Työelämän murroksen megatrendiä salkkuun

Työelämän murros

Työelämä on muuttunut viime vuosikymmenien aikana paljon. Kaukana on aika, jolloin nuorena työskentelyn aloittanut saattoi eläköityä samasta työpaikasta, jossa aloitti. Muutostahti työelämässä on kiihtynyt kiihtymistään. Työsuhteiden pituudet ovat lyhentyneet vuosi vuodelta. Nykyisin työuran aikana kokonaisen toimialan vaihtaminenkaan ei ole epätavanomaista. Viimeisin iso muutos, jonka lähes jokainen on saanut kokea, on etätyöskentelyn voimakas kasvu koronaviruksen johdosta.

Työelämä on ollut murroksessa jo pitkän aikaa. Työelämästä on tullut pirstaleisempaa, kun työn tekemisestä on tullut lyhytaikaisempaa ja työsuhteista epävarmempia. Tämä on synnyttänyt uuden ilmiön, missä tavanomaisen yhdelle työnantajalle tehtävän kokoaikaisen työsuhteen sijaan henkilö työskenteleekin mahdollisesti usealle eri työnantajalle samanaikaisesti projektiluonteisesti. Mikroyrittämisen tai kevytyrittämisen suosio on kasvanut voimakkaasti samoista syistä. Voi leivän päälle kertyykin useista pienistä puroista yhden ison jokiuoman sijaan.

Tulevaisuudessa yhä useampi tulee olemaan oman työelämänsä seppä tarjoten osaamista vanhoista totutuista tavoista poikkeavalla tavalla. Perinteisissä kokoaikaisissakin työsuhteissa yhä useampi tarjoaa palveluita ja osaamista sivutoimisesti.

Digitalisaation ansiosta tämä kaikki on mahdollista. Kun yhä isompi osa työstä on niin sanottua aivotyöskentelyä, ei työnantajan fyysisellä sijainnilla ole yhtä suurta merkitystä. Nykyajan keikkatyöläisen markkina on kotikaupungin sijaan koko maailma. Työtä voi tehdä mistä vain, minne päin maailmaa tahansa. Milloin tahansa. Usealle eri taholle samaan aikaan. Ja vieläpä helposti.

 

Fiverr

Hankimme HCP Focus-rahaston salkkuun uutena sijoituksena tämän vuosineljänneksen aikana Fiverr International Ltd:n osakkeita New Yorkin pörssistä. Fiverr hyötyy kaikista kolmesta edellä mainitusta megatrendistä: työelämän muutos, digitalisaatio ja globalisaatio.

Monen HCP Focus-salkussa olevan yhtiön tapaan kyseessä on alustayhtiö. Fiverr on maailman suurin markkinapaikka digitaalisille palveluille. Tämä Israelissa pääpaikkaansa pitävä yhtiö tarjoaa alustan, jonka kautta freelancerit voivat tarjota palveluita ja ostajat hankkia niitä. Fiverr pitää huolen, että työn tekijä saa maksun tehdystä työstä ja ostaja hankkimansa palvelun. Fiverr:n alustalla tarjottavaa palvelua kutsutaan keikaksi (gig).

Yhtiöön kuuluu myös And.Co, joka tarjoaa freelancereille alustan tehdä mm. sopimuksia, laskutusta ja projektiseurantaa, sekä verkossa toimiva opintoalusta Fiverr Learn. Sisältömarkkinointiyhtiö ClearVoice on myös osa Fiverr:iä. Ylivoimaisesti suurin osa Fiverr:n liikevaihdosta tulee sen ydinliiketoiminnasta, Fiverr markkinapaikasta.

Edellisellä vuosineljänneksellä Fiverr:llä oli 3.1 miljoonaa aktiivista ostajaa alustalla ja työn tarjoajia yli 160 eri maasta. Kasvua vuoden aikana on tullut lähes kolmekymmentä prosenttia.

Samaan aikaan ostajan käyttämä rahamäärä on noussut tasaisesti. Nousua vuoden aikana noin viisitoista prosenttia ja edellisenä vuonna seitsemäntoista prosenttia.

Fiverr:n liiketoimintamalli on yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Se saa osuuden jokaisesta alustan kautta laskutetusta keikasta. Fiverr veloittaa viisi prosenttia ostajalta tilauksen yhteydessä ja pidättää kaksikymmentä prosenttia työn tekijän osuudesta, kun maksaa palkkion.

Esimerkki. Freelancer listaa palvelun 100$:n hintaan. Ostaja maksaa 105$ Fiverr:lle. Kaksi viikkoa valmiin työn jälkeen, jos ostaja on ollut tyytyväinen, tilittää Fiverr 80$ freelancerille.

Mitä enemmän Fiverr:n alustalla palveluita hankitaan ja mitä korkeampaan hintaan, sen parempi Fiverr:lle. Liiketoimintamalli skaalautuu hyvin. Kun sekä keikkoja menee alustan kautta enemmän, että niiden hinta on korkeampi, syntyy tuloksena toinen toisensa kertaava liikevaihto.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto kasvoi yli 40% edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen kvartaalin liikevaihto oli lähes 90% korkeampi kuin vuoden takaisen.

Fiverr:n liiketoiminta on ollut hyvin vastustuskykyinen koronaviruksen aiheuttamille talousongelmille. Yhtiön toimitusjohtajan Micha Kaufmanin mukaan maaliskuun kolmannella viikolla aktiviteetti alustalla laski 10-15% edelliseen viikkoon verrattuna, mutta palasi takaisin kestävälle kasvu-uralle heti huhtikuun alussa.

Itse asiassa uskomme pandemian edesauttaneen Fiverr:ia. Osa työnsä menettäneistä ovat siirtyneet Fiverr:n alustalle tarjoamaan palveluita, samalla kun todennäköisesti etsivät pysyvämpää työsuhdetta. Samoin tavanomaista epävarmempana aikana erilaisia sivuansioita haluavien määrä on kasvussa. Alustaan tyytyväisistä uusista käyttäjistä tulee todennäköisesti sen jatkuvia käyttäjiä.

 

Kestävä kilpailuetu

Niin vanhoille kuin uusille Fiverr käyttäjille suurin houkutin on sen tarjoamat verkostovaikutukset. Mitä enemmän alustalla on sekä myyjiä, että ostajia sitä enemmän se tarjoaa käyttäjilleen arvoa. Samoin kuin sosiaalisen median alustoilla käyttäjämäärät kasvavat lumipallon tavoin. Alustan laajetessa myös kasvuvauhti kiihtyy. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän uusia käyttäjiä se houkuttaa liittymään.

Mutta mikä estää käyttäjiä siirtymästä jollekin toiselle alustalle? Käyttäjämäärä yksistään ei kilpailussa riitä, kuten monet taksintilauspalvelut tai ruokalähettipalvelut ovat huomanneet. Sama taksinkuljettaja voi käyttää Uberia ja Bolttia samaan aikaan, eikä tilaajallekaan ole kummemmin väliä kummasta taksin ottaa.

Fiverr:n tapauksessa sekä ostajan, että myyjän palveluun lukitsee sen arvostelujärjestelmä, jonka avulla molemmat osapuolet rakentavat mainetta palvelussa. Joka tilauksen jälkeen ostaja ja myyjä voivat arvostella toisensa ja jättää muille näkyvää palautetta. Hyvän maineen rakentaminen ottaa aikaa ja satoja tai tuhansia erinomaisia arvosteluja. Hyvämaineisen ostajan tai myyjän on haastavaa siirtyä jollekin toiselle alustalle ja aloittaa alusta. Samalla arvostelujärjestelmä pitää myös huolen siitä, että alustalla molempien toimijoiden laatu säilyy hyvänä, kun heikkolaatuisille toimijoille ei ole kysyntää. Monet freelancerit mainostavat hyviä arvosteluitaan Fiverr:ssä jopa perusteena palkkaukselle.

Luottamusta alustalla edistetään myös siten, että freelancerit voivat nauhoittaa videoita itsestään. Lisäksi Fiverr:llä on kehuttu riitojenratkaisujärjestelmä, silloin kun ongelmia ilmenee.

Hyvänä osoituksena siitä, että maineen rakentaminen lukitsee tehokkaasti käyttäjän alustaan, toimii tilasto siitä, että yli puolet alustalla tehdyistä ostoista tulee aiemmilta asiakkailta. Palaava asiakas, joka ostaa yhä uudestaan on liiketoiminnassa hyvä ja haluttu asiakas. Tämä suhde on pysynyt suhteellisen samana aiempinakin vuosina. Karkeasti puolet ovat uusia ostajia ja puolet vanhoja. Ostajien asiakassuhde Fiverr:n alustaan on pitkäjänteistä, mikä on ilahduttavaa. Se on osoitus siitä, että alusta toimii heidän tarpeisiin hyvin. Ostajien NPS (Net Promoter Score) on 67 ja myyjien 78, mikä on maailmanluokkaa ja osoitus siitä, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä alustaan.

 

Markkina ja tulevaisuudennäkymät

Fiverr toimii tällä hetkellä seitsemällä eri kielellä. Freelancereita on alustalle liittynyt yli 160 maasta. Pelkästään Yhdysvalloissa freelancer markkinan koko on arviolta 815 miljardia dollaria, josta Fiverr:n alustalla tarjottujen palveluiden markkinan koko on 115 miljardia dollaria.

