HCP Groupin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tervehdys

HCP Groupin yhtiökokous valitsi 28.9.2020 yhtiölle uuden hallituskokoonpanon. Puheenjohtajana aloitti hallituksen jäsenenä toiminut HCP:n osakas Timo Vertala ja hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä uusi osakas, Cobbleyard Real Estaten toimitusjohtaja Christoffer Sundberg.

HCP Groupin hallituksen puheenjohtaja Timo Vertala (vas.) ja varapuheenjohtaja Christoffer Sundberg (oik.)

HCP Groupin hallituksen puheenjohtaja Timo Vertala (vas.) ja varapuheenjohtaja Christoffer Sundberg (oik.)

Timo Vertala, olet tullut valituksi HCP Groupin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa 29.9.2020. Onnittelut! Kerrotko lyhyesti itsestäsi ja kuulumisistasi?

Kiitos. Ensiksi kiitän väistyvää hallituksen puheenjohtajaa Elias Koskea ja toivotan hänelle menestystä roolissaan rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Olen toiminut erinäisissä johtotehtävissä ja osakkaana HCP:llä vuodesta 2010, sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 2011. HCP Groupin hallituksen puheenjohtajuus oli minulle seuraava luonnollinen askel, ja olen kiitollinen muiden osakkaiden osoittamasta luottamuksesta minua ja koko uutta hallituskokoonpanoa kohtaan.

Kerrotko hieman lisää uudesta hallituksesta?

Hallitustyöskentely on ryhmätyötä ja olen vakuuttunut, että saamme valitsemallamme kokoonpanolla tuloksia aikaiseksi. Hallitukseen tulivat valituiksi itseni lisäksi HCP:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja Tommi Kemppainen, compliance officer ja osakas Juhani Halminen sekä strateginen sijoittajamme, Cobbleyard Real Estaten toimitusjohtaja Christoffer Sundberg.

Hallituksen jäsenet täydentävät ja tukevat mielestäni hienosti toisiaan henkilökohtaisella taustallaan, kokemuksellaan ja ammattiosaamisellaan.

Vuosi 2020 on ollut kiistämättä muutoksen vuosi maailmassa ja rahoitusalalla. Mitä korostat hallitustyöskentelyssä?

Maailma muuttuu rajusti ja nopeasti. Pienempänä toimijana HCP:llä on resurssit ja tietotaito reagoida asioihin paljon nopeammin kuin suuremmilla varainhoitoyhtiöillä. Kun ympäristö muuttuu, on itsenkin muututtava – siksi yritysten on uudistuttava aktiivisesti selviytyäkseen ja menestyäkseen.

Erityisesti aion edistää hallituksen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja huolehtia, että HCP:n strategiaa edistetään asianmukaisesti ja tuloksellisesti operatiivisen henkilökunnan toimesta.

Mainitsit aktiivisen uudistumisen tärkeyden. Voitko kertoa tarkemmin mitä tämä tarkoittaa HCP:n strategisen kehityksen osalta nykyisessä markkinatilanteessa?

Rahastojamme hallinnoi neljän henkilön salkunhoitoryhmämme, eli vastuualueet on selkeästi määritelty ja ryhmä työskentelee rakentavasti keskenään. Mitä tulee firman kehitykseen, omaamme yhtiönä 13 vuoden kokemuksen kasvusta ja jatkamme myyntiimme ja markkinointiimme panostamista tätä osaamista hyödyntäen.

Tämän lisäksi suhtaudumme avomielisesti muihin markkinamahdollisuuksiin. HCP on historiallisesti keskittynyt vahvasti julkisesti noteerattuihin arvopapereihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Korot ovat historiallisen alhaiset ja inflaationäkymät epäselvät, joten suomalaisilla instituutiosijoittajilla on oikeutetusti kysyntää myös muille vaihtoehtoisille sijoituksille.

Christoffer Sundberg, olet tullut HCP:n osakkeenomistajaksi kesällä 2020 ja tulit valituksi nyt hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. Kerrotko itsestäsi ja siitä, miten päädyit sijoittamaan HCP:hen?

Toimin itse ammatin puolesta sijoitusalalla ja olen ollut sijoittajana HCP:n rahastoissa jo useamman vuoden. Alkuun HCP:n tarina siitä miten hallinnoida muiden varallisuutta ja sijoittaa vastuullisesti herätti mielenkiintoni. Pääsin seuraamaan toimintaa vähän lähempää useamman vuoden ja mielenkiintoni vain kasvoi. Kun sitten avautui mahdollisuus tiivistää yhteistyötä entisestään, tartuin tilaisuuteen heti.

Omaat pitkän uran kiinteistösijoittamisesta ja kiinteistörahastojen hallinnoinnista. Miten kuvailisit tämänhetkistä markkinatilannetta Suomessa ja Pohjoismaissa kiinteistösijoittamisen osalta?

Suomessa kiinteistösijoittaminen on vasta n. 15 vuotta vanhaa, kun ensimmäiset instituutiolle suunnatut kiinteistörahastot lanseerattiin ja kiinteistöhankintoja ruvettiin rahoittamaan velkapääomalla oman pääoman ohella. Samalla tai hieman ennen, kansainväliset kiinteistösijoittajat rantautuivat Pohjoismaihin ja Suomeen. Nyt tätä kirjoittaessa Suomen kiinteistörahastotarjonta tai yleisesti mahdollisuus sijoittaa kiinteistöihin välillisesti on kasvanut nopeasti. Tämä tarkoittaa, että kysyntä on nostattanut kiinteistöjen hinnat ennätystasolle ja monesti niitä puolustetaan sillä että vuokrissa (kassavirta) on nostopotentiaalia. Tämä draiveri voidaan nyt kyseenalaistaa ja esim. Tukholmassa nähdään nyt korjausliikettä. Sama korjausliike on rantautumassa Suomeen ja näkynee loppuvuodesta arvostuksissa. Miten iso tämä korjausliike on, on vaikeaa ennustaa varsinkin jos ja kun kaupankäynti laskee eikä arviot, jotka perustuvat markkinahavaintoihin, saa tarvitsemaansa markkinadataa. Eri kiinteistösektorit (toimisto, liike, asunto, hoiva, logistiikka, hotelli, yms.) kärsivät luonnollisesti eri tavalla, kun maailman pandemia on rajoittanut ihmisten liikkumista. Isot trendit tilojen suhteen näyttäisivät nyt vahvistuvan.

Missä asioissa pohjoismaiset varainhoitajat pystyvät mielestäsi kilpailemaan parhaiten kiinteistösijoittamisessa kansainvälisten toimijoiden kanssa? Missä näet mielenkiintoisimmat kasvumahdollisuudet?

Yleisesti kiinteistösijoittaminen on varallisuusluokkien ”odd bird”. Tuotot ovat kohtalaisen matalia ja monet sijoittajat myyvät ns. aktiivista kiinteistöjohtamista (active asset management), mikä tarkoittaa että paikallisesti luodaan arvoa ns. kohdetasolla. Tähän tarvitaan paikallista osaamista ja tiimiä. Nämä ovat tärkeitä elementtejä aktiivisten strategioiden toteuttamisessa. Haittapuoli on, että helposti syntyy kallis palkkiostruktuuri, joka rasittaa sijoittajille luvattua välitöntä tuottoa. Tässä voi syntyä epäkohta missä pakotetaan salkunhoitajaa korottamaan kiinteistöjen riskiprofiilia. Puhutaan paljon likviditeettiriskistä, joka on yksi helpompia tapoja parantaa kiinteistöjen nettotuottoa. Sijaintiriski on yksi likviditeettiriskin suurin tekijä. Se miten kiinteistöjä hyödynnetään tulevaisuudessa tulee hieman muuttumaan koronajälkeisessä maailmassa. Tämä luo mahdollisuuksia paikalliselle aktiiviselle kiinteistöjohtamismallille. Lyhyessä aikaperspektiivissä listatut kiinteistöarvopaperit houkuttelevat ja keskipitkällä taas Pohjoismaan suorat kiinteistöt. Toimisto- ja logistiikkasektorilla näemme edelleen arvoa, varsinkin aktiivisella kiinteistöjohtamisstrategialla liikkeellä oleville.

