HCP Focus portföljbolag publicerade sina resultat och aktiernas värde sköt i alla tiders höjd

HCP Focus starka resultatperiod – läs fondförvaltarens kommentarer gällande bolagen i fonden

Förra veckan avslutade resultatperioden för portföljbolagen i HCP Fokus. Resultatperioden började i mitten av april och alla bolag har nu rapporterat sina resultat. HCP Focus har varit mycket resistent/härdig gentemot koronamarknaden. De utvalda megatrenderna, till exempel digitaliseringen av samhället, hjälpte fonden att uppnå rekordresultat. På kort sikt är det inte troligt att dessa megatrender skulle ändra sig. Snarare tvärtom. De rådande trenderna har  accelererat ytterligare.

Många företag har gynnats av ett exalterat digitalt språng. Situationen har medfört att både arbete, handel och tjänster i allt högre grad har förflyttats till nätet. Många företag har därmed gynnats av det exalterade digitala språnget.

Allt som allt, ligger totalt åtta av tolv aktier antingen på sitt högsta värde eller mycket nära det: Intuitive Surgical, Facebook, Amazon.com, MercadoLibre, Shopify, Etsy, PayPal och Nvidia.

 

På kort sikt finns det dock utmaningar. Trump har åter börjat hetta upp handelskriget med Kina. De senaste förändringarna berör planerna på att tvinga de kinesiska bolagen bort från de amerikanska börsarna samt att förhindra pensionsfonder från att investera i dem.

På grund av detta har de enda kinesiska bolagen i HCP Focus, Baidu och Alibaba, varit under tryck de senaste dagarna. Alibaba förväntar sig att bolaget kommer att kunna svara på lagförslaget och att detta därmed inte torde ha en inverkan på bolaget. Däremot överväger Baidu att dra bort sina aktier från Nasdaq-börsen.

16.4. Intuitive Surgical
29.4. Facebook
30.4. Amazon.com
5.5. LendingTree
MercadoLibre
Match Group
6.5. Shopify
Etsy
PayPal
18.5. Baidu
21.5. Nvidia
22.5. Alibaba

Intuitive Surgical – Portföljens resultatperiod tog till en början fart med bolaget som är känt för sina kirurgiska da Vinci robotar. Korona orsakade utmaningar för bolaget då andelen  robotiserade operationer utförda i Kina sjönk med 95% i mitten av februari. Buklandningen följdes trots allt av ett kraftig uppsving på 70% varmed bolaget innan slutet av mars uppnådde nivån de haft innan korona. Det är möjligt att situationen kunde normaliseras under det tredje kvartalet ifall Europa och USA följer liknande mönster. Bolagets tillväxtpotential ser bra ut. Den åldrande befolkningen är en obestridlig megatrend. Aktiekursen har korrigerat sig över 50% uppåt sedan svackan i mars och är nära att uppnå nya höjder.

Facebook – En positiv resultatöverraskare. Då användningen av sociala medier ökat som en följd av att människor spenderat tid i karantän under koronapandemin är det lätt att förstå att Facebook hör till en av periodens vinnare. Detta syns även i aktiekursen som ligger på alla tiders höjd.

Amazon.com – Bolaget klarar sig bra. Kunder föredrog att handla på nätet och beställa hem varor istället för att gå i vanliga butiker. AWS affärsverksamhet inom molntjänster ökade med 33%. Amazon är fondens äldsta investering och kommer att fortsätta som dess grundpelare ännu för en lång tid framöver. Förra veckan nådde aktiekursen nya rekord.

LendingTree – En av årets förlorare. Konsumenterna förtroende i bolaget knäcktes då världsekonomin drabbades av en total knockout. Då konsumentens arbetsplats-situation är osäker vågar man inte konsumera som förut, i synnerhet inte kostsammare inköp som ofta kräver lån. Bolagets resultat är bra. Dock har osäkerheten som korona har medfört kastat en skugga över vad framtiden har att komma med. Aktiens värde har sjunkit med 17% sedan årets början.

MercadoLibre – Latinamerikas ”Amazon” hör i likhet med andra e-handelsplatformer till ett av bolagen som gynnats av koronapandemin. Under pandemin har lokala småföretagare övergått till MercadoLibre plattformen för att idka handel medan konsumenterna köper allt mera online. Bolagets aktie ligger på rekordnivåer.

Match Group – Tinder är förmodligtvis den mest kända bland flera av de dejtingtjänster som ägs av Match Group. Bolaget gjorde ett bra resultat, dock skyms även detta av korona. Människor använder sig mer av dejtingtjänster medan de spenderar tid i isolering, men är trots allt inte villiga att betala för dem. I slutet av mars gjorde användarna av Tinder tillsammans ett rekord på 3 miljarder svep (“swipes”) under en dag. I länder där rörelseregleringar har lindrats har man kunnat observera att andelen betalande kunder börjat ta fart igen. Aktiens värde ligger 8% under sin föregående topp i januari.

Shopify – Årets kursraket. Sedan årets början har bolaget mer än fördubblat sitt värde och har den högsta vikten i fonden. Shopify förväntas växa med minst 30% i år. Shopify har på ett utmärkt vis lyckats svara på den rådande korona-situationen genom att förbättra bolagets produkter. Under den föregående veckan offentliggjorde bolaget ett samarbete med ett av HCP Focus portföljbolag Facebook. Samarbetet gäller tjänsten Facebook Shops. Med hjälp av denna tjänst kan återförsäljare skapa brandade butiker både till Facebook och Instagram. Samarbetet gynnar båda bolagen. Win-win!