Selvästi suurin osa freelance liiketoiminnasta tapahtuu vanhaan malliin. Vasta murto-osa on siirtynyt internettiin. Uskomme koronaviruksen edesauttavan muutosta nopeampaan siirtymiseen online-maailmaan.

Fiverr:llä riittää markkinoita valloitettavaksi hyvä määrä jo pelkästään Yhdysvalloissa. Yhtiö toimii kuitenkin kansainvälisesti ja jatkaa laajentumista muihin ei-englanninkielisiin maihin. Alustalla olevien kategorioiden määrä on yli 300. Fiverr:llä on lukuisia eri vaihtoehtoja laajentua eri markkinoille. Sillä on reilusti tilaa kasvattaa kansainvälistä toimintaa, se voi lisätä helposti uusia kategorioita alustaan ja etsiä uusia tapoja saada lisää ostajia alustalle.

McKinsey & Company arvioi ennen koronaa online työalustojen lisäävän maailman BKT:n 2.7 biljoonaa dollaria vuoteen 2025 mennessä. Alustat, kuten Fiverr, tehostavat työmarkkinoiden toimintaa. Eniten hyötyä vastaavista alustoista olisi McKinseyn mukaan korkean työttömyyden maissa, kuten Kreikka ja Espanja, joissa on hankalaa löytää paikallisesti töitä ja joustavien työmarkkinoiden maissa, kuten Yhdysvalloissa. Vuoteen 2025 mennessä 540 miljoonaa henkeä voisi saada hyötyä alustoista ja 230 miljoonaa uuden työpaikan nopeammin lyhentäen työttömyysaikaa.

Fiverr:n kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 52 miljoonaa dollaria ja vuoden 2019 yhteensä 107 miljoonaa dollaria. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtoa on kertynyt jo yli 24% enemmän kuin edellisenä vuonna yhteensä. Yhtiö arvioi tämän vuoden liikevaihdon olevan 186-187 miljoonaa dollaria eli kasvua edelliseen vuoteen 74-75%

Fiverr:n näkymät ovat hyvät, markkina on iso ja yhdessä Upworkin kanssa ne ovat selviä markkinajohtajia.

 

Tuloksentekokyky ja kilpailijat

GAAP-käytännön mukainen nettotappio yhtiöllä oli viime vuosineljänneksellä enää 0.5 miljoonaa dollaria. Vuosi takaperin nettotappio oli 8.4 miljoonaa dollaria samalla vuosineljänneksellä. Yhtiö on tasaisesti parantanut tuloksentekokykyään ja kääntymässä voitolliseksi. Käteiskassaa Fiverr:llä on 106 miljoonaa dollaria.

HCP Focus-rahaston arvonmäärityksen kivijalan muodostaa EVA-malli (Economic Value Added). Fiverr:n EVA on kääntynyt voitolliseksi toisella vuosineljänneksellä ja ennusteissa sen odotetaan jatkavan tuntuvaa kasvua seuraavat vuodet. Yhtiön nyt kääntyessä voitolliseksi ja parantavan juoksuaan katsoimme ajankohdan olevan oikea ostaaksemme Fiverr:iä rahaston salkkuun.

Fiverr:n kilpailija on Upwork. Miksi emme hankkineet Fiverr:n sijaan sitä salkkuun?

Upworkin liikevaihto edellisellä vuosineljänneksellä oli 97 miljoonaa dollaria ja vuoden 2019 osalta 301 miljoonaa dollaria. Liikevaihdolla mitattuna Upwork on Fiverr:iä suurempi, mutta se kasvaa selvästi hitaammin. Upworkin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen 24%, kun Fiverr:n kasvoi 88%. Siinä missä Fiverr on kääntymässä voitolliseksi, teki Upwork isommalla liikevaihdolla yhä 2.7 miljoonan dollarin nettotappion edellisellä vuosineljänneksellä, eikä käännettä ole näkyvissä. Vuotta aiemmin tappio oli 3.5 miljoonaa dollaria. Käteiskassaa Upworkilla on 88 miljoonaa dollaria.

EVA-mallilla katsottuna Upwork on miinuksella, eikä ennusteiden perusteella ole kääntymässä vielä vuosiin.

Kun toinen yhtiöistä soutaa tappiolla vielä pitkään, vaikka tekee kovempaa liikevaihtoa sekä kasvaa hitaammin ja toinen on kääntymässä voitolliseksi alemmalla liikevaihdolla, mutta kasvaa nopeammin, oli valinta meille näiden kahden väliltä helppo.

 

Fiverr korvasi Baidun

Fiverr korvasi HCP Focus-rahastossa kiinalaisen hakukoneyhtiö Baidun, jonka myimme pois. Baidun osakekurssi on samalla tasolla kuin yhdeksän vuotta sitten ja alemmalla kuin vaikkapa viisi tai kaksi vuotta sitten.

Emme ole tyytyväisiä Baidun kehitykseen. Baidun suosio hakukoneena on paljon Kiinan valtion suosiollisissa käsissä. Mikäli kauppasuhteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä paranevat Bidenin myötä voi olla mahdollista, että länsimaiset hakukoneet pääsevät jollain aikataululla palaamaan takaisin Kiinan markkinoille.

Näemme Fiverr:n selvästi Baidua houkuttelevampana sijoituskohteena, joten vaihdoimme Baidun Fiverr:iin. Fiverr:ssa on vahva tuottopotentiaali.

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta keskustella yhtiövaihdosta syvällisemmin HCP Focus-salkunhoitotiimin kanssa virtuaalitapaamisessa.

Terveisin,
Pasi Havia
HCP Focus-salkunhoitaja

HCP:n rahastot ovat nyt auki merkinnöille merkintäpäivään 31.12.2020 asti. Varaa aika virtuaalitapaamiseen tai tee rahastosijoitus nappia painamalla.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Mikä on arvokkainta finanssialalla? Hyvät hallintotavat käytännössä

Maailma on nykyään globaalisti ja paikallisesti linkittynyt, eivätkä yhteiskunnalliset toimijat enää toimi samalla tavalla tyhjiössä kuin ennen. Poliittiset ja taloudelliset vaikuttajat viestivät sosiaalisessa mediassa ja ovat intiimimmin tavoitettavissa tavalliselle kansalaiselle kuin koskaan aiemmin. Cornelius Vanderbiltin lausahdus ”The public be damned!” ei sovi maailmaan, jossa tekeminen on läpinäkyvää ja reaaliaikaista, ja kaikelle tekemiselle on välittömät julkiset ja yksityiset seurauksensa. Siksi paine erityisesti finanssi-instituutioita kohtaan toimia vastuullisemmin, ei pelkästään sijoittamisessaan vaan liiketoiminnassaan, on kriittisen ajankohtaista.

”The public be damned” vai ”people, planet, profit”?
Jos ottaisimme tehtäväksemme kysyä vuonna 2040 Suomen ja maailman kansalaisilta, minkä he olisivat toivoneet finanssi-instituutioiden ottaneen prioriteetiksi vuonna 2020, heidän vastauksensa ei olisi todennäköisesti Vanderbiltin ohje toimia ”not for the public benefit, but to earn a dividend” vaan mitä todennäköisimmin operoida maailmassa ottaen huomioon ”people, planet, profit” eli kansalaiset, maailma ja ympäristö, ja lopuksi varsinaiset taloudelliset tavoitteet. Toisin sanoen, kysymykseen ”Mikä on arvokkainta finanssialalla?” vastaus ei ole bonukset, osingot ja asiakkaalta veloitetut piilokulut vaan kaikki sidosryhmät huomioiva toiminta taloudellista menestystä unohtamatta.

HCP:n vastuullisuusraportti 2019 pyrki ensimmäistä kertaa raportoimaan yhtiön kalenterivuoden toiminnan käyttäen ns. ”triple bottom line” -logiikkaa, joka rinta rinnan taloudellisten metriikkojen lisäksi antaa painoa myös muille sidosryhmille kuin pelkästään osakkeenomistajille ja yhtiön velkojille, eli myös työntekijöille, asiakkaille, alihankkijoille ja yhteiskunnalle. Eri sidosryhmien hyödyn toteutuminen ja sen valvominen edellyttää meiltä yhtiönä tiettyjä rakenteita ja periaatteita. Miten nämä hyvät hallintotavat sitten toteutuvat käytännössä yhtiössämme?

Taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja Atte Haapalahti

Taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja Atte Haapalahti

Hyvät hallintotavat käytännössä
Hyvien hallintotapojen tarkoitus on muodollisesti kirjata ne periaatteet, jotka mahdollistavat yhtiön taloudellisen menestyksen pitkällä aikavälillä kestävällä tavalla. HCP:n ylin päätäntäelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat ehdottavat ja valitsevat hallituskokoonpanon osakeyhtiölainsäädännön mukaisesti. Hallitus puolestaan nimittää yhtiön toimitusjohtajan, jonka tehtävä on kehittää ja päivittää HCP:n missio, arvot, strategiat ja käytännöt hallituksen hyväksyttäväksi. Pienempänä yhtiönä HCP:n hallituksella on myös tapana kuulla työntekijöitä heihin suorasti ja epäsuorasti liittyvissä asioissa, eli vaikka työnjako päätäntäelinten ja työntekijöiden välillä on selvä, yhtiössä ei synny samalla tavalla ”kahden kerroksen” hierarkiaa, vaan päätöksentekomme on demokraattisempaa kuin suuremmissa yhtiöissä.

