HCP Quant 5/2021 -0.95% | Inflaatio ylös – millaisista osakkeista suojaa?

Kuuden voitollisen kuukauden jälkeen HCP Quant otti pienen hengähdystauon ja niiasi -0.95% edestä toukokuussa. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi laski euroissa aavistuksen enemmän. Sen kuukausituotto oli -1.01%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return nousi euroissa +0.71%. Euroopan isokokoisten yhtiöiden kehitystä mittaava S&P Europe 350 Total Return indeksi nousi puolestaan +2.70%.


Nykyisen markkinatilanteen vertaaminen vuosituhannen vaihteen aikaiseen IT-kuplaan on epäreilua, sillä mikään asia markkinoilla ei tapahdu uudestaan identtisenä. Yhtenäisyyksiä kuitenkin löytyy paljon. 90-luvun loppupuolella kasvuyhtiöiden hyvä kehitys tapahtui arvostuskertoimien kasvun kautta. Alla ei ollut kovaa fundamenttien paranemista. Pitkälti niin on mennyt nytkin.

90-luvun loppupuolella arvo-osakkeet kärsivät monivuotisesta alituotosta kasvuosakkeisiin nähden. Arvo-osakerahastojen salkunhoitajia erotettiin, arvosijoittaminen ristittiin kuolleeksi ja monet asiakkaat menettivät uskonsa ja kärsivällisyytensä. Kuulostaa tutulta.

Suhteessa Russell 1000-indeksin kasvuosakkeisiin edellinen vuosi oli huonoin arvo-osakkeille sen historiassa.

Russell 1000-indeksin arvo-osakkeiden kehitys vähennettynä kasvuosakkeiden kehityksellä 5 vuotta ennen käännettä ja sitä seuraavat 7 vuotta.
Lähde: GMO

Via Dolorosan jälkeen kääntyi pöytä ympäri. Ylläolevassa GMO:n kuvaajassa on verrattu 90-luvun lopun tilannetta nykyhetkeen. Viisi vuotta ennen markkinoiden käännettä arvo-osakkeita suosivaksi on kehitys ollut hyvin samankaltaista. Samoin kehitys käänteen jälkeen toistaiseksi.

GMO:n mukaan 90-luvun lopun käänteen jälkeen Russell 1000-indeksin arvo-osakkeet tuottivat keskimäärin 14.3% per vuosi paremmin kuin kasvuosakkeet seitsemän vuoden ajan! Edessä voi hyvinkin olla pitkäkestoinen arvo-osakkeita suosiva ajanjakso. Arvostuserojen historiallisen eron kiinni kirimisessä kestää tovi jos toinenkin.

Vuosituhannen vaihteessa yhtiöiden fundamenteilla alkoi olla jälleen merkitystä. Nytkin samankaltaisia viitteitä on ilmassa. Toisaalta ilmassa leijuu myös samanaikaisesti meemiosakkeita ja muita lieveilmiöitä, joissa yhtiöiden fundamenteilla ei ole mitään merkitystä, vaan osakekurssia ohjaa täysin muut tekijät. Siinä mielessä mittelö kasvu- ja arvo-osakkeiden välillä jatkuu yhä ja tilannekuva on sumuinen.


Olemme eläneet pitkään keskuspankkivetoisen elvytyksen aikaa. Monet ovat tottuneet nolla- ja miinuskorkoympäristöön. Ajat, jolloin rahasta joutui maksamaan useita prosentteja korkoa ovat haalistuneina muistin hämäräkuvissa.

Nyt inflaatio on näyttänyt heräämisen merkkejä. Alhainen inflaatio on yleisesti ottaen osakkeiden kehitykselle suotuisa ympäristö. Korkeamman inflaation laukatessa sijoittajakin kohtaa enemmän haasteita. Varsinkin korkosijoitukset nousevat hyväksi vaihtoehdoksi osakkeiden rinnalle. Mutta jos haluaa tukeutua osakkeisiin, niin millaisista osakkeista voisi saada turvaa ja tuottoa korkeamman inflaation aikana?

Energia ja raaka-aineyhtiöiden, sekä S&P 500-indeksin kehitys korkean inflaation aikoina.
Lähde: GMO

Paras arvaus, mitä jälleen keksin on katsoa historiaan vastaaviin ajankohtiin. Raaka-aineisiin, kuten erilaisiin metalleihin ja energiaan luokitellut yhtiöt ovat Yhdysvalloissa pärjänneet kyseisinä aikoina hyvin. Tuotto on aina ollut S&P 500-indeksiä parempi.

Useat raaka-aineyhtiöt ovat tällä hetkellä myös arvo-osakkeita. S&P 500-indeksiin verrattuna niiden arvostus on 70% historiallista keskimääräistä arvostustasoa alempana. Mikäli sijoittaja murehtii korkean inflaation esiinmarssia, ottamalla salkkuun ripaus raaka-aineyhtiöitä saa nyt hyvää suojaa alennettuun hintaan. HCP Quantissa perusteollisuus (materials) ja energia (energy) muodostavat yli neljäsosan salkusta, joten homma hoituu kätevästi myös hankkimalla rahastoa.


Olemme kesäkuun auki uusille sijoituksille. Voit tehdä merkinnän HCP:n rahastoihin sähköisesti painamalla allaolevaa nappia. Kesäkuun jälkeen seuraava tilaisuus koittaa vasta syyskuussa.

Lämmintä kesää toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

“Inflation is as violent as a mugger, as frightning as an armed robber and as deadly as a hit man.”
Ronald Reagan

HCP Focus – Keskitettyä hedelmien poimintaa

Yksi HCP Focus-rahaston strategian kulmakiviä on käyttää keskitettyä salkkua. Rahasto on Suomeen rekisteröity erikoissijoitusrahasto, mikä antaa sille mahdollisuuden poiketa sijoitusrahastolain sijoitusrajoituksista, koskien myös hajauttamista. Tavallisen rahaston on hajautettava sijoitukset laajemmin, kuin mitä HCP Focus tekee.

Normaalioloissa HCP Focuksen salkkuyhtiöiden määrä on 8-12. Se on siis nimensä mukaisesti erittäin fokusoitu. Fokusointia terävöittää lisäksi se, että rahasto voi pitää kahta yksittäistä osaketta aina enintään 20% painoon asti. Muut osakkeet salkussa saavat olla maksimissaan 10% painolla. Salkunhoitotiimissä käytämme annettuja mahdollisuuksia myös hyväksi ja annammekin vuosittain kahden osakkeen mennä selkeään ylipainoon muihin salkun yhtiöihin nähden.

Tässä kirjoituksessa käyn läpi osakesijoitusten hajauttamisen teoriaa, keskitetyn osakesalkun riskejä, sekä syitä miksi tällainen fokusoitu strategia on valittu HCP Focus-rahastoon.
 

Hajauttamisen teoriaa ja käytäntöä

 
Modernin rahoitusteorian mukaan osakesijoittamisen riskin voi jakaa epäsystemaattiseen ja systemaattiseen riskiin. Systemaattista riskiä kutsutaan yleisemmin markkinariskiksi. Systemaattinen riski on luonteeltaan sellaista, ettei sitä pysty hajauttamaan. Siihen kuuluvat esimerkiksi muutokset bruttokansantuotteessa, inflaatio, korkotaso ja niin edelleen. Siis sellaisia riskejä, jotka eivät ole sijoittajan hallittavissa. Mikäli sijoittaja omistaa yhtäkin osaketta kantaa hän väkisinkin markkinariskiä, eikä pääse kyseisestä riskistä eroon mitenkään.

Epäsystemaattinen riski eli yritysriski on puolestaan hajautettavissa oleva riski. Yritysriskeihin kuuluvat esimerkiksi yksittäisen yhtiön toimialaan liittyvät riskit, yrityksen toimitusvaikeudet, henkilöstön lakot ja niin edelleen. Koska epäsystemaattinen riski on luonteeltaan sellaista, että siitä voi päästä hajauttamalla eroon, näin kannattaa myös tehdä. Hajauttamalla yritysriskiä keskihajonta alenee eli vuosittaisten tuottojen heilunta laidasta toiseen kapenee keskituoton pysyessä silti samana. Tästä syystä hajautuksen sanotaan myös olevan sijoittajan ainut ilmainen lounas.

Sijoittajan kokonaisriski on systemaattisen ja epäsystemaattisen riskin summa. Tätä riskiä mitataan käyttäen tuottojen keskihajontaa eli volatiliteettia.

Lähde: James Montier, Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment, 2009

Suurimmat hyödyt osakesalkun hajauttamisessa tulevat jo muutamalla yhtiöllä. Salkun hajautuksen kasvattaminen esimerkiksi 20:stä osakkeesta 100:aan osakkeeseen ei kasvata hajautushyötyä kuin marginaalisesti.

Yogi Berran sanoin, teoriassa teorialla ja käytännöllä ei ole eroa, mutta käytännössä on. (”In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.”) Volatiliteettia eli arvonheiluntaa pidetään riskin mittarina. Se ei kuitenkaan ota huomioon sitä, onko osakkeen hinta nouseva vai laskeva. Sijoittaja luonnollisesti pitää enemmän salkun nousevista, kuin laskevista osakkeista. Molemmilla voi kuitenkin olla sama volatiliteetti. Siksi mielestäni esimerkiksi Sortino on parempi riskin mittari kuin Sharpe.

