Vastuullista liiketoimintaa

Vastuullisen liiketoiminnan yksi osa-alue on vastuullinen sijoittaminen. Lähetimme elokuussa vastauksemme YK:n vastuullisen sijoittamisen kysymyksiin ensimmäistä kertaa kiinteistörahastomme HCP Bricks osalta (osiot Indicator ID RE 1 – indicator ID RE 21).

Vastuullisuus ei saa olla pelkkä ”check the box” tavoite, kun haluamme että siitä voi olla iloa ja hyötyä ihmisten elämään. Alla on esimerkkejä mitä tämä konkreettinen työ HCP Bricksin osalta tarkoittaa sen ensimmäisessä kohteessa L3-makasiini.

Tärkeintä L3 hankkeessa

Hankkeen merkittävimpiä piirteitä tutkimme aina kohde kerrallaan (ID RE 3.1). Todensimme tärkeimmiksi piirteiksi L3 hankkeen osalta vaikutukset lähiympäristöön ja –luonnonympäristöön. Hankkeen vahvuus on myös siinä tekemämme sidosryhmätyö.

Lähiympäristön osalta, näemme rahastomme ensimmäisen kohteen L3-makasiinin tekevän Jätkäsaarta elävämmäksi ja kiinnostavammaksi.

Luonnonympäristöä säästyy kun kunnostamme vanhaa, sen sijaan että revimme maan tasalle ja rakennamme vain uutta (ID RE 10).

Sidosryhminä tunnistamme erityisesti Helsingin kaupungin, tulevat L3 vuokralaiset ja mukaan lähtevät suomalaiset osuudenhaltijat HCP Bricks rahastossa (ID RE 13).

Helsingin kaupunki vastaa koko Jätkäsaaren kehittämisen koordinoinnista mukaanlukien asunnot, toimistot, tiet, satama ja satamatunneli. Jätkäsaari on Suomalaisen huippuosaamisen kehäänkärkialue, saaren majoittaessa jo yhtiöt Supercell ja WithSecure (ID RE 13).

Vuokralaiset tekevät rakennuksesta sen elävän yhteisön joka se on. Meillä vuokralaisia on käynyt tutustumassa jo vuoden ajan ja olemme löytäneet useita paikan omakseen kokevia ja tiedämme miten heille saadaan juuri heitä parhaiten palveleva tila.

Tämä sidosryhmätyö on omiaan varmistamaan että kunnostamme tarpeeseen emmekä rakenna varastoon. Olemme omalta osaltamme rakentamassa rikkaampaa ja kansanvälisesti kilpailukykyisempää tietotyöläisten Helsinkiä (ID RE 13).

Osuudenhaltijoita, rahoittamassa tätä toimintaa on nykyisellään 62 ja määrä kasvaa merkintäpäivien myötä. Olemmekin järjestäneet satoja kiinteistörahastomme esittelyjä suomalaisille yksityishenkilöille, yrityksille ja säätiöille  kutsuen heitä mukaan osuudenhaltijoiksi sijoittamaan HCP Bricks rahastoon (ID RE 13, ID RE 19).

Uusien osuudenhaltijoiden houkuttelemiseksi mukaan avainasemassa on hankkeen riskien pienentäminen ja tuottopotentiaalin kasvattaminen. Vain sen myötä saamme lisää osuudenhaltijoita ja lisää pääomaa uusiin vastaaviin hankkeisiin.

Työtä käytännön tasolla

Ydinasia on resurssointi. Kun haluamme aidosti ymmärtää mitä lähiympäristö tarvitsee ja mistä tuleva vuokralainen hyötyy, niin mikään ei korvaa asiaan käytettyä aikaa. Tätä työtä me teemme merkittävästi alan keskiarvoa enemmän (RE 13.1 ID RE 4).

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

HCP on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon kestävyysriskit ja kestävyystekijät kaikkien hallinnoimiensa erikoissijoitusrahastojensa osalta käyttämällä sijoituskohteiden kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden arvioinnissa ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä kestävyysarviointeja. HCP Bricks on siksi luokiteltu tiedonantoasetuksen 6 artiklan mukaisiksi rahoitusvälineeksi (lisää kestävyysriskeistä ja pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin esityksen sivulla 34).

Avoimesti viestimällä haluamme olla esimerkkinä niissä osa-alueissa joissa olemme päässeet pitkälle ja samalla rohkeasti altistaa tämän hetken osaamisemme rakentavalle kritiikille, jotta me itse voimme kehittyä vastuullisena sijoittajana. Sijoittajayhteisön toimiminen näin, edistää vastuullisen sijoittamisen kehittymistä.

HCP Quant 8/2023 -1.59% | Vanguard liputtaa arvo-osakkeiden puolesta

Elokuussa markkinat ottivat happea parin edellisen hyvin menneen kuukauden jälkeen. HCP Quant taipui alaspäin muiden markkinoiden mukana, mutta pärjäten kuiten sen pienten ja keskisuurten arvoyhtiöiden kehitystä mittaavaa vertailuindeksiä paremmin.

HCP Quant-rahaston tuotto elokuussa oli -1.59%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return tuli alas euroissa mitattuna -2.05% edestä. Euroopan isokokoisten yhtiöiden kehitystä seuraava S&P Europe 350 Total Return halpeni puolestaan -2.42%. S&P 500 Total Return indeksi pysyi lähes paikallaan, tuoton ollessa -0.07% euroissa.


Maailman ensimmäisen indeksirahaston perustanut Vanguard liputtaa Yhdysvalloissa arvosijoittamisen puolesta.

Vanguard kirjoitti elokuun lopussa, että heidän tutkimuksen mukaan arvo-osakkeissa on kasvuosakkeisiin nähden yhtä äärimmäinen suhde kuin vuonna 2020. Tuolloin arvo-osakkeiden poikkeama käyvästä arvosta oli -51%. Seuraavan 20 kuukauden aikana arvo-osakkeet tuottivat 46 prosenttiyksikköä paremmin kuin kasvuosakkeet.

Meillä HCP:llä arvo-osakkeita edustaa HCP Quant ja kasvuosakkeita HCP Focus rahasto. Vastaavalla ajanjaksolla HCP Quantin tuotto oli +71% ja HCP Focuksen -35%, joten tuottoeroa kertyi 106 prosenttiyksikköä!

Arvo- ja kasvosakkeiden arvostuksen välinen suhde. Lähde: Vanguard

Vuotta 2020 edellisen kerran vastaava tilaisuus on ollut lähellä teknologiakuplan huippua vuonna 2000, jolloin poikkeama oli suuruudeltaan -47% ja se korjaantui noin vuoden aikana, jolloin arvo-osakkeet tuottivat 59 prosenttiyksikköä paremmin kuin kasvuosakkeet.

Vanguardin mukaan, kun heidän mallin arvio käyvästä suhteellisesta arvosta ylittää vaihteluvälin ylärajan on markkinoita paremman tuoton mahdollisuus koholla kasvuosakkeissa. Vastaavasti, kun suhde on vaihteluvälin alarajan alapuolella mahdollisuus on arvo-osakkeissa.

Vaikka arvostukset voivat poiketa merkittävästi ja pitkäänkin käyvistä arvoista, on Vanguardin tutkimuksen mukaan näillä poikkeamilla ja tulevilla tuotoilla tilastollisesti merkittävä suhde viiden ja kymmenen vuoden aikajaksoilla.

