähes kahden keskihajonnan päähän (2σ on 23.02). Edellisen kerran vastaavalla arvostustasolla indeksi oli vuosituhannen vaihteen IT-kuplan aikoihin.

Historiaan peilaten vastaavalla forward P/E-luvulla voi odottaa S&P 500 Total Return indeksin tuottavan seuraavana vuonna aika lailla nollatuloksen. Tässä on tosin hajontaa huomattavasti, kuten ylläolevasta kuvaajasta voi todeta. Käytännössä nykyisellä forward P/E-luvulla seuraavan vuoden tuotot ovat olleet +20% ja -20% välissä. Yhden pörssivuoden tuotot ovat varsin sattumanvaraiset, mikä tulee tässä hyvin ilmi.

Seuraavan viiden vuoden tuoton osalta samaa ongelmaa ei ole. Toteutuneet tuotot ovat pakkautuneet nätisti. Pidemmällä aikavälillä pörssin arvostustasolla on merkitystä ja se tulee tästä hyvin ilmi. Satunnaisuutta on huomattavasti vähemmän (R2 44% vs 8%). S&P 500 Total Return indeksin forward P/E-luvulla odotettu tuotto-odotus seuraavaksi viideksi vuodeksi on negatiivinen. Ennuste siis on, että seuraavan viiden vuoden aikana S&P 500 indeksiin sijoittava päätyy tappiolle osingot mukaan laskettuna.

Arvostuserot halvimman ja kalleimman viidenneksen välillä S&P 500 indeksissä. Lähde: J.P. Morgan

Olen kirjoittanut arvostuserojen repeämisestä kasvu- ja arvoyhtiöiden välillä useaan otteeseen. Suurimmillaan ero on pienten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden välillä. Mutta on ero kasvanut muuallakin. Yhdysvaltojen suurimmista yhtiöistä koostuvan S&P 500 indeksin halvimman ja kalleimman viidenneksen yhtiöiden arvostuserot P/E-luvulla mitattuna ovat kasvaneet suurimmaksi J.P. Morganin mittaamalla 25-vuotisella ajanjaksolla.

GMO:n Jeremy Grantham kirjoitti viime viikolla Waiting for the Last Dance julkaisussa Yhdysvaltojen markkinoiden kehittyneen täysiveriseksi kuplaksi, joka tulee jäämään historiaan samanveroisena kuin vuoden 1720 South Sea-kupla, suuri pörssiromahdus 1920 sekä IT-kupla vuonna 2000.

Granthamia ei kannata ohittaa suorilta olan kohotuksella. Hänen näkemyksensä ovat aiemminkin osuneet varsin hyvin oikeaan. Grantham ennusti oikein vuoden 2008 kurssihuipun ja sitä seuranneen 2009 pohjan. Japanin osakemarkkinoiden huipun osalta hän oli kolme vuotta etuajassa, kuten myös IT-kuplan kohdalla, kun he myivät täyden valtakirjan asiakkaiden U.S. osakkeet pois loppuvuonna 1997.

Aloitin itse sijoittamisen viime vuosituhannen puolella. Kokemusta on kertynyt siten parin vuosikymmenen verran. Monet viimeaikaiset ilmiöt, kuten TikTok- ja Robinhood-sijoittajat, kasvanut velkavivun käyttö, uusien sijoittajien ilmestyminen markkinoille kasvavissa määrin, IPO mania ja sen sivuoireena SPAC-yhtiöt, treidaamisen ihannointi ja niin edelleen, kaikki värähtelevät pahaenteisesti nousumarkkinan loppuvaiheen tunteen kanssa.

Mutta mitä tehdä? Kuplien puhaltaminen kestää monesti pidempään kuin voisi uskoa. Vanhan sanonnan mukaan pörssissä mennään portaita ylös, mutta tullaan hissillä alas. Markkinoiden ajoittaminen on tutkitusti erittäin vaikeaa. Jättäytymällä kokonaan pois on riski sekin, mahdollisten menetettyjen tuottojen vuoksi.