Warren Buffettin mielestä keskihajonta joutaa riskin mittarina ylipäätään roskakoriin. Hän määrittää riskin pääoman pysyvän menettämisen kautta. Buffett ei ole hajautetun salkun ystävä. Hänestä hajautus suojaa tietämättömyydeltä ja käy vain vähän järkeen, kun tietää mitä tekee. Buffett kehottaa kasaamaan keskitetyn salkun ja pitämään sitä haukan lailla silmällä.

Olemme samoilla linjoilla Buffettin kanssa. HCP Focus-rahastossa olemme päätyneet hajautushyötyjen näkökulmasta 8-12 yhtiön salkkuun. Saamme tämänkokoisella salkulla riittävän hajautuksen, pitäen salkun kuitenkin sen verran terävänä, että yksittäisillä yhtiöillä on merkitystä. Kun salkkuyhtiöiden määrä on kohtuullinen, niiden analysointiin ja seuraamiseen jää myös aikaa.

Vain riittävällä erottautumisella eli salkun keskittämisellä ja näkemyksenotolla osakepoiminnoissa voimme saada aikaiseksi markkinasta poikkeavia tuloksia.
 

Keskitetyn osakesalkun riskit ja mahdollisuudet

 
Heivataan keskihajonta hetkeksi sivuun riskeistä puhuttaessa ja katsotaan sen sijaan Buffettia myötäillen tilastoja tappioiden ja tuottojen näkökulmasta.

The Agony & The Ecstacy on J.P.Morgan pankin tutkimuspaperi keskitetystä osakesalkusta. Ensimmäinen julkaistiin vuonna 2004, 2.0 versio 2014 ja uusin nyt maaliskuussa. Se antaa mielenkiintoisia näkökulmia keskitetyn osakesijoittamisen maailmaan.

Lähde: J.P.Morgan

Osakepoiminta on haastavaa. 42% kaikista osakkeista vuonna 1980-2020 oli huonompi vaihtoehto, kuin pitää seteleitä tyynyn alla tuottamatta mitään. Huimaavat 66% osakkeista jäi jälkeen laajasti hajautetusta Russell 3000-osakeindeksistä.

Runsaan alituottavan yhtiömäärän toisella puolella oli 10% yhtiöistä, joiden tuotot laittavat nuolemaan huulia. Nämä megavoittajiksi ristityt yhtiöt antoivat yli 500% paremman tuoton kuin Russell 3000-indeksi. Tällaisten yhtiöiden löytäminen ja tunnistaminen on keskitetyn osakestrategian ytimessä. Helpommin sanottu, kuin tehty.

Lähde: J.P.Morgan

Yllä olevasta kuvaajasta voi nähdä miten tuotot jakautuivat yhtiöiden osalta. Tuotot on ilmoitettu vuosituottona suhteessa Russell 3000-indeksiin. Oikeassa laidassa ovat kaikki megavoittajat. Mediaaniyhtiön tuotto jäi selvästi Russell 3000-indeksistä jälkeen. Megavoittajat yhdessä nostivat selvästi indeksin tuottoa.

Miksi niin moni yhtiö ajautuu vaikeuksiin? Yhtiön johto, hallitus, analyytikot, työntekijät ja niin edelleen useimmissa tapauksissa uskoivat yhtiön pitkäaikaiseen menestykseen. J.P.Morganin mukaan useimmat epäonnistumiset johtuivat ulkoisista syistä ja eivät olleet johdon hallittavissa. Näitä syitä olivat muun muassa:

 • SEC:n tutkimusten mukaan ei-johtohenkilöiden tekemät petokset olivat syynä ~30% kaikista tapauksista. Muita petostapauksia olivat henkilöstön ja johdon tekemät petokset ostavissa tai oston kohteena olevissa yhtiöissä.
 • Valtion harjoittama politiikka. Yksityistämiset, uusiutuvan energian tuet, valtiontuet, muutokset kilpailunrajoituksen tulkinnassa jne.
 • Ulkomainen kilpailu, jossa toinen valtio tuki toimintaa. Esimerkiksi Kiinan valtionapu terästeollisuudelle, autoteollisuudelle, paperiteollisuudelle ja lasiteollisuudelle.
 • Kotimaisten tai ulkomaisten yritysten tekemät immateriaalioikeuksien loukkaukset.
 • Patenttitrollit, joiden kustannukset yhtiöille Yhdysvalloissa on 20 miljardin dollarin luokkaa vuosittain.
 • Muutokset maiden välisessä tulli- ja kauppapolitiikassa.
 • Kilpailijoiden rajoittamaton laajentuminen, mikä johti hinnoitteluvoiman romahtamiseen.

Keskitetty osakesijoitusstrategia vaatii paljon työtä. Mikäli kotiläksyjä ei tee huolellisesti on hyvin mahdollista, että tulee poimittua indeksiä heikommin tuottava yhtiö salkkuun. Tikkaa heittämällä todennäköisyys jäädä indeksille on kaksi kolmasosaa!
 

Hedelmien poimintaa

 
Fokusoitu osakesijoitusstrategia ei sovellu kaikille. Strategian hedelmät roikkuvat kuvaajan oikean reunan yhtiöissä ja jos sinne osuu useamman sijoituksen kanssa, on myös jälki erinomaista.

Riski olla osumatta on kuitenkin korkea. Riskiä voi alentaa ottamalla salkkuun useampia yhtiöitä. Useampi yhtiö tarkoittaa puolestaan lisää seurattavaa. Kuinka montaa yhtiötä salkunhoitaja ehtii perinpohjaisesti seuraamaan ja samaan aikaan etsimään uusia sijoitusideoita? Mitä vähemmän yhtiöitä salkussa on, sitä paremmin niistä pysyy kärryillä.

HCP Focus-rahastossa pyrimme parhaamme mukaan tunnistamaan pitkän aikavälin moninkertaistujia. Keskitymme sijoitusprosessissa niin tuottopotentiaalin arviointiin käyttämällä EVA-mallia, katsomalla yhtiön verkostovaikutuksia, kestävää kilpailuetua ja markkina-asemaa, sekä alla olevia megatrendejä. Sijoitusprosessiin kuuluu myös riskien arviointi laatimalla analyysi toimivan johdon laadusta ja yhtiön ESG asioista.

Keskitymme 8-12 parhaaseen kulloiseenkin sijoitusideaan, joita katsomme pitkäjänteisesti. Tämä on paras löytämämme tasapaino riskin, yhtiöiden lukumäärän ja käytössä olevien resurssien välillä. Valituista yhtiöistä annamme vuosittain kahden yhtiön mennä ylipainoon. Aina vuoden vaihteessa tasapainotamme salkun, jonka jälkeen annamme markkinoiden päättää, mitkä kaksi yhtiötä menevät ylipainoon. Kaksi vuoden aikana parhaiten tuottanutta yhtiötä pidetään ylipainossa ja muiden painot rajataan rahaston sääntöjen mukaisesti 10%:iin.

Voimakkaasti keskitetyissä sijoitusstrategioissa, kuten HCP Focus-rahastossa, on omat huomattavat riskinsä. Sinnikkäällä työllä pyrimme tunnistamaan ja kurottamaan kohti oikean laidan megavoittajia ja poimimaan niitä hedelmiä salkkuun. Tämän eteen teemme töitä joka päivä.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus-salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

HCP Quant 4/2021 +5.96% | Salkunhoitajan tuntemuksia

Huhtikuu sujui HCP Quant-rahaston osalta erinomaisesti. Nousua kertyi +5.96% edestä. Pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden kehitystä maailmanlaajuisesti mittaava osingot bruttomääräisesti sisältävä vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Returnin nousu jäi huomattavasti alhaisemmaksi +1.60%.

Isojen yhtiöiden kehitystä Yhdysvalloissa mittaava osingot sisältävä S&P 500 Total Return indeksi kohosi euroissa +2.80%. Vastaava Euroopan isokokoisten yhtiöiden S&P Europe 350 Total Return indeksi nousi puolestaan +2.17%.


Markkina on kääntynyt viimeinkin arvo-osakkeita suosivaksi. Kasvuosakkeet ovat olleet vastatuulessa viime kuukaudet. Olen useasti muistuttanut siitä, että HCP Quant ottaa voimakkaasti näkemystä niin arvoyhtiöanomalian, kuin pienyhtiöanomalian puolesta. Nyt, kun käänne on tapahtunut, heijastuu se myös erinomaisena tuottona rahastossa.

Maanantaina julkaistun rahastoraportin mukaan HCP Quantin tuotto on kaikista noin 140:stä maailmanlaajuisesti sijoittavasta osakerahastosta viimeisen kuukauden ajalta mitattuna toiseksi paras, puolen vuoden ajalta kaikkein paras ja vuoden ajalta mitattuna kolmanneksi paras. Arvon osuudenomistajat, olette nyt mukana yhdessä Suomen parhaiten tuottavassa osakerahastossa!

Suuret kiitokset kaikille rahaston omistajille, joilla on riittänyt kärsivällisyyttä istua strategian kyydissä yli yhden haastavimmista ajanjaksoista, mitä arvosijoittaminen on kohdannut. Olen kiitollinen kaikista teistä, joilla on riittänyt uskoa ja pitkäjänteisyyttä rahaston sijoitusstrategiaan.

Mikäli markkinat jatkavat ilman puhaltamista pois kalliiksi hinnoitelluista tulevaisuudenlupauksista, kuten tapahtui edellisen kerran vuosituhannnen vaihteessa, voimme hyvinkin olla vasta HCP Quanttia tukevan monivuotisen ajanjakson alussa. Parhaimmassa tapauksessa olemme saaneet vasta hieman esimakua siitä, mitä on tulossa.