Etsy – Företaget med den näst tyngsta vikten i portföljen. Nätbutiken för hantverk och vintagevaror blomstrar. Etsy försäljarnas bruttoförsäljning fördubblades i april. Kunder sökte främst efter skyddsutrustning relaterad till korona (masker, skyddsglasögon, etc.). Således kan den kraftigt ökade försäljningen vara övergående. Den växande trenden av online shopping ser lovande ut. Aktien har stigit med 75% sedan början av året.

PayPal – En växande onlinebutik behöver en pålitlig betalningsförmedlare för att fungera. Online shoppingtrenden har främjat PayPal och företaget är väl positionerat inför online-shoppingrevolutionen. Detta har även övriga investerare lagt märke till. Aktiens värde ligger högre än någonsin.

Baidu – Portföljens olycksbarn. Aktiekursen ligger på samma nivå som för åtta och ett halvt års sedan. Under det här året har aktien sjunkit med 18%. Då man beaktar situationen som korona medfört, ser läget i Kina nu bra ut och är på denna front med ett försprång till andra länder. Antalet dagliga användare av Baidus App ökade med 28% i mars till 222 miljoner och sökförfrågningarna med 45%. Trumps handlingar kan drabba Baidu och dess eventuella reträtt från Nasdaq gör mig som portföljförvaltare eftertänksam. Bolaget utgör den mest sannolika kandidaten för att ge plats åt en ny investering i fonden.

Nvidia – Stark tillväxt inom verksamheten datacenter. De största kunderna inom artificiell intelligens utgörs av Amazon, Google och Microsoft. Även verksamheten spel visar en god tillväxt. För tillfället syns inga gränser för Nvidias tillväxt. Bolaget rider på det digitala språngets vågkam. Det är svårt att finna något negativt att säga om Nvidia och det syns även i dess aktiekurs som ligger på sitt högsta värde. Definitivt en av portföljens diamanter.

Alibaba – Liksom för andra kinesiska aktier har bolagets aktiekurs under den senaste tiden varit under press. Alibabas resultat överträffade tydligt förväntningarna och dess framtid i världen efter korona ser mera lovande ut jämfört med flera andra kinesiska företag. Utbrottet av koronaviruset ökade till exempel användningen av Alibabas online tjänster inom dagligvaruhandel, molntjänster och tjänsterna för distansarbete. I Kina ökade detaljhandeln med 88% inom livsmedels- och supermarknadsbranschen. Under april och maj har volymen för transaktioner återgått till nivån före krisen. Företaget räknar med att dess omsättningen kommer att öka med 27,5% under denna räkenskapsperiod.

Det går extremt bra för digitala bolag och detta gör många fundersamma. Kommer denna utvecklingen att fortsätta, eller är ett magplask på kommande? Centralbanker har klargjort att de kommer att göra sitt yttersta för att undvika en kollaps av marknaden. Det sägs att det inte lönar sig att utmana centralbankerna. Det håller jag med om. Om det går annorledes så finns det större bekymmer än aktiemarknaden i vårt samhälle.

Gör teckning

Med vänliga hälslingar,
Pasi Havia

HCP Focus fondförvaltaren

It is a long and never-ending race

The race

Finance is my passion and I am fortunate to have it as my profession. Even after some 25 years in the industry, investing money still is the most exciting thing I can think of doing as a profession.

In order to succeed in investing, one needs to have an edge. Whatever your edge is, it is always under threat and it only lasts for a moment in time.

This is because any advantage acquired by an edge will attract competition fast. After your edge becomes common knowledge there is no profit to be made anymore and actually neither is there an edge.

The race in the late 1990s

During my career, I have seen my first special skill as a sales trader become worthless as computers and algorithms replaced humans in this function.

I will illustrate the skill I had in this example:

Buy these 32 different stocks in these European markets “over the day, max 1/3 of volume, with  volume-weighted average price target (VWAP), happy to own -6% from yesterday’s close“

Today you can automate this trade command on a computer before the market opens and it will perform the whole procedure.

It was clear already in the mid-’90s that automation will replace humans in many functions. However, there were many years to earn profits with this edge, before new competition crowded this specific race. Now sales traders have lost their jobs to algorithms.

The race in the new millennium 2000s

The next track where there was room to make profits was securities analysis. Instead of just looking at stocks and bonds, I looked into all investable objects in parallel and compared their risk and return characteristics.

Together with my first HCP crewmate and co-founder  Jarno Lämsä we built two programs named Sijoitusmoottori (Finnish for investment engine) in 2009. We were partly financed by “TEKES” funding from the Ministry of Economic Affairs.

The idea we developed is still at the very core of my investment strategy in the HCP Black fund. For the first eight years, HCP got its bread and butter from this specific style of investing before expanding to parallel races within the field of investing.

The race in the 2010s

There is no slowing down on research and development when one aims to hold an edge.

Our team did some burdensome manual analysis of corporations in the early 2010s that was almost undoable as it was so human resource-intensive. Today the same study can be done by a computer and database. As in the late ’90s sales traders lost their edge to algorithms, now computers and databases have replaced humans in this calculus.

In our HCP Focus fund, we started using one specific database to replace manual analysis in 2015. Using this tool instead of manual analysis is the most important source of Focus fund’s alpha ever since. For the last five years, we have gotten our bread, butter and even some cheese from this specific investment analysis.

So what competitive sport is this really?