Rahastoyhtiön hallituksen monimuotoisuutta lisätään antamalla osuudenhaltijoiden valita itse keskuudestaan heidän oma edustajansa, jolloin asiakassidosryhmän näkemykset ja toiveet tulevat esille rahastoyhtiön hallituksen kokouksissa.

Kaikki HCP:llä pysyvässä työsuhteessa olevat työntekijät ovat myös osakkaita yhtiössä ja omistavat samaa osakesarjaa kuin yhtiön toimitusjohtaja, antaen heille merkityksellisen mahdollisuuden olla omistuksellaan mukana varainhoitoyhtiössä, jonka motiivi ei ole pelkästään kassavirta – täten kaikki sidosryhmät huomioiva strategiakuvaus ei jää abstraktioksi tai kahvipöytäkeskusteluksi, vaan osakkailla on omaa pääomaa menetettävänään ja kasvatettavanaan, riippuen yhtiön menestyksestä toimia oikealla tavalla.

Toimitusjohtajamme Tommi Kemppainen hakee vuoden aikana mahdollisiin yli 50.000€ vaativiin investointeihin tai kulueriin hallituksen hyväksyntää ennen projektin toteuttamista. Tällaiset pyynnöt dokumentoidaan huolellisesti, jotta ne korkealla pieteetillä vastaavat palvelulupaustamme, ”Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™”

Vastaavasti työntekijät voivat itse ehdottaa projekteja, joiden toteutuminen vaatii vain toisen osakkaan hyväksynnän perusteluineen, mikä demokratisoi kulutustamme yhtiönä, tuoden sen jokaisen työntekijän käden ulottuville.

Luca Delgadon taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja ADAM

Luca Delgadon taidetta esillä HCP:n sponsoiromassa BioHacker Summitissa Helsingin Kaapelitehtaalla 16.-17.10.2020. Kuvaaja ADAM

Työntekijöiden hyvinvointi ja itsenäisyys – teoria ja käytäntö
Oikeudenmukainen ja miellyttävä työympäristö ovat kriittisiä menestyksellemme. Työntekijöillämme on erilaiset taustat, tietotaidot ja kokemukset. Kun rekrytoimme uusia HCP:läisiä, arvostamme ammattiosaamisen lisäksi ennen kaikkea yksilöllisyyttä, elämänkokemusta ja kunnianhimoa, jotka eivät ole luettavissa perinteisestä ansioluettelosta. Siksi haastattelemme työnhakijat perin pohjin ennen työsopimuksen allekirjoittamista ja varmistamme, että työntekijä sitoutuu yhtiön arvoihin kuitenkin samalla säilyttäen itsenäisen ajattelunsa. HCP:llä kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti, ja työntekijöillä on oikeus ja mahdollisuus itse ohjata omaa työtään litteän organisaatiomallin mukaisesti. Uskomme, että itseohjautuvuus työnteossa ja työn merkityksellisyys auttaa meitä kasvattamaan liiketoimintaamme pitkällä aikavälillä parantamalla työntekijöiden tyytyväisyyttä ja ruokkien paloa tehdä työtä, jolla on merkitys.

HCP edistää monimuotoisuutta pitämällä huolen siitä, että työntekijöillä on keskenään erilaiset koulutukselliset ja ammatilliset taustat sekä tietotaidot. HCP on ollut FiBS-yritysvastuuverkoston jäsen vuodesta 2015 ja allekirjoitti FiBSin monimuotoisuussitoumuksen vuonna 2016. Olemme siis myös julkisesti ja muodollisesti sitoutuneet tarjoamaan tasapuolisia mahdollisuuksia, tunnistamaan ja edistämään yksilöiden taitoja ja tarpeita, ja kohtelemaan työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita tasavertaisesti. Valvomme ja julkistamme monimuotoisuuteen liittyvät saavutuksiamme ja tavoitteitamme vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme ja B Corp -sertifikaation kriteeripohjaisessa Impact Assessmentissa. Tämä ei ole pelkkää puhetta ja vihreillä arvoilla leikittelyä, vaan aitoa tekemistä.

Työntekijämme ovat tehneet työtään käsin Espanjan rannikolta ja Tallinnasta, Jyväskylästä ja Espoon Suvisaaristosta, ja työ- ja lomamatkojen aikana mistä tahansa maapallolta. Työtapamme huomioivat työntekijöiden omat preferenssit – jo ennen koronakriisiä, jokaisella työntekijällä oli ja on edelleen oikeus tehdä työnsä liukuvalla aikataululla, etänä kotoaan tai toimistolta.

Kun rekrytoimme työntekijöitä ja harjoittelijoita tiedämme, että merkittävin panos nuorelle opiskelijalle on ”se ensimmäinen työpaikka”, ja olemme pyrkineet edistämään nuorten urapolkua sitoumuksellamme ”HCP – The best place to start a career.” Osa harjoittelijoistamme ja työntekijöistämme on päätynyt HCP:lle osakkaiksi, osa on siirtynyt muihin yhtiöihin, kuten OP:lle, EY:lle, Deloittelle, eQ:lle, Pohjola Vakuutukselle ja Ilmariselle. Pyrimme toimimaan merkityksellisenä ponnahduslautana opiskelijoille ja jo työelämää nähneille, jotta työsuhde on sekä työnantajalle että työntekijälle molemminpuolisesti hyödyllinen myös työsuhteen päättymisen jälkeen.

Mikä on arvoa finanssialalla?
Haastattelussaan Chicago Timesille vuonna 1883 Cornelius Vanderbilt totesi, että ”Rautatieyhtiöitä ei johdeta julkista intressiä varten, vaan rahaa varten. Saatamme sattumalta hyödyttää ihmiskuntaa, mutta tarkoituksemme on ansaita osinko.” Me HCP:llä pyrimme edistämään arvoon ja arvoihin liittyvää keskustelua ja olemme avoimia kaikille ideoille. Tiedämme, että meillä ei ole lopullisia vastauksia näihin kysymyksiin, mutta uskomme kuitenkin, että kun tulevat sukupolvet arvioivat tekemisiämme ja pohtivat vastaustamme siihen mikä luo arvoa finanssialalla, me olemme lähempänä totuutta todetessamme, että pelkän talousmotiivin sijaan meidän toimintaamme ohjaa kolme tasavertaisesti merkityksellistä tekijää: ”people, planet, profit.”

Lue lisää HCP:n vastuullisuusaloitteista täällä.

HCP Groupin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tervehdys

HCP Groupin yhtiökokous valitsi 28.9.2020 yhtiölle uuden hallituskokoonpanon. Puheenjohtajana aloitti hallituksen jäsenenä toiminut HCP:n osakas Timo Vertala ja hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä uusi osakas, Cobbleyard Real Estaten toimitusjohtaja Christoffer Sundberg.

HCP Groupin hallituksen puheenjohtaja Timo Vertala (vas.) ja varapuheenjohtaja Christoffer Sundberg (oik.)

HCP Groupin hallituksen puheenjohtaja Timo Vertala (vas.) ja varapuheenjohtaja Christoffer Sundberg (oik.)

Timo Vertala, olet tullut valituksi HCP Groupin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa 29.9.2020. Onnittelut! Kerrotko lyhyesti itsestäsi ja kuulumisistasi?

Kiitos. Ensiksi kiitän väistyvää hallituksen puheenjohtajaa Elias Koskea ja toivotan hänelle menestystä roolissaan rahastoyhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Olen toiminut erinäisissä johtotehtävissä ja osakkaana HCP:llä vuodesta 2010, sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 2011. HCP Groupin hallituksen puheenjohtajuus oli minulle seuraava luonnollinen askel, ja olen kiitollinen muiden osakkaiden osoittamasta luottamuksesta minua ja koko uutta hallituskokoonpanoa kohtaan.

Kerrotko hieman lisää uudesta hallituksesta?

Hallitustyöskentely on ryhmätyötä ja olen vakuuttunut, että saamme valitsemallamme kokoonpanolla tuloksia aikaiseksi. Hallitukseen tulivat valituiksi itseni lisäksi HCP:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja Tommi Kemppainen, compliance officer ja osakas Juhani Halminen sekä strateginen sijoittajamme, Cobbleyard Real Estaten toimitusjohtaja Christoffer Sundberg.

Hallituksen jäsenet täydentävät ja tukevat mielestäni hienosti toisiaan henkilökohtaisella taustallaan, kokemuksellaan ja ammattiosaamisellaan.

Vuosi 2020 on ollut kiistämättä muutoksen vuosi maailmassa ja rahoitusalalla. Mitä korostat hallitustyöskentelyssä?