Minulla tulee kesäkuussa seitsemän vuotta täyteen HCP Quantin salkunhoitajana. Edelliset vuodet ovat tehneet hyvin selväksi sen, miksi pitkäjänteisiä aidosti näkemystä ottavia rahastoja löytyy niin vähän. Syitä on helppo listata:

 1. No pain, no gain
  Näkemyksen ottaminen tarkoittaa vääjäämättä sitä, että on valmis näyttämään hölmöltä ja kestämään ajanjaksoja, jolloin kaikki tuntuu menevän pieleen. Jokaisessa sijoitusstrategiassa on omat heikot kohtansa, eikä mikään toimi aina. Helppoja tuottoja ei ole.
 2. Kärsimättömyys
  Liittyy vahvasti edelliseen kohtaan. Vaikka salkunhoitajalla riittäisi vatsaa kestää tiukat paikat, asiakkailla niin ei välttämättä ole. Vuosien aikana olen saanut vastata useaan vihaiseen puheluun. Ilman asiakkaita ei ole rahastoa. Kokemukseni mukaan keskimääräinen sijoittaja on valmis katsomaan heikon tuoton jaksoa enintään muutaman vuoden ajan. Rahastoyhtiö tekee puolestaan liiketoimintaa, eikä maineelle tee hyvää näyttää huonosti menestyvää rahastoa.
 3. Rahastotehtailu
  Kärsimättömyys johtaa puolestaan yhteen alan perisynneistä eli rahastotehtailuun. Moni juoksee menneiden tuottojen ja kuumien kohteiden perässä. Ala vastaa tähän kysyntään tuottamalla uusia sillä hetkellä hyvin kaupaksi meneviä rahastoja ja lakkauttaa sitten näitä myöhemmin vähin äänin sijoittajien pettyessä ja siirtyessä taas eteenpäin seuraavaan kohteeseen. HCP:llä olemme 14 vuoden aikana tehneet kolme rahastoa, emmekä ole lakkauttaneet yhtäkään.
 4. Indeksin halaaminen on turvallista
  Kun ei ota näkemystä, saa markkinatuoton. Laskupäivät voi laittaa markkinoiden piikkiin ja nousut johtuvat tieten taitavista osakepoiminnoista. Bisnes rullaa pehmeästi. Mutta miksi maksaa aktiivisesti hoidetun rahaston kulut, kun parempaan tulokseen pääsisi suoraan indeksirahastolla tai ETF:llä?
 5. Markkinat ovat tehokkaat
  Halusimme tai emme, mutta markkinat ovat varsin tehokkaat. Erilaiset hinnoitteluvirheet hyödynnetään nopeasti pois. Rahastojen on vaikea pyrkiä hyödyntämään lyhytaikaisia virheitä markkinoilla johtuen niiden koosta. Jäljelle jää hitaasti liikkuvat, pitkäjänteiset anomaliat, joiden kompastuskiveksi osuu monesti listan kohdat yksi ja kaksi.

Helppoa ja stressitöntä aidosti aktiivisesti hoidetun rahaston hoitaminen ei ole. Nyt jo vuoden kestänyt hyvä kehitys on helpotus myös itselle. Vaikka rahaston strategia on systemaattinen, eivätkä tunteet siten vaikuta sen hoitamiseen, on kuitenkin suuri ilo todeta, että tätä kirjoittaessa kaikki rahaston nykyiset asiakkaat ovat tehneet tuottoa.

Aurinkoisin terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret.”
Jim Rohn

HCP Quant 3/2021 +9.50% | Suomalainen yksityissijoittaja ei hötkyile

Maaliskuusta tuli viides perättäinen nousukuukausi HCP Quantille. Edellinen pitkä katkeamaton nousuputki oli 2014-2015, jolloin HCP Quant nousi kuutena peräkkäisenä kuukautena 22%. Nykyisessä putkessa nousua on tullut 47% ja huhtikuu on myös alkanut nousuvireessä.

Maaliskuussa rahaston tuotto oli +9.50%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return nousi euroissa +7.37%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi kohosi puolestaan +7.49% euroissa mitattuna ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return indeksi +6.60%.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin tuotto HCP Quant rahastossa, sen vertailuindeksissä, sekä Yhdysvaltojen ja Euroopan osakemarkkinoilla.

Alkuvuoden kokonaistuotto on erinomainen. HCP Quant nousi vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 25.94%. Pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden kehitystä maailmanlaajuisesti mittaavan vertailuindeksin nousu jäi kymmenen prosenttiyksikköä alemmaksi ollen 15.98%.

Suurten yhtiöiden kehitystä Yhdysvalloissa mittaavan S&P 500 indeksin nousu oli 10.66% ja vastaavan Euroopan isojen yhtiöiden kehitystä mittaavan S&P Europe 350 indeksin 8.66%.

HCP Quantin salkkuun on siivilöitynyt kolme viime aikoina erityisen nappiin mennyttä sijoitusta. Kaksi Euroopassa noteerattua yhtiötä ovat yli kaksinkertaistaneet arvonsa viimeisen puolen vuoden aikana ja yksi Yhdysvalloissa listattu yhtiö on kolminkertaistanut kurssin samassa ajassa. Muutamissa yhtiöissä on nähty myös parinkymmenen prosentin päivänousuja ilman sen kummempia pörssitiedotteita tai uutisia. Pienet arvoyhtiöt tuntuvat nyt liikkuvan herkästi ylöspäin, kun vain vähänkään mielenkiintoa ilmaantuu.


Hieman reilu vuosi takaperin osakemarkkinoilla koettiin koronaromahdus. Yhdysvaltojen S&P 500 indeksi putosi kuukaudessa kolmenkymmenen prosentin verran. Suomessa OMXH25 indeksi puolestaan vielä sitäkin enemmän. Pelkomittarit olivat tapissa.

Vanhat hyväksi todetut sijoittamisen peukalosäännöt kehottavat ostamaan kun ns. veri virtaa kaduilla, pitäytymään omassa sijoitussuunnitelmassa ja jatkamaan sijoittamista tasaisesti riippumatta siitä mitä maailmassa tapahtuu. Helppoa ja yksinkertaista. Paitsi että todellisuudessa kaukana siitä, kun tunteet alkavat myllertää.

Miten on, pysyivätkö yksityissijoittajat kaaoksen keskellä viilipyttyinä? Vai myivätkö he osakkeet laitaan kiroten sijoittamisen keinotteluksi? Ville Hoffmanin ja Santeri Sarkkisen tuore pro gradu -tutkielma Yksityishenkilöiden sijoituskäyttäytyminen koronakriisissä katsoo vuoteen 2020. Kuinka yksityissijoittajat suhtautuivat epävarmuuteen ja miten se heijastui heidän sijoituskäyttäytymiseen?

Tutkielmaan vastanneista hieman yli puolet (55%) arvioi sijoituskäyttäytymisensä poikenneen normaalista koronakriisin aikana ja loppujen (45%) pysyneen ennallaan. Muutos oli yleisempää nuoremmilla sijoittajilla. Tämä tukee ajatusta siitä, että sijoituskokemus tuo lisää malttia markkinoilla. Yleensä nuorilla on vähemmän sijoituskokemusta kuin iäkkäämmillä sijoittajilla.

Yksityissijoittajien kuukausisäästämisen muutokset koronakriisissä.
Lähde: Hoffman & Sarkkinen

Kuukausisäästäjissä yleisintä oli pitäytyminen omassa kuukausisäästösuunnitelmassa. Lähes yhtä yleistä oli lisätä kuukausittaista säästösummaa. Koronakriisi avasi hyviä ostopaikkoja. Tässä kohdin voi todeta suomalaisen yksityissijoittajan toimineen oikeaoppisesti. Pitäytyminen omassa kuukausisäästösuunnitelmassa, sekä sen mahdollinen kasvattaminen, jos siihen on ollut mahdollisuus kriisin keskellä, on ison peukun arvoinen suoritus. Vain kaksi prosenttia vastanneista lopetti kuukausisäästämisen. Hyvä!

Mitään suuria muutoksia hajautukseen ei koronakriisin ensimmäinen aalto aiheuttanut tutkielman mukaan. Suomalaiset yksityissijoittajat pitivät sijoitustensa hajautuksen keskimäärin ennallaan (59% vastanneista) tai lisäsivät sitä hieman (30%).

Tuntemuksista nousi esiin epävarmuus ja jännitys, mutta lähes yhtä moni kertoi rauhallisuuden tunteesta. Monet vastaajat näkivät tilanteen mahdollisuutena ostoihin. Vaikka osa vastaajista kertoi paniikista ja pelosta on suomalaiselle yksityissijoittajalle rauhallisuus kuvaavampaa. Ei hötkyilyä.

Lopun yhteenvedossa Hoffman ja Sarkkinen toteavat ilahduttavasti seuraavaa:

”Yhteenvetona voidaan todeta, että yksityishenkilöiden sijoituskäyttäytyminen herätti monelta osin luottamusta. Sijoittajat eivät panikoineet kriisin aikana vaan jatkoivat suunnitelmallisesti kuukausisäästämistä tai jopa lisäsivät ostoja mahdollisuuksien mukaan. Käyttäytyminen oli pitkäjänteiselle sijoittajalle tyypillistä, jossa lyhyen aikavälin heilahduksista ei välitetty, vaan jatkettiin sijoittamista normaalisti tai jopa normaalia aktiivisemmin hyödyntäen markkinaromahdusta. Yli puolet vastaajista ilmoittikin sijoittavansa vähintään 20 vuoden horisontilla, mikä viestii vahvasti yksityissijoittajien pitkäjänteisestä asenteesta.”