GMO on siirtänyt osakepainoa Yhdysvalloista kehittyneille markkinoille ja erityisesti arvo-osakkeisiin. Kuinka paljon etuajassa he ovat tällä kertaa jää nähtäväksi. Kuplan puhkeamiseen voi vielä mennä aikaa, mutta sillä välin voi sijoittajan olla hyvä varautua arvostusten keskiarvoon palautumiseen kasvattamalla arvo-osakkeiden painoa. Ne toimivat hyvänä vastapainona räikeimpien arvostuskertoimien omaaville kasvuosakkeille.

Onnea ja menestystä vuoteen 2021 toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“Invest for the long haul. Don’t get too greedy and don’t get too scared.”
Shelby M.C. Davis

HCP Quant 11/2020 +9.28% | Rotaatiota arvo-osakkeisiin

Osakkeet riehaantuivat marraskuussa kunnon kurssi-iloitteluun. HCP Quant rahaston arvo kohosi +9.28% ja vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return euroissa +13.63%. Yhdysvaltojen suurista yhtiöistä koostuva S&P 500 Total Return indeksi nousi euroissa mitattuna +8.09%. Euroopan isojen yhtiöiden kehitystä mittaava S&P Europe 350 Total Return puolestaan huimat +14.18%.

Vuoden alusta HCP Quant rahasto on yhä vertailuindeksiään edellä, mutta ero on kutistunut yhteen prosenttiyksikköön. Rahaston tuotto kaikkien kulujen jälkeen on ollut -8.01%, kun kuluvapaan ja osingot verovapaasti mukaan lasketun vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Returnin -9.03%. Vertailuindeksiin ei voi sijoittaa. Se on täysin laskennallinen indeksi.


Arvo- ja momentum faktoreiden kehitys vuoden alusta.
Lähde: extractalpha

Marraskuun kiistattomasti suurin uutinen oli Pfizerin kehityksessä oleva koronarokote, jonka kerrottiin olevan tehokkuudeltaan 90%. Pian sen jälkeen monet muutkin rokotteiden kehittäjät kertoivat hyvistä tuloksista rokotteidensa kehityksessä. Iso-Britannia aloitti ensimmäisenä maailmassa koronarokotukset tällä viikolla.

Elokuun sijoittajakirjeessä pohdin sitä, mitä toimiva rokote voisi sijoittajille tarkoittaa. Nyt toimivia rokotteita on ilmaantunut useita. Yksi skenaarioista oli arvo-osakkeiden paluu. Marraskuun aikana oli nähtävissä voimakasta rotaatiota arvo-osakkeisiin useaan otteeseen. Mikäli samankaltainen kehitys jatkuu, on se luonnollisesti hyvä HCP Quantille.


Pian on aika rauhoittua perheiden kanssa joulun ja uudenvuoden viettoon. Sitä ennen muistuttaisin käsillä olevasta merkintäajasta. HCP:n rahastot ovat avoinna sijoituksille joulukuun ajan. Vielä ehdit tehdä sijoituksen rahastoihimme tälle vuodelle! Voit tehdä merkinnän sähköisesti painamalla allaolevaa nappia.

Rauhallista joulun odotusta ja hyvää uutta vuotta toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

“Hiljaisten hankien sinistä taikaa, joulu on ihmeiden iloista aikaa.”

Työelämän murroksen megatrendiä salkkuun

Työelämän murros

Työelämä on muuttunut viime vuosikymmenien aikana paljon. Kaukana on aika, jolloin nuorena työskentelyn aloittanut saattoi eläköityä samasta työpaikasta, jossa aloitti. Muutostahti työelämässä on kiihtynyt kiihtymistään. Työsuhteiden pituudet ovat lyhentyneet vuosi vuodelta. Nykyisin työuran aikana kokonaisen toimialan vaihtaminenkaan ei ole epätavanomaista. Viimeisin iso muutos, jonka lähes jokainen on saanut kokea, on etätyöskentelyn voimakas kasvu koronaviruksen johdosta.