Maailma muuttuu rajusti ja nopeasti. Pienempänä toimijana HCP:llä on resurssit ja tietotaito reagoida asioihin paljon nopeammin kuin suuremmilla varainhoitoyhtiöillä. Kun ympäristö muuttuu, on itsenkin muututtava – siksi yritysten on uudistuttava aktiivisesti selviytyäkseen ja menestyäkseen.

Erityisesti aion edistää hallituksen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja huolehtia, että HCP:n strategiaa edistetään asianmukaisesti ja tuloksellisesti operatiivisen henkilökunnan toimesta.

Mainitsit aktiivisen uudistumisen tärkeyden. Voitko kertoa tarkemmin mitä tämä tarkoittaa HCP:n strategisen kehityksen osalta nykyisessä markkinatilanteessa?

Rahastojamme hallinnoi neljän henkilön salkunhoitoryhmämme, eli vastuualueet on selkeästi määritelty ja ryhmä työskentelee rakentavasti keskenään. Mitä tulee firman kehitykseen, omaamme yhtiönä 13 vuoden kokemuksen kasvusta ja jatkamme myyntiimme ja markkinointiimme panostamista tätä osaamista hyödyntäen.

Tämän lisäksi suhtaudumme avomielisesti muihin markkinamahdollisuuksiin. HCP on historiallisesti keskittynyt vahvasti julkisesti noteerattuihin arvopapereihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Korot ovat historiallisen alhaiset ja inflaationäkymät epäselvät, joten suomalaisilla instituutiosijoittajilla on oikeutetusti kysyntää myös muille vaihtoehtoisille sijoituksille.

Christoffer Sundberg, olet tullut HCP:n osakkeenomistajaksi kesällä 2020 ja tulit valituksi nyt hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. Kerrotko itsestäsi ja siitä, miten päädyit sijoittamaan HCP:hen?

Toimin itse ammatin puolesta sijoitusalalla ja olen ollut sijoittajana HCP:n rahastoissa jo useamman vuoden. Alkuun HCP:n tarina siitä miten hallinnoida muiden varallisuutta ja sijoittaa vastuullisesti herätti mielenkiintoni. Pääsin seuraamaan toimintaa vähän lähempää useamman vuoden ja mielenkiintoni vain kasvoi. Kun sitten avautui mahdollisuus tiivistää yhteistyötä entisestään, tartuin tilaisuuteen heti.

Omaat pitkän uran kiinteistösijoittamisesta ja kiinteistörahastojen hallinnoinnista. Miten kuvailisit tämänhetkistä markkinatilannetta Suomessa ja Pohjoismaissa kiinteistösijoittamisen osalta?

Suomessa kiinteistösijoittaminen on vasta n. 15 vuotta vanhaa, kun ensimmäiset instituutiolle suunnatut kiinteistörahastot lanseerattiin ja kiinteistöhankintoja ruvettiin rahoittamaan velkapääomalla oman pääoman ohella. Samalla tai hieman ennen, kansainväliset kiinteistösijoittajat rantautuivat Pohjoismaihin ja Suomeen. Nyt tätä kirjoittaessa Suomen kiinteistörahastotarjonta tai yleisesti mahdollisuus sijoittaa kiinteistöihin välillisesti on kasvanut nopeasti. Tämä tarkoittaa, että kysyntä on nostattanut kiinteistöjen hinnat ennätystasolle ja monesti niitä puolustetaan sillä että vuokrissa (kassavirta) on nostopotentiaalia. Tämä draiveri voidaan nyt kyseenalaistaa ja esim. Tukholmassa nähdään nyt korjausliikettä. Sama korjausliike on rantautumassa Suomeen ja näkynee loppuvuodesta arvostuksissa. Miten iso tämä korjausliike on, on vaikeaa ennustaa varsinkin jos ja kun kaupankäynti laskee eikä arviot, jotka perustuvat markkinahavaintoihin, saa tarvitsemaansa markkinadataa. Eri kiinteistösektorit (toimisto, liike, asunto, hoiva, logistiikka, hotelli, yms.) kärsivät luonnollisesti eri tavalla, kun maailman pandemia on rajoittanut ihmisten liikkumista. Isot trendit tilojen suhteen näyttäisivät nyt vahvistuvan.

Missä asioissa pohjoismaiset varainhoitajat pystyvät mielestäsi kilpailemaan parhaiten kiinteistösijoittamisessa kansainvälisten toimijoiden kanssa? Missä näet mielenkiintoisimmat kasvumahdollisuudet?

Yleisesti kiinteistösijoittaminen on varallisuusluokkien ”odd bird”. Tuotot ovat kohtalaisen matalia ja monet sijoittajat myyvät ns. aktiivista kiinteistöjohtamista (active asset management), mikä tarkoittaa että paikallisesti luodaan arvoa ns. kohdetasolla. Tähän tarvitaan paikallista osaamista ja tiimiä. Nämä ovat tärkeitä elementtejä aktiivisten strategioiden toteuttamisessa. Haittapuoli on, että helposti syntyy kallis palkkiostruktuuri, joka rasittaa sijoittajille luvattua välitöntä tuottoa. Tässä voi syntyä epäkohta missä pakotetaan salkunhoitajaa korottamaan kiinteistöjen riskiprofiilia. Puhutaan paljon likviditeettiriskistä, joka on yksi helpompia tapoja parantaa kiinteistöjen nettotuottoa. Sijaintiriski on yksi likviditeettiriskin suurin tekijä. Se miten kiinteistöjä hyödynnetään tulevaisuudessa tulee hieman muuttumaan koronajälkeisessä maailmassa. Tämä luo mahdollisuuksia paikalliselle aktiiviselle kiinteistöjohtamismallille. Lyhyessä aikaperspektiivissä listatut kiinteistöarvopaperit houkuttelevat ja keskipitkällä taas Pohjoismaan suorat kiinteistöt. Toimisto- ja logistiikkasektorilla näemme edelleen arvoa, varsinkin aktiivisella kiinteistöjohtamisstrategialla liikkeellä oleville.

HCP Group omistaa Helsinki Capital Partners Rahastoyhtiö Oyn. HCP:n rahastot ovat nyt auki merkinnöille merkintäpäivään 31.12.2020 asti. Varaa aika virtuaalitapaamiseen tai tee rahastosijoitus nappia painamalla.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Hajauttaminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin kannattaa

Tämän vuoden helmi-, maaliskuussa näimme ensivilahduksen siitä, miltä näyttää kun osakemarkkinan arvostustasot lähtevät liikkumaan takaisin kohti historiallisia keskiarvojaan. Rivakassa tahdissa osakemarkkinan arvosta hävisi kolmannes. Alla kuvaajassa euroissa S&P 500 indeksi sekä HCP:n multistrategiarahasto HCP Black, joka hyödyntää laajasti vaihtoehtoisia sijoituskohteita.

Arvostustasojen osalta osakemarkkina ei käynyt maaliskuussa vielä keskiarvoissaan. Alla summattuna yhteen USA:n pörssin yhtiöiden markkina-arvo (Wilshire Total Market) suhteutettuna USA:n bruttokansantuotteeseen (GDP). Kuvaajan y-akseli on tuhansissa miljardeissa US-dollareissa (T).

lähde: https://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php

Taantuma-ajalle historiallisen normialhaisena arvostustasot kävisivät, mikäli osakemarkkinat haukkaisivat kolmasosaan nykyarvostustasoista.

lähde: https://www.gurufocus.com/stock-market-valuations.php

Tästä pääsemme takaisin ensimmäiseen kuvaajaan ja siihen, miksi hajauttaminen vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten juuri HCP:n HCP Black rahastoon voi parantaa hyvin merkittävästi hajautushyötyä ja näin pienentää sijoitussalkun riskiä talouden shokeissa. Jos sinulla on jo ronskisti riskiä omassa liiketoiminnassa, tai ehkä olet start-up sijoittaja tai ihan osakesijoittaja, joka ei tuntenut oloaan enää kodikkaaksi maaliskuisessa heilahduksessa, niin nyt on mainio aika tutustua vaihtoehtoiseen sijoittamiseen. Suhteessa koko salkkuun pienikin siirto perinteisistä sijoituskohteista vaihtoehtoisiin sijoituksiin voi merkittävästi parantaa koko salkun suhdannekestävyyttä. Niin erilaisia voivat vaihtoehtoiset sijoitukset olla perinteisiin sijoituksiin nähden, kuten selvästi näkee helmi-, maaliskuun tuoton osalta. Lisää ratkaisustamme riskinhallintaan täällä.

Tunnelmia HCP-rahastojen osuudenhaltijoiden kokouksesta

Helsinki Capital Partnersin rahastojen osuudenhaltijoiden kokous pidettiin Kaapelitehtaan toimistollamme keskiviikkona 30.9.2020.

Osuudenhaltijoiden kokouksen aluksi Elias Koski esitteli yhtiökokouksessa käsitellyt Helsinki Capital Partnersin ja sen rahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Rahastojen osuudenomistajien edustajaksi valittiin Christoffer Sundberg. Virallisen osion jälkeen kokous jatkui HCP:n salkunhoitotiimin markkinakatsauksin.