Viime vuosien kansankapitalismin nousu kantaa selvästi hedelmää. Jatketaan samaan malliin!

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”You make most of your money in a bear market, you just don’t realize it at the time.”
Shelby Cullom Davis

HCP Quant 2/2021 +11.02% | Arvo-osakkeet tulivat takaisin rytinällä

Rotaatio arvo-osakkeisiin jatkui helmikuussa, mikä heijastui voimakkaana nousuna HCP Quant rahastoon. HCP Quant nousi kuukauden aikana +11.02%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kohosi sekin +6.60% edestä euroissa mitattuna. Isojen yhtiöiden kehitystä mittaava Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksin nousu jäi euroissa +3.20%:iin ja vastaava vanhan mantereen S&P Europe 350 Total Return +2.73%:iin.

Nyt neljä kuukautta myöhemmin markkinamuutoksen katalyytti arvo-osakkeita suosivaksi on helppo osoittaa. Se oli kovasti odotettu tieto toimivasta koronarokotteesta. Pfizer tuli uutisen kanssa ulos ensimmäisenä marraskuun alussa. Marraskuusta helmikuuhun on HCP Quant noussut 34%.

Pörssi tykkää ennakoida eteenpäin tyypillisesti noin puolen vuoden verran. Arvo-osakkeiden ”helpotusrallissa” onkin kyse paljon siitä, että koronarokotteen ilmaantumisen jälkeen sijoittajat ovat alkaneet katsomaan aikaan, joka odottaa viruksen selättämisestä. Paluusta normaaliin. Monet alas lyödyt osakkeet ovat olleet uuden syklin suurimpia voittajia. Kun näissä on arvostukset erittäin alhaalla vielä nousun jälkeenkin, on kirittävää jäljellä historiallisiin arvostustasoihin yhä rutkasti jäljellä. Jos rotaatio on lähtenyt kestävästi liikkeelle on arvosijoittajilla nyt edessä paremmat ajat. Se hyödyttäisi paljon myös HCP Quanttia.

Riskejäkin rotaation hyytymiselle riittää. Nykyisellä rokotustahdilla olemme suurimmassa osaa maailmaa vielä kaukana siitä, että elämä voisi palata ennalleen lähikuukausina. Käänne arvo-osakkeita suosivaksi on sitä vasten ajatellen voinut käynnistyä turhan varhain. Silloin edessä on vielä pomppuja useaan otteeseen, kunnes aikajänne selkiytyy. Toisaalta arvostusten lähtökohta on ollut erittäin alhainen.

Toinen iso riskitekijä rotaation muutokselle on keskuspankit. Keskuspankit pyrkivät nyt tasapainottelemaan riittävän elvytyksen, inflaation ja korkojen kanssa. Tehtävä on haastava. Alhainen korkotaso ja suuri määrällinen elvytys suosii kasvuosakkeita. Korkeampi inflaatio ja korkotaso puolestaan arvo-osakkeita. Yksi viime aikoina arvo-osakkeita myös tukenut tekijä on ollut korkojen kääntyminen nousuun. Joe Biden allekirjoitti eilen ennätyssuuren 1.9 biljoonan dollarin elvytyspaketin Yhdysvalloissa. Vastaavat temput edesauttavat kasvuosakkeita, mutta aivan loputtomiin ei rahaa voi järjestelmäänkään työntää aiheuttamatta lopulta hallitsematonta inflaatiota.

Tummia pilviä leijailee siis niin kasvuosakkeiden, kuin arvo-osakkeiden päällä. Jos aiemmin on salkun painotus ollut kasvuosakkeissa nyt voisi viimein olla aika siirtää ainakin osa arvo-osakkeisiin. ”All-in” arvo-osakkeissa olevan on hyvä pitää painoa myös kasvuosakkeissa, sillä vaikka rotaatio olisikin jo käynnistynyt, niin olemme yhä vasta sen alkuvaiheessa. Paljon voi vielä tapahtua. Ja tulevaisuuden ennustaminen, jos jokin, se vasta mahdotonta onkin.


Osakkeiden suhteellinen tuotto kehittyneillä markkinoilla jaoteltuna yhtiökoon ja arvostuksen mukaan 6/2018-8/2020.
Lähde: David Blitz

Muutamat viime vuodet ovat olleet sijoittajille outoa aikaa. Tapoja jäädä markkinatuotoista jälkeen on ollut lukuisia, mutta saada sitä parempia tuottoja on ollut oikeastaan vain yksi: megasuuret kasvuosakkeet. Poikkeuksellisen tästä tekee se, että yleensä ylituotto jakaantuu useampien eri tekijöiden kesken, mutta viime vuosille leimallista on ollut se, että parempiin tuottoihin on päässyt käytännössä vain yhdellä tyylillä. Sijoittamalla kooltaan isoimpiin kasvuyhtiöihin.

Robeco Quantitative Investmentsin David Blitz kirjoittaa näistä eri faktoreiden tuotoista paperissa The Quant Crisis of 2018-2020: Cornered by Big Growth. Blitz kävi läpi perinteiset akateemiset faktorit: yhtiökoko (small-minus-big, SMB), arvostus (high-minus-low, HML), sijoituskerroin (conservative-minus-aggressive, CMA), kannattavuus (robust-minus-weak, RMW) ja momentum (winners-minus-losers, WML). Ilman momentum faktoria faktorit yhdessä kokivat jopa menetetyn vuosikymmenen.

Lopun yhteenvedossa Blitz toteaa seuraavasti:

”We examined the performance of factor strategies during the Quant Crisis of 2018-2020. Our main finding is that there was basically only one way to outperform during this period, namely by investing in the largest and most expensive growth stocks. Mega-caps with the strongest profitability and momentum characteristics also outperformed, but we find that this is due to their sizable implicit exposure to the same large growth stocks. Moreover, profitability was only effective in the mega-cap space conditional on having a strong growth tilt. Smaller stock portfolios underperformed across the board. Thus, there were numerous ways to fail during the 2018-2020 period, but essentially only one way to succeed.

”In fact, Arnott et al. (2020) and Blitz and Hanauer (2021) have observed that the recent underperformance of the value factor is primarily driven by an extreme multiple expansion of growth stocks which appears unsustainable and bound to mean-revert, at some point. In other words, instead of having been arbitraged away, the value factor has experienced an increase in its expected return to a level well above its historical average.

Kasvuosakkeiden kertoimet on venytetty kestämättömälle tasolle. Vastaavasti arvo-osakkeiden tuotto-odotus on selvästi historiallisia keskiarvoja korkeampi.

Arvosijoittaminen ei kuollut sittenkään, vaikka sen hautajaisia monet ovat jo ennenaikaisesti ehtineet viettää.


Muistutuksena että HCP:n rahastot ovat avoinna sijoituksille maaliskuun ajan. Voit tehdä merkinnän sähköisesti painamalla allaolevaa nappia.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

“The single greatest edge an investor can have is a long term orientation.”
Seth Klarman

Huya – Pelaaminen on digiajan kultaryntäys

Pelaaminen on digiajan kultaryntäys

Pelaamisen suosio on kasvanut huimasti. Pian ensimmäisten tietokoneiden jälkeen syntyivät myös ensimmäiset tietokonepelit. Sen jälkeen kehitys on ollut päätä huimaavaa. Pelit ovat kehittyneet tökeröistä muutaman pikselin liikuttamisista ultrarealistisiksi kokemuksiksi, joissa ollaan reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa muiden pelaajien kanssa.

Jos ovat kehittyneet pelit, niin niin on myös koko kulttuuri pelien ja pelaamisen ympärillä. Ei ole kauaa siitä, kun monet vanhemmat pitivät nuorten pelaamista täytenä ajanhukkana. Ajan myötä pelaamisesta on kuitenkin tullut sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Pelaaminen onkin nykyisin ihan kaikenikäisten juttu.

Samaan aikaan myös pelaaminen on ammattimaistunut. Taitavan pelaajan on nykyisin mahdollista ansaita uran aikana useita miljoonia euroja. Katsojaluvuissa e-urheilu on jo mennyt monen perinteisen urheilulajin ohi.

Pelaaminen ei ole katoamassa minnekään. Uskomme suosion kasvavan yhä entisestään. Nuori ikäpolvi pelaa aiempaa enemmän ja nykyisin pelaaminen kulkee mukana luonnollisena osana elämää, kun kasvamme vanhemmiksi. Nykynuoret pelaavat pelejä vielä vanhainkodissakin.

Alan kasvuluvut ovat huimat. Kasvavan suosion myötä pelialalla liikkuu myös yhä suurempia summia. Sijoittajan näkökulmasta tilanne muistuttaa hieman 1800-luvun kultaryntäystä. Peliyhtiö on sijoitusmielessä koostaan riippuen kuin yksi kullankaivaja tai lauma kullankaivajia. Tulevien pelien menestystä on etukäteen mahdotonta tietää. Aivan samoin kuin löytääkö kullankaivaja kultaa vai ei suunnatessaan Klondikeen.

Yksittäisen pelin jättimenestys on kuin kullankaivajan hakun iskeytyminen kultasuoneen (vrt. Rovion Angry Birds). Riski on korkea, mutta niin on myös mahdollinen menestys. Riskiä voi toki pienentää hankkimalla suurempaa peliyhtiötä, jonka tuottamien pelien määrä on isompi (esim. Nintendo, Tencent, Activision Blizzard) tai kourallisella erilaisia peliyhtiöitä.