Finance as a sport might sound unfair as any practitioner can expect their skillsets to be cannibalized sooner or later. But the never-ending race goes on and professionals will continue to look for new tracks to make profits in.

The understanding and knowledge acquired by holding a certain edge in the past are not for nothing though. Only due to my work on artificial intelligence (AI) in the mid 90’s I have developed a mature understanding of what computers can do in finance. This expertise allows me to currently have 26 % of assets invested in trend-following strategies in the HCP Black fund, which is partially based on machine learning.

Also, the expertise that our team acquired by doing a burdensome analysis of corporations manually, made it possible for us to evaluate different databases on their accuracy. We had high-quality benchmarks of the calculus done by ourselves to compare the computer calculus with. This allowed us to make a well-informed decision when choosing the database used in the Focus fund.

We live with the well-known market wisdom “Enjoy as long as it lasts – it never does” and work on research and development constantly. That is the way to constantly have the edge as a team. What all we are working on right now, I will tell you later, and it is that way for a reason.

Just yesterday we published our research on “risk parity” which type of investments we are not currently involved with for a reason.

Inga gissningslekar

Centralbankernas förmåga att vända en konjunkturnedgång tycks begränsad när den globala ekonomin närmar sig slutet inom såväl de kort- som långsiktiga cyklerna. ”Då räntorna har sänkts till noll eller till och med ännu mer har maximala insatser redan genomförts som belastar alla – regeringar, företag och individer – upp till det högsta skuldbeloppet”, varnar Tommi Kemppainen (bilden), VD för den finska kapitalförvaltaren Helsinki Capital Partners.

Tommi på Kabelfabriken

Tommi Kemppainen på Kabelfabriken

”Många marknadsaktörer är väl förtrogna med den kortsiktigare varianten. Däremot tycks extremt få känna till att den mycket längre skuldcykeln närmar sig slutet”, fortsätter Kemppainen. En hög skuldsättning i många utvecklade länder i förening med åldrande befolkningar utgör en betydande risk både för ländernas ekonomier och för den globala ekonomin i sin helhet. När arbetsstyrkan krymper av åldersskäl och allt färre bidrar till ekonomisk tillväxt finns ingen patentlösning på hur tillväxten kan stimuleras och skulderna regleras. ”Om arbetsstyrkan minskar kan bruttonationalprodukten inte öka på naturlig väg”, förklarar Kemppainen. Förmågan att betala av skulder minskar följaktligen genom demografiska förändringar och den dämpade produktivitetstillväxten.

Stötestenen för investerare är faktiskt att återvända till grunderna i den globala ekonomin och förstå att en stor del av BNP-tillväxten under det senaste decenniet är artificiell i så måtto att tillväxten skapades genom att låna mer pengar.

Enligt Kemppainen står större industriländer ”nu inför samma fenomen som Japan har brottats med under de tre senaste decennierna”. Den penningpolitiska expansionen efter finanskrisen 2008 saknar motstycke och drev fram vad som nu betraktas som en sund ekonomisk tillväxt.  ”Stötestenen för investerare är faktiskt att återvända till grunderna i den globala ekonomin och förstå att en stor del av BNP-tillväxten under det senaste decenniet är artificiell i så måtto att tillväxten skapades genom att låna mer pengar.”

HCP Black har positionerats för att skydda kapital mot effekterna av en potentiell depression.

Kreditexpansion spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt genom att öka skuldbeloppen i systemet. När skuldcykeln så småningom inverterar kommer lägre kreditnivåer att leda till minskad konsumtion och lägre investeringar medan ekonomier tappar fart. HCP Black, en flerfondsstrategi med mångsidiga tillgångar som investerar inom ett brett utbud av icke-korrelerade alternativa tillgångar, ”har positionerats för att skydda kapital mot effekterna av en potentiell depression”.

Lite av varje

Kemppainen har placerat HCP Blacks förvaltade tillgångar i en utvald grupp av alternativa investeringar, där endast en liten mängd avsatts för aktier genom investeringar i de två andra renodlat långa aktiefonderna inom ramen för Helsinki Capital Partners: HCP Focus och HCP Quant. På frågan om de mest lockande tillgångarna från risk-/avkastningssynpunkt svarar Kemppainen att ”inget av alternativen är ett självklart val, då exakt vartenda ett uppvisar risk”.

Som skydd mot en potentiell eller rentav nära förestående konjunkturnedgång vill vi upprätthålla en mängd olika alternativ som inte drabbas av samma problem exakt samtidigt.

Som skydd mot en potentiell eller rentav nära förestående konjunkturnedgång ”vill vi upprätthålla en mängd olika alternativ som inte drabbas av samma problem exakt samtidigt”, förklarar han. ”Detta är centralt i min aktiva diversifiering.” I slutet av 2019 hade HCP Black ca 27 procent av sina förvaltade tillgångar i trendföljande strategier, 26 procent var investerade i försäkringsrelaterade värdepapper, 11 procent i fast egendom och 10 procent i fysiskt backat guld. Övriga tillgångar var investerade i HCP Focus, HCP Quant, silver, tail-hedge samt särskilda situationsstrategier för aktier.

”I stället för att eftersträva exponering mot så många alternativa tillgångar som möjligt, är vårt fokus att analysera grunderna i varje tillgång för att välja investeringar som är så olika varandra som möjligt”, förklarar Kemppainen. ”Mot bakgrund av riskfaktorerna i dagens värld och sårbarheten hos det ekonomiska systemet och individuella ekonomier, är det klokt att allokera kapital till några realtillgångar med visst positivt värde. Det gäller oavsett vad som kommer att ske.”