Työelämä on ollut murroksessa jo pitkän aikaa. Työelämästä on tullut pirstaleisempaa, kun työn tekemisestä on tullut lyhytaikaisempaa ja työsuhteista epävarmempia. Tämä on synnyttänyt uuden ilmiön, missä tavanomaisen yhdelle työnantajalle tehtävän kokoaikaisen työsuhteen sijaan henkilö työskenteleekin mahdollisesti usealle eri työnantajalle samanaikaisesti projektiluonteisesti. Mikroyrittämisen tai kevytyrittämisen suosio on kasvanut voimakkaasti samoista syistä. Voi leivän päälle kertyykin useista pienistä puroista yhden ison jokiuoman sijaan.

Tulevaisuudessa yhä useampi tulee olemaan oman työelämänsä seppä tarjoten osaamista vanhoista totutuista tavoista poikkeavalla tavalla. Perinteisissä kokoaikaisissakin työsuhteissa yhä useampi tarjoaa palveluita ja osaamista sivutoimisesti.

Digitalisaation ansiosta tämä kaikki on mahdollista. Kun yhä isompi osa työstä on niin sanottua aivotyöskentelyä, ei työnantajan fyysisellä sijainnilla ole yhtä suurta merkitystä. Nykyajan keikkatyöläisen markkina on kotikaupungin sijaan koko maailma. Työtä voi tehdä mistä vain, minne päin maailmaa tahansa. Milloin tahansa. Usealle eri taholle samaan aikaan. Ja vieläpä helposti.

 

Fiverr

Hankimme HCP Focus-rahaston salkkuun uutena sijoituksena tämän vuosineljänneksen aikana Fiverr International Ltd:n osakkeita New Yorkin pörssistä. Fiverr hyötyy kaikista kolmesta edellä mainitusta megatrendistä: työelämän muutos, digitalisaatio ja globalisaatio.

Monen HCP Focus-salkussa olevan yhtiön tapaan kyseessä on alustayhtiö. Fiverr on maailman suurin markkinapaikka digitaalisille palveluille. Tämä Israelissa pääpaikkaansa pitävä yhtiö tarjoaa alustan, jonka kautta freelancerit voivat tarjota palveluita ja ostajat hankkia niitä. Fiverr pitää huolen, että työn tekijä saa maksun tehdystä työstä ja ostaja hankkimansa palvelun. Fiverr:n alustalla tarjottavaa palvelua kutsutaan keikaksi (gig).

Yhtiöön kuuluu myös And.Co, joka tarjoaa freelancereille alustan tehdä mm. sopimuksia, laskutusta ja projektiseurantaa, sekä verkossa toimiva opintoalusta Fiverr Learn. Sisältömarkkinointiyhtiö ClearVoice on myös osa Fiverr:iä. Ylivoimaisesti suurin osa Fiverr:n liikevaihdosta tulee sen ydinliiketoiminnasta, Fiverr markkinapaikasta.

Edellisellä vuosineljänneksellä Fiverr:llä oli 3.1 miljoonaa aktiivista ostajaa alustalla ja työn tarjoajia yli 160 eri maasta. Kasvua vuoden aikana on tullut lähes kolmekymmentä prosenttia.

Samaan aikaan ostajan käyttämä rahamäärä on noussut tasaisesti. Nousua vuoden aikana noin viisitoista prosenttia ja edellisenä vuonna seitsemäntoista prosenttia.

Fiverr:n liiketoimintamalli on yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Se saa osuuden jokaisesta alustan kautta laskutetusta keikasta. Fiverr veloittaa viisi prosenttia ostajalta tilauksen yhteydessä ja pidättää kaksikymmentä prosenttia työn tekijän osuudesta, kun maksaa palkkion.

Esimerkki. Freelancer listaa palvelun 100$:n hintaan. Ostaja maksaa 105$ Fiverr:lle. Kaksi viikkoa valmiin työn jälkeen, jos ostaja on ollut tyytyväinen, tilittää Fiverr 80$ freelancerille.