Länsimaiden talouskasvu Japanin tiellä – Suomen piilevä velka näkyvän velan moninkerta

Maailmantalouden ennustaminen on kaikkea muuta kuin helppoa, mutta valistuneita näkemyksiä on mahdollista esittää väestörakenteen perusteella. HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppaisen mukaan länsimaat joutuvat nyt painimaan saman ongelman kanssa, joka on piinannut Japania jo pitkään. Vanhenevasta väestöstä yhä pienempi osuus on työikäisiä, mikä johtaa väistämättä velkaantumiseen.

Pahimmillaan edessä voi olla vuosikymmeniä kestävä tuskien taival.

”Japanissa väestörakenne on vanhentunut jo 30 vuotta. Jos työllisten määrä ja tuottavuus eivät kasva, niin ainoa vaihtoehto on kuluttaa ja investoida velaksi.”

Monissa länsimaissa valtionvelan suhde vuotuiseen bruttokansantuotteeseen on ylittänyt sadan prosentin rajan – osassa Etelä-Euroopan valtioita jopa reilustikin – mutta piilevän velan suhteen tilanne on vielä monin verroin huolestuttavampi. Piilevä velka tarkoittaa sitä määrää velkaa, joka on otettava nykyisen palvelutason säilyttämiseksi tilanteessa, jossa työvoiman suhteellinen osuus väestöstä supistuu. Suomen osalta piilevä velka on moninkertainen suhteessa näkyvään velkaan.

Esityksensä lopuksi Tommi otti kantaa pörssien ennätyksellisiin arvostustasoihin, jotka ovat nousseet reilusti yli bruttokansantuotteen.

”S&P 500 -indeksin arvostus on saavuttanut pisteen, jossa pörssiosakkeiden vuosituotto-odotus seuraavan 12 vuoden aikana ei enää ole positiivinen – ellei sitten kansantaloudessa jokin ole muuttunut aivan perustavalla tavalla.”

Toimitusjohtaja ja HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppainen

”Esimerkiksi S&P 500 -indeksin arvostus on saavuttanut pisteen, jossa pörssiosakkeiden vuosituotto-odotus seuraavan 12 vuoden aikana ei enää ole positiivinen – ellei sitten kansantaloudessa jokin ole muuttunut aivan perustavalla tavalla. Tämä on siis pörssien kuva isossa mittakaavassa. Yksittäisistä osakkeista voi toki saada isojakin tuottoja.”

Digiloikka ja stay at home -talous sataneet HCP Focuksen laariin

Videoyhteyden välityksellä kokoukseen osallistunut salkunhoitaja Pasi Havia esitteli omassa katsauksessaan markkinoiden kehitystä HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen näkökulmasta.

Koronavirus oli maailmantaloudelle se ennakoimaton musta joutsen, jonka tuloon kukaan ei osannut valmistautua. Pandemian taloutta moukaroivaa vaikutusta Pasi kuvaili niin ikään metaforisesti.

”Virus pyöri kuin norsu posliinikaupassa rikkoen paitsi markkinaa myös kaikkea muuta.”

Koronavirus iski sijoittajiin toden teolla maaliskuussa, ja sittemmin oikeastaan kaikki maailmantalouden tapahtumat ovat jollain tapaa liittyneet virukseen. Valtiot alkoivat eristäytyä, rajoja suljettiin ja työttömyysluvut suorastaan räjähtivät. Keskuspankit reagoivat tilanteeseen ja pelastivat markkinat elvyttävillä toimenpiteillään.

Yksi merkittävimmistä pandemian seurauksista on digitalisaation kiihtyminen.

”Koronavirus on aiheuttanut vuosikymmenen digiloikan ja synnyttänyt stay at home ‑talouden.”

HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen salkunhoitaja Pasi Havia

”Koronavirus on aiheuttanut vuosikymmenen digiloikan ja synnyttänyt stay at home ‑talouden, mikä on hyödyttänyt HCP Focus ‑rahastossa olevia alustayhtiöitä sekä digitaalisia palveluita tarjoavia yhtiöitä. Perinteinen teollisuus on sen sijaan ollut kärsijän roolissa, ja se on näkynyt HCP Quantin kehityksessä, vaikka rahasto onkin vertailuindeksiään edellä.”

HCP Focus- ja HCP Quant-rahastojen lähitulevaisuuden menestys riippuu muun muassa elvytyspolitiikasta, korkotasosta sekä mahdollisesta koronavirusrokotteesta.

”Jos keskuspankit pitävät korot alhaalla ja rahoitusta saatavilla, niin todennäköisiä hyötyjiä ovat jo valmiiksi kalliit teknologiaosakkeet, joita on HCP Focuksen salkussa. HCP Quantin yhtiöille suotuisaa olisi puolestaan tilanne, jossa markkinat korjaavat sellaisten teollisuuden alan yhtiöiden arvostuksia, jotka eivät ole päässeet mukaan tämän vuoden kurssinousuun. Tällaisia ovat esimerkiksi lentoyhtiöt sekä ei-välttämättömiä kuluttajatuotteita myyvät yhtiöt.”

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Ville Punsar hoitaa Helsinki Capital Partnersin viestintää syksyllä 2020. Sijoitusalaa viestinnällisestä näkökulmasta tarkasteleva Ville innostui HCP:stä sen rahoitusalan valtavirrasta poikkeavan identiteetin ansiosta. Erityisen kiinnostavina hän näkee HCP:n urheilijoille räätälöimät sijoituspalvelut.

HCP:lle toistamiseen B Corporation -sertifikaatti

Helsinki Capital Partners sai syyskuussa toistamiseen voittoa tavoittelemattoman B Lab -organisaation myöntämän B Corporation -sertifikaatin. Tunnustus voidaan myöntää sellaisille voittoa tavoitteleville yrityksille, jotka harjoittavat tuottoisaa liiketoimintaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävältä pohjalta. Tunnustuksen saavien yritysten pitää läpäistä B Corp Impact Assessment (BIA) -niminen vaikuttavuusarviointi, joka mittaa yrityksen vaikutusta työntekijöihin, asiakkaisiin, yhteisöön ja ympäristöön nähden.

B Corporation -sertifikaatin saamiseksi yrityksen on saatava vähintään 80 BIA-pistettä. Kun HCP:lle myönnettiin sertifikaatti ensimmäisen kerran vuonna 2017, pistemäärämme oli 97,8. Tuoreimmassa arviossa pisteemme nousivat 99,9:ään, joten suuntamme on oikea.

Sertifikaatti kertoo onnistumisesta, mutta aina on varaa parantaa

HCP:n missio on olla Varainhoitoyhtiö, josta uskallat olla ylpeä.™ B Corpin vaikuttavuusarviointia voikin tämän huomioiden pitää yhtenä mittarina sille, olemmeko toimineet arvojemme mukaisesti.

Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme niin ulkoisia sidosryhmiä kohtaan kuin talon sisälläkin. Asiakkaidemme suuntaan vastuullisuus näkyy esimerkiksi siten, että sijoitusrahastomme ovat kulurakenteeltaan täysin läpinäkyviä. Rahastomme pyrkivät kasvattamaan asiakkaidemme varallisuutta olemalla aidosti aktiivisia. Asiakkaidemme etua palvelee sekin, että työntekijöistä välitetään yksilöinä ja heille annetaan sekä vastuuta että valtaa ja vapauksia. Tätä nykyä kaikki vakituiset työntekijämme ovat myös HCP:n osakkeenomistajia.

B Corporation -sertifikaatin uusiminen osoittaa, että olemme todella onnistuneet toimimaan missiomme mukaisesti. Mikäli kuitenkin haluamme myös jatkossa olla sertifikaatin arvoinen yritys, toimintaa on jatkuvasti tarkasteltava kriittisesti.

”B Corp Impact Assessmentin tulokset kertovat, kuinka olemme menestyneet niissä kategorioissa, jotka ovat mukana arvioinnissa. Hajontaa mittauksissa tulee väkisinkin parhaiden onnistumisten ja parannuskohteiden välillä. Näin on aina, riippumatta arvioinnin kokonaispistemäärästä”, toimitusjohtaja Tommi Kemppainen toteaa.

Hyvään yleismenestykseen ei siis pidä tuudittautua, sillä tietyillä osa-alueilla on myös parantamisen varaa.

”Esimerkiksi työntekijöiden osalta pistemäärämme oli mainio 26,5, ja tässä kategoriassa parhaita osa-alueita olivat terveys, hyvinvointi, turvallisuus sekä työn merkityksellisyys ja urakehitysmahdollisuudet. Toisaalta vähiten pisteitä ansaitsimme taloudellisesta kompensaatiosta. Aivan oikeutetusti tulee esille, että meillä palkat ovat 30 prosenttia alle alan keskiarvon.”

”Esimerkiksi työntekijöiden osalta pistemäärämme oli mainio.”

Tommi Kemppainen, HCP:n toimitusjohtaja

Me HCP:llä haluamme omalla esimerkillämme kannustaa koko finanssialaa vastuulliseen toimintaan. Olemme myös osoittaneet, että vastuullisuus ja menestyvä varainhoito voivat kulkea käsi kädessä. Kerromme avoimesti HCP:n rahastojen kehityksestä, kulurakenteesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta verkkosivuillamme. Nämä ovat sellaisia käytännön toimia, jotka ovat vastuullisuuteen panostavalle varainhoitoyhtiölle itsestään selviä.