Tänä vuonna käynnistynyt rotaatio takaisin arvo-osakkeista kasvuosakkeisiin on nostanut Vanguardin laatimaa tuotto-odotusta yhdellä kokonaisella prosenttiyksiköllä seuraavalle kymmenelle vuodelle. Yhdysvalloissa ennuste on nyt arvo-osakkeille 3.8% p.a. kasvuosakkeita enemmän.

Arvo-osakkeiden ylituotto kasvuosakkeisiin nähden eri taloussuhdanteissa. Lähde: Vanguard

Arvostustason lisäksi myös taloussuhdanne näyttää paremmalta arvo-osakkeiden kannalta. Keskimäärin arvo-osakkeet ovat tuottaneet paremmin talouden elpymisen aikana Yhdysvalloissa. Kuten Vanguardin Kevin DiCiurcio toteaa:

“On average, value has outperformed during economic recoveries, historically speaking,” he said. “So, if you believe that the Federal Reserve may have engineered a soft landing—that we’re going to sidestep a recession and that the economy’s next move is an acceleration—the case for value is strengthened.” 

Arvo-osakkeiden arvostuksen ollessa alle käyvän arvon alarajan (kuten nyt) ovat arvo-osakkeet tuottaneet elpyvän talouden aikana 0.34% kasvuosakkeita paremmin kuukausitasolla.

Suhteellinen arvostustaso yhdessä taloussuhdanteen kanssa tekeekin arvo-osakkeista sijoittajille taas mielenkiintoisia.


HCP:n rahastot ovat totutusti jälleen auki 29.9. asti. Olemme tehneet lisämerkinnän tekemisestä aiempaa helpompaa. Nyt riittää, että täytät vain omat perustiedot. Ensimmäisen merkinnän minimi rahastoon on 5.000 euroa ja lisämerkinnän 1.000 euroa.

Rahastomerkinnän voit tehdä kätevästi kotisohvalta käsin merkintäsivujemme kautta. Pääset sivulle klikkaamalla allaolevaa painiketta. Tervetuloa!

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”It is better to be roughly right than be precisely wrong”
John Maynard Keynes

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Turbulenssia kiinteistörintamalla?

Mitä kiinteistömarkkinoilla tapahtuu ja miten HCP Bricks tulee hyötymään siitä?

Uusimmassa HCP Bricks -tilannekatsauksessa avataan syitä ja seurauksia kiinteistömarkkinan viimeisimmille myllerryksille. Videolla esiintyvä Mattias Lindfors on yksi kolmesta HCP Bricksin salkunhoitajasta.

Videon loppupuolella käydään myös lyhyesti läpi rahaston lähitulevaisuuden suunnitelmia, sekä L3-Makasiinin uudistushankkeen etenemistä.

Video on nähtävissä alla olevasta kuvakkeesta tai klikkaamalla tästä linkistä:
https://youtu.be/bY3ir0D_z7s

Terveisin,
HCP Bricks -salkunhoitajat

HCP Quant 7/2023 +6.45% | Kurkistus konepellin alle

Heinäkuu oli HCP Quant rahastolle erinomainen! Rahaston arvo nousi kuukauden aikana 6.45% kohottaen kuluvan vuoden tuoton 14.91%:iin. Se on varsin hyvin tänä vuonna pieniin ja keskisuuriin arvoyhtiöihin keskittyvälle rahastolle.

Rahaston vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return nousi sekin kuukauden aikana hyvin. Laskennallisen indeksin (kyseistä indeksiä ei voi toteuttaa sellaisenaan) tuotto oli heinäkuussa euroissa mitattuna 4.61%. Vuoden alusta vertailuindeksin tuotto on jäänyt lähes puoleen HCP Quantista, ollen 7.63%.

Isokokoisten yhtiöiden kehitystä mittaavien indeksien, S&P 500 Total Return (EUR) ja S&P Europe 350 Total Return, tuotto jäi heinäkuussa vaisummaksi. Ne olivat 2.38% Yhdysvalloissa ja 2.09% Euroopassa.


Kuva: SandRidgen sijoittajaesitys

Konepellin alla hyrisevät yksittäiset yhtiöt tekevät halutun kokonaisuuden

HCP Quant rahaston noin viidentoista prosentin alkuvuoden tuotosta voisi helposti ajatella, että salkun yhtiöt ovat menneet tasapaksusti. Totuus on aivan muuta! Itse asiassa tänä vuonna hyvin ja heikosti tuottaneiden yhtiöiden välinen ero on ollut merkittävä.

Pyrinkin aina kiinnittämään sijoittajien huomiota salkun muodostamaan kokonaisuuteen, sen sisältämien yksittäisten yhtiöiden sijaan. Juuri tätä kokonaisuutta eli käytännössä mandaattia sijoittaa rahaston varat arvoyhtiöihin voi seurata rahaston kotisivuille päivitettävien eri tunnuslukujen kautta. Salkun tunnuslukujen historialliseen kehitykseen peilaten voi sijoittaja helposti varmentaa, että rahasto myös pysyy koko ajan sijoitettuna luvatun strategian mukaisesti eli ettei niin sanottua tyylipoikkeamaa pääse syntymään.

Vaikka kokonaisuuden tärkeyttä kuinka painottaa on kiinnostus sen muodostavia yksittäisiä yhtöitä kohtaan ollut aina suurta. Aiemmin olen sijoittajakirjeissä maininnut lähinnä sellaisista yhtiöistä, joista on tehty ulosostotarjous. Tänä vuonna ulosostotarjouksia ei ole (vielä) tullut.

Lisää syvyyttä yksittäisten yhtiöiden muodostamalle kokonaisuudelle voisikin antaa yhtiöesimerkit tuottojen ääripäistä. Kurkistetaanpa siis hieman HCP Quantin konepellin alle, että mitkä ovat olleet tämän vuoden huteja ja mitkä kunnareita.

Hudit

HCP Quant käyttää stop-lossia, mikä rajaa yleensä katastrofaalisimmat tappiot pois. Toki yhtiö voi esimerkiksi puolittaa arvonsa seuraavan kaupankäyntipäivän alkaessa uutisesta tai muusta syystä johtuen, jolloin tappion määrä on selvästi isompi kuin asetettu stop-loss.

Heinäkuun loppuun mennessä stop-loss rajasta johtuvia myyntejä oli tehty kuuden yhtiön kohdalla. Puolet näistä tapahtui helmikuussa ja ne olivat kaikki energiasektorin yhtiöitä: SandRidge Energy, TerraCom ja Talos Energy. Kaksi näistä on Yhdysvalloista ja yksi Australiasta.

Huhtikuussa stop-loss myyntejä oli yksi, puolijohdealan yhtiö Photronics. Ja toukokuussa kaksi: tanskalainen varustamo D/S Norden, sekä autovuokraamo Avis Budget.

Myyntien jälkeen Avis Budget ja Photronics ovat kehittyneet hyvin, mutta esimerkiksi TerraComin osake on puoliintunut. Kokonaisuutena suojaus stop-lossia käyttäen on siten toiminut, vaikka niitä on määrällisesti ollut paljon. Rahaston salkussa on kahdenkymmenenkahden yhtiön osaketta.