HCP Group omistaa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oyn. HCP:n rahastot ovat nyt auki merkinnöille merkintäpäivään 31.12.2020 asti. Varaa aika virtuaalitapaamiseen tai tee rahastosijoitus nappia painamalla.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Hajauttaminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin kannattaa

Tämän vuoden helmi-, maaliskuussa näimme ensivilahduksen siitä, miltä näyttää kun osakemarkkinan arvostustasot lähtevät liikkumaan takaisin kohti historiallisia keskiarvojaan. Rivakassa tahdissa osakemarkkinan arvosta hävisi kolmannes. Alla kuvaajassa euroissa S&P 500 indeksi sekä HCP:n multistrategiarahasto HCP Black, joka hyödyntää laajasti vaihtoehtoisia sijoituskohteita.

Arvostustasojen osalta osakemarkkina ei käynyt maaliskuussa vielä keskiarvoissaan. Alla summattuna yhteen USA:n pörssin yhtiöiden markkina-arvo (Wilshire Total Market) suhteutettuna USA:n bruttokansantuotteeseen (GDP). Kuvaajan y-akseli on tuhansissa miljardeissa US-dollareissa (T).

lähde: https://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php

Taantuma-ajalle historiallisen normialhaisena arvostustasot kävisivät, mikäli osakemarkkinat haukkaisivat kolmasosaan nykyarvostustasoista.

lähde: https://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php

Tästä pääsemme takaisin ensimmäiseen kuvaajaan ja siihen, miksi hajauttaminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten juuri HCP:n HCP Black rahastoon voi parantaa hyvin merkittävästi hajautushyötyä ja näin pienentää sijoitussalkun riskiä talouden shokeissa. Jos sinulla on jo ronskisti riskiä omassa liiketoiminnassa, tai ehkä olet start-up sijoittaja tai ihan osakesijoittaja, joka ei tuntenut oloaan enää kodikkaaksi maaliskuisessa heilahduksessa, niin nyt on mainio aika tutustua vaihtoehtoiseen sijoittamiseen. Suhteessa koko salkkuun pienikin siirto perinteisistä sijoituskohteista vaihtoehtoisiin sijoituksiin voi merkittävästi parantaa koko salkun suhdannekestävyyttä. Niin erilaisia voivat vaihtoehtoiset sijoitukset olla perinteisiin sijoituksiin nähden, kuten selvästi näkee helmi-, maaliskuun tuoton osalta. Lisää ratkaisustamme riskinhallintaan täällä.

Tunnelmia HCP-rahastojen osuudenhaltijoiden kokouksesta

Helsinki Capital Partnersin rahastojen osuudenhaltijoiden kokous pidettiin Kaapelitehtaan toimistollamme keskiviikkona 30.9.2020.

Osuudenhaltijoiden kokouksen aluksi Elias Koski esitteli yhtiökokouksessa käsitellyt Helsinki Capital Partnersin ja sen rahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Rahastojen osuudenomistajien edustajaksi valittiin Christoffer Sundberg. Virallisen osion jälkeen kokous jatkui HCP:n salkunhoitotiimin markkinakatsauksin.

Länsimaiden talouskasvu Japanin tiellä – Suomen piilevä velka näkyvän velan moninkerta

Maailmantalouden ennustaminen on kaikkea muuta kuin helppoa, mutta valistuneita näkemyksiä on mahdollista esittää väestörakenteen perusteella. HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppaisen mukaan länsimaat joutuvat nyt painimaan saman ongelman kanssa, joka on piinannut Japania jo pitkään. Vanhenevasta väestöstä yhä pienempi osuus on työikäisiä, mikä johtaa väistämättä velkaantumiseen.

Pahimmillaan edessä voi olla vuosikymmeniä kestävä tuskien taival.

”Japanissa väestörakenne on vanhentunut jo 30 vuotta. Jos työllisten määrä ja tuottavuus eivät kasva, niin ainoa vaihtoehto on kuluttaa ja investoida velaksi.”

Monissa länsimaissa valtionvelan suhde vuotuiseen bruttokansantuotteeseen on ylittänyt sadan prosentin rajan – osassa Etelä-Euroopan valtioita jopa reilustikin – mutta piilevän velan suhteen tilanne on vielä monin verroin huolestuttavampi. Piilevä velka tarkoittaa sitä määrää velkaa, joka on otettava nykyisen palvelutason säilyttämiseksi tilanteessa, jossa työvoiman suhteellinen osuus väestöstä supistuu. Suomen osalta piilevä velka on moninkertainen suhteessa näkyvään velkaan.

Esityksensä lopuksi Tommi otti kantaa pörssien ennätyksellisiin arvostustasoihin, jotka ovat nousseet reilusti yli bruttokansantuotteen.

”S&P 500 -indeksin arvostus on saavuttanut pisteen, jossa pörssiosakkeiden vuosituotto-odotus seuraavan 12 vuoden aikana ei enää ole positiivinen – ellei sitten kansantaloudessa jokin ole muuttunut aivan perustavalla tavalla.”

Toimitusjohtaja ja HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppainen

”Esimerkiksi S&P 500 -indeksin arvostus on saavuttanut pisteen, jossa pörssiosakkeiden vuosituotto-odotus seuraavan 12 vuoden aikana ei enää ole positiivinen – ellei sitten kansantaloudessa jokin ole muuttunut aivan perustavalla tavalla. Tämä on siis pörssien kuva isossa mittakaavassa. Yksittäisistä osakkeista voi toki saada isojakin tuottoja.”

Digiloikka ja stay at home -talous sataneet HCP Focuksen laariin

Videoyhteyden välityksellä kokoukseen osallistunut salkunhoitaja Pasi Havia esitteli omassa katsauksessaan markkinoiden kehitystä HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen näkökulmasta.

Koronavirus oli maailmantaloudelle se ennakoimaton musta joutsen, jonka tuloon kukaan ei osannut valmistautua. Pandemian taloutta moukaroivaa vaikutusta Pasi kuvaili niin ikään metaforisesti.

”Virus pyöri kuin norsu posliinikaupassa rikkoen paitsi markkinaa myös kaikkea muuta.”

Koronavirus iski sijoittajiin toden teolla maaliskuussa, ja sittemmin oikeastaan kaikki maailmantalouden tapahtumat ovat jollain tapaa liittyneet virukseen. Valtiot alkoivat eristäytyä, rajoja suljettiin ja työttömyysluvut suorastaan räjähtivät. Keskuspankit reagoivat tilanteeseen ja pelastivat markkinat elvyttävillä toimenpiteillään.

Yksi merkittävimmistä pandemian seurauksista on digitalisaation kiihtyminen.

”Koronavirus on aiheuttanut vuosikymmenen digiloikan ja synnyttänyt stay at home ‑talouden.”

HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen salkunhoitaja Pasi Havia

”Koronavirus on aiheuttanut vuosikymmenen digiloikan ja synnyttänyt stay at home ‑talouden, mikä on hyödyttänyt HCP Focus ‑rahastossa olevia alustayhtiöitä sekä digitaalisia palveluita tarjoavia yhtiöitä. Perinteinen teollisuus on sen sijaan ollut kärsijän roolissa, ja se on näkynyt HCP Quantin kehityksessä, vaikka rahasto onkin vertailuindeksiään edellä.”

HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen lähitulevaisuuden menestys riippuu muun muassa elvytyspolitiikasta, korkotasosta sekä mahdollisesta koronavirusrokotteesta.