Institutionella investerare utnyttjar trendföljande strategier som ett verktyg för att nå ”Crisis Alpha” under turbulenta perioder. Även HCP Black har investerat omkring en fjärdedel av sina tillgångar i den här typen av strategier. Kemppainen förklarar den relativt höga exponeringen mot trendföljande strategier med att ”finansiella tillgångar rör sig per automatik närmast i samma riktning under långa tidsperioder vid finanskriser oavsett slag”. Emellertid bör investerare inte förvänta sig en smidig resa från trendföljare, varnar Kemppainen.

”På snabbt sjunkande marknader brukar trendföljare inte leverera goda prestationer i fasens inledning. Däremot kommer trendföljande strategier att generera god avkastning i takt med att trenderna blir alltmer etablerade”, förklarar Kemppainen. ”Detsamma gäller för guld”, tillägger han. När centralbanker över hela världen vill införa stimulerande åtgärder för att balansera eventuella avmattningsrisker kvarstår haussen avseende guld. ”Det finns gott om frågetecken beträffande i stort sett samtliga valutor överallt”, förklarar Kemppainen och tillägger att ”det är möjligt att guld kommer att lyckas riktigt bra”.

Det som tilltalar är den kombinerade allokeringen som upprätthålls av HCP Black, inte en viss tillgångsklass.

Dock understryker Kemppainen att ”det som tilltalar är den kombinerade allokeringen som upprätthålls av HCP Black, inte en viss tillgångsklass”.  Han betonar att hans metod för kapitalfördelning inte är någon gissningslek.  ”Att spekulera om lågkonjunkturens utveckling eller hur finansmarknader kommer att reagera är verkligen svårt. Jag är inte rustad för att förutsäga den närmaste framtiden”, medger Kemppainen. ”Men jag inser grundorsaken till problemen i den globala ekonomin, förstår att ekonomin är bräcklig och gör mitt bästa för att positionera HCP Black på ett klokt och adekvat sätt.” Helsinki Capital Partners VD fortsätter med att ”HCP Blacks nuvarande fördelning är den bästa investeringsmetoden jag känner till vid oro inför en lågkonjunktur, depression och i slutet av en lång skuldcykel”.

Invertera. Alltid

I stället för att leta efter guldkornen bland de alternativa investeringarna börjar Kemppainen från motsatta hållet. Han försöker hitta och undvika de minst attraktiva investeringsmöjligheterna. ”Jag menar att de minst tilltalande möjligheterna avseende risk/avkastning finns i aktier och obligationer”, påpekar Kemppainen. ”Vilka värderingsmätningar jag än studerar förväntar jag mig noll årlig aktieavkastning under de närmaste 12 åren.” För att investerarna ska erhålla den aktieriskpremie som balanserar osäkerheten med aktieinnehav måste aktievärderingarna därför sänkas i viss utsträckning.  ”Den minst intressanta risken/avkastningen finns i aktier.”

Jag menar att de minst tilltalande möjligheterna avseende risk/avkastning finns i aktier och obligationer. Vilka värderingsmätningar jag än studerar förväntar jag mig noll årlig aktieavkastning under de närmaste 12 åren.

Obligationer är heller inget som lockar, konstaterar Kemppainen. ”När jag blickar framåt i en 12-årshorisont kan jag inte föreställa mig några räntor under den nuvarande nivån”, tillägger han. ”Om man noterar högre sannolikhet för stigande räntor under de närmaste 12 åren kommer alla som innehar en fastränteobligation oavsett slag eller form att förlora pengar.” Processen med att invertera ett problem hjälper Kemppainen att hitta de lämpligaste investeringsmöjligheterna för HCP Black, hans tillgångsförvaltningsföretag och investerare. ”Det är enklare att nämna de stenar jag inte alls vänder på.”

HCP Black är ett lämpligt alternativ för alla investerare som redan tagit tillräckliga risker på andra fronter och söker ett instrument som kan upprätthålla köpkraften även på dåliga marknader.

Vid placeringen av sina egna och företagets pengar lever Kemppainen som han lär. ”För närvarande är företagets pengar helt och hållet investerade i HCP Black”, berättar han. ”Vår verksamhet baseras på tillgångsförvaltning, en ytterst cyklisk verksamhet. Inte minst i ljuset av att två fonder av tre utgörs av renodlade långa aktiefonder.” Med företagets hela kapital investerat i HCP Black önskar Kemppainen ”att Helsinki Capital Partners ska leverera även under dåliga tider.” Han avslutar med att HCP Black är ett lämpligt alternativ för ”alla investerare som redan tagit tillräckliga risker på andra fronter och söker ett instrument som kan upprätthålla köpkraften även på dåliga marknader.”

Denna artikel skrevs ursprungligen på engelska av Eugeniu Guzun och publicerades på HedgeNordic.

By recruiting stars your team can be the whole universe

Say hello to HCP’s Analyst/Institutional Sales Anthony Simola

Quite exactly a year ago, I met Anthony Simola, who was looking for his first job in finance. He had seen me speak at Sijoitus Summit in 2016 and some three years later he announced that he wishes to work with us in analyzing stocks. He had been investing money for some years and his strategy was well-documented since day one. What was there not to like.

I soon learned that this confident young man is not lacking in identity nor maturity. He also had the most critical characteristic that we treasure. That being integrity. My own findings got backed up by a letter of recommendation from Columbia University.