Kunnarit

Realisoituja tappioita paikkaamaan tarvitaan luonnollisesti hyviä tuottoja muista osakkeista. Jos pahimmat flopit on rahastolle tarjonnut tänä vuonna energiasektori, niin puolestaan parhaimmat tuotot ovat tulleet asuntorakentamisen puolelta.

Toukokuun puolivälissä hankittu Beazer Homes USA nousi heinäkuun lopulla tulosjulkistuksen yhteydessä 28%. Alle kolmessa kuukaudessa on tämä algoritmin poimima yhtiö kerryttänyt 53% tuoton!

Myös muut asuntorakentamisen yhtiöt ovat tuottaneet salkussa lyhyessä ajassa hämmästyttävän hyvin: M/I Homes 42% myös alle kolmessa kuukaudessa, KB Home 33% kolmessa ja puolessa kuukaudessa, sekä Taylor Morrison Home 31% neljässä kuukaudessa (tilanne 9.8.2023).

HCP Quantin algoritmi alkoi nostamaan asuntorakentamisen yhtiöitä salkkuun maaliskuussa ja viimeiset hankinnat tehtiin toukokuussa. Yllä mainittujen yhtiöiden lisäksi muita asuntorakentajia ei salkussa ole, eikä algoritmi enää ehdota sellaisia hankittavaksi.

Vaikka energiasektori on ollut kokonaisuutena tänä vuonna rahastolle hankala, niin löytyy sieltä myös yksi valonpilkahdus: Par Pacific Holdings on juossut 48% tuoton alle kahdessa kuukaudessa sen hankinnasta!

Tappiot nopeasti, voitot hitaasti

Vanha sijoitusviisaus neuvoo katkaisemaan tappiot nopeasti ja antaa voittojen juosta mahdollisimman pitkään. Tätä filosofiaa toteuttaa myös HCP Quant rahasto. Stop-lossien määrä voi kohota toisinaan korkeaksikin siitä syystä, että rahasto toteuttaa riskienhallintaa.

Vastaavasti hyvin tuottanut arvoyhtiö voi jatkaa salkussa tavanomaista pidempään, mikäli se on tarkastelujakson lopussa yhä riittävän edulliseksi hinnoiteltu. Useimmiten voimakkaasti nousseiden yhtiöiden kohdalla näin ei ole – suurin alihinnoittelu on poistunut ja siksi yhtiö vaihtuu rahastossa toiseen.

Moni pitää arvosijoittamista tylsänä. Ainakaan kurssiliikkeiden osalta nykypäivänä en voi yhtyä tähän mielipiteeseen.

Toivon näiden ääriesimerkkien antavan paremman kuvan siitä, kuinka noin viidentoista prosentin alkuvuoden kokonaistuoton sisälle voi mahtua hyvin erilaisia polkuja, vaikka kaikissa on kyseessä edulliseksi hinnoiteltu yhtiö.

Arvosijoittaminen on kaikkea muuta kuin tylsää!

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next 10.”
Bill Gates

Miten kohdata markkinoiden houkutukset?

Vuoden 2023 kolmannen kvartaalin markkinakatsaus on julkaistu. Videolla HCP Blackin salkunhoitaja Tommi Kemppainen käy läpi nykymarkkinan sudenkuoppia ja keinoja miten ne vältetään. Katsauksessa käydään läpi multistrategiarahaston arvo-osakesijoitukset, ostettu suoja, kiinteistösijoitukset sekä arvometallit nykymarkkinan näkökulmasta.

HCP Quant 6/2023 +5.84% | Rantalukemista

Kesäkuu sujui HCP Quant-rahaston osalta suotuisissa merkeissä. Rahaston arvo nousi 5.84%, nostaen alkuvuoden tuoton noin kahdeksaan prosenttiin.

Euroopan isokokoisten yhtiöiden kehitystä mittaava S&P Europe 350 Total Return nousi kesäkuussa 2.46% ja vastaava Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi euroissa 3.87%.

Maailmanlaajuisesti pienten- ja keskisuurten arvoyhtiöiden kehitystä osingot bruttomääräisesti sisältävä vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return tuotti kuukaudessa 3.57%. Alkuvuodesta sen tuotto on jäänyt vajaaseen kolmeen prosenttiin, joten vertailuryhmäänsä nähden HCP Quant on pärjännyt tänä vuonna kohtalaisen hyvin. Tuottoeroa on yli viisi prosenttiyksikköä HCP Quantin eduksi.


Kesäloma on meille suomalaisille perinteistä aikaa rentoutua ja nauttia elämästä. Digitaalisista ärsykkeistä hetkeksi poiskytkeytyminen on hyvä tapa rauhoittaa omaa mieltä. Rentoutuneessa mielentilassa kykenee myös paremmin syvempään, hitaampaan ajatteluun. Moni ottaakin mielellään kirjan mukaansa suunnatessa hiekkarannalle.

Kirjat ovat erinomainen tapa lainata toisen ihmisen aivoja ja ajatuksia. Siinä missä digitaalisessa maailmassa tietoa pyritään jakamaan nopeasti ja tiiviissä paketissa, tarjoavat kirjat analogisen vastakohdan. Tieto on yleensä laajemmassa muodossa ja perustellusti ja ottaa siksikin enemmän aikaa. Samalla ne tarjoavat sellaista syvyyttä mihin digitaalisessa maailmassa ei pysty. Esimerkiksi vain harva elokuva kykenee samalle tasolle, kuin siitä tehty kirja kykenee puhuttelemaan sen lukijaa.

Seuraavassa on muutamia suosituksia sijoitusaiheisista kirjoista kesälukemiseksi. Jokainen niistä on antanut itselleni uutta ajateltavaa.

 


James Montier
Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment

Tämä kirja käänsi minut aikoinaan arvosijoittamisen puolelle. Se ei ole perinteinen kirja siinä mielessä, että kyseessä on kokoelma Montierin kirjoittamista lukuisista papereista. Montier lähestyy aihetta varsin akateemisesti tilastojen kautta, joten lukijalla on hyvä olla sijoittamisen ja sijoitusteorian perusasiat hallussa. Mikäli systemaattinen lähestymistapa sijoittamiseen kiinnostaa, antaa tämä kirja todennäköisesti uutta ajateltavaa.

 


Michael J. Mauboussin
The Success Equation: Untangling Skill and Luck in Business, Sports and Investing

Tuurin ja taidon erottaminen toisistaan on toisissa asioissa helpompaa ja toisissa hyvin vaikeaa. Shakissa menestyminen vaatii puhdasta taitoa. Sijoittamisessa taasen on mukana paljon satunnaisuutta, mikä tekee näiden kahden erottamisesta toisistaan vaikeaa. Mauboussin kirjoittaa mielenkiintoisesti ja antaa ajateltavaa parempaan (sijoitus)päätöksen tekemiseen epävarmassa maailmassa.

 


Bill Browder
Red Notice: A True Story of High Finance, Murder and One Man’s Fight for Justice

Browderin sijoitusyhtiö Hermitage Capital Management kasvoi suurimmaksi ulkomaiseksi sijoittajaksi Venäjällä. Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainaan on varmaankin kaikille länsimaisille selvinnyt kuinka läpeensä mätä Venäjä on.