Mitä enemmän Fiverr:n alustalla palveluita hankitaan ja mitä korkeampaan hintaan, sen parempi Fiverr:lle. Liiketoimintamalli skaalautuu hyvin. Kun sekä keikkoja menee alustan kautta enemmän, että niiden hinta on korkeampi, syntyy tuloksena toinen toisensa kertaava liikevaihto.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto kasvoi yli 40% edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen kvartaalin liikevaihto oli lähes 90% korkeampi kuin vuoden takaisen.

Fiverr:n liiketoiminta on ollut hyvin vastustuskykyinen koronaviruksen aiheuttamille talousongelmille. Yhtiön toimitusjohtajan Micha Kaufmanin mukaan maaliskuun kolmannella viikolla aktiviteetti alustalla laski 10-15% edelliseen viikkoon verrattuna, mutta palasi takaisin kestävälle kasvu-uralle heti huhtikuun alussa.

Itse asiassa uskomme pandemian edesauttaneen Fiverr:ia. Osa työnsä menettäneistä ovat siirtyneet Fiverr:n alustalle tarjoamaan palveluita, samalla kun todennäköisesti etsivät pysyvämpää työsuhdetta. Samoin tavanomaista epävarmempana aikana erilaisia sivuansioita haluavien määrä on kasvussa. Alustaan tyytyväisistä uusista käyttäjistä tulee todennäköisesti sen jatkuvia käyttäjiä.

 

Kestävä kilpailuetu

Niin vanhoille kuin uusille Fiverr käyttäjille suurin houkutin on sen tarjoamat verkostovaikutukset. Mitä enemmän alustalla on sekä myyjiä, että ostajia sitä enemmän se tarjoaa käyttäjilleen arvoa. Samoin kuin sosiaalisen median alustoilla käyttäjämäärät kasvavat lumipallon tavoin. Alustan laajetessa myös kasvuvauhti kiihtyy. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän uusia käyttäjiä se houkuttaa liittymään.

Mutta mikä estää käyttäjiä siirtymästä jollekin toiselle alustalle? Käyttäjämäärä yksistään ei kilpailussa riitä, kuten monet taksintilauspalvelut tai ruokalähettipalvelut ovat huomanneet. Sama taksinkuljettaja voi käyttää Uberia ja Bolttia samaan aikaan, eikä tilaajallekaan ole kummemmin väliä kummasta taksin ottaa.

Fiverr:n tapauksessa sekä ostajan, että myyjän palveluun lukitsee sen arvostelujärjestelmä, jonka avulla molemmat osapuolet rakentavat mainetta palvelussa. Joka tilauksen jälkeen ostaja ja myyjä voivat arvostella toisensa ja jättää muille näkyvää palautetta. Hyvän maineen rakentaminen ottaa aikaa ja satoja tai tuhansia erinomaisia arvosteluja. Hyvämaineisen ostajan tai myyjän on haastavaa siirtyä jollekin toiselle alustalle ja aloittaa alusta. Samalla arvostelujärjestelmä pitää myös huolen siitä, että alustalla molempien toimijoiden laatu säilyy hyvänä, kun heikkolaatuisille toimijoille ei ole kysyntää. Monet freelancerit mainostavat hyviä arvosteluitaan Fiverr:ssä jopa perusteena palkkaukselle.

Luottamusta alustalla edistetään myös siten, että freelancerit voivat nauhoittaa videoita itsestään. Lisäksi Fiverr:llä on kehuttu riitojenratkaisujärjestelmä, silloin kun ongelmia ilmenee.

Hyvänä osoituksena siitä, että maineen rakentaminen lukitsee tehokkaasti käyttäjän alustaan, toimii tilasto siitä, että yli puolet alustalla tehdyistä ostoista tulee aiemmilta asiakkailta. Palaava asiakas, joka ostaa yhä uudestaan on liiketoiminnassa hyvä ja haluttu asiakas. Tämä suhde on pysynyt suhteellisen samana aiempinakin vuosina. Karkeasti puolet ovat uusia ostajia ja puolet vanhoja. Ostajien asiakassuhde Fiverr:n alustaan on pitkäjänteistä, mikä on ilahduttavaa. Se on osoitus siitä, että alusta toimii heidän tarpeisiin hyvin. Ostajien NPS (Net Promoter Score) on 67 ja myyjien 78, mikä on maailmanluokkaa ja osoitus siitä, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä alustaan.