B Corporation ja sidosryhmäkapitalismi – Yrityksen ainoa tehtävä ei ole voiton tuottaminen

B Corp -liikkeen taustalla on aate sidosryhmät paremmin huomioivasta kapitalismista eli sidosryhmäkapitalismista. Pähkinänkuoressa sidosryhmäkapitalismi kyseenalaistaa sellaisen puhdasoppisen kapitalistisen ajattelun, jossa yrityksen ainoana tehtävänä nähdään voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Maksimaalinen voitontavoittelu hinnalla millä hyvänsä ei ole kestävää, sillä se voi johtaa esimerkiksi vakavaan ympäristön laiminlyömiseen.

Sidosryhmäkapitalismissa keskiössä ovat nimensä mukaisesti sidosryhmät eli kaikki sellaiset tahot, joiden kanssa yritys tai organisaatio on jollain tavoin vuorovaikutuksessa. Keskeisiä liiketoiminnan sidosryhmiä ovat esimerkiksi työntekijät, asiakkaat, ympäristö ja yhteisö. BIA-vaikuttavuusarvioinnissa kartoitetaankin muun muassa sitä, kuinka yritykset huomioivat liiketoimintansa vaikutukset näihin ryhmiin.

Sidosryhmät huomioiva kapitalismi on valtavirtaistunut viime vuosina monestakin syystä. Tärkein näistä on ilmastonmuutos, jonka selättämiseen vaaditaan muutakin kuin pelkkää voitontavoittelua. Tuorein huolenaihe on puolestaan koronaviruspandemia, joka on aiheuttanut valtavasti työttömyyttä ympäri maailman. Myös vuosien 2007–2008 finanssikriisissä nähtiin, kuinka paljon hallaa sidosryhmien kustannuksella tapahtuva voitontavoittelu voi saada aikaan. Kapitalistisen järjestelmän puutteet nousivat globaaliksi puheenaiheeksi vuonna 2019, kun Financial Times julkaisi etusivullaan uuden agendansa Capitalism: time for a reset.

HCP on tarkastellut yritysten yhteiskunnallista vaikuttamista Nordic KPI -teeman näkökulmasta. Aiheeseen voi tutustua tarkemmin vastuullisuusraportissamme.

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

Kirjoittajasta

Ville Punsar hoitaa Helsinki Capital Partnersin viestintää syksyllä 2020. Sijoitusalaa viestinnällisestä näkökulmasta tarkasteleva Ville innostui HCP:stä sen rahoitusalan valtavirrasta poikkeavan identiteetin ansiosta. Erityisen kiinnostavina hän näkee HCP:n urheilijoille räätälöimät sijoituspalvelut.

Urheilijan ei kannata jättää rahastoimatta tai veroetu lipuu ohitse

Veroedullisen sijoittamisen mahdollistavaa urheilijarahastointia on suorastaan hölmöä jättää hyödyntämättä.

Korona todisti, kuinka täysin puskista tullut ulkoinen kriisi voi pysäyttää kokonaisia toimialoja kertaheitolla. Käytännössä koko tapahtuma-ala alihankkijaketjuineen on työttömänä. Matkustaminen ei tule koskaan palaamaan samanlaiseksi. Urheilu? Peruttu. Ainakin siltä tuntui loppukeväästä. Euroopassa urheilusarjoja siirrettiin ja peruttiin koko kevään ajan, Amerikassa jatkettiin pelejä isomman rahan voimin kesällä omissa kuplissa. Maailmasta ei varmasti löydy ammattiurheilijaa, jonka elämään tämä pandemia ei olisi millään muotoa vaikuttanut tai tulisi seuraavien vuosien aikana vaikuttamaan. Mitä kaikesta pitäisi ajatella? Ainakin on selvää, että olemme jokainen vastuussa itsestämme ja oman talouden hoito on tähän liittyen paras kriisipuskuri.

Panu Satama

Urheilijan ura on keskimääräistä työuraa huomattavasti lyhyempi. Jos tienaa 8-12 vuotta elämästään urheilulla, voi laskea kuinka paljon pitäisi ansaita turvatakseen taloudellisesti myös aikaa uran jälkeen. Rahoitusalalla työskentelevänä kehotan tietysti jokaista sijoittamaan, mutta vielä painokkaammin kannustan urheilijoita perehtymään heidän rahankäyttöönsä, sillä parhaimmillaan rahakkaiden sopimusten siivittämänä on uran aikana mahdollista kerätä pesämuna jopa loppuelämäksi.

Ammattiurheilun erityinen luonne on onneksi huomioitu Suomessa hyvin mahdollistamalla urheilijarahastointi ja sen tuomat edut. Jokainen Suomessa urheilulla yli 9 600 euroa vuodessa tienaava voi rahastoida verovapaasti 50 prosenttia tai enintään 100 000 euroa vuosittain urheilemisesta saaduista tuloista. Tällöin urheilijan veronalainen palkka luonnollisesti pienenee, laskien samalla myös veroprosenttia – usein tuntuvastikin. Uran jälkeen urheilijalla on lisäksi mahdollisuus kotiuttaa rahastoidut varat 2-10 vuoden sisällä lopettamisesta, sen hetkisen veroprosentin mukaan. HCP Sports on ollut urheilijarahastoinnin piirissä vuodesta 2015 lähtien tarjoten poikkeuksellisen mahdollisuuden yhdistää veroedullinen kohtelu sekä korkoa korolle -efekti.

Haluamme olla urheilijoille se finanssialan ’luottopakki’, johon he voivat tukeutua oli kyse sitten urheilijarahastoinnista, asunnon ostosta tai pankkiasioiden hoitamisesta.

Me HCP:lla luomme yhdessä urheilijan kanssa realistisen sijoitussuunnitelman kattaen tarvittaessa myös vero- sekä päivittäiset raha-asiat. Haluamme olla urheilijoille se finanssialan ”luottopakki”, johon he voivat tukeutua oli kyse sitten urheilijarahastoinnista, asunnon ostosta tai pankkiasioiden hoitamisesta.

HCP Sportsin Timo Vertala ja Panu Satama, eli allekirjoittanut, kannustammekin järkevän rahankäytön ja sijoittamisen perusteiden pariin heti kun mahdollista sekä rahastoimaan palkkaansa mahdollisuuksien mukaan uran alusta lähtien.

Siirryin itse jääkiekkokentiltä opiskelemaan kauppatieteitä ja rahoitusopinnot ohjasivat minut ison pankin kautta töihin varainhoitoalalle ja takaisin suurimman intohimoni, eli urheilun pariin. Nyt puolitoista vuotta HCP:lla työskennelleenä, tuoreena yhtiön Partnerina sekä urheilijoiden varainhoitobisnekseen itseni sisään ajaneena voinkin sanoa löytäneeni oman paikkani. Avoimuus ja vastuullisuus ovat mielestäni finanssialan tukipilareita. Haluan rakentaa asiakassuhteita, joissa kommunikointi on selkokielistä ja läpinäkyvää.

Timo Vertala

Vertala tuli HCP:lle vuonna 2010 ammattijääkiekkoilijauransa jälkeen. Vertala pelasi urallaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa. Hän perehdytti itseään aktiivisesti urheilijoiden asianhoitoon liittyen jo peliuransa aikana ja vuodet työelämässä ovat koulineet hänestä kivenkovan asiantuntijan HCP Sportsille mitä tulee ammattiurheilijoiden varainhoitoon.

Sports-yksikön isoimmat kasvutavoitteet pyörivät yhä keskitetymmin palvelumme yksilöllistämisessä, laajentamisessa sekä brändi-imagon kasvattamisessa, myös kansainvälisessä mittakaavassa. Tavoitteenamme on lähitulevaisuudessa tarjota myös Pohjois-Amerikassa urheileville asiakkaillemme mahdollisuus sijoittaa varallisuuttaan meidän rahastoihimme. Myös Suomessa koemme omaavamme urheilijoiden keskuudessa ison kasvuvaran. Erityisesti yhteistyöt eri lajien pelaajayhdistysten sekä agentuurien kanssa kiinnostavat. Uskon, että laajempi kirjo erityyppisiä varainhoitoalan edustajia pelaajayhdistysten sisällä herättäisi myös pelaajat analysoimaan kriittisemmin eri sijoituskohteita, kiinnostuen samalla syvemmin omista raha-asioistaan. Pitkässä juoksussa tämä olisi merkittävä asia niin urheilijoiden kuin pelaajayhdistystenkin osalta.

Seuraavaksi lähdemme matkustamaan mahdollisuuksien mukaan syksyn urheilutapahtumiin Suomessa. Toivon mukaan sarjat saadaan vietyä jossakin muodossa eteenpäin kaikesta huolimatta. Nähdään kentillä!

Ota meihin yhteyttä Tee rahastomerkintä

HCP Quant 8/2020 +0.34% | Koronarokotteen vaikutus sijoittajalle

HCP Quant nousi elokuussa +0.34%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return kehittyi paremmin ja kohosi euroissa +3.88% edestä. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi riehaantui euroissa +5.82% nousuun ja Euroopan S&P Europe 350 Total Return puolestaan +2.99%.