Kultaryntäyksen suurimpia voittajia eivät kuitenkaan olleet kullankaivajat, vaikka tuurilla jotkut heistä hyvin pärjäsivätkin. Parhaimman tilin tekivät rautakauppiaat myydessä kultakuumeen vallanneille ihmisille vaskooleja, hakkuja, vasaroita ja nauloja.

HCP Focus-salkunhoitotiimissä olemme katsoneet alaa tästä näkökulmasta. Emme ole olleet niinkään kiinnostuneita yksittäisistä pelitaloista niiden hankalan ennustettavuuden vuoksi. Sen sijaan olemme haravoineet Klondiken rautakauppoja lävitse. Tällaiset yhtiöt pääsevät hyötymään laajemmin pelaamisen megatrendistä. Rautakaupoiksi katsomamme yhtiöt tarjoavat pelaamisen infrastruktuuria, laajasti käytettyjä pelimoottoreita, teknologiaa ja niin edelleen.

Tarkkaan harkittuamme päädyimme tekemään sijoituksen Kiinan johtavaan livepelistriimauksen yhtiöön, Huyaan.

 

Huya Inc

Huya syntyi vuonna 2014, kun YY.com irrotti Huyan siitä omaksi itsenäiseksi osaksi. New Yorkin pörssiin Huya listautui vuonna 2018. Huya on Kiinan johtava livevideopelistriimausalusta. Huyan alustan avulla striimaajat ja katsojat voivat olla yhteydessä keskenään lähetyksen aikana. Huyan tarjoama sisältö kattaa niin mobiili, PC kuin konsolipelitkin. Lisäksi alustalla on tarjolla myös muutama muu pelien ulkopuolista kategoriaa. Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa Huyan palvelu kulkee Nimo TV nimellä. Alustan sisältö kattaa noin 4000 peliä.

Länsimaissa vastaava markkinajohtaja on Twitch. Amazon osti Twitchin 970 miljoonan dollarin hintaan vuonna 2014, kun sillä oli 55 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää (MAU – Monthly Active Users). Hinta tuntuu nykypäivänä erittäin halvalta. HCP Focuksessa on Amazonia, joten Huyan hankinnan jälkeen pelistriimauksen omistuksemme täydentyi kattamaan niin Kaakkois-Aasian, Kiinan, koko Amerikan, kuin muut länsimaat.

Huya tekee rahaa pääasiassa livestriimaustuloilla (Q3/2020 94.4% liikevaihdosta), joka muodostuu lähinnä maksavista käyttäjistä ja heidän käyttämistä rahamääristä palvelussa. Molemmat ovat olleet kasvussa. Viimeisen kolmen vuoden aikana sekä maksavien käyttäjien määrä kvartaalissa, että kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien (MAU) määrä on tuplaantunut. Viimeisimmän raportoidun kvartaalin perusteella Huyan MAU oli 172.9 miljoonaa käyttäjää ja maksavien asiakkaiden määrä kvartaalissa 6 miljoonaa. Loput Huyan liikevaihdosta tulee mainonnasta.

Yhtiön liikevaihto on samassa ajassa lähes viisinkertaistunut 2.8 miljardiin juaniin (414.6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) kvartaalitasolla. Huyan liikevaihdon vuosikasvu oli sadan prosentin luokkaa vielä vuosina 2018 ja 2019, mutta on sen jälkeen hidastunut huomattavasti viimeisen raportoidun kvartaalin osalta ollen 24.3%.

Hidastunut kasvu ei sinänsä huolestuta, sillä lähtötaso on ollut alhainen ja samaan aikaan bruttomarginaali on kasvanut selvästi, ollen nyt 22%. Huya tekee kasvavalla käyttäjämäärällä yhä parempaa tulosta. Kiinan markkinakakkonen on DouYu, jonka bruttomarginaali on selvästi alhaisempi 14.5%. Ja mikäli Kiinan kilpailuviranomaiset ovat suosiollisia on Huyasta tulossa kohta kerta pamauksella suurempi, mikä mahdollistaisi marginaalien parantamisen helposti ylöspäin.

 

Voittaja vie kaiken – fuusiolla tai ilman

Viime vuoden lokakuussa Huya ilmoitti fuusiosta DouYun kanssa. Tencent on Huyan suurin omistaja. Tencent omistaa ison siivun myös DouYusta. Suunnitelmassa DouYu fuusioituu Huyaan ja lisäksi Tencent myy omistamansa Penguin eSports pelistriimausliiketoiminnan 500 miljoonan dollarin hintaan DouYulle. Penguin eSports on Kiinan markkinoiden neljänneksi suurin.

Kertauksena vielä. Huya on Kiinan markkinoiden #1, DouYu #2 ja Penguin eSports #4. Pelkästään Huyalla ja DouYulla on yhdessä 80% markkinaosuus. Uusi Huya ottaisi kerralla koko Kiinan markkinan haltuun.

Fuusiolla on täysi Tencentin tuki takana, joten siitä se ei jää kiinni. On paljon Kiinan kilpailuviranomaisista kiinni, pääseekö fuusio lopulta toteutumaan. Fuusion odotetaan saatavan loppuun vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Fuusiosta tulevat synergiaedut on helppo nähdä. Huyan alusta skaalautuu helposti. Uusien käyttäjien lisääminen siihen ei ole ongelma. Uuden Huyan MAU olisi arviolta 400 miljoonan käyttäjän luokkaa. Luvussa on toki päällekkäisyyttä kaikkien kolmen eri palvelun kanssa. Suurempi käyttäjämäärä edesauttaisi mainosmyyntiä ja toisi skaalaetuja niin servereiden ja kaistan käytön suhteen, kuin myös maksujen välittämisessä striimaajille.

Tencent on maailman suurin videopelijulkaisija. Kiina on maailman suurin videopelien markkina. Pelaaminen on Aasiassa huippusuosittua jättäen länsimaat taakse. Fuusion myötä Tencentillä olisi erinomainen pääsy pelistriimaajiin ja katsojiin, jota he varmasti hyödyntäisivät promotakseen kilpailuturnauksia ja pelejä.

Kaikki tämä tehostaisi uuden Huyan toimintaa ja sataisi alimmalle riville. Uusi yhtiö olisi kooltaan noin 11 miljardin Yhdysvaltojen dollarin kokoinen mammutti. Huyan markkina-arvo on nyt 6.2 miljardia ja DouYun 4.6 miljardia dollaria. Uusi Huya olisi selvästi isompi, tehokkaampi, tuottavampi ja lähes ilman kilpailua. Huyan brändi vahvistuisi entisestään ja siitä tulisi de facto Kiinan videopelistriimausalusta. Luonnollinen monopoli, jolla olisi muskelia laajentua muualle Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan entisestään.

Fuusio ja siitä saatavat hyödyt kuulostavat hyvältä. Millään tavoin kirkossa kuulutettu asia ei ole. Selvää on, mikäli fuusio kariutuu, tulee Huyan osakekurssi ainakin lyhyellä aikavälillä alas. Vastaavasti, mikäli fuusio varmistuu, on nousuvaraa rutkasti. Näkemyksemme mukaan hoitamamme HCP Focus-rahaston on perusteltua kantaa riskiä fuusion epäonnistumisesta, sillä pidämme Huyasta numeroiden valossa pitkän aikavälin sijoituksena jo nykyisenään. Emme tee sijoituksia lyhytjänteisesti, vaan katsomme strategian mukaisesti kantavaa megatrendiä yli syklien. Huya on markkinaykkönen ilman fuusiotakin ja asemoitunut erinomaisesti kasvavalla alalla.

 

Videopelistriimaus on alustataloutta

Suurin osa HCP Focus-rahaston salkkuyhtiöistä on alustayhtiöitä. Edellinen hankintamme Fiverr, Shopify, Etsy, Match Group, Amazon, MercadoLibre ja niin edelleen. Ja nyt myös Huya uusimpana lisäyksenä.

Pidämme alustayhtiöistä. Niiden liiketoiminta skaalautuu erittäin hyvin. Arimatti Alhanko kuvaa Platformit jyräävät artikkelissa alustayhtiöiden etuja hyvin perinteiseen liiketoimintaan. Alustat yhdistävät niin loppukäyttäjät kuin yritykset, mikä mahdollistaa arvon vaihdon ilman välikäsiä ja suoran vuorovaikutuksen. Siinä missä vanha, lineaarinen liiketoiminta saa uuden asiakkaan myötä vain yhden kytköksen, saa alustayhtiön uusi asiakas kytköksen kaikkiin alustan käyttäjiin. Hyöty on niin alustayhtiölle, kuin asiakkaalle huomattava.

Huyan alustalla kytkös tapahtuu striimaajan ja katsojan välillä. Striimaaja voi olla yksittäinen henkilö tai striimi voi olla esimerkiksi peliturnaus selostuksineen, aivan kuten perinteisessä urheilussa. Striimaajat saavat osansa maksavista käyttäjistä ja mainostuloista. Suositut striimaajat ovat nykypäivän tähtiä, joiden tulot voivat liikkua miljoonissa. Kyseessä on siten jaettu hyöty, jossa laadukas sisältö houkuttelee katsojia ja Huya saa korvauksen kaiken mahdollistamisesta alustana.