 

Markkina ja tulevaisuudennäkymät

Fiverr toimii tällä hetkellä seitsemällä eri kielellä. Freelancereita on alustalle liittynyt yli 160 maasta. Pelkästään Yhdysvalloissa freelancer markkinan koko on arviolta 815 miljardia dollaria, josta Fiverr:n alustalla tarjottujen palveluiden markkinan koko on 115 miljardia dollaria.

Selvästi suurin osa freelance liiketoiminnasta tapahtuu vanhaan malliin. Vasta murto-osa on siirtynyt internettiin. Uskomme koronaviruksen edesauttavan muutosta nopeampaan siirtymiseen online-maailmaan.

Fiverr:llä riittää markkinoita valloitettavaksi hyvä määrä jo pelkästään Yhdysvalloissa. Yhtiö toimii kuitenkin kansainvälisesti ja jatkaa laajentumista muihin ei-englanninkielisiin maihin. Alustalla olevien kategorioiden määrä on yli 300. Fiverr:llä on lukuisia eri vaihtoehtoja laajentua eri markkinoille. Sillä on reilusti tilaa kasvattaa kansainvälistä toimintaa, se voi lisätä helposti uusia kategorioita alustaan ja etsiä uusia tapoja saada lisää ostajia alustalle.

McKinsey & Company arvioi ennen koronaa online työalustojen lisäävän maailman BKT:n 2.7 biljoonaa dollaria vuoteen 2025 mennessä. Alustat, kuten Fiverr, tehostavat työmarkkinoiden toimintaa. Eniten hyötyä vastaavista alustoista olisi McKinseyn mukaan korkean työttömyyden maissa, kuten Kreikka ja Espanja, joissa on hankalaa löytää paikallisesti töitä ja joustavien työmarkkinoiden maissa, kuten Yhdysvalloissa. Vuoteen 2025 mennessä 540 miljoonaa henkeä voisi saada hyötyä alustoista ja 230 miljoonaa uuden työpaikan nopeammin lyhentäen työttömyysaikaa.

Fiverr:n kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 52 miljoonaa dollaria ja vuoden 2019 yhteensä 107 miljoonaa dollaria. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtoa on kertynyt jo yli 24% enemmän kuin edellisenä vuonna yhteensä. Yhtiö arvioi tämän vuoden liikevaihdon olevan 186-187 miljoonaa dollaria eli kasvua edelliseen vuoteen 74-75%

Fiverr:n näkymät ovat hyvät, markkina on iso ja yhdessä Upworkin kanssa ne ovat selviä markkinajohtajia.

 

Tuloksentekokyky ja kilpailijat

GAAP-käytännön mukainen nettotappio yhtiöllä oli viime vuosineljänneksellä enää 0.5 miljoonaa dollaria. Vuosi takaperin nettotappio oli 8.4 miljoonaa dollaria samalla vuosineljänneksellä. Yhtiö on tasaisesti parantanut tuloksentekokykyään ja kääntymässä voitolliseksi. Käteiskassaa Fiverr:llä on 106 miljoonaa dollaria.

HCP Focus-rahaston arvonmäärityksen kivijalan muodostaa EVA-malli (Economic Value Added). Fiverr:n EVA on kääntynyt voitolliseksi toisella vuosineljänneksellä ja ennusteissa sen odotetaan jatkavan tuntuvaa kasvua seuraavat vuodet. Yhtiön nyt kääntyessä voitolliseksi ja parantavan juoksuaan katsoimme ajankohdan olevan oikea ostaaksemme Fiverr:iä rahaston salkkuun.

Fiverr:n kilpailija on Upwork. Miksi emme hankkineet Fiverr:n sijaan sitä salkkuun?