”Jos keskuspankit pitävät korot alhaalla ja rahoitusta saatavilla, niin todennäköisiä hyötyjiä ovat jo valmiiksi kalliit teknologiaosakkeet, joita on HCP Focuksen salkussa. HCP Quantin yhtiöille suotuisaa olisi puolestaan tilanne, jossa markkinat korjaavat sellaisten teollisuuden alan yhtiöiden arvostuksia, jotka eivät ole päässeet mukaan tämän vuoden kurssinousuun. Tällaisia ovat esimerkiksi lentoyhtiöt sekä ei-välttämättömiä kuluttajatuotteita myyvät yhtiöt.”

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Ville Punsar hoitaa Helsinki Capital Partnersin viestintää syksyllä 2020. Sijoitusalaa viestinnällisestä näkökulmasta tarkasteleva Ville innostui HCP:stä sen rahoitusalan valtavirrasta poikkeavan identiteetin ansiosta. Erityisen kiinnostavina hän näkee HCP:n urheilijoille räätälöimät sijoituspalvelut.

HCP:lle toistamiseen B Corporation -sertifikaatti

Helsinki Capital Partners sai syyskuussa toistamiseen voittoa tavoittelemattoman B Lab -organisaation myöntämän B Corporation -sertifikaatin. Tunnustus voidaan myöntää sellaisille voittoa tavoitteleville yrityksille, jotka harjoittavat tuottoisaa liiketoimintaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta. Tunnustuksen saavien yritysten pitää läpäistä B Corp Impact Assessment (BIA) -niminen vaikuttavuusarviointi, joka mittaa yrityksen vaikutusta työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteisöön ja ympäristöön nähden.

B Corporation -sertifikaatin saamiseksi yrityksen on saatava vähintään 80 BIA-pistettä. Kun HCP:lle myönnettiin sertifikaatti ensimmäisen kerran vuonna 2017, pistemäärämme oli 97,8. Tuoreimmassa arviossa pisteemme nousivat 99,9:ään, joten suuntamme on oikea.

Sertifikaatti kertoo onnistumisesta, mutta aina on varaa parantaa

HCP:n missio on olla Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™ B Corpin vaikuttavuusarviointia voikin tämän huomioiden pitää yhtenä mittarina sille, olemmeko toimineet arvojemme mukaisesti.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme niin ulkoisia sidosryhmiä kohtaan kuin talon sisälläkin. Asiakkaidemme suuntaan vastuullisuus näkyy esimerkiksi siten, että sijoitusrahastomme ovat kulurakenteeltaan täysin läpinäkyviä. Rahastomme pyrkivät kasvattamaan asiakkaidemme varallisuutta olemalla aidosti aktiivisia. Asiakkaidemme etua palvelee sekin, että työntekijöistä välitetään yksilöinä ja heille annetaan sekä vastuuta että valtaa ja vapauksia. Tätä nykyä kaikki vakituiset työntekijämme ovat myös HCP:n osakkeenomistajia.

B Corporation -sertifikaatin uusiminen osoittaa, että olemme todella onnistuneet toimimaan missiomme mukaisesti. Mikäli kuitenkin haluamme myös jatkossa olla sertifikaatin arvoinen yritys, toimintaa on jatkuvasti tarkasteltava kriittisesti.

”B Corp Impact Assessmentin tulokset kertovat, kuinka olemme menestyneet niissä kategorioissa, jotka ovat mukana arvioinnissa. Hajontaa mittauksissa tulee väkisinkin parhaiden onnistumisten ja parannuskohteiden välillä. Näin on aina, riippumatta arvioinnin kokonaispistemäärästä”, toimitusjohtaja Tommi Kemppainen toteaa.

Hyvään yleismenestykseen ei siis pidä tuudittautua, sillä tietyillä osa-alueilla on myös parantamisen varaa.

”Esimerkiksi työntekijöiden osalta pistemäärämme oli mainio 26,5, ja tässä kategoriassa parhaita osa-alueita olivat terveys, hyvinvointi, turvallisuus sekä työn merkityksellisyys ja urakehitysmahdollisuudet. Toisaalta vähiten pisteitä ansaitsimme taloudellisesta kompensaatiosta. Aivan oikeutetusti tulee esille, että meillä palkat ovat 30 prosenttia alle alan keskiarvon.”

”Esimerkiksi työntekijöiden osalta pistemäärämme oli mainio.”

Tommi Kemppainen, HCP:n toimitusjohtaja

Me HCP:llä haluamme omalla esimerkillämme kannustaa koko finanssialaa vastuulliseen toimintaan. Olemme myös osoittaneet, että vastuullisuus ja menestyvä varainhoito voivat kulkea käsi kädessä. Kerromme avoimesti HCP:n rahastojen kehityksestä, kulurakenteesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta verkkosivuillamme. Nämä ovat sellaisia käytännön toimia, jotka ovat vastuullisuuteen panostavalle varainhoitoyhtiölle itsestään selviä.

B Corporation ja sidosryhmäkapitalismi – Yrityksen ainoa tehtävä ei ole voiton tuottaminen

B Corp -liikkeen taustalla on aate sidosryhmät paremmin huomioivasta kapitalismista eli sidosryhmäkapitalismista. Pähkinänkuoressa sidosryhmäkapitalismi kyseenalaistaa sellaisen puhdasoppisen kapitalistisen ajattelun, jossa yrityksen ainoana tehtävänä nähdään voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Maksimaalinen voitontavoittelu hinnalla millä hyvänsä ei ole kestävää, sillä se voi johtaa esimerkiksi vakavaan ympäristön laiminlyömiseen.

Sidosryhmäkapitalismissa keskiössä ovat nimensä mukaisesti sidosryhmät eli kaikki sellaiset tahot, joiden kanssa yritys tai organisaatio on jollain tavoin vuorovaikutuksessa. Keskeisiä liiketoiminnan sidosryhmiä ovat esimerkiksi työntekijät, asiakkaat, ympäristö ja yhteisö. BIA-vaikuttavuusarvioinnissa kartoitetaankin muun muassa sitä, kuinka yritykset huomioivat liiketoimintansa vaikutukset näihin ryhmiin.

Sidosryhmät huomioiva kapitalismi on valtavirtaistunut viime vuosina monestakin syystä. Tärkein näistä on ilmastonmuutos, jonka selättämiseen vaaditaan muutakin kuin pelkkää voitontavoittelua. Tuorein huolenaihe on puolestaan koronaviruspandemia, joka on aiheuttanut valtavasti työttömyyttä ympäri maailman. Myös vuosien 2007–2008 finanssikriisissä nähtiin, kuinka paljon hallaa sidosryhmien kustannuksella tapahtuva voitontavoittelu voi saada aikaan. Kapitalistisen järjestelmän puutteet nousivat globaaliksi puheenaiheeksi vuonna 2019, kun Financial Times julkaisi etusivullaan uuden agendansa Capitalism: time for a reset.

HCP on tarkastellut yritysten yhteiskunnallista vaikuttamista Nordic KPI -teeman näkökulmasta. Aiheeseen voi tutustua tarkemmin vastuullisuusraportissamme.

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Ville Punsar hoitaa Helsinki Capital Partnersin viestintää syksyllä 2020. Sijoitusalaa viestinnällisestä näkökulmasta tarkasteleva Ville innostui HCP:stä sen rahoitusalan valtavirrasta poikkeavan identiteetin ansiosta. Erityisen kiinnostavina hän näkee HCP:n urheilijoille räätälöimät sijoituspalvelut.

Urheilijan ei kannata jättää rahastoimatta tai veroetu lipuu ohitse

Veroedullisen sijoittamisen mahdollistavaa urheilijarahastointia on suorastaan hölmöä jättää hyödyntämättä.

Korona todisti, kuinka täysin puskista tullut ulkoinen kriisi voi pysäyttää kokonaisia toimialoja kertaheitolla. Käytännössä koko tapahtuma-ala alihankkijaketjuineen on työttömänä. Matkustaminen ei tule koskaan palaamaan samanlaiseksi. Urheilu? Peruttu. Ainakin siltä tuntui loppukeväästä. Euroopassa urheilusarjoja siirrettiin ja peruttiin koko kevään ajan, Amerikassa jatkettiin pelejä isomman rahan voimin kesällä omissa kuplissa. Maailmasta ei varmasti löydy ammattiurheilijaa, jonka elämään tämä pandemia ei olisi millään muotoa vaikuttanut tai tulisi seuraavien vuosien aikana vaikuttamaan. Mitä kaikesta pitäisi ajatella? Ainakin on selvää, että olemme jokainen vastuussa itsestämme ja oman talouden hoito on tähän liittyen paras kriisipuskuri.