Anthony Simola at the Cable Factory in Helsinki

As with any profession, the practitioner becomes very fast in evaluating a talent. I had a feeling that with Anthony there was plenty. He has gone through education with the best possible track record: IB high school in Finland, then Vanderbilt and Columbia University in New York right after.

There was more, however. Soon I learned that he had written and published a book in 2015 at the age of 22.

Anthony had first studied in depth what thinking actually is and what one can do to enhance it before even considering a specific topic in which to apply it. I had to like his approach!

So, now I knew that I was dealing with a real talent. Anthony demonstrated an understanding of topics and constructs that – even if not being rocket science– was something that could not be explained only by his academic studies.

I asked him to name the very core literature that he builds his understanding on. He replied with a list of 50+ names of authors that he has read in the last few years – all of them classics in mostly Western philosophy, psychology, history, economics, politics, and fiction.

Now my formal reasoning could easily catch up with what my gut feeling had told me. Anthony is remarkably knowledgeable and also dead set on acquiring exceptional skills in investing money. Hiring him was not only an easy decision – it was a no-brainer.

The dream team

”At HCP we get joy from the wide diversity of our team. As the dream team in Star Wars, it is totally impossible to get us marching synchronic, but when the golden robot, young man, and a computer on wheels meet at the same point looking at the same challenge with the same powerful mission to solve it, things do happen as in a pre-choreographed state of trance.”

This is how I described the dream team in a foreword to dear then HCP crewmate Pekka Puustinen’s book Financial Service Logic: In the Revolution of Exchange in Banking and Insurance (2015).

The idea is to have a maximally diversified team so that each and every one can use their specific skill as a superpower for common good. In this group, the normative definition of normal becomes very lax as the standard deviation in different features in our team is big. No one really is the odd one out.

Why should you be only one star if you can be the whole universe

We live by this phrase that a famous conductor once told me. What he meant is that even if you have a special talent you still don’t want to be defined only by this single feature. We want to have a rich life and be so much more!

I’ve had Anthony Simola in our team now for a year. He has worked for institutional sales while further developing his skills in stock analysis. I will make sure Anthony has the best possible mother’s milk to further grow in this business and I look forward to him taking more responsibility at HCP. We will also make sure he will have such a blast working together and alongside with the dream team and the whole #HCPSPIRIT community.

For me, once again as with all of my dear crewmates it is my privilege and pleasure to get to be your jungle guide.

BarclayHedge: HCP Focus är sannolikt den mest konsistent toppavkastande aktiehedgefonden i världen

Placeringsfonden HCP Focus har rankats som världens sjunde bästa placeringsfond i sin kategori (long-only aktie hedgefonder) av konsultbolaget BarclayHedge.

Se: Barclay managed funds report 3Q 19”, sidan 6).

Rapporten

Barclay Managed Funds Report (nedan: “Rapporten”) publiceras kvartalsvis av BarclayHedge, ett Amerikanskt konsultbolag som publicerar data om internationella hedge och CTA –fonder. (OBS. BarclayHedge är inte kopplat till Barclays bank.) Den färskaste Rapporten är för 3Q 2019, vilken publicerades 10.12.2019.

Rapporten innehåller ranking-listor på fonder i 21 olika kategorier. I listorna är de 10 bästa fonderna i respektive kategori rankade enligt 3 eller 5 års avkastning (beroende på kategorin).

Kvalificerade för upptagning i Rapporten är fonder som fyller minimikraven gällande avkastningshistoria (åtminstone 3 år) samt storlek (klientmedel (”AUM”) åtminstone 10 $M).

Totalt 4.536  fonder kvalificerade för upptagning i den färskaste Rapporten, vilket betyder att Rapporten täcker merparten av världens alla hedgefonder.

HCP Focus –fonden (nedan: ”Fonden”) är en global, long-only equity hedge-fond som förvaltas av det Finska fondbolaget Helsinki Capital Partners (nedan: “HCP”). Fonden är en Finsk specialplaceringsfond, vilka enligt internationell taxonomi kategoriseras som hedgefonder.

I Rapporten hittas HCP Focus under kategorin “Equity Long Only”. Denna kategori innehåller sammanlagt 376 fonder.

Avkastning och ranking

Under treårsperioden 1.10.2016 – 30.9.2019 avkastade Fonden i genomsnitt 17,21 % per annum. Detta motsvarar en totalavkastning på 60 %.

Fonden är rankad till nummer 7 av totalt 376 fonder, vilket betyder att den avkastat bättre än 98 % av alla konkurrenter.

Jämn toppavakastning

HCP Focus –fonden grundades 30.11.2012. Fonden har således varit kvalificerad för listning sedan 1Q 2016 -rapporten. Den senast publicerade Rapporten är 3Q 2019. Fonden har således varit kvalificerad för listning hittills sammanlagt 15 gånger.

Under perioden 1.1.2016 – 30.9.2019 lyckades HCP Focus nå Top-10 enligt följande:

 • 1Q 2016 – rankad: 8
 • 2Q 2016 – rankad: 4
 • 3Q 2016 – rankad: 5
 • 4Q 2016 – (inte bland Top-10)
 • 1Q 2017 – rankad: 7
 • 2Q 2017 – rankad: 5
 • 3Q 2017 – rankad: 7
 • 4Q 2017 – rankad: 8
 • 1Q 2018 – (inte bland Top-10)
 • 2Q 2018 – rankad: 5
 • 3Q 2018 – rankad: 3
 • 4Q 2018 – (inte bland Top-10)
 • 1Q 2019 – rankad: 1
 • 2Q 2019 – rankad: 3
 • 3Q 2019 – rankad: 7

Under denna period bestående av 15 kvartal lyckades HCP Focus nå Top-10 sammanlagt 12 gånger. Ingen annan fond lyckades nå Top-10 -listan lika många gånger!