Hermitagen lakimies Sergei Magnitsky paljasti 230 miljoonan dollarin kokoisen kavalluksen, jonka takana oli Venäjän virkamiehiä. Venäjällä ihmishenki ei ole minkään arvoinen. Ajojahti johti Magnitskyn murhaamiseen ja Browderin pakoon Venäjältä. Putin laittoi Browderista Interpolin kansainvälisen pidätysmääräyksen (red notice). Kirja pitää dekkarimaisesti otteessaan alusta loppuun asti. Tämän luettuasi et halua sijoittaa Venäjälle koskaan.

 


Wesley R. Gray & Tobias E. Carlisle
Quantitative Value: A Practitioner’s Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors

Tämä kirja julkaistiin samoihin aikoihin kuin olimme päättäneet lanseerata HCP Quant-rahaston. Kirjaa lukiessa nyökyttelin päätä tämän tuosta, sillä niin erinomaisesti Gray ja Carlisle perustelevat kvantitatiivista arvosijoittamista. Tuntuu kuin olisi lukenut omia ajatuksia samasta aiheesta. Mikäli syvempi sukellus HCP Quantin perusteisiin kiinnostaa, on tämä ”the kirja” siihen.

 

Joel Greenblatt
You Can Be a Stock Market Genius: Uncover the Secret Hiding Places of Stock Market Profits

Tämän raflaavan kirjan nimen ei kannata antaa häiritä, sillä sen sisältö on puhdasta asiaa. Greenblatt käsittelee kirjassa osakesijoittamisen erikoistilanteita, kuten konkursseja, spin-offeja, yhdistymisiä, uudelleenjärjestelyitä ja niin edelleen. Monet niistä ovat sellaisia, että ne ovat ammattimaisen sijoittajan ulottumattomissa, mutta yksityissijoittajan käytettävissä.

Mitä kirjaa sinä suosittelisit sijoittajalle luettavaksi tänä kesänä? Mitä kaikkea opit siitä?

Aurinkoista kesää toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“Not all readers are leaders, but all leaders are readers.”
Harry S. Truman

Mikä on seuraava megatrendi?

HCP Focus on hyvin keskitetty osakesijoitusstrategia. Rahaston salkussa on vain 12 eri yhtiön osakkeita. Vieläkin keskitetympää strategiaa käyttää Alphinoxin Top 8, jossa on nimensä mukaisesti kahdeksan yhtiön osakkeita.

Harvardin Best Ideas paperin (Antón, Cohen & Polk, 2020) mukaan salkunhoitajat, jotka keskittävät sijoitukset vain parhaimpiin ideoihinsa laajan hajauttamisen sijaan ovat päässeet 2.8-4.5% vuotuiseen ylituottoon.

Mikseivät kaikki sitten sijoita keskittämällä? Istuimme alas yhdessä Alphinoxin Julia Bistrovan kanssa ja keskustelimme keskitetyn osakesijoittamisen piirteistä, meidän sijoitusprosesseista, mistä katsomme löytyvän seuraavat parhaat ideat ja paljon muuta. Löydät videon ja sen aiheet alta.

0:00 Intro
2:12 How does Alphinox select companies to the concentrated Top 8 portfolio?
4:12 How does HCP select companies in the Focus portfolio
7:01 Current megatrends and how they can be applied to investing
8:56 Asset light vs. capital intensive businesses
9:19 Green technology and platform trends
9:56 Has Amazon lost its attractiveness?
10:25 Regulatory risk in investing
11:17 AI as a megatrend: Microsoft, Alphabet, NVIDIA, Meta
13:35 How risky is a portfolio consisting of just 8 stocks?
15:15 How long is stock holding period in HCP Focus portfolio?
16:26 Approaches to deal with biases when investing
21:26 How safe is the Chinese equity market?
22:36 Interesting portfolio holdings


HCP Focus-rahasto on auki sijoituksille kesäkuun loppuun asti. HedgeNordicin rankingin mukaan rahasto on tämän vuoden tuottojen ykkönen! Ensimmäisen sijoituksen minimi rahastoon on 5.000 euroa ja lisäsijoituksen 1.000 euroa. Voit tehdä merkinnän kätevästi omilla pankkitunnuksilla klikkaamalla HCP:n merkintäsivuille.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus-salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

HCP Quant 5/2023 -3.72% | Tekoälyhuumaa

Toukokuu oli markkinoilla kaksijakoinen. Yhdysvaltalaiset isokokoiset yhtiöt toimivat veturina ja muualla päin maailmaa olikin sitten haastavampaa. HCP Quantin osalta kuukausi oli kehno. Rahaston arvo tuli alaspäin -3.72% edestä. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return tippui euroissa sekin -0.40% edestä. Euroopassa ei ollut sen helpompaa S&P Europe 350 Total Return indeksin pudotessa -2.25%. Valonpilkahdus oli S&P 500 Total Return indeksi, joka kulki euroissa mitaten vahvasti toiseen suuntaan nousten +4.15%.


Markkinoilla on meneillään kahtiajako

Tekoälyn tuoma uusi innostus teknologiaosakkeisiin näyttää ainakin väliaikaisesti tappaneen orastaneen arvo-osakkeiden revanssin.

Markkinoilla tuntuu olevan meneillään erottelu tekoälystä johtuviin voittajiin ja häviäjiin. Isoimpien ja tunnetuimpien indeksien, kuten S&P 500 ja Nasdaq, sisällä erottelu näkyy siinä, että indeksin tuotot lepäävät kapean kourallisen harteilla. Pieni joukko yhtiöitä vastaa koko indeksin hyvästä performanssista.

Tekoälyn veikataan korvaavan ja tekevän tarpeettomaksi monia nykyisiä töitä. Yhtiöt ja toimialat joiden nähdään joutuvan kilpailemaan tekoälyn kanssa ovat ajautuneet epäsuosioon. Esimerkiksi valmennusalusta Chegg:n osakekurssi on laskenut voimakkaasti, kun sijoittajat ennakoivat tekoälyvalmentajan korvaavan ihmisen tulevaisuudessa ja tekevän alustan siten tarpeettomaksi.

Meneillään oleva kahtiajako on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan ravistelua tapahtuu myös teknologiasektorin sisällä. Jopa koodareiden työ on uhattuna.

Buumi on ottanut tuulta allensa ennätysnopeasti. Tekoälyn tuomat mahdolliset hyödyt on helppo kuvitella, joten se puhuttaa ja koskettaa laajasti, mikä on tarpeen uuden kuuman kuplan synnyttämiseksi. Toisinaan tuntuu siltä, että sijoitusmaailmaan mahtuu vain yksi kuuma peruna kerrallaan. Aiemmin näitä ovat olleet esimerkiksi koronakriisi, vuosituhannen vaihteen internetbuumi ja nyt tekoäly.

Todellisuus on vielä varsin kaukana niistä visioista, joiden tekoälyn kaavaillaan tuovan. Kuinka monta henkilöä tunnet, joka nojaa työssään vahvasti tekoälytyökaluihin? Tuskin kovin useaa. Oman hyvin rajoitetun otannan perusteella tekoälytyökalujen käyttö on ollut enemmänkin kokeiluluonteista mielenkiinnosta niihin.