Vuoden alusta HCP Quant on pärjännyt yhä yli kymmenen prosenttiyksikköä vertailuindeksiään paremmin, rahaston tuoton ollessa -9.19% ja vertailuindeksin -19.42%. Euroopan S&P Europe 350 Total Return on myös pärjänyt rahastoa heikommin. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi on kolmisen prosenttia plussalla euroissa mitattuna. Sijoittajalla, jolla ei ole ollut Pohjois-Amerikasta osakkeita tänä vuonna on tuoton tekeminen ollut haastavaa. S&P 500 indeksissäkin suurin osa hyvästä menestyksestä nojaa kouralliseen määrään yhtiöitä. S&P 495 on sekin miinuksella.

Arvo-osakkeiden kymmenen vuoden annualisoitu tuottoero kasvuosakkeisiin nähden. Lähde: Bank of America

Arvo-osakkeita on nyt moukaroitu ennennäkemättömästi. Bank of American tällä viikolla lähettämän muistion mukaan arvo-osakkeiden kymmenvuotinen tuotto kasvuosakkeisiiin verrattuna on huonoin mitä on koskaan mitattu. Taakse jää jopa IT-kuplan puhkeamista edeltänyt aika.

Pitkään jatkunut alhainen korkotaso ja matala inflaatio yhdessä koronaviruksen käynnistämään talouden romahdukseen selittää heidän mukaan 79% tuottoerosta. Bank of America ehdottaa neljää muutosta arvosijoittajalle, jotta tuottoja voisi parantaa. Alla on heidän vinkit, sekä omat kommenttini miten ne peilautuvat HCP Quant rahastoon.

 1. Hanki pieniä arvoyhtiöitä
  Arvopreemio on suurimmillaan pienissä arvoyhtiöissä kasvuyhtiöihin nähden. Pienet arvoyhtiöt ovat tuottaneet 5.5% p.a. kasvuyhtiöitä paremmin vuodesta 1926. Tämän vuoksi Bank of America uskoo pienten arvoyhtiöiden olevan parempi vaihtoehto myös jatkossa.Kommentit: HCP Quant sijoittaa nimenomaan pieniin- ja keskisuuriin arvoyhtiöihin, joten tämä on osa rahaston strategiaa.
 2. Hanki korkeaa laatua
  Arvoansojen ja auringonlaskun nähneiden alojen välttämiseksi Bank of America kehottaa arvosijoittajia kiinnittämään huomiota yhtiöiden laatuun. Historiallisesti korkean laadun mukaanotto on lisännyt yhden kokonaisen prosenttiyksikön vuosituottoihin.Kommentit: HCP Quant rahastossa yhtiöiden laatua mitataan Piotroski F-Scorella ja Beneish M-Scorella. Yhtiön tulee olla riittävän laadukas täyttääkseen rahaston sijoituskriteerit.
 3. Seuraa makro-olosuhteita
  Bank of America kehottaa sijoittajia pitämään silmällä makroympäristöä. Sijoittaja voi välttää huonoja ajoituksia ja saada vahvistusta sijoitustrendien muutoksiin makrosta. Esimerkiksi toimivan koronarokotteen tulo vaikuttaisi makrotilanteeseen. Heidän mukaan tähän liittyvä muutos oli ilmeinen viime viikon romahduksen yhteydessä, kun Russell 1000 arvoindeksi tuotti kasvuindeksiä paremmin sitten vuoden 2008 (kuva alapuolella).Kommentit: Henkilökohtaisesti en ole vakuuttunut ajoittamisesta ja mielestäni sijoittajan tulisi sitä välttää. Monet akateemiset tutkimukset puoltavat tuloksia, joissa ne sijoittajat jotka eivät ajoita markkinoita yltävät parempiin kokonaistuottoihin. Samoista syistä HCP Quant rahasto ei ajoita markkinoita millään tavalla. Sen sijaan sijoittaja, joka haluaa ajoitusta harjoittaa voi hypätä rahastoon sisään tai siitä ulos riippuen miten makrotilanteen näkee.
 4. Aineettomat hyödykkeet
  Sijoittajien tulisi hylätä perinteinen P/B-luku. Nyky-yhteiskunnassa aineettomilla hyödykkeillä, kuten brändiarvo, patentit, henkinen pääoma ja niin edelleen on iso merkitys. P/B-luku jättää nämä kaikki huomiotta. Vuonna 2018 S&P 500 indeksin yhtiöiden arvosta 84% oli aineettomia. Tästä johtuen Bank of America kehottaa käyttämään oikaistua kirja-arvoa (adjusted book value) perinteisen kirja-arvon sijaan.Kommentit: HCP Quantin sijoitusprosessissa ei käytetä P/B-lukua yhtiön arvonmääritykseen.

Russell 1000 arvo (value) ja kasvu (growth) osakeindeksien kehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta (8.9.2020 asti).

Suurin osa Bank of American näkemyksistä siitä, miten arvosijoittamisen tuottoja voisi parantaa, on ollut käytössä HCP Quant rahastossa alusta alkaen. Sijoittajan omalle vastuulle jää mahdollinen ajoittaminen makrotilanteen mukaan. Selvää on, että viimeisen kymmenen vuotta markkinasykli on suosinut kasvuosakkeisiin varansa laittanutta sijoittajaa.

Yhtenä vaihtoehtona makrotilanteen laukaisevalle muutokselle Bank of America näkee toimivan koronarokotteen. Rokotteita on kehitteillä lukuisia. Niistä ensimmäisten on arveltu valmistuvan jo loppusyksystä. Moni pohtiikin millaiselta markkina voisi rokotteen jälkeen näyttää. Bloomberg Businessweek haastatteli What Happens to the Markets If There’s a Vaccine? artikkeliin salkunhoitajien ja strategien näkemyksiä. Pinnalle nousi kolme mahdollista skenaariota.

Toimiva rokote ja sen myötä paluu takaisin ”normaaliin elämään” vaikuttaisi todennäköisesti käynnissäoleviin massiivisiin elvytyksiin. Jos elvytystä nopeasti kutistettaisiin voisi markkinariemu rokotteesta jäädä lyhytaikaiseksi. Keskuspankit ovat reagoineet voimakkaasti koronan aiheuttamiin talousongelmiin. Uutta rahaa on valunut ennätysmäärät markkinoille, mikä on kannatellut osakkeita. Jos keskuspankit ryhtyvät rokotteen myötä toimiin voisi edessä olla vuoden 2013 toisinto, jolloin sijoittajat säikähtivät FED:n ilmoitusta lopettaa määrällinen elvytys. Silloin sekä osakkeet, että korkosijoitukset laskivat. Tilanne on kaikin puolin hankala elvytyksen suhteen. Keskuspankit joutuvat olemaan kieli keskellä suuta tasapainotellessa tilanteesta ulos.

Toisessa skenaariossa osakkeet nousisivat tuntuvasti. ”Jos on jotain, joka voisi aiheuttaa tuntuvan markkinanousun, niin sen (toimiva rokote) täytyy olla se”, totesi Randy Frederick Schwabilta. Työttömyysasteen korjaantuminen rokotteen jälkeen ottaisi joka tapauksessa aikaa. Keskuspankit pitäisivät korot alhaalla ja rahoitusta helposti saatavilla, jotta talous elpyisi. Tuloksena voisi olla tilanne, jossa jo kalliit osakkeet jatkaisivat nousua.

Viimeisin skenaario olisi HCP Quantin sijoittajille herkullisin: arvo-osakkeiden paluu. Nykyinen nousumarkkina on siinä mielessä erikoinen, että suurimman osan noususta on tuonut kohtuullisen pieni joukko (teknologia)yhtiöitä, jotka ovat hyötyneet ns. stay-at-home taloudesta. Suurin osa muista yhtiöistä on jäänyt ilonpidosta vaille. Rokotteen tulosta hyötyisivät erityisesti ne yhtiöt ja teollisuudenalat, jotka ovat jääneet tilanteessa jälkeen, kuten lentoyhtiöt ja sellaisia kuluttajatuotteita myyvät yhtiöt, joiden tuotteet eivät ole välttämättömyyksiä.

Yksi iso kysymys sijoittajille pureksittavaksi on myös se, missä määrin toimivan rokotteen tulo on jo hinnoiteltu markkinoilla sisään. Ja miten käy, jos toimivan rokotteen kehittäminen sattuukin epäonnistumaan.


Kaikki HCP:n rahastot ovat avoinna merkinnöille syyskuun ajan. Voit merkitä rahastoja sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan, että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään keskiviikkona 30. päivä syyskuuta kello 16 mennessä.

Terveisin arvo-osakeoptimisti,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä
“Let’s be careful out there.”
Phil Esterhaus, Hill Street Blues

Mitä teknoyhtiöiden pilkkominen tarkoittaisi sijoittajalle?

Teknojättien eri liiketoimintojen jakamista osiin on käsitelty tänä vuonna Yhdysvaltojen kongressissa asti. Pilkkominen hajottaisi big techin monopoliasemia ja aukaisisi kilpailua, mutta mitä se merkitsisi sijoittajalle?