Alex Moazed ja Nicholas L. Johnson arvioivat Modern Monopolies – How Online Platforms Rule the World by Controlling the Means of Connection kirjassa että parinkymmenen vuoden kuluttua puolet S&P 500-indeksin yhtiöiden tuloksesta tulee alustaliiketoiminnasta. Kuten on nähty, maailma siirtyy tähän suuntaan. Maailman suurin majoittaja ei omista yhtäkään hotellihuonetta (AirBnB), isoimmat kyytipalvelut takseja (Uber, Bolt, Lyft) tai ruokapalvelut ravintoloita (DoorDash, Uber Eats, Grubhub).

 

Summa summarum

Huya rastittaa HCP Focus-rahaston sijoitusprosessissa kaikki tarvittavat laatikot. Alla oleva ajava voima on pelaamisen ja sen kehittymisen myötä syntyneen e-urheilun ja videopelistriimauksen megatrendi, jonka suosion kasvun uskomme jatkuvan vielä pitkään.

Kyseessä on alustayhtiö, joka on oman alansa markkinajohtaja Kiinassa. Voittaja vie kaiken (”winner-takes-it-all”) filosofian mukaisesti voittaja vie markkinoista suhteettoman suuren osan. Huyalla on jo nyt leijonan osa markkinasta ja mikäli fuusio menee läpi, se haukkaa loputkin suuhunsa. Alustayhtiönä Huyalla on huomattavat verkostovaikutukset.

Yhtiö on kohtuullisesti arvostettu. Toki, koska kyseessä on kiinalainen yhtiö, ovat maltillisemmat arvostuskertoimet perustellut, mutta eteenpäin katsovan P/E:n ollessa kolmenkymmenen luokkaa Huyan kasvukertoimilla on yhtiö yksi edullisimmin arvostettuja HCP Focus-rahaston salkussa.

Pääasiallinen arvonmääritysmenetelmä, jota HCP Focuksessa käytämme, on EVA-metodologia. EVA:lla arvioituna sekä Huyan laatu, että arvostus ovat erittäin houkuttelevalla tasolla.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus-salkunhoitaja

HCP:n rahastot ovat nyt auki merkinnöille merkintäpäivään 31.3.2021 asti. Varaa aika virtuaalitapaamiseen tai tee rahastosijoitus nappia painamalla.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

HCP Quant 1/2021 +3.59% | WSB:n uho ja tuho?

Tammikuu sujui suotuisasti HCP Quantin osalta. Arvo-osakkeita tukeva sykli jatkui edelleen. Perinteisesti alkuvuonna markkinat suosivat myös kooltaan pienempiä yhtiöitä, joka tunnetaan tammikuuilmiönä. Oli syynä sitten tammikuuilmiö, tapahtunut käänne arvoyhtiöitä suosivaksi tai näiden yhdistelmä, niin se on antanut kauan odotettua myötätuulta HCP Quantin purjeisiin. Tätä kirjoittaessa helmikuu on alkanut hyvin vahvoissa merkeissä rahaston alkuvuoden tuoton lähennellessä nyt +20%:ia.

Mutta hetkeksi vielä takaisin tammikuun lukuihin. HCP Quant nousi kuukauden aikana +3.59%. Pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden yleistä kehitystä maailmanlaajuisesti osingot bruttomääräisesti ja ilman kuluja mittaava MSCI ACWI SMID Value Total Return vertailuindeksi kohosi euroissa mitattuna +1.33%. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi niiasi -0.25% edestä euroissa. Euroopan S&P Europe 350 Total Return indeksi tuli puolestaan alas -0.77%:n verran.


Viime aikojen kuumimmaksi puheenaiheeksi on noussut Redditin WSB (Wall Street Bets) ryhmä ja sen synnyttämät ilmiöt. Aihetta on käsitelty jo lukuisissa eri medioissa, joten en lähde tässä kertaamaan ja alustamaan asiaa perin pohjin. Vain tynnyrissä asuva on voinut välttyä kuulemasta aiheesta.

Kokonaisvyyhtiin sekoittuu useita sekalaisia intressejä, tavoitteita, ideologioita, tunteita, joukkovoimaa, meemejä, huumoria ja jopa sopivaa ajan hetkeä, joka on tehnyt kaiken mahdolliseksi. WSB ei todellakaan ole yksi homogeeninen ryhmä. Yksinkertaistan asiaa tähän kirjoitukseen, jotta voin esitellä yhden huomion kokonaisuudesta liittyen Wall Streetiin. WSB:n ”viholliseen”.

Elämme yhä koronapandemian keskellä, minkä seurauksena normaali elämä on rajoitettua ja ihmiset lukittautuneina koteihin. Tämä tekee ajallisesti otolliseksi perustan WSB:n kaltaisen internetissä toimivan yhteisön kukoistukselle. Kun tähän vielä lisätään mahdolliset omat talousongelmat pandemiasta johtuen, nuori ikä, turhautuneisuus vallitsevaan talousjärjestelmään (mikä näkyy mm. nuorten Bitcoin suosiona, Fiat-rahan inhona ja asenteena että Wall Street toimii tavallista ihmistä vastaan), USA:ssa jaettu stimulus-sekki, ennätyshalpa lainaraha, lisääntynyt vapaa-aika, kaupankäynnin helpottuminen (Robinhood-sovellus), kokemattomuus sijoitusmarkkinoilla ja koko keitos maustetaan ripauksella yhdistävää UG meme huumoria on soppa valmis nautittavaksi.

Yhdeksi monista kohteista WSB-yhteisössä valikoitui videopelejä pääasiassa kauppakeskuksissa myyvän GameStopin (tikkeri GME) osake. Alkuperäinen sijoitusteesi yhtiöön oli itse asiassa perusteltu, mutta koko asia otti myöhemmin ennennäkemättömän käänteen. GameStop on ollut pitkään vaikeuksissa videopelimyynnin siirtyessä verkkoon, sekä viimeisenä niittinä koronapandemian myötä kauppakeskuksissa fyysisessä pisteessä tapahtuvan myynnin ongelmat asiakkaiden kaikotessa. Moni Wall Streetin hedge rahasto haistoi veren ja myi osaketta massiivisesti lyhyeksi veikaten vaikeuksien jatkuvan ja siten osakkeen tippuvan jatkossakin.

Yksi WSB-yhteisön jäsen, Keith Gill, osti GameStopin call optioita vuonna 2019. Myös tunnettu sijoittaja Michael Burry (”Big Short”, Scion Capital) hankki yhtiön osakkeita samana vuonna. Molempien mielestä yhtiö oli selvästi aliarvostettu. Tässä vaiheessa sijoitukselle oli olemassa hyvä pohja. Keith Gill jakoi aktiivisesti näkemyksiään ja tiliotteita sijoituksen kehittymisestä WSB-yhteisöön.

Tämän vuoden tammikuun 22. päivä oli GameStopin lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä noussut noin 140%:iin. Näihin aikoihin WSB:n parviäly haistoi mahdollisuuden. Yhtiö oli aliarvostettu, mutta massiiviseksi kasvanut lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä voisi mahdollistaa short squeezen ja sitä kautta hyvät tuotot. Jotta se olisi mahdollista tulisi riittävän monen WSB-yhteisön sijoittajan lyöttäytyä yhteen. Tässä he myös onnistuivat. WSB-yhteisön koko oli kasvanut yli miljoonan jäsenen, sillä oli riittävää voimaa.

Jos pohja sijoitukselle oli järkevä ja hyvä, niin osakkeen lähtiessä paraboliseen lentoon nousten toista sataa prosenttia päivässä, siirtyi sijoitusteesi hetkessä hyvästä ja perustellusta absurdiksi kuuman perunan siirtämiseksi seuraavalle ”pelaajalle” (Greater Fool-teoria). Yhtiön osakekurssi irtaantui täysin todellisuudesta ja sen fundamenteista. GameStopin osake nousi muutamissa päivissä alle 20 dollarista saavuttaen hetkellisesti yli 480 dollarin tason.

WSB-yhteisön voimaan herättiin myös laajemmin ja media raportoi asiasta, joka osaltaan ruokki liittymään yhteisöön lisää jäseniä. Yhteisön koko moninkertaistui lyhyessä ajassa. Kasvava jäsenmäärä oli myös tarpeen osakkeen hinnan pitämiseksi ylhäällä, sekä pumppaamiseksi vieläkin korkeammalle. Samalla myös yhdistävä vihollinen oli löytynyt, jolloin rahan syytäminen räikeästi yliarvostetuksi osakkeeksi muuttuneeseen yhtiöön oli monella ideologisesti perusteltua (”This is for you, Dad”).

Yhteinen vihollinen oli tässä tapauksessa hedge rahastot, jotka olivat myyneet osaketta lyhyeksi. Useat WSB-yhteisön jäsenet olivat valmiita hankkimaan GameStopin osaketta ja pitämään siitä kiinni (”HODL”, ”hold the line” jne.) välittämättä mahdollisista tappioista. Tärkeämpää oli nähdä hedge rahaston kärsivän ja ajautuvan toivottavasti konkurssiin. WSB-yhteisöllä oli voimaa ja se oli huumaantunut tunteesta herätessä siihen, että he oikeasti pystyvät vaikuttamaan markkinoihin. ”Antaa Wall Streetin geelitukkaisten pukumiesten itkeä, valta on nyt meillä! Kostamme vääryyden, jota olemme kokeneet!”, tuntui olevan yhteisön ääni.