Ihmismieli tykkää projisoida asioita. Tekoäly ponnahti pintaan sitä seuraamattomalle isolle yleisölle vasta hiljan. Niinpä kehitys vaikuttaa äärimmäisen nopealta, vaikka sitä on edeltänyt vuosikymmenien työ ja kehitys. Tekoälyn tutkiminen aloitettiin Darthmoutin yliopistolla vuonna 1956. Itse ajatus tekoälystä on taasen vuosisatoja vanha. Loppujen lopuksi ei siis mitään kovin uutta. Nyt kehitys on saavuttanut pisteen, jossa teknologia puhuttelee suurta yleisöä ja siten sen esilläolosta voi saada epärealistisen kuvan miten kaikki etenee.

Oma arvaukseni tekoälyn suhteen on, että käy samoin kuten internetbuumin yhteydessä. Internetin tuomat hyödyt yliarvioitiin pahasti lyhyellä aikavälillä. Aivan samoin kuin kuvittelen monen nyt miettivän tekoälystä. Aivan kaikki kauppa ei siirtynytkään internettiin ja vielä koronasulkujenkin jälkeen kivijalkakaupoilla on paikkansa. Näin pari vuosikymmentä myöhemmin on helppo todeta, että internet todellakin mullisti asioita. Miten saamme tietoa, kommunikoimme, käymme kauppaa ja kehitämme tuotteita on kaikki tehostunut hurjasti internetin johdosta. Kuiten kaikki tämä hyvä projisoitiin yli moninkertaisesti osakekursseihin kun buumi oli päällä.

Samankaltaisesti kuvittelen käyvän nykyisen tekoälybuumin kanssa. Juuri nyt hyötyjä todennäköisesti yliprojisoidaan aivan liikaa, mutta vuosikymmen tai kaksi tästä eteenpäin voimme varmaankin todeta, että tekoäly tehosti maailmaa merkittävästi.

Mutta mitä ihmettä kaikella tällä teknologiahöpinällä on tekemistä arvosijoittajille suunnatussa sijoittajakirjeessä? Noh, kuten lähes kaikki elämässä jossa kaikki kytkeytyy lopulta kaikkeen tavalla tai toisella, niin näen tässäkin mahdollisuuksia arvosijoittajalle.

Sijoittajien valokeila on nyt tekoälyssä ja teknologiaosakkeissa. Yleisesti ottaen ne toimialat, joilla useat arvoyhtiöt toimivat ovat jälleen tipahtaneet epäsuosioon. Monet näistä toimialoista ovat sellaisia, jotka vaativat fyysistä ihmisinteraktiota ja ovat siten sellaisia, joita on hankala korvata tekoälyllä. Tekoäly tulee todennäköisesti koskettamaan arvoyhtiöitä vähemmän kuin monia muita teollisuudenaloja. Siitä huolimatta ne tunnutaan kategorisoitavan samaan ryppääseen kuin ne, joille tekoäly on selvä suora uhka ja kilpailija.

GMO:n mukaan kuun vaihteessa Yhdysvaltojen ulkopuolisten kehittyneiden maiden arvostustasot olivat lähellä kaikkien aikojen historiallisia pohjia. Isoista teknologiayhtiöistä otettiin jo ilmoja pois parin vuoden ajan ennen kuin saimme uuden välihuuman tekoälystä. Arvosijoittajalle tämä voi olla hyvä tilaisuus tankata uudestaan jälleen halventuneita arvo-osakkeita. Mikäli huuman jälkinäytös on samankaltainen kuin interbuumin yhteydessä, on nykyinen tauko arvo-osakkeiden tuotossa väliaikaista ja pohjustaa vain seuraavaa vaihetta. Sitä odotellessa markkina tarjoilee hyviä tilaisuuksia arvo-osakkeista kiinnostuneille.


HCP:n rahastot ovat totutusti jälleen auki kuukauden loppuun asti. Olemme tehneet lisämerkinnän tekemisestä aiempaa helpompaa. Nyt riittää, että täytät vain omat perustiedot. Lisäksi pudotimme lisämerkinnän minimin 1.000 euroon! Ensimmäisen merkinnän minimi rahastoon on 5.000 euroa.

Rahastomerkinnän voit tehdä kätevästi kotisohvalta käsin merkintäsivujemme kautta. Pääset sivulle klikkaamalla allaolevaa painiketta. Tervetuloa!

Aurinkoista kesää toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”Value stocks are about as exciting as watching grass grow,
but have you ever noticed just how much your grass grows in a week?”

Christopher Browne

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

HCP Quant 4/2023 -1.84% | Kestääkö kasvun vauhti?

Huhtikuu sujui markkinoilla epäyhtenäisesti. HCP Quant rahasto tuotti -1.84% ja sen vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return puolestaan euroissa -0.73%. Tämä pienten ja keskisuurten yhtiöiden maailmanlaajuista kehitystä mittaava osingot bruttomääräisesti sisältävä laskennallinen indeksi on vuoden alusta tuottanut -0.27%. HCP Quantin tuotto vuoden alusta on +5.94%, joten siinä mielessä asiat ovat hyvin.

Isokokoisten yhtiöiden osalta huhtikuun tuotot olivat parempia. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi nousi euroissa +0.07% edestä. Parhaiten selviytyi kuitenkin Euroopan manner. S&P Europe 350 Total Return indeksi pomppasi +2.67%.


Jatkan edellisen sijoittajakirjeen teemalla arvo- ja kasvusijoittamisesta. Viime vuosina on ollut nähtävissä arvosijoittamisen revanssia. HCP Quant arvo-osakerahasto tuotti vuonna 2021 40%-yksikköä ja 2022 36%-yksikköä paremmin kuin kasvuosakerahastomme HCP Focus. Hyvän startin jälkeen tänä vuonna asetelmat ovat kääntyneet ympäri ja alkuvuoden tuotot ovat 24%-yksikköä HCP Focuksen eduksi. Kasvuyhtiöt ovat pärjänneet tänä vuonna arvoyhtiöitä paremmin ja meillä HCP:llä se näkyy erityisesti näiden kahden rahaston välillä, jotka edustavat molempien sijoitustyylien ääripäitä.

Jäikö arvosijoittamisen uusi kulta-aika suutariksi? Olisiko sijoittajan parempi hypätä takaisin kauniiden lupausten kasvuyhtiöiden selkään?

Ei välttämättä. AQR varainhoitoyhtiön kirjoitus Value: Why Now? Capturing the Comeback in Its Early Innings argumentoi sen puolesta, että arvo-osakkeiden parempi aika olisi yhä edessäpäin ja että olisimme vasta sen ajanjakson alkukupuolella.

AQR:n mukaan arvo-osakkeissa on historiallisen hyvä mahdollisuus, jota he katsovat kahden toisiaan täydentävän linssin läpi. Ensimmäinen on arvostuserot arvo- ja kasvuosakkeiden välillä. Olen vastaavaa kuvaajaa jakanut aiemminkin, joten tässä ei sinänsä pitäisi olla mitään uutta Quantin sijoittajakirjeen uskollisille lukijoille.