Upworkin liikevaihto edellisellä vuosineljänneksellä oli 97 miljoonaa dollaria ja vuoden 2019 osalta 301 miljoonaa dollaria. Liikevaihdolla mitattuna Upwork on Fiverr:iä suurempi, mutta se kasvaa selvästi hitaammin. Upworkin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen 24%, kun Fiverr:n kasvoi 88%. Siinä missä Fiverr on kääntymässä voitolliseksi, teki Upwork isommalla liikevaihdolla yhä 2.7 miljoonan dollarin nettotappion edellisellä vuosineljänneksellä, eikä käännettä ole näkyvissä. Vuotta aiemmin tappio oli 3.5 miljoonaa dollaria. Käteiskassaa Upworkilla on 88 miljoonaa dollaria.

EVA-mallilla katsottuna Upwork on miinuksella, eikä ennusteiden perusteella ole kääntymässä vielä vuosiin.

Kun toinen yhtiöistä soutaa tappiolla vielä pitkään, vaikka tekee kovempaa liikevaihtoa sekä kasvaa hitaammin ja toinen on kääntymässä voitolliseksi alemmalla liikevaihdolla, mutta kasvaa nopeammin, oli valinta meille näiden kahden väliltä helppo.

 

Fiverr korvasi Baidun

Fiverr korvasi HCP Focus-rahastossa kiinalaisen hakukoneyhtiö Baidun, jonka myimme pois. Baidun osakekurssi on samalla tasolla kuin yhdeksän vuotta sitten ja alemmalla kuin vaikkapa viisi tai kaksi vuotta sitten.

Emme ole tyytyväisiä Baidun kehitykseen. Baidun suosio hakukoneena on paljon Kiinan valtion suosiollisissa käsissä. Mikäli kauppasuhteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä paranevat Bidenin myötä voi olla mahdollista, että länsimaiset hakukoneet pääsevät jollain aikataululla palaamaan takaisin Kiinan markkinoille.

Näemme Fiverr:n selvästi Baidua houkuttelevampana sijoituskohteena, joten vaihdoimme Baidun Fiverr:iin. Fiverr:ssa on vahva tuottopotentiaali.

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta keskustella yhtiövaihdosta syvällisemmin HCP Focus-salkunhoitotiimin kanssa virtuaalitapaamisessa.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus-salkunhoitaja

HCP:n rahastot ovat nyt auki merkinnöille merkintäpäivään 31.12.2020 asti. Varaa aika virtuaalitapaamiseen tai tee rahastosijoitus nappia painamalla.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Mikä on arvokkainta finanssialalla? Hyvät hallintotavat käytännössä

Maailma on nykyään globaalisti ja paikallisesti linkittynyt, eivätkä yhteiskunnalliset toimijat enää toimi samalla tavalla tyhjiössä kuin ennen. Poliittiset ja taloudelliset vaikuttajat viestivät sosiaalisessa mediassa ja ovat intiimimmin tavoitettavissa tavalliselle kansalaiselle kuin koskaan aiemmin. Cornelius Vanderbiltin lausahdus ”The public be damned!” ei sovi maailmaan, jossa tekeminen on läpinäkyvää ja reaaliaikaista, ja kaikelle tekemiselle on välittömät julkiset ja yksityiset seurauksensa. Siksi paine erityisesti finanssi-instituutioita kohtaan toimia vastuullisemmin, ei pelkästään sijoittamisessaan vaan liiketoiminnassaan, on kriittisen ajankohtaista.

”The public be damned” vai ”people, planet, profit”?
Jos ottaisimme tehtäväksemme kysyä vuonna 2040 Suomen ja maailman kansalaisilta, minkä he olisivat toivoneet finanssi-instituutioiden ottaneen prioriteetiksi vuonna 2020, heidän vastauksensa ei olisi todennäköisesti Vanderbiltin ohje toimia ”not for the public benefit, but to earn a dividend” vaan mitä todennäköisimmin operoida maailmassa ottaen huomioon ”people, planet, profit” eli kansalaiset, maailma ja ympäristö, ja lopuksi varsinaiset taloudelliset tavoitteet. Toisin sanoen, kysymykseen ”Mikä on arvokkainta finanssialalla?” vastaus ei ole bonukset, osingot ja asiakkaalta veloitetut piilokulut vaan kaikki sidosryhmät huomioiva toiminta taloudellista menestystä unohtamatta.