Teknologia-alan jättiyhtiöiden valta on Yhdysvalloissa varsinkin demokraattien mielestä kasvanut liian suureksi ja tulevat vaalit kiristävät tilannetta syynättyjen yhtiöiden näkökulmasta. Keskustelu kohdistuu erityisesti Appleen, Googleen, Amazoniin ja Facebookiin, joista jälkimmäiset kuuluvat HCP Focus -rahaston portfolioyrityksiin. Yhtiöiden toimitusjohtajat Tim Cook, Sundar Pichai, Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg olivat USA:n kongressin kuultavina heinäkuussa. Teknologiavaltiaiden asema nähdään epäreiluna kilpailun kannalta, ja Yhdysvaltojen anti trust -lakipykälät eivät hyväksy monopoleja. Digitaalisten alustojen tapa käsitellä dataa mietityttää. Yhtiöille vaaditaan lisää säädöksiä ja etenkin demokraatit ajavat niiden pilkkomista.

Kevät osakemarkkinoilla oli erityisen menestyksekäs teknojäteille, kun kotona vietetty vapaa-aika, etätyö ja verkko-ostaminen yleistyivät lockdownin aikana. Senaatin kuulemisen jälkeen yhtiöt ovat tehneet ennätystulosta ja markkina-arvot ovat jatkaneet nousuaan kuin vallitsevasta tilanteesta ei olisi tietoakaan. HCP Focus -rahasto sijoittaa keskitetysti teknologiayhtiöihin, jotka ovat tiiviissä kytköksissä megatrendeihin ja joilla on kestävää, pitkän ajan kilpailuetua. Kuinka pilkkominen vaikuttaisi nykyiseen, käytännössä monopoliaseman kautta saatuun kilpailukykyyn? Arvopaperi haastatteli HCP Focus -rahaston salkunhoitajaa Pasi Haviaa tehdäkseen selkoa tilanteesta sijoittajille.

Monopoliasemasta luopuminen ja mureneva kilpailuetu

Yhtiöiden hajottaminen merkitsisi muun muassa synergiaetujen menettämistä.

Kilpailijat pystyisivät lähteä haastamaan ”Big Tech” yhtiöitä, kun jättien tuotteita ei olisi enää niputettu toisiinsa. Nyt yhtiöt pystyvät tuotteiden naittamisella toisiinsa saavuttamaan sellaisia hyötyjä, joiden kanssa on vaikea kilpailla. Facebookin ostaessa Instagramin ja WhatsAppin sai se omistukseensa kaikki niiden käyttäjät – myös sellaiset ikäryhmät, joille Facebook on out. Näin yhtiö on kyennyt kasvattamaan vallihautaa liiketoimintansa ympärillä, tehden kilpailusta entistä vaikeampaa.

Yritysostoin laajentuminen on tuonut yhtiöille myös valtavan määrän kilpailijoiden dataa. Eri liiketoiminnot pystyvät jakamaan tietoa käyttäjistä, palveluista ja heidän kiinnostuksista. Synergian häviämisen jälkeen jokainen liiketoiminto on enemmän omillaan. ”Toiset pystyisivät hyödyntämään jatkossa dataa enemmän, toiset vähemmän. Todennäköisesti yhtiöt avaisivat rajapintojaan muille, mikä edesauttaisi kilpailua ja innovointia. Aiemmin fuusiossa olleilla yhtiöllä ei olisi yhtä laajaa pääsyä toistensa tietoihin”, Havia tähdensi Arvopaperille.

”Yhdysvaltalaismedioissa pyöriteltyjä mahdollisia pilkkomisia ovat Applen App Store ja palvelut erilleen puhelimista ja muista laitteista, AWS eli pilvipalvelujätti Amazon Web Services erilleen Amazonista, YouTube (tai mainosbisneksen jonkinlainen paloittelu) erilleen Googlesta sekä Instagramin ja mahdollisesti WhatsAppin erottaminen Facebookista.” kertoo Arvopaperi.

Mahdollisuus poimia parhaat päältä

Yhtiöt tekevät luonnollisesti kaikkensa kamppaillakseen pilkkomista vastaan ja sijoittajalle tilanne on mutkikas. Pilkkomisesta syntyisi sijoittajille kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia. Yksinkertaisempi liiketoiminta on helpompi ymmärtää ja analysoida, ja siihen sijoittaminen on yksinkertaisempaa. ”Facebookia ostanut saa Instagramia ja WhatsAppia, vaikkei niistä välittäisi. Jos yhtiöitä pilkotaan, avautuu sijoittajalle mahdollisuus olla mukana kapeammin valituissa kohteissa, sekä hankkiutua eroon niistä, joista ei välitä. Myös valinnanvara teknologiayhtiöiden joukossa kasvaa. Hyvä analysoija voi poimia parhaat päältä ja jättää loput muille.” Havia kertoo.

Jos yhtiöitä pilkotaan, avautuu sijoittajalle mahdollisuus olla mukana kapeammin valituissa kohteissa, sekä hankkiutua eroon niistä, joista ei välitä.

Pasi Havia, HCP Focus -rahaston salkunhoitaja

HCP Focus -rahaston salkunhoitotiimi aikoo analysoida mahdollisesti eriytyvät liiketoiminnot ja muokata salkkua tarpeen mukaan niin, että pitäydymme vain näkemyksemme mukaan parhaissa yhtiöissä. Yhdysvaltojen loppuvuoden poliittisen tilanteen käänteet tulevat mitä luultavimmin vaikuttamaan siihen, mitä jättiyhtiöille tapahtuu. Bidenin valinta tarkoittaisi todennäköisempää toteutumista skenaariolle, kun taas Trump ja republikaanit eivät ole ottaneet asiaan yhtä rajua kantaa. BBC:llä arvellaan, että minkään näköisiä toimia ei kuitenkaan saada aikaiseksi.

Sillä aikaa jäämme katsomaan, jatkavatko teknojätit pörssiraketteina syksyä kohden.

Varaa virtuaalitapaaminen Tee rahastomerkintä

Verkkokaupan kasvun odotetaan jatkuvan koronan jälkeenkin

HCP Focus -rahasto on tuottanut viime kvartaalissa erityisen hyvin kun verkkokauppa, etätyö ja muu yhteiskunnan digitalisoituminen ovat saaneet mielettömän ulkoisen nosteen koronalockdownin aikana.

Kvartaalin tuotto on +47,9%, mikä ylittää ensimmäisen vuosikvartaalin tappion rahaston osalta, kun taas vertailuindeksi MSCI ACWI IMI Total Return tuotti toisella kvartaalilla +17,8%. Kuluvan vuoden tuotto 30. kesäkuuta 2020 on +33,2% täten ylittäen vertailuindeksin kuluvan vuoden tuoton –7,0%

Selkeästi yhteiskunnallinen siirtyminen verkkokaupankäyntiin ei ole pelkästään akuutti vaan rakenteellinen muutos kulutuksessa, ja odotamme verkkokaupankäynnin kasvun hyödyttävän sijoituksiamme Amazonissa, Alibabassa ja Shopifyssä, mutta myös Etsyssä, Facebookissa (Facebook Marketplacen kautta) ja MercadoLibressä sekä epäsuorasti palvelupalkkioiden ja maksunkäsittelypalkkioiden kasvun myötä myös sijoitustamme PayPalissa. Voit lukea koko analyysin HCP Focus -sijoittajakirjeestä Q2/2020, josta on lyhyt kooste alla.

Intuitive Surgical

Intuitive Surgicalin lippulaivatuote da Vinci -järjestelmä nauttii suosiota kirurgien keskuudessa ja yhtiö aikoo muokata seuraavaa versiota vielä paremmin asiakkaiden toiveita vastaavaksi. Suunnitelmat kansainvälisestä laajentamisesta kohtaavat haasteen järjestelmän korkean hinnan takia.

Match Group

Hyväksyimme osakkeita transaktiossa erottaa Match Group sen emoyhtiöstä InterActiveCorpista (IAC). Tämä tarjoaa sijoittajille hyötyjä, kuten mahdollisuuksia kaupankäyntidiskonton eliminointiin ja Matchin sisällyttämiseen suuriin osakeindekseihin. Siirtyminen maksullisiin tilauksiin ja nettideittailun normalisoituminen ovat suosiollista kehitystä Tinderille, ja appissa mainostamisen oletetaan tuovan lisätuloja tulevaisuudessa.

Amazon, Alibaba ja Shopify

Etätyön lisääntyminen tulee hyödyttämään Amazonin ja Alibaban pilvilaskentapalveluja, Amazon Web Servicesiä ja Aliyuta. Shopify on lanseerannut Amazonin palvelua läheisesti muistuttavan Shop -palvelun, joka tiivistää kilpailua, mutta tekee Shopifystä alttiimman kysynnän heittelyille.


HCP Focus -sijoittajakirjeissä päivitämme lukijoita rahaston tuotoista, kerromme yksityiskohtia sijoituspäätöksiin liittyen ja esittelemme huomionarvoisia muutoksia salkkuyhtiöissämme.

HCP Focus -sijoittajakirje Q2/2020

Mikäli haluat sijoittaa HCP Focus -rahastoon, seuraava merkintäpäivä on 30. syyskuuta 2020.

Ota yhteyttä Tee merkintä