Panu Satama

Urheilijan ura on keskimääräistä työuraa huomattavasti lyhyempi. Jos tienaa 8-12 vuotta elämästään urheilulla, voi laskea kuinka paljon pitäisi ansaita turvatakseen taloudellisesti myös aikaa uran jälkeen. Rahoitusalalla työskentelevänä kehotan tietysti jokaista sijoittamaan, mutta vielä painokkaammin kannustan urheilijoita perehtymään heidän rahankäyttöönsä, sillä parhaimmillaan rahakkaiden sopimusten siivittämänä on uran aikana mahdollista kerätä pesämuna jopa loppuelämäksi.

Ammattiurheilun erityinen luonne on onneksi huomioitu Suomessa hyvin mahdollistamalla urheilijarahastointi ja sen tuomat edut. Jokainen Suomessa urheilulla yli 9 600 euroa vuodessa tienaava voi rahastoida verovapaasti 50 prosenttia tai enintään 100 000 euroa vuosittain urheilemisesta saaduista tuloista. Tällöin urheilijan veronalainen palkka luonnollisesti pienenee, laskien samalla myös veroprosenttia – usein tuntuvastikin. Uran jälkeen urheilijalla on lisäksi mahdollisuus kotiuttaa rahastoidut varat 2-10 vuoden sisällä lopettamisesta, sen hetkisen veroprosentin mukaan. HCP Sports on ollut urheilijarahastoinnin piirissä vuodesta 2015 lähtien tarjoten poikkeuksellisen mahdollisuuden yhdistää veroedullinen kohtelu sekä korkoa korolle -efekti.

Haluamme olla urheilijoille se finanssialan ’luottopakki’, johon he voivat tukeutua oli kyse sitten urheilijarahastoinnista, asunnon ostosta tai pankkiasioiden hoitamisesta.

Me HCP:lla luomme yhdessä urheilijan kanssa realistisen sijoitussuunnitelman kattaen tarvittaessa myös vero- sekä päivittäiset raha-asiat. Haluamme olla urheilijoille se finanssialan ”luottopakki”, johon he voivat tukeutua oli kyse sitten urheilijarahastoinnista, asunnon ostosta tai pankkiasioiden hoitamisesta.

HCP Sportsin Timo Vertala ja Panu Satama, eli allekirjoittanut, kannustammekin järkevän rahankäytön ja sijoittamisen perusteiden pariin heti kun mahdollista sekä rahastoimaan palkkaansa mahdollisuuksien mukaan uran alusta lähtien.

Siirryin itse jääkiekkokentiltä opiskelemaan kauppatieteitä ja rahoitusopinnot ohjasivat minut ison pankin kautta töihin varainhoitoalalle ja takaisin suurimman intohimoni, eli urheilun pariin. Nyt puolitoista vuotta HCP:lla työskennelleenä, tuoreena yhtiön Partnerina sekä urheilijoiden varainhoitobisnekseen itseni sisään ajaneena voinkin sanoa löytäneeni oman paikkani. Avoimuus ja vastuullisuus ovat mielestäni finanssialan tukipilareita. Haluan rakentaa asiakassuhteita, joissa kommunikointi on selkokielistä ja läpinäkyvää.

Timo Vertala

Vertala tuli HCP:lle vuonna 2010 ammattijääkiekkoilijauransa jälkeen. Vertala pelasi urallaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa. Hän perehdytti itseään aktiivisesti urheilijoiden asianhoitoon liittyen jo peliuransa aikana ja vuodet työelämässä ovat koulineet hänestä kivenkovan asiantuntijan HCP Sportsille mitä tulee ammattiurheilijoiden varainhoitoon.

Sports-yksikön isoimmat kasvutavoitteet pyörivät yhä keskitetymmin palvelumme yksilöllistämisessä, laajentamisessa sekä brändi-imagon kasvattamisessa, myös kansainvälisessä mittakaavassa. Tavoitteenamme on lähitulevaisuudessa tarjota myös Pohjois-Amerikassa urheileville asiakkaillemme mahdollisuus sijoittaa varallisuuttaan meidän rahastoihimme. Myös Suomessa koemme omaavamme urheilijoiden keskuudessa ison kasvuvaran. Erityisesti yhteistyöt eri lajien pelaajayhdistysten sekä agentuurien kanssa kiinnostavat. Uskon, että laajempi kirjo erityyppisiä varainhoitoalan edustajia pelaajayhdistysten sisällä herättäisi myös pelaajat analysoimaan kriittisemmin eri sijoituskohteita, kiinnostuen samalla syvemmin omista raha-asioistaan. Pitkässä juoksussa tämä olisi merkittävä asia niin urheilijoiden kuin pelaajayhdistystenkin osalta.

Seuraavaksi lähdemme matkustamaan mahdollisuuksien mukaan syksyn urheilutapahtumiin Suomessa. Toivon mukaan sarjat saadaan vietyä jossakin muodossa eteenpäin kaikesta huolimatta. Nähdään kentillä!

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

HCP Quant 8/2020 +0.34% | Koronarokotteen vaikutus sijoittajalle

HCP Quant nousi elokuussa +0.34%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kehittyi paremmin ja kohosi euroissa +3.88% edestä. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi riehaantui euroissa +5.82% nousuun ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return puolestaan +2.99%.

Vuoden alusta HCP Quant on pärjännyt yhä yli kymmenen prosenttiyksikköä vertailuindeksiään paremmin, rahaston tuoton ollessa -9.19% ja vertailuindeksin -19.42%. Euroopan S&P Europe 350 Total Return on myös pärjänyt rahastoa heikommin. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi on kolmisen prosenttia plussalla euroissa mitattuna. Sijoittajalla, jolla ei ole ollut Pohjois-Amerikasta osakkeita tänä vuonna on tuoton tekeminen ollut haastavaa. S&P 500 indeksissäkin suurin osa hyvästä menestyksestä nojaa kouralliseen määrään yhtiöitä. S&P 495 on sekin miinuksella.

Arvo-osakkeiden kymmenen vuoden annualisoitu tuottoero kasvuosakkeisiin nähden. Lähde: Bank of America

Arvo-osakkeita on nyt moukaroitu ennennäkemättömästi. Bank of American tällä viikolla lähettämän muistion mukaan arvo-osakkeiden kymmenvuotinen tuotto kasvuosakkeisiiin verrattuna on huonoin mitä on koskaan mitattu. Taakse jää jopa IT-kuplan puhkeamista edeltänyt aika.

Pitkään jatkunut alhainen korkotaso ja matala inflaatio yhdessä koronaviruksen käynnistämään talouden romahdukseen selittää heidän mukaan 79% tuottoerosta. Bank of America ehdottaa neljää muutosta arvosijoittajalle, jotta tuottoja voisi parantaa. Alla on heidän vinkit, sekä omat kommenttini miten ne peilautuvat HCP Quant rahastoon.