HCP Focus rankings Barclay managed funds report 3Q 19

HCP Focus vs konkurrenter

Annan intressant statistik ur BarclayHedge “Equity Long Only” Top-10 –listan.

Under perioden 1.1.2016 – 30.9.2019:

 • totalt 60 fonder lyckades nå Top-10 –listan åtminstone en gång.
 • drygt hälften (34/60 fonder, eller 57 %) av dessa fonder lyckades med det mera än en gång.
 • en av fyra (15/60 fonder, eller 25 %) lyckades med det mera än två gånger.
 • cirka en av tio (7/60 fonder, eller 12 %) lyckades med det mera än 5 gånger.
 • bara en enda fond – HCP Focus – lyckades nå Top-10 -listan mera än 8 gånger!

(Denna statistik finns visualiserad i det bifogade dokumentet: “HCP Focus rankings Barclay managed funds report 3Q 19”.)

Alla tidigare Rapporter kan laddas här: https://www.barclayhedge.com/rankings-awards/barclay-managed-funds-report/

(Tjänsten är gratis, men förutsätter registrering)

Fondens hemsida: https://www.hcp.fi/sv/hcp-focus/

För mera info vänligen kontakta Jo Iwasaki, https://www.hcp.fi/sv/jo-iwasaki/

Fonden är öppen för teckningar fyra gånger per år. Fondteckningar: https://www.hcp.fi/sv/fondteckning/

Ett urval färska artiklar om Fonden:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-16/one-of-world-s-top-15-fund-managers-reveals-his-next-top-picks

https://hedgenordic.com/2019/04/unorthodox-value-approach-from-hcp-focus/

https://hedgenordic.com/wp-content/uploads/2019/10/HN_EquityReport_2019.pdf

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/25/de-flesta-vet-inte-hur-borsen-fungerar-bara-nagra-fa-bolag-ger-ordentlig

The Nordic KPI – How much does your company contribute to society in euros?

What did your company do for the world last year, and how big part of your business does it correspond?

We measure our impact on workers, clients, communities, and the environment. As a B Corporation, we do this using the B Impact Assessment (BIA), which the independent certification body checks.

To us, the BIA is the best toolbox for measuring if a company is causing more good than harm. It asks the real questions, such as: if the company shares all financial information with its full-time employees; how many times more the highest-paid worker receives compared to the lowest-paid full-time worker; what % of the company is owned by workers and management?

The BIA would catch any company just trying to make their business look nice.

As with everything there is always room for further research and development. We were first B certified three years ago and currently going through reassessment. One thing that we noticed – back then and now – is that BIA recognizes payments for charity but not as much the payments for tax and social costs.

These payments deserve a closer look as they contribute to the wellbeing of society greatly. Why not be transparent about it? In our Sustainability Report 2018, we published for the first time the size of the tax and social security payment in relation to revenue in one simple chart (see below).

HCP – Nordic KPI (v1.0)

In our Sustainability Report 2018, we published for the first time where our cash goes.

This year we have hired two trainees to further study this topic. Sofia Nelson will draft our annual Sustainability Report, where we look at our impact on all stakeholders. Maj Lundström will study Finnish and Nordic companies in comparison to their global competition to find out how much they contribute to society in proportion to their revenue. This simple ratio we named the Nordic Key Performance Indicator (v1.0).

Now let’s go back to the question where we started: “What did your company do for the world last year, and how big part of your business does it correspond?” Out of our €1.433.363 revenue, we contributed 22 %, meaning a total of €313.076 to the society. Our Nordic KPI (v1.0) was 22%.

So, what is your Nordic KPI?

B Corps making a splash at Slush

What an afternoon, and what an evening party! 

On Friday 22nd of November, we organized ‘To B or not to B’ seminar to promote B Corporation certification among visitors of Slush –  the leading tech and start-up gathering in the world. 

To B or not to B

We were happy to enlist support from Goodwings, Aliter Networks, Kraft, and Ramborn Cider sharing their B Corp stories. We met entrepreneurs and some larger companies in Finland interested in B Corp and trying out the B Corp impact self-assessment tool.

We became the first Finnish B Corp in 2017. B Corps are known for integrating a positive impact on customers, communities, workers, and the environment through good governance. They are for-profit but with a bigger purpose. The pioneers of B Corps are Ben & Jerry’s and Patagonia, but last month also Burton Snowboarding and the Guardian the media group joined the global movement of over 3,000 companies making a splash.

Now there are a dozen Finnish companies that we know are interested in becoming one. We welcome this because this is a network we trust. We use other B Corps’ products and services because we know the providers to be good. And this, surely the people who came to the after-party at our HQ can testify. 

The B Corp story in Finland has just begun. We want to support the growth of the B Corp community here by organizing monthly B Nights where anyone on their B journey can meet and chat with people with similar ambition. We open up our HQ at Kaapelitehdas as a venue. 

The first B night will be on Wednesday 11 December. We look forward to more B Corps in the Nordics. Who knows, your company may be the next  Patagonias or Ben & Jerry, promoting the idea of balancing purpose with profit.

Christian from Goodwings

Christian Møller-Horst from Goodwings explains how you can save in travel expenses while donating to charities.