Arvostuserot arvo- ja kasvuosakkeiden välillä. Lähde: AQR

AQR:n käyttämän mittaustavan perusteella kehittyneillä markkinoilla isokokoisten yhtiöiden arvostusero oli 98 persentiilissä ja kehittyvillä markkinoilla kaikkien aikojen huipussa eli sadassa persentiilissä.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä tarkoittaa sitä, että kasvuyhtiöiden P/E-kertoimet ovat yli kolminkertaiset (P/E 34) saman toimialan arvoyhtiöihin (P/E 10) verrattuna. Se on huomattavasti enemmän kuin historiassa, jossa tyypillisesti samalla toimialalla kasvuyhtiön P/E-luku on ollut kaksinkertainen arvoyhtiöön verrattuna.

Spreadi on siis viety äärimmilleen ja onkin hyvin epätodennäköistä, että tällainen ero olisi kestävä pitkällä aikavälillä. Ainoa peruste sille voisi olla, että kasvuyhtiöiden fundamentit nousisivat sitä tahtia, että vastaavia kertoimia sijoittajan kannattaisi maksaa.

Millaista kasvua kasvuyhtiöiden sitten tulisi saada aikaiseksi, jotta nykyinen tilanne olisi perusteltua? Seuraava kuvaaja on AQR:n kirjoituksesta mielestäni kaikkein tärkein ja havainnollistavin, sillä se näyttää millaisiin kasvuihin yhtiöiden tulisi konkreettisesti kyetä.

Kasvuyhtiöiden seuraavan viiden vuoden kasvuodotukset arvostuseron perusteella. Lähde: AQR

Jotta kasvuyhtiöiden kertoimet olisivat nykyisellään perustellut, tulisi kehittyneillä markkinoilla niiden kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana noin 90% enemmän kuin arvoyhtiöiden. Kehittyvillä markkinoilla kasvuvauhdin tulisi olla yli kaksinkertainen.

Analyytikoiden oletukset näiden yhtiöiden kasvusta ovat murto-osa siitä, mitä arvostuserot antavat olettaa. Oletettu kasvuvauhti on noin kaksinkertainen kuin mitä historiassa koskaan aiemmin. Keskimääräinen kasvuvauhti on ollut myös vain murto-osia siitä mitä nyt oletetaan tulevaisuudessa käyvän.

Joko kasvuyhtiöt tulevat tekemään jatkossa ennätysmäistä tulosta ryhmänä tai sitten sijoittajat ekstrapoloivat liian rajusti sitä mitä on tapahtunut viime vuosina. Ensimmäinen vaihtoehto vaikuttaa varsin harhaiselta ja ainakin itse kallistun enemmän jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle.

Mitä tämän eron purkautuminen voisi tarkoittaa?

Arvostuserojen purkautumisen hypoteettinen tuotto arvo-osakkeiden eduksi vuosina 2000-2003. Lähde: AQR

Arvostuserot olivat syyskuun 2022 lopussa samalla tasolla kuin teknokuplan huipulla. Ylläolevassa kuvaajassa näkyy oikeassa päässä hyvin kuinka vuoden 2021 aikana ero kapeni. Tuon korjauksen aikana arvo-osakkeiden eduksi HCP Quant teki kaikkien aikojen ennätystuloksensa, +47%.

AQR laski tietyillä kulu- (he käyttivät 2+20 kulurakennetta laskelmissa) ja muilla oletuksilla kuinka paljon paremmin vastaavalta arvostustasolta paluu takaisin keskimääräiselle arvostuserolle olisi hypoteettisesti tuottanut. Kun vuosina 2000-2003 näin tapahtui päätyivät he tulokseen, että arvo-osakkeet olisivat tuottaneet 75% paremmin kuin kasvuosakkeet.

Näistä laskelmista voi saada jonkinlaista tuntumaa siitä, mitä arvostuserojen purkautuminen voisi tulevaisuudessa tarkoittaa.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“Uncertainty is the friend of the buyer of long term values.”
Warren Buffett

Rightmove voitelee UK:n asuntomarkkinan

HCP Focus-rahaston salkkuun tehtiin yhtiövaihdos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myimme salkusta pois kaikkien aikojen pisimmän omistuksen, Amazonin. Se oli rahastossa yli vuosikymmenen, rahaston alusta asti.

Katsomme Amazonin kypsyneen yhtiönä niin, että sen houkuttelevimman kasvupotentiaalin aika on jäänyt taakse. ”Winner-takes-it-all” (voittaja vie kaiken) teema on oleellinen osa HCP Focus-rahaston strategiaa. Viime vuosina myös sääntelijät ovat heränneet erityisesti teknologiayhtiöiden ylivallan ongelmallisuuteen, joka nousee samasta teemasta. Tämä on tuonut uusia riskejä kaikkein isokokoisimpiin teknologiayhtiöihin, joihin myös Amazon lukeutuu.

Rahaston uusi salkkuyhtiö on myös oman alueensa ylivoimainen markkinajohtaja. Siinäkin toteutuu ajatus siitä, että voittaja vie kaiken. Se on kooltaan huomattavasti Amazonia pienempi ja kasvun kiitorataa on edessä enemmän. Seuraavaksi esittelemme tämän mielenkiintoisen alustayhtiön UK:sta.

UK:n johtava asuntomarkkinoiden alustayhtiö

Nopeimmin suomalainen sijoittaja pääsee kiinni siitä mitä Rightmove tekee miettimällä Etuovi ja Oikotie palveluita. Rightmove tarjoaa palveluita vuokravälityksen ja asuntokauppojen osapuolille. Yhtiöllä on murskaava 85% markkinaosuus UK:ssa.

Rightmoven portaalista löytyy tarjontaa niin vuokra-asunnoille, omistusasunnoille ja liikekiinteistöille, kuten myös nykyään UK:n lisäksi monen muunkin maan osalta. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa asuntomarkkinoiden tilasta ja trendeistä. Yhtiön ylläpitämä House Price Index on UK:n tarkin ennakoiva asuntohintojen indikaattori. Oman asunnon hinta-arvioinnin voi myös tehdä palvelun kautta, sekä hakea asuntolainaa.

Yhtiön voidaan sanoa olevan yksi UK:n asuntomarkkinoiden keskeisistä elementeistä, jonne lähes jokainen britti suuntaa etsiessään uutta kohdetta tai laittaessa omaa asuntoa vuokralle. Rightmove on onnistunut ottamaan itselleen parhaan paikan alalta onnistuneella brändäyksellä, olemalla yksi ensimmäisistä toimijoista ja jatkuvalla tuotteiden kehittämisellä.

 

Herkullinen liiketoimintamalli

Rightmoven asiakkaat maksavat sille tilausmaksuja, jotka ovat yhtiön pääasiallinen tulonlähde. Erityisesti kiinteistövälitysyhtiöt ovat sen tärkeitä asiakkaita. Rightmove veloittaa myös lisänäkyvyydestä, myy mainostilaa portaaliin, myy keräämäänsä asuntomarkkinatietoa välittäjille, vakuutusyhtiöille, asuntolainoittajille ja paikallisille viranomaisille, sekä saa palkkion sen kautta täytetyistä asuntolainahakemuksista ja järjestetyistä asunnon hinta-arvioista.