 1. Hanki pieniä arvoyhtiöitä
  Arvopreemio on suurimmillaan pienissä arvoyhtiöissä kasvuyhtiöihin nähden. Pienet arvoyhtiöt ovat tuottaneet 5.5% p.a. kasvuyhtiöitä paremmin vuodesta 1926. Tämän vuoksi Bank of America uskoo pienten arvoyhtiöiden olevan parempi vaihtoehto myös jatkossa.Kommentit: HCP Quant sijoittaa nimenomaan pieniin- ja keskisuuriin arvoyhtiöihin, joten tämä on osa rahaston strategiaa.
 2. Hanki korkeaa laatua
  Arvoansojen ja auringonlaskun nähneiden alojen välttämiseksi Bank of America kehottaa arvosijoittajia kiinnittämään huomiota yhtiöiden laatuun. Historiallisesti korkean laadun mukaanotto on lisännyt yhden kokonaisen prosenttiyksikön vuosituottoihin.Kommentit: HCP Quant rahastossa yhtiöiden laatua mitataan Piotroski F-Scorella ja Beneish M-Scorella. Yhtiön tulee olla riittävän laadukas täyttääkseen rahaston sijoituskriteerit.
 3. Seuraa makro-olosuhteita
  Bank of America kehottaa sijoittajia pitämään silmällä makroympäristöä. Sijoittaja voi välttää huonoja ajoituksia ja saada vahvistusta sijoitustrendien muutoksiin makrosta. Esimerkiksi toimivan koronarokotteen tulo vaikuttaisi makrotilanteeseen. Heidän mukaan tähän liittyvä muutos oli ilmeinen viime viikon romahduksen yhteydessä, kun Russell 1000 arvoindeksi tuotti kasvuindeksiä paremmin sitten vuoden 2008 (kuva alapuolella).Kommentit: Henkilökohtaisesti en ole vakuuttunut ajoittamisesta ja mielestäni sijoittajan tulisi sitä välttää. Monet akateemiset tutkimukset puoltavat tuloksia, joissa ne sijoittajat jotka eivät ajoita markkinoita yltävät parempiin kokonaistuottoihin. Samoista syistä HCP Quant rahasto ei ajoita markkinoita millään tavalla. Sen sijaan sijoittaja, joka haluaa ajoitusta harjoittaa voi hypätä rahastoon sisään tai siitä ulos riippuen miten makrotilanteen näkee.
 4. Aineettomat hyödykkeet
  Sijoittajien tulisi hylätä perinteinen P/B-luku. Nyky-yhteiskunnassa aineettomilla hyödykkeillä, kuten brändiarvo, patentit, henkinen pääoma ja niin edelleen on iso merkitys. P/B-luku jättää nämä kaikki huomiotta. Vuonna 2018 S&P 500 indeksin yhtiöiden arvosta 84% oli aineettomia. Tästä johtuen Bank of America kehottaa käyttämään oikaistua kirja-arvoa (adjusted book value) perinteisen kirja-arvon sijaan.Kommentit: HCP Quantin sijoitusprosessissa ei käytetä P/B-lukua yhtiön arvonmääritykseen.

Russell 1000 arvo (value) ja kasvu (growth) osakeindeksien kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta (8.9.2020 asti).

Suurin osa Bank of American näkemyksistä siitä, miten arvosijoittamisen tuottoja voisi parantaa, on ollut käytössä HCP Quant rahastossa alusta alkaen. Sijoittajan omalle vastuulle jää mahdollinen ajoittaminen makrotilanteen mukaan. Selvää on, että viimeisen kymmenen vuotta markkinasykli on suosinut kasvuosakkeisiin varansa laittanutta sijoittajaa.

Yhtenä vaihtoehtona makrotilanteen laukaisevalle muutokselle Bank of America näkee toimivan koronarokotteen. Rokotteita on kehitteillä lukuisia. Niistä ensimmäisten on arveltu valmistuvan jo loppusyksystä. Moni pohtiikin millaiselta markkina voisi rokotteen jälkeen näyttää. Bloomberg Businessweek haastatteli What Happens to the Markets If There’s a Vaccine? artikkeliin salkunhoitajien ja strategien näkemyksiä. Pinnalle nousi kolme mahdollista skenaariota.

Toimiva rokote ja sen myötä paluu takaisin ”normaaliin elämään” vaikuttaisi todennäköisesti käynnissäoleviin massiivisiin elvytyksiin. Jos elvytystä nopeasti kutistettaisiin voisi markkinariemu rokotteesta jäädä lyhytaikaiseksi. Keskuspankit ovat reagoineet voimakkaasti koronan aiheuttamiin talousongelmiin. Uutta rahaa on valunut ennätysmäärät markkinoille, mikä on kannatellut osakkeita. Jos keskuspankit ryhtyvät rokotteen myötä toimiin voisi edessä olla vuoden 2013 toisinto, jolloin sijoittajat säikähtivät FED:n ilmoitusta lopettaa määrällinen elvytys. Silloin sekä osakkeet, että korkosijoitukset laskivat. Tilanne on kaikin puolin hankala elvytyksen suhteen. Keskuspankit joutuvat olemaan kieli keskellä suuta tasapainotellessa tilanteesta ulos.

Toisessa skenaariossa osakkeet nousisivat tuntuvasti. ”Jos on jotain, joka voisi aiheuttaa tuntuvan markkinanousun, niin sen (toimiva rokote) täytyy olla se”, totesi Randy Frederick Schwabilta. Työttömyysasteen korjaantuminen rokotteen jälkeen ottaisi joka tapauksessa aikaa. Keskuspankit pitäisivät korot alhaalla ja rahoitusta helposti saatavilla, jotta talous elpyisi. Tuloksena voisi olla tilanne, jossa jo kalliit osakkeet jatkaisivat nousua.

Viimeisin skenaario olisi HCP Quantin sijoittajille herkullisin: arvo-osakkeiden paluu. Nykyinen nousumarkkina on siinä mielessä erikoinen, että suurimman osan noususta on tuonut kohtuullisen pieni joukko (teknologia)yhtiöitä, jotka ovat hyötyneet ns. stay-at-home taloudesta. Suurin osa muista yhtiöistä on jäänyt ilonpidosta vaille. Rokotteen tulosta hyötyisivät erityisesti ne yhtiöt ja teollisuudenalat, jotka ovat jääneet tilanteessa jälkeen, kuten lentoyhtiöt ja sellaisia kuluttajatuotteita myyvät yhtiöt, joiden tuotteet eivät ole välttämättömyyksiä.

Yksi iso kysymys sijoittajille pureksittavaksi on myös se, missä määrin toimivan rokotteen tulo on jo hinnoiteltu markkinoilla sisään. Ja miten käy, jos toimivan rokotteen kehittäminen sattuukin epäonnistumaan.


Kaikki HCP:n rahastot ovat avoinna merkinnöille syyskuun ajan. Voit merkitä rahastoja sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan, että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään keskiviikkona 30. päivä syyskuuta kello 16 mennessä.

Terveisin arvo-osakeoptimisti,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä
“Let’s be careful out there.”
Phil Esterhaus, Hill Street Blues

Mitä teknoyhtiöiden pilkkominen tarkoittaisi sijoittajalle?

Teknojättien eri liiketoimintojen jakamista osiin on käsitelty tänä vuonna Yhdysvaltojen kongressissa asti. Pilkkominen hajottaisi big techin monopoliasemia ja aukaisisi kilpailua, mutta mitä se merkitsisi sijoittajalle?

Teknologia-alan jättiyhtiöiden valta on Yhdysvalloissa varsinkin demokraattien mielestä kasvanut liian suureksi ja tulevat vaalit kiristävät tilannetta syynättyjen yhtiöiden näkökulmasta. Keskustelu kohdistuu erityisesti Appleen, Googleen, Amazoniin ja Facebookiin, joista jälkimmäiset kuuluvat HCP Focus -rahaston portfolioyrityksiin. Yhtiöiden toimitusjohtajat Tim Cook, Sundar Pichai, Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg olivat USA:n kongressin kuultavina heinäkuussa. Teknologiavaltiaiden asema nähdään epäreiluna kilpailun kannalta, ja Yhdysvaltojen anti trust -lakipykälät eivät hyväksy monopoleja. Digitaalisten alustojen tapa käsitellä dataa mietityttää. Yhtiöille vaaditaan lisää säädöksiä ja etenkin demokraatit ajavat niiden pilkkomista.