HCP:n vastuullisuusraportti 2019 pyrki ensimmäistä kertaa raportoimaan yhtiön kalenterivuoden toiminnan käyttäen ns. ”triple bottom line” -logiikkaa, joka rinta rinnan taloudellisten metriikkojen lisäksi antaa painoa myös muille sidosryhmille kuin pelkästään osakkeenomistajille ja yhtiön velkojille, eli myös työntekijöille, asiakkaille, alihankkijoille ja yhteiskunnalle. Eri sidosryhmien hyödyn toteutuminen ja sen valvominen edellyttää meiltä yhtiönä tiettyjä rakenteita ja periaatteita. Miten nämä hyvät hallintotavat sitten toteutuvat käytännössä yhtiössämme?

Taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja Atte Haapalahti

Taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja Atte Haapalahti

Hyvät hallintotavat käytännössä
Hyvien hallintotapojen tarkoitus on muodollisesti kirjata ne periaatteet, jotka mahdollistavat yhtiön taloudellisen menestyksen pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla. HCP:n ylin päätäntäelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat ehdottavat ja valitsevat hallituskokoonpanon osakeyhtiölainsäädännön mukaisesti. Hallitus puolestaan nimittää yhtiön toimitusjohtajan, jonka tehtävä on kehittää ja päivittää HCP:n missio, arvot, strategiat ja käytännöt hallituksen hyväksyttäväksi. Pienempänä yhtiönä HCP:n hallituksella on myös tapana kuulla työntekijöitä heihin suorasti ja epäsuorasti liittyvissä asioissa, eli vaikka työnjako päätäntäelinten ja työntekijöiden välillä on selvä, yhtiössä ei synny samalla tavalla ”kahden kerroksen” hierarkiaa, vaan päätöksentekomme on demokraattisempaa kuin suuremmissa yhtiöissä.

Rahastoyhtiön hallituksen monimuotoisuutta lisätään antamalla osuudenhaltijoiden valita itse keskuudestaan heidän oma edustajansa, jolloin asiakassidosryhmän näkemykset ja toiveet tulevat esille rahastoyhtiön hallituksen kokouksissa.

Kaikki HCP:llä pysyvässä työsuhteessa olevat työntekijät ovat myös osakkaita yhtiössä ja omistavat samaa osakesarjaa kuin yhtiön toimitusjohtaja, antaen heille merkityksellisen mahdollisuuden olla omistuksellaan mukana varainhoitoyhtiössä, jonka motiivi ei ole pelkästään kassavirta – täten kaikki sidosryhmät huomioiva strategiakuvaus ei jää abstraktioksi tai kahvipöytäkeskusteluksi, vaan osakkailla on omaa pääomaa menetettävänään ja kasvatettavanaan, riippuen yhtiön menestyksestä toimia oikealla tavalla.

Toimitusjohtajamme Tommi Kemppainen hakee vuoden aikana mahdollisiin yli 50.000€ vaativiin investointeihin tai kulueriin hallituksen hyväksyntää ennen projektin toteuttamista. Tällaiset pyynnöt dokumentoidaan huolellisesti, jotta ne korkealla pieteetillä vastaavat palvelulupaustamme, ”Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™”

Vastaavasti työntekijät voivat itse ehdottaa projekteja, joiden toteutuminen vaatii vain toisen osakkaan hyväksynnän perusteluineen, mikä demokratisoi kulutustamme yhtiönä, tuoden sen jokaisen työntekijän käden ulottuville.