WSB-yhteisö halusi lähettää viestin Wall Streetille. Kyse ei enää ollut siitä, että GameStopin osake oli ollut aliarvostettu. GameStopista oli tullut välikappale WSB-yhteisön tahtomalle näpäytykselle Wall Streetin suuntaan. Suuren yhteisön voima on valloittavaa. Tunne siitä, että on mukana jotakin itseä isompaa on motivoivaa. Jos siinä sivussa pystyy vielä tekemään rahaakin, niin aina parempi!

Mutta aivan näin pitkälle ei WSB:n parviäly kyennyt laskemaan tai näkemään. Kuuliko Wall Street tosiaan sen mitä WSB-yhteisö halusi heille viestittää? Mielestäni ei. Loppujen lopuksi kyseessä on niinkin vanha asia kuin riskienhallinnan pettäminen. Riskienhallinta on pettänyt pitkin sijoitushistorian ties kuinka monta kertaa eri tahoilla. LTCM:n tohtorien riskienhallinnan pettäessä vuonna 1998 tarvittiin 14 pankkia pelastamaan tilanne. Finanssikriisin yhteydessä pankkeja alkoi kaatumaan kuin dominopalikoita subprime riskien realisoituessa. Nyt ongelmissa on muutama hedge rahasto. Mitä he ja Wall Street tästä oppi? Sen, että käytetty malli ei sisältänyt riittävää short squeezen riskiä. Se, että squeeze johtui ryhmästä vihaisia yhteenliittyneitä nuoria ei muuta asiaa. On varmaa, että tästä oppineena monet hedge rahastot ovat nyt päivittäneet riskiarvioitaan ja ottavat jatkossa paremmin vastaavat asiat huomioon.

Jos WSB-yhteisö onnistui satuttamaan muutamaa hedge rahastoa niiden riskienhallinnan pettämisen vuoksi, niin samalla tuli koira purreeksi myös omaan nilkkaan. Robinhood-sovellus on suosittu alusta sijoitusten tekemiseksi WSB:n sijoittajien kesken. Myös Robinhoodin riskienhallinta petti keskellä kiivainta vaihetta. WSB sijoittajat pakkautuivat tekemään kauppaa velkarahalla ja korkeariskisillä johdannaisilla juurikin Robinhoodin kautta. Tämä johti tilanteeseen, jossa Robinhoodin vakuusvaatimukset nousivat kertaheitolla. Yhtiön piti tukeutua kiireellä ulkoiseen pääomaan ja kaupankäynnin rajoittamiseen välttääkseen konkurssin. WSB-yhteisön ajama näpäytys lähes kaatoi heidän lempilapsen sivutuotteena.

Vastaavia vakuusvaatimuksen nostoja saivat myös monet muut välittäjät, joissa kaupankäynti oli keskittynyttä WSB-yhteisössä suosioon nousseisiin osakkeisiin. WSB-yhteisössä kaupankäynnin rajoitukset saivat nopeasti salaliittoteoriat lentämään, jossa Wall Streetin toimijat ovat liittoutuneet WSB:tä vastaan. Tämä luonnollisesti liimasi yhteisöä yhä tiiviimmin yhteen.

GameStopin osakekurssi ja kaupankäyntimäärä. Lähde: Wikipedia

Hurmaavaa nousuhumalaa seuraa krapula. WSB-yhteisö näki short squeezen, tarttui siihen, osake moninkertaistui ja Wall Street kapinahengen myötä moni lähti mukaan tavoitteena satuttaa hedge rahastoja. Kaikki tuntui toimivan upeasti. Hedge rahastot saivat nenilleen ja sijoitustili näytti muhkeita voittoja. Lienee osittain kokemattomuuden syytä se, ettei moni ajatellut kuka tästä kaikesta joutuu maksumieheksi. Maksajan rooli oli nimittäin varattu isolle osalle WSB-yhteisön jäseniä, jotka lähtivät hurmokseen mukaan. Ei suinkaan hedge rahastoille.

Short squeezet noudattavat aina samaa kaavaa. Ensin mennään vauhdilla ylös, ja sitä seuraa pudotus alas. Kun yhtiön kurssi erkaantuu allaolevasta todellisesta liiketoiminnasta hakeutuu se vääjäämättä jollakin aikavälillä takaisin perustellumpaa arvostusta. GameStopin kurssi on tullut nyt alas noin -90% huipuista. WSB sijoittajilla on myös pettänyt riskienhallinta. Huumori työkaluna monien hehkutus on vaihtunut sittemmin ”tappiopornon” esittämiseen. Lopulta WSB-yhteisön välittämän viestin hinta on tullut heille hyvin kalliiksi. Boomeri ei maksa GameStopista sellaisia arvostuskertoimia, että kurssi voisi olla sadoissa dollareissa.

Lopulta WSB näyttäisi hajoavan omaan menestykseensä. Yhteisö sai kerättyä lyhyessä ajassa hirmuisen määrän käyttäjiä. He saivat heilutettua useiden yhtiöiden kursseja (mm. AMC Entertainment GameStopin lisäksi). Kiinnostus WSB:tä kohtaan kasvoi omaksi ilmiökseen. Yhteisön ylläpitäjät saivat tarjouksia tehdä elokuva tapahtumien kulusta, mikä on johtanut sisäisiin riitoihin ja erimielisyyksiin. GameStop tarinasta jää jäljelle taasen lukuisa joukko katkeria sijoittajia tappioineen, jotka kiroavat pörssin ja Wall Streetin. Kun rahat on poltettu riittääkö polttoainetta seuraavan osakkeen heiluttamiseen? Tuoretta sijoittajaverta tulee liittyä riittävät määrät karreksi palaneiden tilalle, jotta vastaava toiminta voi jatkua.

En usko että Wall Street oppi tästä lopulta paljoakaan. Muuten kuin mukautumalla päivittämällä riskimalleja ja laatimalla ohjelman, joka pyrkii ennakoimaan WSB tyyppisten yhteisöjen liikkeitä tulkitsemalla kirjoituksia. Sen sijaan toivon hartaasti monen yksityissijoittajan oppineen saagasta paljonkin.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”Most of the time common stocks are subject to irrational and excessive price fluctuations in both directions as the consequence of the ingrained tendency of most people to speculate or gamble… to give way to hope, fear and greed.”
Benjamin Graham

HCP Focus sijoittunut erinomaisesti BarclayHedgen vertailussa 2020

Helsinki Capital Partnersin HCP Focus -erikoissijoitusrahasto on sijoittunut BarclayHedgen laatimassa vertailussa vuodelle 2020 nettotuotoillaan sijalle 6 kategoriassa “equity long-only” (BarclayHedge Hedge Fund Yearly Rankings).

Lisäksi Suomen Sijoitustutkimus Oy on listannut HCP Focuksen toiseksi parhaaksi globaaliksi osakerahastoksi Suomessa viiden, kolmen ja yhden vuoden tuotoillaan (Rahastoraportti Joulukuu 2020).

Pasi Havian, Elias Kosken ja Anthony Simolan hoitama erikoissijoitusrahasto HCP Focus saavutti historiansa parhaan nettotuoton vuonna 2020, tuottaen +58,30% palkkioiden jälkeen, merkittävästi yli vertailuindeksinsä MSCI ACWI IMI Total Returnin (EUR), joka tuotti +7,22% vuonna 2020.

Rahasto on auki merkinnöille 31. Maaliskuuta 2021 asti.

Varaa virtuaalitapaaminen tai sijoita rahastoon painamalla alla olevaa nappia.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Mikä saisi Gordon Gekkon innostumaan yritysvastuusta?

Suomessa ja Pohjoismaissa on varmasti suurin osa yrityksistä sellaisia, jotka todella kantavat kortensa yhteiskunnan kekoon. Tätä teema tutkimme yhdessä Hankenin opiskelijoiden kanssa nyt keväällä 2021 otsikolla Nordic-KPI.

Jokainen voi helposti ymmärtää, että on varmasti jaloa ja hyvää pyrkiä huomioimaan kaikkia sidosryhmiä liiketoiminnassa kuin liiketoiminnassa. Yhtiö, joka on rehellinen ja avoin asiakkailleen, työntekijöilleen ja yhteiskunnalle on tykätty kumppani. Mutta miltä tällainen hyvän liiketoiminnan tavoittelu näyttäytyy ihan sen raadollisimman finanssiteorian valossa?

Ainakin haasteita tulee siitä, että läpinäkyvä hinnoittelu asiakkaiden suuntaan pienentää mahdollisuuksia suurin bonuksiin työntekijöille. Samoin on selvää, että Milton Friedmanin ajoista lemmikin asemaan tottuneella osakkeenomistajalla on paljon sulateltavaa siinä, kompensoiko jokin mahdollinen pitkässä juoksussa oleva arvonnousu kaikkia näitä uhrauksia.

Parhaan ymmärryksemme mukaan kaikille sidosryhmille terveen ja hyvän liiketoiminnan tekeminen ei välttämättä aiheuta räjähdysmäistä kasvua liikevaihtoon, eikä se myöskään näytä lisäävän liiketoiminnan tuottomarginaaleja. Onko tällainen hyvän tavoittelu sitten finanssinäkökulmasta turhaa? Näyttää siltä, että ei ole. Yhtiö, joka pyrkii huomioimaan osakkeenomistajansa, sekä myös muut sidosryhmät omaa liiketoiminnan, jossa on vähemmän riskiä.