Kevät osakemarkkinoilla oli erityisen menestyksekäs teknojäteille, kun kotona vietetty vapaa-aika, etätyö ja verkko-ostaminen yleistyivät lockdownin aikana. Senaatin kuulemisen jälkeen yhtiöt ovat tehneet ennätystulosta ja markkina-arvot ovat jatkaneet nousuaan kuin vallitsevasta tilanteesta ei olisi tietoakaan. HCP Focus -rahasto sijoittaa keskitetysti teknologiayhtiöihin, jotka ovat tiiviissä kytköksissä megatrendeihin ja joilla on kestävää, pitkän ajan kilpailuetua. Kuinka pilkkominen vaikuttaisi nykyiseen, käytännössä monopoliaseman kautta saatuun kilpailukykyyn? Arvopaperi haastatteli HCP Focus -rahaston salkunhoitajaa Pasi Haviaa tehdäkseen selkoa tilanteesta sijoittajille.

Monopoliasemasta luopuminen ja mureneva kilpailuetu

Yhtiöiden hajottaminen merkitsisi muun muassa synergiaetujen menettämistä.

Kilpailijat pystyisivät lähteä haastamaan ”Big Tech” yhtiöitä, kun jättien tuotteita ei olisi enää niputettu toisiinsa. Nyt yhtiöt pystyvät tuotteiden naittamisella toisiinsa saavuttamaan sellaisia hyötyjä, joiden kanssa on vaikea kilpailla. Facebookin ostaessa Instagramin ja WhatsAppin sai se omistukseensa kaikki niiden käyttäjät – myös sellaiset ikäryhmät, joille Facebook on out. Näin yhtiö on kyennyt kasvattamaan vallihautaa liiketoimintansa ympärillä, tehden kilpailusta entistä vaikeampaa.

Yritysostoin laajentuminen on tuonut yhtiöille myös valtavan määrän kilpailijoiden dataa. Eri liiketoiminnot pystyvät jakamaan tietoa käyttäjistä, palveluista ja heidän kiinnostuksista. Synergian häviämisen jälkeen jokainen liiketoiminto on enemmän omillaan. ”Toiset pystyisivät hyödyntämään jatkossa dataa enemmän, toiset vähemmän. Todennäköisesti yhtiöt avaisivat rajapintojaan muille, mikä edesauttaisi kilpailua ja innovointia. Aiemmin fuusiossa olleilla yhtiöllä ei olisi yhtä laajaa pääsyä toistensa tietoihin”, Havia tähdensi Arvopaperille.

”Yhdysvaltalaismedioissa pyöriteltyjä mahdollisia pilkkomisia ovat Applen App Store ja palvelut erilleen puhelimista ja muista laitteista, AWS eli pilvipalvelujätti Amazon Web Services erilleen Amazonista, YouTube (tai mainosbisneksen jonkinlainen paloittelu) erilleen Googlesta sekä Instagramin ja mahdollisesti WhatsAppin erottaminen Facebookista.” kertoo Arvopaperi.

Mahdollisuus poimia parhaat päältä

Yhtiöt tekevät luonnollisesti kaikkensa kamppaillakseen pilkkomista vastaan ja sijoittajalle tilanne on mutkikas. Pilkkomisesta syntyisi sijoittajille kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia. Yksinkertaisempi liiketoiminta on helpompi ymmärtää ja analysoida, ja siihen sijoittaminen on yksinkertaisempaa. ”Facebookia ostanut saa Instagramia ja WhatsAppia, vaikkei niistä välittäisi. Jos yhtiöitä pilkotaan, avautuu sijoittajalle mahdollisuus olla mukana kapeammin valituissa kohteissa, sekä hankkiutua eroon niistä, joista ei välitä. Myös valinnanvara teknologiayhtiöiden joukossa kasvaa. Hyvä analysoija voi poimia parhaat päältä ja jättää loput muille.” Havia kertoo.

Jos yhtiöitä pilkotaan, avautuu sijoittajalle mahdollisuus olla mukana kapeammin valituissa kohteissa, sekä hankkiutua eroon niistä, joista ei välitä.

Pasi Havia, HCP Focus -rahaston salkunhoitaja

HCP Focus -rahaston salkunhoitotiimi aikoo analysoida mahdollisesti eriytyvät liiketoiminnot ja muokata salkkua tarpeen mukaan niin, että pitäydymme vain näkemyksemme mukaan parhaissa yhtiöissä. Yhdysvaltojen loppuvuoden poliittisen tilanteen käänteet tulevat mitä luultavimmin vaikuttamaan siihen, mitä jättiyhtiöille tapahtuu. Bidenin valinta tarkoittaisi todennäköisempää toteutumista skenaariolle, kun taas Trump ja republikaanit eivät ole ottaneet asiaan yhtä rajua kantaa. BBC:llä arvellaan, että minkään näköisiä toimia ei kuitenkaan saada aikaiseksi.

Sillä aikaa jäämme katsomaan, jatkavatko teknojätit pörssiraketteina syksyä kohden.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Verkkokaupan kasvun odotetaan jatkuvan koronan jälkeenkin

HCP Focus -rahasto on tuottanut viime kvartaalissa erityisen hyvin kun verkkokauppa, etätyö ja muu yhteiskunnan digitalisoituminen ovat saaneet mielettömän ulkoisen nosteen koronalockdownin aikana.

Kvartaalin tuotto on +47,9%, mikä ylittää ensimmäisen vuosikvartaalin tappion rahaston osalta, kun taas vertailuindeksi MSCI ACWI IMI Total Return tuotti toisella kvartaalilla +17,8%. Kuluvan vuoden tuotto 30. kesäkuuta 2020 on +33,2% täten ylittäen vertailuindeksin kuluvan vuoden tuoton –7,0%

Selkeästi yhteiskunnallinen siirtyminen verkkokaupankäyntiin ei ole pelkästään akuutti vaan rakenteellinen muutos kulutuksessa, ja odotamme verkkokaupankäynnin kasvun hyödyttävän sijoituksiamme Amazonissa, Alibabassa ja Shopifyssä, mutta myös Etsyssä, Facebookissa (Facebook Marketplacen kautta) ja MercadoLibressä sekä epäsuorasti palvelupalkkioiden ja maksunkäsittelypalkkioiden kasvun myötä myös sijoitustamme PayPalissa. Voit lukea koko analyysin HCP Focus -sijoittajakirjeestä Q2/2020, josta on lyhyt kooste alla.

Intuitive Surgical

Intuitive Surgicalin lippulaivatuote da Vinci -järjestelmä nauttii suosiota kirurgien keskuudessa ja yhtiö aikoo muokata seuraavaa versiota vielä paremmin asiakkaiden toiveita vastaavaksi. Suunnitelmat kansainvälisestä laajentamisesta kohtaavat haasteen järjestelmän korkean hinnan takia.

Match Group

Hyväksyimme osakkeita transaktiossa erottaa Match Group sen emoyhtiöstä InterActiveCorpista (IAC). Tämä tarjoaa sijoittajille hyötyjä, kuten mahdollisuuksia kaupankäyntidiskonton eliminointiin ja Matchin sisällyttämiseen suuriin osakeindekseihin. Siirtyminen maksullisiin tilauksiin ja nettideittailun normalisoituminen ovat suosiollista kehitystä Tinderille, ja appissa mainostamisen oletetaan tuovan lisätuloja tulevaisuudessa.

Amazon, Alibaba ja Shopify

Etätyön lisääntyminen tulee hyödyttämään Amazonin ja Alibaban pilvilaskentapalveluja, Amazon Web Servicesiä ja Aliyuta. Shopify on lanseerannut Amazonin palvelua läheisesti muistuttavan Shop -palvelun, joka tiivistää kilpailua, mutta tekee Shopifystä alttiimman kysynnän heittelyille.


HCP Focus -sijoittajakirjeissä päivitämme lukijoita rahaston tuotoista, kerromme yksityiskohtia sijoituspäätöksiin liittyen ja esittelemme huomionarvoisia muutoksia salkkuyhtiöissämme.

HCP Focus -sijoittajakirje Q2/2020

Mikäli haluat sijoittaa HCP Focus -rahastoon, seuraava merkintäpäivä on 30. syyskuuta 2020.