Maxime from Lombard & Odier and Tommi from HCP

HCP’s Tommi Kemppainen pulled another B Corp asset manager Maxime Lingjaerde from Lombard & Odier on stage.

Adie from Ramborn Cider

Adie Kaye and Ramborn Cider are working for reviving the culture of cidermaking and replanting traditional meadow orchards throughout Luxemburg.

Steffen from B Corp

Steffen Kallehauge from B Corp walks the audience through B Impact Assesment.

Odette from Aliter

Aliter Networks’ goal is to have half a million IT products reused by 2025, explains Odette van Zijdveld.

Catherine from Kraft

Catherine Stenholm and Kraft Group are making a change in the professional Swedish skin- and haircare distribution segment.

 

HCP Focus är den mest topprankade aktie-hedgefonden i världen

Placeringsfonden HCP Focus har rankats som världens tredje bästa placeringsfond i sin kategori (long-only aktie hedgefonder) av konsultbolaget BarclayHedge.

Se: Barclay managed funds report 2Q 19, sidan 6

Barclay Managed Funds Report

Barclay Managed Funds Report (nedan: “Rapporten”) publiceras kvartalsvis av BarclayHedge, ett Amerikanskt konsultbolag som publicerar data om internationella hedge och CTA –fonder. (OBS. BarclayHedge är inte kopplat till Barclays bank.) Den färskaste Rapporten är för 2Q 2019, vilken publicerades 3.9.2019.

Rapporten innehåller ranking-listor på fonder i 21 olika kategorier. I listorna är de 10 bästa fonderna i respektive kategori rankade enligt 3 eller 5 års avkastning (beroende på kategorin).

Kvalificerade för upptagning i Rapporten är fonder som fyller minimikraven gällande avkastningshistoria (åtminstone 3 år) samt storlek (klientmedel (”AUM”) åtminstone 10 $M).

Totalt 4.710  fonder kvalificerade för upptagning i den färskaste Rapporten, vilket betyder att Rapporten täcker merparten av världens hedgefonder.

HCP Focus –fonden (nedan: ”Fonden”) är en global, long-only equity hedge-fond som förvaltas av det Finska fondbolaget Helsinki Capital Partners (nedan: “HCP”). Fonden är en Finsk specialplaceringsfond, vilka enligt internationell taxonomi kategoriseras som hedgefonder.

I Rapporten hittas HCP Focus under kategorin “Equity Long Only”. Denna kategori innehåller sammanlagt 363 fonder.

Avkastning och ranking

Under treårsperioden 1.7.2016 – 30.6.2019 avkastade Fonden i genomsnitt 22,79 % per annum. Detta motsvarar en totalavkastning på 85 %.

Fonden är rankad till nummer 3 av totalt 363 fonder, vilket betyder att den avkastat bättre än 99 % av alla konkurrenter.

Jämn toppavakastning

HCP Focus –fonden grundades 30.11.2012. Fonden har således varit kvalificerad för listning sedan 1Q 2016 -rapporten. Den senast publicerade Rapporten är 2Q 2019. Fonden har således varit kvalificerad för listning hittills sammanlagt 14 gånger.

Under perioden 1.1.2016 – 30.6.2019 lyckades HCP Focus nå Top-10 enligt följande:

 • 1Q 2016 – rankad: 8
 • 2Q 2016 – rankad: 4
 • 3Q 2016 – rankad: 5
 • 4Q 2016 – (inte bland Top-10)
 • 1Q 2017 – rankad: 7
 • 2Q 2017 – rankad: 5
 • 3Q 2017 – rankad: 7
 • 4Q 2017 – rankad: 8
 • 1Q 2018 – (inte bland Top-10)
 • 2Q 2018 – rankad: 5
 • 3Q 2018 – rankad: 3
 • 4Q 2018 – (inte bland Top-10)
 • 1Q 2019 – rankad: 1
 • 2Q 2019 – rankad: 3

Under denna period bestående av 14 kvartal lyckades HCP Focus nå Top-10 sammanlagt 11 gånger. Ingen annan fond lyckades nå Top-10 -listan lika många gånger!

HCP Focus vs konkurrenter

Annan intressant statistik ur BarclayHedge “Equity Long Only” Top-10 –listan.

Under perioden 1.1.2016 – 30.6.2019:

 • totalt 59 fonder lyckades nå Top-10 –listan åtminstone en gång.
 • mindre än hälften (28/59 fonder, eller 47 %) av dessa fonder lyckades med det mera än en gång.
 • mindre än en av fyra (14/59 fonder, eller 24 %) lyckades med det mera än två gånger.
 • cirka en av tio (7/59 fonder, eller 12 %) lyckades med det mera än 5 gånger.
 • bara en enda fond – HCP Focus – lyckades nå Top-10 -listan mera än 8 gånger!

(Denna statistik finns visualiserad i det bifogade dokumentet: “HCP Focus rankings Barclay managed funds report 2Q 19”.)

Alla tidigare Rapporter kan laddas här: https://www.barclayhedge.com/rankings-awards/barclay-managed-funds-report/

(Tjänsten är gratis, men förutsätter registrering)

För mera info vänligen kontakta Jo Iwasaki

Fonden är öppen för teckningar fyra gånger per år. Nästa teckningsdag är 30.9.19. Fondteckningar: https://www.hcp.fi/sv/fondteckning/

Ett urval färska artiklar om Fonden:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-16/one-of-world-s-top-15-fund-managers-reveals-his-next-top-picks

https://hedgenordic.com/2019/04/unorthodox-value-approach-from-hcp-focus/

 

Using business to fix our future

We attended the fourth European B Corp Summit – the gathering of purpose-driven businesses – on the 23rd and 24th of September. Almost 700 people from 23 countries attended two days of inspiring panel discussions, workshops and networking opportunities in Amsterdam. The event was organized by the non-profit B Lab Europe which helped HCP get certified in 2017.This was the third time we took part since becoming a B Corp. We could see that the B Corp network is becoming bigger and their message of balancing purpose and profit louder.