Luca Delgadon taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja ADAM

Luca Delgadon taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja ADAM

Työntekijöiden hyvinvointi ja itsenäisyys – teoria ja käytäntö
Oikeudenmukainen ja miellyttävä työympäristö ovat kriittisiä menestyksellemme. Työntekijöillämme on erilaiset taustat, tietotaidot ja kokemukset. Kun rekrytoimme uusia HCP:läisiä, arvostamme ammattiosaamisen lisäksi ennen kaikkea yksilöllisyyttä, elämänkokemusta ja kunnianhimoa, jotka eivät ole luettavissa perinteisestä ansioluettelosta. Siksi haastattelemme työnhakijat perin pohjin ennen työsopimuksen allekirjoittamista ja varmistamme, että työntekijä sitoutuu yhtiön arvoihin kuitenkin samalla säilyttäen itsenäisen ajattelunsa. HCP:llä kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti, ja työntekijöillä on oikeus ja mahdollisuus itse ohjata omaa työtään litteän organisaatiomallin mukaisesti. Uskomme, että itseohjautuvuus työnteossa ja työn merkityksellisyys auttaa meitä kasvattamaan liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä parantamalla työntekijöiden tyytyväisyyttä ja ruokkien paloa tehdä työtä, jolla on merkitys.

HCP edistää monimuotoisuutta pitämällä huolen siitä, että työntekijöillä on keskenään erilaiset koulutukselliset ja ammatilliset taustat sekä tietotaidot. HCP on ollut FiBS-yritysvastuuverkoston jäsen vuodesta 2015 ja allekirjoitti FiBSin monimuotoisuussitoumuksen vuonna 2016. Olemme siis myös julkisesti ja muodollisesti sitoutuneet tarjoamaan tasapuolisia mahdollisuuksia, tunnistamaan ja edistämään yksilöiden taitoja ja tarpeita, ja kohtelemaan työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita tasavertaisesti. Valvomme ja julkistamme monimuotoisuuteen liittyvät saavutuksiamme ja tavoitteitamme vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme ja B Corp -sertifikaation kriteeripohjaisessa Impact Assessmentissa. Tämä ei ole pelkkää puhetta ja vihreillä arvoilla leikittelyä, vaan aitoa tekemistä.

Työntekijämme ovat tehneet työtään käsin Espanjan rannikolta ja Tallinnasta, Jyväskylästä ja Espoon Suvisaaristosta, ja työ- ja lomamatkojen aikana mistä tahansa maapallolta. Työtapamme huomioivat työntekijöiden omat preferenssit – jo ennen koronakriisiä, jokaisella työntekijällä oli ja on edelleen oikeus tehdä työnsä liukuvalla aikataululla, etänä kotoaan tai toimistolta.

Kun rekrytoimme työntekijöitä ja harjoittelijoita tiedämme, että merkittävin panos nuorelle opiskelijalle on ”se ensimmäinen työpaikka”, ja olemme pyrkineet edistämään nuorten urapolkua sitoumuksellamme ”HCP – The best place to start a career.” Osa harjoittelijoistamme ja työntekijöistämme on päätynyt HCP:lle osakkaiksi, osa on siirtynyt muihin yhtiöihin, kuten OP:lle, EY:lle, Deloittelle, eQ:lle, Pohjola Vakuutukselle ja Ilmariselle. Pyrimme toimimaan merkityksellisenä ponnahduslautana opiskelijoille ja jo työelämää nähneille, jotta työsuhde on sekä työnantajalle että työntekijälle molemminpuolisesti hyödyllinen myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Mikä on arvoa finanssialalla?
Haastattelussaan Chicago Timesille vuonna 1883 Cornelius Vanderbilt totesi, että ”Rautatieyhtiöitä ei johdeta julkista intressiä varten, vaan rahaa varten. Saatamme sattumalta hyödyttää ihmiskuntaa, mutta tarkoituksemme on ansaita osinko.” Me HCP:llä pyrimme edistämään arvoon ja arvoihin liittyvää keskustelua ja olemme avoimia kaikille ideoille. Tiedämme, että meillä ei ole lopullisia vastauksia näihin kysymyksiin, mutta uskomme kuitenkin, että kun tulevat sukupolvet arvioivat tekemisiämme ja pohtivat vastaustamme siihen mikä luo arvoa finanssialalla, me olemme lähempänä totuutta todetessamme, että pelkän talousmotiivin sijaan meidän toimintaamme ohjaa kolme tasavertaisesti merkityksellistä tekijää: ”people, planet, profit.”

Lue lisää HCP:n vastuullisuusaloitteista täällä.