Tämä pienempi riski tulee näkyä vaaditussa riskilisässä, jota käytetään, kun lasketaan liiketoiminnan tulevien kassavirtojen nykyarvoa. Näkyykö tällainen jo arvostustasoissa vai onko se vasta tuloillaan, on kysymys, johon ei ole vielä varmoja vastauksia. Nykypäivän tiedoilla on kuitenkin jo merkkejä, että tämä pitkäaikainen köydenveto tulee olemaan kaikkia sidosryhmiä huomioivan liiketoiminnan voittama. Vahvin merkki tästä on se, että nuoret ovat päättäneet tehdä uraa työllä jolla on merkitystä. Seuraavien vuosikymmenten aikana he nousevat valtaan.

Tämä riskilisä on se ilmiö, jolla maailman Gordon Gekkotkin voidaan saadaan kiinnostumaan vielä nykyistäkin paremman liiketoiminnan tekemisestä. Pienempi riskilisä tarkoittaa suurempaa tulevien kassavirtojen nykyarvoa. Riittääkö nämä näytöt, jotta saadaan kaikki innostettua tällaiseen ”pitkään peliin” nähdään seuraavien vuosikymmenten aikana.

Näistä teemoista Tommi Kemppainen osallistui webinaariin, jossa käsiteltiin tapoja millä tehdään paremmin kaikkia sidosryhmiä huomioivaa liiketoimintaa.

27.1.2021 B Corp Finland webinaarista jonka järjesti Sari Kuvaja

HCP Quant 12/2020 +6.64% | Näkemyksiä vuoteen 2021

Marraskuussa alkanut rotaatio arvo-osakkeisiiin, jonka laukaisi Pfizerin ja BioNTechin uutinen toimivasta koronarokotteesta, jatkui joulukuussa. Sen jälkeen vastaavia hyviä uutisia on saatu myös muilta kilpailijoilta. Vain reilua kuukautta myöhemmin rokotukset ovat jo käynnissä ympäri maailman.

Korona on kurittanut eniten perinteisiä toimialoja, joihin tyypilliset arvoyhtiöt lukeutuvat. Pörssin ennakoidessa paluuta normaalimpaan arkeen ovat nämä alas moukaroidut yhtiöt alkaneet kiinnostaa. Koronamarkkinan suurin voittaja olivat teknologiayhtiöt, kun ihmisten täytyi siirtyä nopeassa ajassa työskentelemään, shoppailemaan ja kuluttamaan viihdettä internetin yli kotoa.

Arvo-osakkeita suosivan markkinan tukemana HCP Quant nousi joulukuussa +6.64%. Pienten ja keskisuurten arvo-osakkeiden kehitystä maailmanlaajuisesti mittaava MSCI ACWI SMID Value Total Return vertailuindeksi tuotti euroissa +3.41%. Yhdysvaltojen isokokoisten yhtiöiden kehitystä seuraava S&P 500 Total Return indeksi tuli ylöspäin +1.54% edestä euroissa mitattuna. Euroopan isojen yhtiöiden vastaava indeksi S&P Europe 350 Total Return puolestaan kohosi +2.41% edestä.

HCP Quant erikoissijoitusrahaston ja sen vertailuindeksin kehitys vuonna 2020.

Päättynyt vuosi oli kieltämättä haastava. Helmi- ja maaliskuun aikana tapahtuneessa koronapandemian aiheuttamassa markkinasukelluksessa HCP Quant tuli alas vertailuindeksiä vähemmän. Marraskuussa alkanut arvo-osakkeita tukeva ajanjakso on myös edesauttanut viimeaikaista kehitystä, sillä rahastolla on vertailuindeksiin nähden voimakkaampi painotus arvoyhtiöissä ja kooltaan pienemmissä yhtiöissä.

HCP Quant pärjäsi vuonna 2020 reilut neljä prosenttiyksikköä täysin kulutonta osingot bruttomääräisesti sisältävää vertailuindeksiä paremmin. Rahaston tuotto oli -1.90% ja vertailuindeksin -5.92%. Miinusmerkkinen etuluku tosin ei sijoittajaa kauheasti lämmitä, vaikka verrokeilla olisikin mennyt vielä huonommin.


Entä millaisista asetelmista käynnistyy sijoitusvuosi 2021?

J.P. Morganin vuosittain laatima ”pelikirja” eli Guide to the Markets on erinomainen 81-sivuinen tietopaketti markkinoiden tilasta. Ei ainoastaan osakemarkkinoista, vaan myös muista omaisuuslajeista ja yleisesti taloudesta. Poimin tähän muutamia huomioita heiltä. Suosittelen lukemaan koko paketin oheisesta linkistä.

S&P 500 indeksin forward P/E vuosilta 1995-2020. Lähde: J.P. Morgan

S&P 500 indeksin yhden ja viiden vuoden annualisoidut historialliset tuotot forward P/E lähtöarvolla. Lähde: J.P. Morgan

Yhdysvaltojen S&P 500 indeksin eteenpäin katsova forward P/E-luku oli vuodenvaihteessa 22.33, kun 25-vuotinen keskiarvo on 16.56. Se on karannut lähes kahden keskihajonnan päähän (2σ on 23.02). Edellisen kerran vastaavalla arvostustasolla indeksi oli vuosituhannen vaihteen IT-kuplan aikoihin.

Historiaan peilaten vastaavalla forward P/E-luvulla voi odottaa S&P 500 Total Return indeksin tuottavan seuraavana vuonna aika lailla nollatuloksen. Tässä on tosin hajontaa huomattavasti, kuten ylläolevasta kuvaajasta voi todeta. Käytännössä nykyisellä forward P/E-luvulla seuraavan vuoden tuotot ovat olleet +20% ja -20% välissä. Yhden pörssivuoden tuotot ovat varsin sattumanvaraiset, mikä tulee tässä hyvin ilmi.

Seuraavan viiden vuoden tuoton osalta samaa ongelmaa ei ole. Toteutuneet tuotot ovat pakkautuneet nätisti. Pidemmällä aikavälillä pörssin arvostustasolla on merkitystä ja se tulee tästä hyvin ilmi. Satunnaisuutta on huomattavasti vähemmän (R2 44% vs 8%). S&P 500 Total Return indeksin forward P/E-luvulla odotettu tuotto-odotus seuraavaksi viideksi vuodeksi on negatiivinen. Ennuste siis on, että seuraavan viiden vuoden aikana S&P 500 indeksiin sijoittava päätyy tappiolle osingot mukaan laskettuna.

Arvostuserot halvimman ja kalleimman viidenneksen välillä S&P 500 indeksissä. Lähde: J.P. Morgan

Olen kirjoittanut arvostuserojen repeämisestä kasvu- ja arvoyhtiöiden välillä useaan otteeseen. Suurimmillaan ero on pienten arvoyhtiöiden ja suurten kasvuyhtiöiden välillä. Mutta on ero kasvanut muuallakin. Yhdysvaltojen suurimmista yhtiöistä koostuvan S&P 500 indeksin halvimman ja kalleimman viidenneksen yhtiöiden arvostuserot P/E-luvulla mitattuna ovat kasvaneet suurimmaksi J.P. Morganin mittaamalla 25-vuotisella ajanjaksolla.

GMO:n Jeremy Grantham kirjoitti viime viikolla Waiting for the Last Dance julkaisussa Yhdysvaltojen markkinoiden kehittyneen täysiveriseksi kuplaksi, joka tulee jäämään historiaan samanveroisena kuin vuoden 1720 South Sea-kupla, suuri pörssiromahdus 1920 sekä IT-kupla vuonna 2000.

Granthamia ei kannata ohittaa suorilta olan kohotuksella. Hänen näkemyksensä ovat aiemminkin osuneet varsin hyvin oikeaan. Grantham ennusti oikein vuoden 2008 kurssihuipun ja sitä seuranneen 2009 pohjan. Japanin osakemarkkinoiden huipun osalta hän oli kolme vuotta etuajassa, kuten myös IT-kuplan kohdalla, kun he myivät täyden valtakirjan asiakkaiden U.S. osakkeet pois loppuvuonna 1997.

Aloitin itse sijoittamisen viime vuosituhannen puolella. Kokemusta on kertynyt siten parin vuosikymmenen verran. Monet viimeaikaiset ilmiöt, kuten TikTok- ja Robinhood-sijoittajat, kasvanut velkavivun käyttö, uusien sijoittajien ilmestyminen markkinoille kasvavissa määrin, IPO mania ja sen sivuoireena SPAC-yhtiöt, treidaamisen ihannointi ja niin edelleen, kaikki värähtelevät pahaenteisesti nousumarkkinan loppuvaiheen tunteen kanssa.

Mutta mitä tehdä? Kuplien puhaltaminen kestää monesti pidempään kuin voisi uskoa. Vanhan sanonnan mukaan pörssissä mennään portaita ylös, mutta tullaan hissillä alas. Markkinoiden ajoittaminen on tutkitusti erittäin vaikeaa. Jättäytymällä kokonaan pois on riski sekin, mahdollisten menetettyjen tuottojen vuoksi.

GMO on siirtänyt osakepainoa Yhdysvalloista kehittyneille markkinoille ja erityisesti arvo-osakkeisiin. Kuinka paljon etuajassa he ovat tällä kertaa jää nähtäväksi. Kuplan puhkeamiseen voi vielä mennä aikaa, mutta sillä välin voi sijoittajan olla hyvä varautua arvostusten keskiarvoon palautumiseen kasvattamalla arvo-osakkeiden painoa. Ne toimivat hyvänä vastapainona räikeimpien arvostuskertoimien omaaville kasvuosakkeille.

Onnea ja menestystä vuoteen 2021 toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“Invest for the long haul. Don’t get too greedy and don’t get too scared.”
Shelby M.C. Davis