Yhtiön liikevaihdon jakautuminen. Lähde: Annual Report 2022

Lähes kolme neljäsosaa Rightmoven liikevaihdosta kertyy kiinteistövälittäjiltä. Yhtiön toiseksi suurin segmentti on New Homes, joka käytännössä tarkoittaa asuntojen uudistuotantoa. Aiemmin asuntomarkkinan käydessä kuumana rakennuttajat pystyivät myymään uudet kohteet nopeasti ilman apua. Hiljentynyt markkina onkin saanut viime aikoina uudiskohteiden kehittäjät turvautumaan yhä kasvavissa määrin Rightmoven apuun, kun kohteille tarvitaan laajempaa näkyvyyttä edesauttamaan myyntiä, joka ennen tapahtui kuin itsestään.

Rightmoven liiketoiminta ei ole samalla tavalla suhdanneherkkää kuin asuntomarkkinat. Välittäjällä voi mennä hiljaisena aikana heikommin, mutta listalla olevista asunnoista tulee silti maksaa Rightmovelle, jos niitä haluaa pitää esillä. Koska Rightmove on ylivoimainen markkinajohtaja, ei ole oikein muuta vaihtoehtoakaan. Itse asiassa mitä isompi myymättömien ja vuokraamattomien inventaario välittäjillä on, sen parempi Rightmovelle. Toisaalta markkinoiden vetäessä korkea inventaarion vaihtuvuus on myös hyväksi. Vasta tilanteen mennessä niin pahaksi, että välittäjiä kellahtaa kumoon, alkaa asuntomarkkinan tila heijastumaan Rightmoveen isommin vähentyvinä asiakkuuksina.

Rightmoven kuvaus yhtiön verkostovaikutuksista

Rightmove on verkostovaikutuksista hyötyvä alustayhtiö. Siinä mielessä sen liiketoiminta on yksinkertaista ymmärtää. Mitä enemmän alustalla on maksavia käyttäjiä ja mitä enemmän niiltä saa maksuja kerättyä, sen parempi Rightmovelle. Molempien kasvaessa samanaikaisesti on vaikutus ekspotentiaalinen.

Agency + New Home segmenttien mainostajien keskimääräinen kuukausimaksu

 

Agency + New Home segmenttien maksavien asiakkaiden määrä

Yhtiön maksavien asiakkuuksien määrissä ei ole viime vuosina tapahtunut kummoista kehitystä. Se on pysynyt varsin vakaana. Sen sijaan veloitettavien kuukausimaksujen osalta on tapahtunut huomattavaa edistystä. Yhtiö on kyennyt tiristämään keskimääräisiä kuukausiveloituksia yli 30% ylöspäin viimeisen neljän vuoden aikana. Viime vuonna keskimääräinen asiakas maksoi 1314 puntaa Rightmovelle kuukaudessa.

Yhtiön kilpailuedusta kertoo paljon se, että vaikka monet välittäjät pitävät Rightmoven kuukausiveloitusta korkeana ja siitä koituvaa nurinaa on luettavissa internetin syövereissä, on yhtiö kyennyt lähes vuosi toisensa jälkeen systemaattisesti korottamaan alustan maksuja. Lähinnä koronavuosi 2020 näkyy poikkeuksena, joka vahvistaa säännön. Tuolloin yhtiö antoi alennuksia kiinteistövälittäjille pitääkseen pienemmistäkin asiakkuuksista kiinni.

Rightmove on taloudellisesti vahva yhtiö. Se on velaton. Yhtiöllä on kova kyky tuottaa runsaita kassaeriä liiketoiminnallaan, jota selittää sen bisnesmalli. Marginaalit ovat kovat, joka heijastuu myös yhtiön taseeseen.

 

Megatrendeistä myötätuulta

Pelkästään yhtiön verkostovaikutukset tai hyvä liiketoimintamalli ei ole peruste HCP Focus-rahaston sijoituspäätökselle. Jotta yhtiö kykenee hyödyntämään näitä, tarvitaan alle myös kasvavia megatrendejä, jotka mahdollistavat lopulta tuloksekkaan kasvun. Megatrendeillä ”ratsastaminen” antaa myös luonnollista myötätuulta liiketoimintaan ja tekee lähestulkoon kaikesta aavistuksen helpompaa, kuin laskevan auringon toimialoilla.

Ilmiselvin megatrendi Rightmoven tapauksessa on digitalisaatio. Digitalisoituminen on auttanut Rightmovea saavuttamaan suosionsa vuokra- ja asuntomarkkinoilla. Nykyään yli 95% kotien etsijöistä käyttää kiinteistöportaaleja ja hyvästä syystä: internetin kiinteistövälittäjät ovat tuoneet kiinteistövälityksen kuluja huomattavasti alas. Portaalit tekevät myös itselle sopivien asumisvaihtoehtojen etsimisestä ja hakemisesta sekä tehokkaampaa, että helpompaa. Digitalisoitumisen ansiosta kiinteistöportaalit löytyvät nykyään myös jokaisen taskusta – mobiililaitteesta. Rightmovellakin on oma mobiilisovellus, jota yhtiö kehittää aktiivisesti. Itse asiassa yli 70% alustan kävijöistä oli viime vuonna Rightmoven applikaatio tai mobiilioptimoidun sivun käyttäjiä.

Toinen vahva megatrendi on urbanisaatio ja demografian vaihdos. Ihmisten halu muuttaa kaupunkeihin auttaa Rightmoven kaltaisia kiinteistöportaaleja kasvattamaan asiakaskuntaa, kun kilpailu keskitetyllä alueella kiristyy ja kiinteistöportaalien hyöty kasvaa samassa yhteydessä. Yhä useampi asuu nykyisin yksin ja väestön rakenne on ikääntymässä, tehden kaupunkiasumisesta sekä yksiöiden hankkimisesta halutumpaa. Tämä on osittain johtanut vuokramarkkinoiden kasvuun, josta kiinteistöportaalit hyötyvät suuresti.

 

Uusi toimitusjohtaja ja sitoutunut henkilöstö

Koko Rightmoven henkilöstö omistaa yhtiön osakkeita. Jos tarkkoja ollaan, niin yli 99% henkilöstöstä on yhtiön omistajia. Rightmove otti käyttöön joulukuussa 2022 SIP (Share Intensive Plan) palkitsemismallin, jonka yhteydessä jokainen työntekijä sai 500 yhtiön osaketta. Jokaisen yhtiön työntekijän on mahdollista liittyä SIP:iin.

Sen lisäksi Rightmovella on käytössä SAYE (Save As You Earn Scheme – Sharesave) niminen vapaaehtoinen malli henkilöstön sitouttamiseksi. Nimensä mukaisesti työntekijän on tässä mallissa mahdollista säästää omasta palkasta yhtiön optioihin, jotka oikeuttavat hankkimaan osakkeita jopa 20% alle sen hetkisen markkinahinnan, joka on ollut työntekijän liityttyä malliin. Optioita on pidettävä vähintään kolme vuotta, jonka jälkeen osakkeet voi myydä ja maksaa niistä verot. Jos optioita pitää yli viisi vuotta voi osakkeet myydä verovapaasti. Jokainen yhtiön työntekijä on oikeutettu liittymään säästömalliin. Vuoden 2022 lopussa yli 68% Rightmoven henkilöstöstä säästi omasta palkasta SAYE:en.