Ota yhteyttä Tee merkintä

Vastuullisuuskohokohdat 2019

”2019 oli meille sisun ja tarkoituksen vuosi. Se näytti, että voimme menestyä yrityksenä samalla kun teemme kestävämpää toimintaa.” tiivisti toimitusjohtajamme Tommi Kemppainen kirjoitaessaan alkusanojaan vuoden 2019 vastuullisuusraporttiimme. Missiomme on ollut olla Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™ Meille tämä tarkoittaa luotettavana ja epäitsekkäänä sijoitusalan yrityksenä toimimista maailmassa, joka kaipaa lisää avoimuutta, rehellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja kestäviä toimintatapoja.

Vastuullisuusraporttimme 2019 on julkaistu nyt. Jo Iwasaki kertoo allaolevalla videolla vastuullisuusmatkastamme. Jo löysi HCP:n B Corporation -sertifikaatin kautta ja implementoi yritysvastuun käytäntöjä toimintaamme.

Kokosimme alle joitain kohokohtia vuodesta 2019 vastuullisuuden näkökulmasta.

Vastuullisuuskohokohdat 2019

HCP Focus huomioitiin maailman parhaana long-only equity hedgeosakerahastona vuoden 2019 ensimmäisenä kvartaalina.

Ydinarvo, jota tuotamme asiakkaille, on erinomaisen rahastojen menestyksen kautta. HCP Focus mursi ennätyksiä kumulatiivisella 27.95% tuotolla vuonna 2019. Vuoden 2020 alussa laskimme, että HCP Focus on mitä luultavimmin maailman tasaisinta huipputuottoa tekevä osakehedgerahasto. Rahaston voittokulku on jatkunut keväällä 2020. HCP Focus sijoittui pohjoismaiden parhaimmin vuonna 2020 tuottaneeksi hedgerahastoksi.

Saavutimme ennätystuottomme, €447,510.

Tämä tarkoittaa 22% tuoton kasvua edellisvuoteen nähden. Hallinnoimme asiakasvaroja €94.6 miljoonan edestä. Samanaikaisesti kun olemme kasvattaneet vastuullisuuteen käytettyä panosta, olemme onnistuneet tekemään yhä tuottavampaa liiketoimintaa – näyttäen, että nämä kaksi voivat kulkea vierekkäin.

76% hallinnoitavista rahavaroistamme sijoitettiin vastuullisten sijoitusstrategioiden mukaisesti.

Olemme lisänneet vastuullisia sijoituksiamme tasaisesti läpi vuosien siitä asti, kun aloimme mitata vaikutuksiamme tarkemmin. Käytämme sekä negatiivista, että positiivista arvottamista sijoituskohteiden valinnassa HCP Focus ja HCP Black -rahastoihin.

Aikamme ensimmäinen yhteisötapaaminen.

Toimme yhteen kaikki HCP:n sidosryhmät, jotka eivät välttämättä tapaa normaalioloissa – aina sijoittajista aiempiin työntekijöihin ja harjoittelijoihin, artisteihin joiden kanssa teemme yhteistyötä, akateemikkoihin ja kirjoittajiin, kuin ystäviin ja perheisiinkin. Lämmin kokoontuminen kesäkuussa 2019 oli menestys ja muistutti meitä taasen yhteisön tärkeydestä.

Koimme upeita #HCPSPIRIT -projekteja.

Käytimme 10% kuluistamme kulttuuriprojektien tukemiseen. Tällä €60.000 summalla, työtunneilla ja hartiavoimilla onnistuimme tukemaan nousevia kykyjä ja yhdistämään ihmisiä yhteisten kiinnostuksenkohteiden pariin. Tuimme yhteensä 15 #HCPSPIRIT -projektia vuonna 2019.

Best for Workers -tunnustus B Labilta.

HCP tituleerattiin joustavaksi työpaikaksi, jossa on hyvä työympäristö ja innostava organisaatiokulttuuri.


HCP Sustainability Report 2019 (PDF)

Voit lukea raportista lisää näistä teemoista. Löydät kaikki aiemmat vastuullisuusraporttimme täältä. Vastuullisuusraporttimme 2019 koosti Sofia Nelson kevään ja kesän 2020 työharjoittelujaksonsa aikana.

Alla on aiempia julkaisujamme B Corporationina olemisesta, kulttuurialan tukemisesta, ja näkemyksellisen ja läpinäkyvän varainhoitoalan rakentamisesta.

Tuotto ja tarkoitus käsi kädessä – millaista on olla B Corporation?

#HCPSPIRIT – Kulttuurityö osana olemassaoloa

Syökö joku sijoituksesi tuoton? Piiloindeksointi ei ole kadonnut minnekkään

Läpinäkyvyys varainhoidossa: tapetaan piilotettujen kustannusten mörkö

 

The world changes fast and people expect more from businesses. We should see it as a wind at our back. It is an opportunity for us to improve what we do and how.
– Jo Iwasaki

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla viestintävastaavana Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.

Omistajapohjamme muutoksia ja kohti syksyä 2020

Voimme varmasti kaikki todeta, että tähänastinen 2020 on ollut kaaoksen ja uudistumisen vuosi. Ympärillä vellovat muutokset taloudessa ja rahamarkkinoissa saavat rahastoyhtiön mietteliääksi. Samalla olemme kokeneet sisäistä uudistumista. Tänä kesänä mukaamme on tullut muun muassa viisi uutta osakkeenomistajaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kaikki HCP:n vakituiset työntekijät ovat osakkaita. Ammattiurheilijoiden kanssa työskentelevä Panu Satama ja analyytikkona toimiva ja instituutiosijoittajasuhteista vastaava Anthony Simola tulivat töihin HCP:lle noin vuosi sitten. On ollut hienoa nähdä, että työntekijät ovat halunneet sitoutua yritykseen myös omistajuuden kautta. HCP on halunnut tehdä tämän kaikille työntekijöille mahdolliseksi. Tuoreita osakkeenomistajia ovat myös HCP:n hallitukseen kuuluva Elli Tervala sekä Vesa Kemppainen ja Tuomas Ranta.

Olemme innoissamme uusista henkilöistä tuomaan toimintaamme uutta näkemystä ja energiaa. Keräsimme osakastulokkailta ajatuksia siitä, mitä HCP pohjimmiltaan on yrityksenä ja pohdimme samalla tulevaisuuden kehityssuuntia.

Yksilöt, yhteisö ja yhteiset arvot

”Ensimmäisistä viikoistani lähtien HCP:lla huomasin arvopohjani kohtaavan mitä parhaiten myös firman arvojen kanssa.” kertoo Panu Satama, joka tuli HCP:lle suuresta pankista, jossa byrokratia oli luonnollisesti nähtävissä selkeämmin. ”HCP:lla minun henkilökohtaisesti korkealle nostamiani arvoja kuten luottamusta, oma-aloitteisuutta, itsenäisyyttä sekä laatikon ulkopuolelta ajattelua arvostettiin silminnähden korkealle. Työntekijän arvopohjan on mielestäni erittäin tärkeää olla työnantajan arvopohjan kanssa harmoniassa, sillä vain siten voidaan todellisesti nähdä kaikkien osapuolten puhaltavan yhteen hiileen pitkässä juoksussa; vaikka erimielisyyksiäkin tietyistä asioista yrityksen sisällä syntyisi, johdattaisi silti yhteinen syvemmän luokan arvopohja meidät lopulta yhä pidemmälle ja pidemmälle eteenpäin.”