#LeadtheBeat

Businesses have a responsibility to work together to build a more inclusive economy and B Corps are at the forefront of this movement.  We are proud to be a part of this movement as the first B certified company in Finland.

Messages from the B Lab and other B Corps

Jay Coen Gilbert, co-founder of B Lab and the B Corp movement declared: “We don’t have much time left to make sure we can preserve our home not just for us but for future generations. […] Incremental change is insufficient, individual change is insufficient. We need systemic change”.

A systemic change may be hard, but we have seen some promising initiatives lately. In September, the Financial Times declared it’s time to reset capitalism. They are examining a model of free enterprise capitalism that does not focus on maximizing shareholder value under the heading of the ‘New Agenda.’  

The Business Roundtable, an association of CEOs of leading US companies including Apple and JP Morgan Chase, announced in the New York Times that they are committed to lead for the benefit of all stakeholders.

This is also our mission and the mission of the B Corp movement. But what we need now is action beyond nice words. We need to walk the walk – as it appeared in the response by a group of B Corps to the above NYT piece.

B Corp letter to the Business Roundtable

Some of our B Corp friends like Patagonia and Ben & Jerry’s have hit the streets to support climate strikes. “We need to stand out because with more heads, it will become easier to build a more sustainable future. This is the power of the B Corp community,” stated Anuradha Chugh, Managing Director at Ben & Jerry’s.

Some other B Corps work within their line of business.

What is the role of finance?

In the summit, we were happy to see many other financial service providers that have joined the B Corp movement. Some are seeking to build a better future by directly financing companies and innovative solutions for a more sustainable tomorrow.

We were especially pleased to meet people from a Swiss private bank, Lombard Odier, that got B certified earlier this year. They have been in business for more than 200 years, and surely know something about sustainability in finance.

Their Head of Corporate Sustainability, Ebba Lepage stated that: “We see our role as a thought leader, leading the change. […] We invest in sustainable business models because we believe they do good for the world and have good business models that will last.”

At HCP, we want to be a part of a more sustainable future by leading the change we want to see within the financial service industry.

“We believe HCP’s way of operating as a business can demonstrate how an asset manager can be responsible. It is not just about launching green bonds and ESG funds. We emphasize having a high standard on governance and we disclose what we do – from how much tax contribution we make to the company’s pay structure. If we cannot be a responsible business ourselves, how could we preach others to be one,”  stated Jo Iwasaki from HCP. 

We would like to believe that we demonstrate to the world that the financial service industry can be a force for good.

Leading the beat of purpose-driven business 

We believe that the B Corp movement is one of those initiatives that carries a promise of a more sustainable tomorrow. We wish to encourage more business leaders to think about their mission and contribution to the wellbeing of the world by promoting the idea of B Corporation at Slush, that is, the leading tech start-up event in the Nordics.

We host an afternoon event on 22 November at Mesukeskus, attached to Slush but not within the main area, so you don’t need a Slush ticket to join us. At this event, we will have a presentation by B Lab, a couple of B Corps to share their experience of getting certified and what it brought to them, followed by a self-assessment session.

If you wish to know more or attend, email our investor relations at ir@hcp.fi.

We will follow this by a networking event (’HCP lounge & sauna’) back at the HCP office at Kaapelitehdas/Cable Factory, where we can continue discussions on the topic.

Telling HCP’s B Corp Story

B Corp Summit attendees taking a break in between workshops

At B Corp Summit in Amsterdam, I was asked what problems I face when telling my company’s story. In my work at Helsinki Capital Partners (HCP), I try to tell people that the way their financial service provider does business really matters. And most of the time nobody cares.

The financial sector has a bad reputation for a reason. It is known for incentives encouraging short-term thinking, irresponsible processes, and hierarchical management. In addition, financial products and services are often very complex, they carry hidden costs and they might not even be in the clients best interest.

This is a problem within the industry. How you treat your clients, workforce, and how you give back to the society are questions that have to be answered within any given company.

We have thought of these questions carefully, and our answer is not to be a prick.

Not being a prick in our line of business includes committing to transparency. It is self-evident for us that clients are told how much they pay both directly and indirectly to us for our service. We focus on the best interest of our client, which is why we have eliminated all short-term incentives, such as staff bonuses, from our company.

The #BCorp certification makes our business even more transparent. Moreover, it encourages us to consider our impact on all of our stakeholders.

We operate as a limited liability partnership, where all the permanent employees own a share of the company. They will prosper if the company will. On the other hand, if the company would go bust they would lose their money. This is the healthiest incentive for employers long-term thinking we can imagine.

The shareholders are important for a company. However, they are only one stakeholder group to take into account. This is as obvious to our company as it is to all of us as individuals. A life where you only value a high salary and fat dividends is a poor one. We want more!

Meeting people from other mission-driven companies is always inspiring. They are ready to #leadthebeat of human-faced capitalism, where businesses balance purpose and profit.

They care.

Thank you all who made it to #BCorpsummit2019! It was great to hear your stories and share ours.