Pidämme Rightmoven tavasta ottaa työntekijät osaksi yhtiön omistajia. Se muistuttaa myös meidän HCP:n toimintamallia, jossa jokainen vakituinen työntekijä on myös osakas. Sitoutunut, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on tärkeä osa yhtiön menestystä. Henkilöstön tyytyväisyysmittauksen mukaan 87% työntekijöistä on sitä mieltä, että Rightmove on erinomainen paikka työskennellä.

Rightmove sai maaliskuussa uuden toimitusjohtajan. Edellinen toimitusjohtaja, Peter Brooks-Johnson, työskenteli Rightmovella 17 vuoden ajan. Peter toimi COO:na vuodesta 2013 ja toimitusjohtajana viimeiset kuusi vuotta.

Uusi toimitusjohtaja, Johan Svanström, tuli kiinteistöalan ulkopuolelta. Ennen Rightmovelle siirtymistä tämä ruotsalainen työskenteli EQT Partners sijoitusyhtiössä ja hänellä on pitkä kokemus Expedialta, jossa vastasi mm. Hotels.com brändistä. Svanströmillä on hyvää kokemusta eri yhtiöiden hallitustyöskentelystä ja hän on istunut esimerkiksi Woltin hallituksessa ja nyt Rightmoven.

Expedialla Svanström oli yhtiön ensimmäisiä työntekijöitä Aasiassa, jossa hän johti yrityksen toimintojen perustamista mantereelle. Hän liittyi Expediaan McDonald’s:n jälkeen, jossa johti useita menestyksekkäitä isoja projekteja yrityksen digitaalisen innovaation ryhmässä, ja oli aiemmin ollut toimitusjohtajana ja johtotehtävissä useissa telekommunikaatio- ja internet-startupeissa. Johanilla on useita vuosia kokemusta julkisen ja yksityisen teknologiayrityksen hallituksen jäsenenä useissa maissa.

Suhtaudumme HCP Focus-salkunhoitotiimissä toimitusjohtajavaihdokseen myönteisesti. Uskomme, että Johan kykenee uudistamaan ja kehittämään Rightmovea raikkailla näkemyksillä teknologiasektorilta ja digitalisaation parista. Tulevat vuodet luonnollisesti näyttävät kuinka hyvin hän tehtävässä onnistuu, mutta mielestämme tausta on erinomainen ja uskottava, jotta kaikki eväät siihen ovat olemassa.

 

Riskit

Mikään osakesijoitus ei ole riskitön, eikä Rightmove ole siinä poikkeus. Vaikka pidämme yhtiöstä ja näemme sen tulevaisuuden valoisana voi moni asia mennä silti mönkään. Rightmoveenkin liittyy selviä tunnistettavia riskejä, joita pidämme silmällä.

Ensinnäkin, vaikka Rightmove on ryhtynyt tarjoamaan palveluitaan myös muualle Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Turkkiin ja Thaimaahan on yhtiö hyvin riippuvainen nykyisellään UK:sta. Se millainen taloustilanne UK:ssa on vaikuttaa kuluttajien luottamukseen ja käyttäytymiseen, joka heijastuu kaupankäyntimääriin ja siten myös lopulta yhtiöön. Vaikka uskomme yhtiön liiketoiminnan sietävän muutoksia UK:n kiinteistömarkkinoilla kohtuu hyvin, niin ei se missään nimessä ole immuuni sille.

Kiinteistömarkkinapaikoilla on kilpailua keskenään. Alalle tulon esteet ovat alhaiset ja katteet hyvät, joka voi houkutella uusia innovatiivisia toimijoita tai kiristää kilpailua jo toimivien alustojen osalta. Rightmoven ylivoimaisesti suurin etu on tässä selvä markkinajohtajuus. Vaikka muilla alustoilla voi olla veristä kilpailua keskenään, on Rightmoven alustalla lähes pakko olla, koska suurin osa kuluttajista suuntaa juuri sinne. Markkinajohtajuuden menettämisellä olisi kauaskantoisia vaikutuksia lähtien ihan yhtiön hinnoittelukyvystä.

Teknologian nopea muutos voi vaikuttaa Rightmoveen. Yhtiön on panostettava tuotekehitykseen ja otettava käyttöön uusia teknologioita pysyäkseen kilpailukykyisenä. Kuluttajien tapa hakea tietoa voi olla tulevaisuudessa erilainen ja alan liiketoimintamalli voi muuttua. Disruptiivinen toimija voi yllättävän nopeasti nakertaa Rightmoven liiketoiminnan, jos yhtiö ei kykene pysymään aallon harjalla.

Yhtiön liiketoiminnasta johtuen se on hyvin riippuvainen erilaisista IT-järjestelmistä ja tietoturvasta. Kyberhyökkäykset voivat tehdä alustan käyttökelvottomaksi ja tietomurto voi vaarantaa käyttäjien turvallisuuden. Pahimmillaan tietoturvan pettäminen voi johtaa täydelliseen luottamuksen menettämiseen yhtiötä kohtaan, joka voisi tuoda sen liiketoiminnan alas hyvinkin nopeasti. Rightmoven on pystyttävä pitämään sen alusta ja taustajärjestelmät toimintakykyisenä, mikä vaatii jatkuvia investointeja.

Yhtiön menestys on riippuvainen oikeanlaisesta osaavasta henkilöstöstä. Tässä yhtiö on ryhdistäytynyt erinomaisesti viimeisen vuoden aikana ja nykyisellään lienee yksi sen pienemmistä riskeistä. Mikäli osakekurssi sukeltaa ja sitouttamisen välineet lakkaavat toimimasta on Rightmoven kyettävä reagoimaan pitääkseen osaavasta henkilökunnasta kiinni. Mahdolliset sisäiset ongelmat, kuten jos henkilöstön vaihtuvuus kasvaisi huomattavasti tai tapahtuisi hallinnollisia virheitä, olisi niillä kaikilla vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

Näiden lisäksi on luonnollisesti olemassa myös lukuisia ennalta tunnistamattomia riskejä, jotka voivat odottamattomasti vaikuttaa yhtiöön.

 

Yhteenveto

Rightmove on UK:n ylivoimaisesti johtava asuntomarkkinoiden alustayhtiö. Se hyötyy verkostovaikutuksista ja tekee hyvää tulosta korkealla katteella. Yhtiö on velaton ja sen henkilöstö on sitoutettu vahvasti toimintaan. Uusi toimitusjohtaja voi parhaimmillaan toimia katalyyttinä yhtiön uudistumiselle. Liiketoiminnalle myötätuulta antavat erityisesti digitalisaation ja urbanisaation sekä demografian vaihdoksen megatrendit. Yhtiön arvostuksen osalta tukeudumme HCP Focus-rahaston salkunhoitotiimissä paljolti EVA-malliin, joka tukee myös sijoituspäätöstä.

Tällainen yhtiö on Rightmove, tuorein HCP Focus-rahaston tulokas.

Pasi Havia
HCP Focus-rahaston salkunhoitaja

 

Tämä kirjoitus on tarkoitettu esittelemään Rightmove yleisluonteisesti HCP Focus-rahaston asiakkaille. Kyseessä ei ole syväluotaava analyysi, eikä sitä ole sellaiseksi tarkoitettu. Olemme HCP:llä tuottaneet erikseen sisäiseen käyttöön yhtiöstä analyysejä sijoituspäätöksen tueksi.