Panu kuvailee HCP:tä ennen kaikkea yhteisönä, jossa aidosti välitetään yksilöstä. ”Tällä tarkoitan erityisen vahvaa luottamusta työntekijöihin sekä vastuun, että vapauksien muodossa. Yhteisö koostuu tarkoituksenmukaisesti erilaisista ihmisistä, jotka täydentävät jokainen toisiaan eri työtehtävissä. Tämä luottamuksen sekä positiivisen erilaisuuden kehä sitouttaa sekä motivoi tekemään töitä tehokkaammin, sillä jokainen on itse vastuussa omasta suorituksestaan ja pystyy valikoimaan työtehtävänsä pääosin oma intohimo edellä. Tekojen kautta pyrimme muokkaamaan varainhoitoalaa kohti kauniimpaa tulevaisuutta ja luomaan HCP:sta todellisen ”vakipelurin” Pohjoismaisilla varainhoitomarkkinoilla.”

Yhteinen mielipide on se, kuinka tärkeää ihmisten keskinäinen kunnioitus ja hyväntahtoisuus ovat. ”HCP:lla on ihmisiä joille on rakasta oman hyvinvoinnin lisäksi muidenkin hyvinvointi. Perusarvot läpinäkyvyys, kumppanuus ja tehokkuus näkyvät toiminnassa kattavasti.” sanoo Elli Tervala huomanneensa sinä aikana, jonka hän on toiminut HCP:n hallituksessa.

Arvot ovat siis ehdottomasti yksi suuri syy haluun olla mukana HCP:n matkassa. Yhtiön toimintaa vierestä seurannut Vesa Kemppainen tiivistää hyvin, että ”Sopimuksia kannattaa tehdä vain sellaisten tahojen kanssa joilla on yhteneväinen arvopohja omien arvojen kanssa.” Aina tulee eteen tilanteita, joita ei voitu huomioida sopimuksissa. Onko siis paras tapa etsiä ympärillään sellaisia ihmisiä ja toimijoita, joiden kohdalla luottaa siihen millaisia ne sisimmissään ovat?

Nämä näkemykset yhteisön ja yksilön roolista liittyvät vahvasti Teal-organisaatiomalliimme. Teal-organisaatiot ovat yksilön itseohjautuvuutta ja kokonaisuutta arvostavia yrityksiä, joissa on matala hierarkia ja joita ohjaa evolutiivinen tarkoitus. HCP:llä tämä tarkoittaa muun muassa jokaisen vapautta olla mukana päätöksenteossa ja aktiivisessa kehittämisessä ja toteuttaa itseään.

Asiakkaisiimme tämä kunnioitus kajastuu rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden kautta, mikä on onneksemme huomattu ympärillämme. Vesa ja Elli kertovat, että ”Asiakkaita ja heidän sijoittamiaan varoja kunnioitetaan syvästi ja se näkyy esimerkiksi läpinäkyvyydessä ja yhtiön palkkiomekanismeissa. Asiakkaan etu menee aina edelle, sillä se on aina aidosti myös HCP:n etu. Palkkiorakenteiden läpinäkyvyys takaa sen että HCP hoitaa asiakasvaroja nimenomaan asiakkaan etua optimoiden – HCP hyötyy ainoastaan asiakasvarojen hyvän hoitamisen kautta, ei muiden mekanismien.” On hienoa olla mielletty sellaiseksi toimijaksi, johon olemme halunneet pyrkiä ja olleet sitoutuneita toiminnan alusta asti.

Se, joka pystyy pidättämään hengitystä pisimpään

Alkuvuoden muutokset ovat ehdottomasti tuoneet eteen meille uudenlaisia tilanteita. HCP Focus -rahaston salkunhoitaja vaihtui maaliskuussa. Tämän yhteydessä koimme odotettuja lunastuksia rahastosta. Osalla ammattisijoittajista vaihdos salkunhoidossa johtaa automaattiseen lunastukseen, sillä he seuraavat rahaston menestystä uuden salkunhoitotiimin alla ja harkitsevat, voivatko sijoittaa uudelleen. Monilla omistajilla on myös vaatimuksissaan tehdä lunastus salkunhoitajan vaihtuessa. Jotkut saattavat ajatella, että se vaikuttaa rahaston kehitykseen, mikä on HCP Focuksen osalta ollut varsin päinvastaista. Nykyasiakaskunnalla nyt menetettyämme 39 asiakasta 549 asiakkaastamme, olemme kuitenkin yhtiön tuloksen osalta takaisin break evenissä sopeutettuamme kulujamme ja toimintaamme. Odotamme uusia sijoituksia myös pian tulevaksi. HCP Focus -rahasto on pärjännyt viimeiset kuukaudet erinomaisesti, sijoittuen muun muassa kevään 2020 parhaiten tuottaneeksi pohjoismaiseksi osake-hedgerahastoksi. Uusien osakkaiden myötä myös rahoitusasemamme vahvistui ja velaton oma pääomamme on nyt €1.6M. Suunta näyttää siis lupaavalta.

On tärkeää kuitenkin pitää mielessä, että elämme ajassa jossa teknologian kehitys aiheuttaa jatkuvia ennalta arvaamattomia kehityshyppäyksiä, ja jossa on lukematon määrä tuntemattomia määrittelemättömän kokoisia riskejä. ”Tärkeät päätökset tulee tehdä perustuen asiantuntijoiden tietämykseen ja koottuihin faktoihin, mutta lopulta päätöksiin liittyy aina myös intuitio.” sanoo Vesa. ”Se varoittaa meitä niistä tapahtumista, joita on vaikea arvioida Excelissä. Sijoitusala on dataa ja analyysia, mutta se on yhtälailla asiantuntijan arvioiden ja arvojen pohjalta toimimista.” Myös Elli jakaa HCP:n sijoitusfilosofian siitä, että erilaiset sijoitusstrategiat ovat relevantteja eri suhdanteissa ja talouden tilanteissa. ”Kolme erilaista rahastoa ovat kuin kolme jalkaa, jotka vuorotellen kannattelevat kokonaisuutta.” Erilaiset sijoitustyylit käsittävät riskiä erilailla, mikä tekee niistä yhdessä vahvempia. HCP Quant -rahastossa päätökset tekee tietokone datan pohjalta. Tällaisessa kvantitatiivisessa sijoitusstrategiassa ihmisen tunteiden vaikutus, ja niiden vuoksi syntyvät erheet, minimoituvat. HCP Black tasapainottelee eri varallisuuslajien suhteen muodostaen suhdanneriippumattoman suojan. HCP Focus -rahaston onnistunut megatrendeihin ja pitkän ajan kilpailukyvyn löytämiseen perustuva keskitetty strategia lisää riskiä ja tuotto-odotuksia.

”HCP:lla on kaikki mahdollisuudet kasvaa ja toivoisinkin tulevaisuudessa näkeväni kasvua. HCP erottuu edukseen alalla.” Elli uskoo. Kuitenkin, kaikki hyvän eteen tehty työ on arvokasta, vaikka työstä ei saisikaan heti näkyvää hyötyä. Vesa korostaa, että ”Vaikeina aikoina tulee pitää yhtä ja hyvinä aikoina tulee muistaa mistä on saanut tukea. Usein ei suinkaan vahvin, kaunein, tai viisain voita, vaan yksinkertaisesti se, joka pystyy pidättämään hengitystä pisimpään.”

Ison kuvan lisäksi aiomme kiinnittää huomiota myös yksityiskohtiin. Teal-organisaatiossa on paljon hyviä puolia, mutta Panu muistuttaa, että vapaus ja sen tuoma vastuu tuovat välillä esiin tietynlaisia ilmentymiä puutteellisesta sääntökirjasta. ”Pienetkin asiat, kuten toimiston säännöllinen kunnossapito ja siivous tai kameroiden päällä pito online-palavereissa on hyvä muistaa ihan jo käytöstapoina energisen yleisen ilmapiirin ylläpitämiseksi!”

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Anette Tuomainen on Helsinki Capital Partnersilla viestintävastaavana Miika Koskelan ollessa opintovapaalla suorittamassa loppuun journalismin tutkintoaan. Anette innostui HCP:stä sen näkemyksellisen sijoittamisen, vastuullisen arvopohjan ja kulttuurialaan kytköksissä olevan identiteetin vuoksi. Nämä saavat HCP:n erottumaan hänen mielestään positiivisesti sijoitusalalla.